یوهان الرت بوده (Johann Elert Bode) در 19 ژآنویه سال 1747 در هامبورگ متولد شد. بوده فرزند یک حسابدار بود. او علاقه زیادی به محاسبه عملی داشت این علاقه و مهارتی که او در فن تعلیم و یاد دادن داشت، باعث شد که وی یکی از معلمان مشهور و برگزیده علم نجوم شود.وی سه بار ازدواج کرد و در 79 سالگی درگذشت. 

یوهان الرت بوده (Johann Elert Bode) در 19 ژآنویه سال 1747 در هامبورگ متولد شد. بوده فرزند یک حسابدار بود. او علاقه زیادی به محاسبه عملی داشت این علاقه و مهارتی که او در فن تعلیم و یاد دادن داشت، باعث شد که وی یکی از معلمان مشهور و برگزیده علم نجوم شود.وی سه بار ازدواج کرد و در 79 سالگی درگذشت. 


الرت بوده به دنبال تشویق و راهنمائی بزرگانی چون دانشوران هامبورگی در 19 سالگی توانست کتاب راهنمای شناخت آسمان پرستاره را چاپ کند.  انتشار این کتاب سبب شهرت وی گشت و طرفداران زیادی برای علم نجوم به وجود آورد. 

الرت بوده به دنبال تشویق و راهنمائی بزرگانی چون دانشوران هامبورگی در 19 سالگی توانست کتاب راهنمای شناخت آسمان پرستاره را چاپ کند.  انتشار این کتاب سبب شهرت وی گشت و طرفداران زیادی برای علم نجوم به وجود آورد. 


الرت بوده به دعوت یوهان لامبرت به رصدخانه نجومی فرهنگستان برلین رفت و برای تهیه نقشه های دقیق آسمانی به وی کمک کرد. او مدیر رصدخانه برلن شد و به عضویت فرهنگستان برلین درآمد. 

الرت بوده به دعوت یوهان لامبرت به رصدخانه نجومی فرهنگستان برلین رفت و برای تهیه نقشه های دقیق آسمانی به وی کمک کرد. او مدیر رصدخانه برلن شد و به عضویت فرهنگستان برلین درآمد. 


شهرت اصلی او به دلیل قانونی است که در مورد فواصل نسبی سیارات از خورشید ارائه کرد. بوده، نویسنده ای بود که از عقاید کانت، هرشل، لامبرت مبنی بر نامتناهی بودن فضا و تولد و مرگ ستارگان حمایت کرد.بوده در سال 1801 فهرستی از موضوع ستارگان را چاپ کرد. نوشته های بوده بیشتر برای جبران کمبودها و نواقص رصدخانه ها بوده است. 

شهرت اصلی او به دلیل قانونی است که در مورد فواصل نسبی سیارات از خورشید ارائه کرد. بوده، نویسنده ای بود که از عقاید کانت، هرشل، لامبرت مبنی بر نامتناهی بودن فضا و تولد و مرگ ستارگان حمایت کرد.بوده در سال 1801 فهرستی از موضوع ستارگان را چاپ کرد. نوشته های بوده بیشتر برای جبران کمبودها و نواقص رصدخانه ها بوده است. 


الرت بوده سرانجام در 23 نوامبر سال 1826 در 79 سالگی در برلین چشم از جهان فروبست. 

الرت بوده سرانجام در 23 نوامبر سال 1826 در 79 سالگی در برلین چشم از جهان فروبست. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۵۷:۳۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۲:۵۴

یوهان الرت بوده

خلاصه زندگی نامه

 یوهان الرت بوده، منجم آلمانی که علت اصلی شهرت او به دلیل قانونی است که در مورد فواصل نسبی سیارات از خورشید ارائه کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع