گوتفرید کلر (Gottfried Keller) در 19 جولای سال 1819 در شهر "زوریخ" سوئیس متولد شد. پدر وی "رودُلف کلر" خراط و مادرش "الیزابت شوایتسر" دختر یک پزشک بود. در سال 1824 هنگامی که گوتفرید فقط پنج سال داشت، پدرش در اثر مرگی زود هنگام از دنیا رفت. او یک سال بعد به مدرسه رفت و تا سال 1834 در مدارس مختلفی مشغول تحصیل بود. کلر در دوره تحصیل به هنر علاقه مند شد و با تاثیرپذیری از افکار لودویک فویرباخ به یکی از شخصیتهای رئالیسم ادبی آلمان تبدیل شد. از وی مجموعه اشعار و رمانهای زیادی به زبان آلمانی برجای ماند.گوتفرید کلر در 71 سالگی درگذشت. 

گوتفرید کلر (Gottfried Keller) در 19 جولای سال 1819 در شهر "زوریخ" سوئیس متولد شد. پدر وی "رودُلف کلر" خراط و مادرش "الیزابت شوایتسر" دختر یک پزشک بود. در سال 1824 هنگامی که گوتفرید فقط پنج سال داشت، پدرش در اثر مرگی زود هنگام از دنیا رفت. او یک سال بعد به مدرسه رفت و تا سال 1834 در مدارس مختلفی مشغول تحصیل بود. کلر در دوره تحصیل به هنر علاقه مند شد و با تاثیرپذیری از افکار لودویک فویرباخ به یکی از شخصیتهای رئالیسم ادبی آلمان تبدیل شد. از وی مجموعه اشعار و رمانهای زیادی به زبان آلمانی برجای ماند.گوتفرید کلر در 71 سالگی درگذشت. 


گوتفرید کلر در سال 1831 وارد موسسه نوجوانان شهر "زوریخ" شد و تا سال 1833 در آنجا بود. همان سال در مدرسه صنعتی شهر زوریخ مشغول به تحصیل شد. یک سال بعد به علت آن که در راس گروهی از دانش آموزان در مدرسه آشوب به پا کرده بود، اخراج شد. این اتفاق آغاز دوره ای است که او از آن به عنوان، دوران منفور یاد می کند؛ چون در این مدت مجبور بود بدون آموزش شخص دیگری به مطالعه و کسب معلومات بپردازد. کلر در سال 1848 بورسیه دولتی دریافت کرد و چهار سال به تحصیل در رشته های تاریخ، فلسفه و ادبیات در دانشگاه هِیدلبرگ پرداخت. 

گوتفرید کلر در سال 1831 وارد موسسه نوجوانان شهر "زوریخ" شد و تا سال 1833 در آنجا بود. همان سال در مدرسه صنعتی شهر زوریخ مشغول به تحصیل شد. یک سال بعد به علت آن که در راس گروهی از دانش آموزان در مدرسه آشوب به پا کرده بود، اخراج شد. این اتفاق آغاز دوره ای است که او از آن به عنوان، دوران منفور یاد می کند؛ چون در این مدت مجبور بود بدون آموزش شخص دیگری به مطالعه و کسب معلومات بپردازد. کلر در سال 1848 بورسیه دولتی دریافت کرد و چهار سال به تحصیل در رشته های تاریخ، فلسفه و ادبیات در دانشگاه هِیدلبرگ پرداخت. 


اولین آثار گوتفرید کلر به صورت نوشته هایی همراه با مناظر طبیعی در سال 1834 شکل گرفت و در همین سال به کارآموزی در رشته لیتوگرافی پرداخت. دو سال بعد نامه نگاری و مطالعه در زمینه زیست شناسی را با دوست هنرمند خود "یوهان مولر" آغاز کرد. در تابستان سال 1837 با نقاشی به نام "رودلف مُیِر" آشنا شد و از نوامبر همان سال تا مارس سال 1838 نزد او در زمینه نقاشی آموزش دید. دو سال بعد در 26 آوریل برای دیدن دوره های آموزشی در رشته نقاشی راهی "مونیخ" شد. اما به علت مشکلات مالی از تحصیل در آکادمی بازماند و برای مدت کوتاهی نزد "شویتسر"، نقاشی که مناظر طبیعی را در آثارش ترجیح می داد و از بستگان دور مادر او بود، آموزش دید.  

