یوسف بن حسن بن محمد بن حسن تفکری زنجانی مکنی به "ابوالقاسم"، معروف به "یوسف زنجانی" و "تفکری زنجانی"، در سال 395 ه.ق، در "زنجان" متولد شد. "اسنوی"، مؤلف کتاب معظم "طبقات الشافعيه" می‌گويد: ابوالقاسم یوسف بن حسن تفکری زنجانی را به ورع و خشوع بسیار می ‌شناختند و به علت کثرت تفکر در امور اخروی به "تفکّری" معروف شد. وی در مدرسه‌ نظاميه‌ بغداد نزد فقيه و مفتی بزرگ شافعی و دانشمند معروف دوره‌ سلجوقيان، "امام ابواسحاق شيرازی" فقه آموخته و در فقه و زهد معروف و زبان‌ زد گرديد. تفکّری زنجانی سرانجام در سال 473 ه.ق، در "بغداد" درگذشت و در مقبره "باب حرب" دفن شد. 

یوسف بن حسن بن محمد بن حسن تفکری زنجانی مکنی به "ابوالقاسم"، معروف به "یوسف زنجانی" و "تفکری زنجانی"، در سال 395 ه.ق، در "زنجان" متولد شد. "اسنوی"، مؤلف کتاب معظم "طبقات الشافعيه" می‌گويد: ابوالقاسم یوسف بن حسن تفکری زنجانی را به ورع و خشوع بسیار می ‌شناختند و به علت کثرت تفکر در امور اخروی به "تفکّری" معروف شد. وی در مدرسه‌ نظاميه‌ بغداد نزد فقيه و مفتی بزرگ شافعی و دانشمند معروف دوره‌ سلجوقيان، "امام ابواسحاق شيرازی" فقه آموخته و در فقه و زهد معروف و زبان‌ زد گرديد. تفکّری زنجانی سرانجام در سال 473 ه.ق، در "بغداد" درگذشت و در مقبره "باب حرب" دفن شد. 


تفکّری زنجانی علوم مقدماتی را در زادگاهش فرا گرفت، سپس به اصفهان رفت و مدت مدیدی نزد "ابونُعَیم حافظ اصفهانی" درس خواند و از وی حدیث شنید. وی از اصفهان به بغداد رفته و در آن ‌جا ساکن شد و در درس "ابواسحاق شیرازی"، فقیه و متکلم شافعی و مؤلف "التنبیه فی فروع الشافعیه"، شرکت کرد و فقه را نزد وی آموخت. 

تفکّری زنجانی علوم مقدماتی را در زادگاهش فرا گرفت، سپس به اصفهان رفت و مدت مدیدی نزد "ابونُعَیم حافظ اصفهانی" درس خواند و از وی حدیث شنید. وی از اصفهان به بغداد رفته و در آن ‌جا ساکن شد و در درس "ابواسحاق شیرازی"، فقیه و متکلم شافعی و مؤلف "التنبیه فی فروع الشافعیه"، شرکت کرد و فقه را نزد وی آموخت. 


تفکّری زنجانی در "زنجان" از "ابی عبداللّه حسین فلاکی" و "ابی علی بن بُندار" و در "بغداد" از "ابواسحاق ابراهیم بن عمر برمکی" (متوفی 445 ه.ق) و "محمدبن علی صَوری" (متوفی 441 ه.ق) حدیث شنید. برخی چون "اسماعیل بن احمد سمرقندی" معروف به "ابن سمرقندی" (متوفی 536 ه.ق)، "عبدالخالق بن احمد یوسفی" و "شیرویه دیلمی" از وی حدیث نقل کرده اند. 

تفکّری زنجانی در "زنجان" از "ابی عبداللّه حسین فلاکی" و "ابی علی بن بُندار" و در "بغداد" از "ابواسحاق ابراهیم بن عمر برمکی" (متوفی 445 ه.ق) و "محمدبن علی صَوری" (متوفی 441 ه.ق) حدیث شنید. برخی چون "اسماعیل بن احمد سمرقندی" معروف به "ابن سمرقندی" (متوفی 536 ه.ق)، "عبدالخالق بن احمد یوسفی" و "شیرویه دیلمی" از وی حدیث نقل کرده اند. 


تفکّری زنجانی سرانجام در يازدهم ربيع‌الاول سال 473 ه.ق، در "بغداد" درگذشت و در مقبره "باب حرب" دفن شد. 

تفکّری زنجانی سرانجام در يازدهم ربيع‌الاول سال 473 ه.ق، در "بغداد" درگذشت و در مقبره "باب حرب" دفن شد. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۴:۵۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۲:۱۱

یوسف بن حسن تفکری

خلاصه زندگی نامه

 یوسف بن حسن بن محمد بن حسن تَفَکُّری زنجانی مکنی به ابوالقاسم، معروف به یوسف زنجانی و تفکری زنجانی، از فقیهان و زاهدان معروف قرن پنجم ه.ق بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع