محمد یوسف بیانی خوارزمی

محمد یوسف بیانی خوارزمی، در سال 1274 شمسی، در روستای "بدرخان" از حوالی شهر"خیوه" به دنیا آمد. پدر وی "بابا جان بیگ"، نوه "التوآذرخان"، خان خوارزم بود. وی پس از اتمام تحصیلات مهارت خود را در انواع خط بالا برد و بعد به شاعری پرداخت و در عین حال سازهای "تنبور" و "کمانچه" را خوب می نواخت. راجع به روزگار و آثار بیانی و بویژه خدماتش در تاریخنگاری، به کتابی با نام "آثار تاریخی مؤنس"، آگهی وبیانی، که به قلم دکتر "منیروف"، در سال 1339 ش در تاشکند منتشر شده است، می توان مراجعه کرد. محمد یوسف در سال 1302 شمسی درگذشت. 


محمد یوسف پس از دبیرستان، در مدرسه های عالی به تحصیل تاریخ، ادبیات و پزشکی پرداخت و در انواع خط به خصوص "ثلث"، "کوفی"، "ریحانی" و "شکسته" مهارت یافت. آثاری از خط وی در کتابخانه ها در دست است. او به شاعری نیز پرداخت و در گونه های سنتی شعر ترکی و فارسی طبع آزمایی کرد. دو نسخه دستنویس از دیوان اشعارش به شماره های 1120، 6 ر 6666، در پژوهشگاه خاورشناسی "بیرونی" تاشکند موجود می باشد. شعرهای فارسی بیانی در خلال آثار منثورش، در جُنگها و بیاضها، از جمله در گنجینه دستنویسهای "میرزایف" در فرهنگستان علوم تاجیکستان، نسخه های خطی، شماره 2333، 1853، 675، نقل شده است. وی موسیقی شناس و موسیقیدان هم بود، بویژه سازهای تنبور و کمانچه را خوب می نواخت. به گفته ای، منصبی در دربار نداشت، ولی به قولی دیگر، از مقربان دربار و دیوان بیگی بود. 


بیانی، که از مردان روشنفکر زمان خود بود، دو اثر مهم داشت که عبارتند از: شجره خوارزمشاهی تاریخ خوارزمترجمه ها بخش عمده آثار بیانی را ترجمه تشکیل داده است: صحایف الاخبار شیبانی نامه تاریخ طبری 


شجره خوارزمشاهی این اثر که در سالهای 1329 و 1332 نوشته شده، درباره سرزمین خوارزم از زمان استیلای مغول تا ابتدای سده بیستم که دو نسخه خطی از آن، شماره های 274 و 9596 در فرهنگستان علوم ازبکستان نگهداری می شود و متن مختصرش چاپ و نشر شده است. تاریخ خوارزم این اثر که در تکمیل وقایع کتاب نخست نوشته شده و هشت باب از شانزده باب آن اکنون در دست نیست. صحایف الاخبار بیانی در سال 1319 کتاب "صحایف الاخبار"اثر "درویش احمد" رااز عربی به ترکی ترجمه کرد. شیبانی نامه محمد یوسف در سال 1334 "شیبانی نامه"اثر "کمال الدین بناییِ هروی" را از فارسی به ترکی برگرداند. تاریخ طبری از ترجمه های ارزنده بیانی تاریخ طبری می باشد که بر پایه تحریر فارسی بلعمی به ترکی صورت گرفته است. 


محمد یوسف بیانی خوارزمی در سال 1302 شمسی در خوارزم وفات یافت. 


اسناد و مراجع