اولین آثار گوتفرید کلر به صورت نوشته هایی همراه با مناظر طبیعی در سال 1834 شکل گرفت و در همین سال به کارآموزی در رشته لیتوگرافی پرداخت. دو سال بعد نامه نگاری و مطالعه در زمینه زیست شناسی را با دوست هنرمند خود "یوهان مولر" آغاز کرد. در تابستان سال 1837 با نقاشی به نام "رودلف مُیِر" آشنا شد و از نوامبر همان سال تا مارس سال 1838 نزد او در زمینه نقاشی آموزش دید. دو سال بعد در 26 آوریل برای دیدن دوره های آموزشی در رشته نقاشی راهی "مونیخ" شد. اما به علت مشکلات مالی از تحصیل در آکادمی بازماند و برای مدت کوتاهی نزد "شویتسر"، نقاشی که مناظر طبیعی را در آثارش ترجیح می داد و از بستگان دور مادر او بود، آموزش دید.  


گوتفرید کلر در نوامبر سال 1842 به زوریخ، نزد مادر خود برگشت و در بهار سال بعد مجدداَ مطالعات زیست شناسی خود را آغاز کرد و اولین شعرهای خود را سرود. در سال 1844 با شاعری به نام "فردیناند فرُیلیگراث" دوست و با ناشر و نویسنده ای به نام "آگوست آدولف لودویک فولن" آشنا شد. یک سال بعد اولین مجموعه شعر وی به نام "اشعار یک خودآموخته" (Gedichte eines Autodidakten) منتشر گردید و در بهار سال 1846 مجموعه کامل اشعار وی تا آن زمان به چاپ رسید. 

گوتفرید کلر در نوامبر سال 1842 به زوریخ، نزد مادر خود برگشت و در بهار سال بعد مجدداَ مطالعات زیست شناسی خود را آغاز کرد و اولین شعرهای خود را سرود. در سال 1844 با شاعری به نام "فردیناند فرُیلیگراث" دوست و با ناشر و نویسنده ای به نام "آگوست آدولف لودویک فولن" آشنا شد. یک سال بعد اولین مجموعه شعر وی به نام "اشعار یک خودآموخته" (Gedichte eines Autodidakten) منتشر گردید و در بهار سال 1846 مجموعه کامل اشعار وی تا آن زمان به چاپ رسید. 


گوتفرید کلر در 8 دسامبر سال 1844 به خاطر مخالفت با فرقه متعصب "یسوعیان" که نشأت گرفته از کلیسای کاتولیک بود به گروهی از پروتستان های متعصب در شهر "لوتسرن" پیوست.وی در طی تحصیلش در کلاس های لودویک فویرباخ، فیلسوف آلمانی شرکت می کرد. فویرباخ از کسانی بود که به انتقاد شدید از عقاید مسیحیت و نفی اساسی عقاید این دین می پرداخت. وی معتقد بود، خدا ساخته و پرداخته انسان است و در اصل انسان آرمان های بلند و تمام استعداد های بالقوه خود را به بیرون از خود فرا فکنی می کند و نام آن را خدا می گذارد. در نظر او خدا جز خود برتر انسان چیزی نیست. جمله معروف «انسان خدای انسان است» نیز از اوست و صاحب نظران فلسفه "فویرباخ" را پایان فلسفه کلاسیک آلمان می دانند. کلر تحت تاثیر افکار فویرباخ قرار گرفت و نگرش وی به مسائل، دستخوش تحولی بنیادین شد. به گفته خود او پس از رابطه با فویرباخ تصویری که از جاودانگی برای او ترسیم شده بود، از بین رفت. از این پس کلر مهم ترین نماینده ادبیات "رئالیسم شاعرانه" آلمان شد. 

گوتفرید کلر در 8 دسامبر سال 1844 به خاطر مخالفت با فرقه متعصب "یسوعیان" که نشأت گرفته از کلیسای کاتولیک بود به گروهی از پروتستان های متعصب در شهر "لوتسرن" پیوست.وی در طی تحصیلش در کلاس های لودویک فویرباخ، فیلسوف آلمانی شرکت می کرد. فویرباخ از کسانی بود که به انتقاد شدید از عقاید مسیحیت و نفی اساسی عقاید این دین می پرداخت. وی معتقد بود، خدا ساخته و پرداخته انسان است و در اصل انسان آرمان های بلند و تمام استعداد های بالقوه خود را به بیرون از خود فرا فکنی می کند و نام آن را خدا می گذارد. در نظر او خدا جز خود برتر انسان چیزی نیست. جمله معروف «انسان خدای انسان است» نیز از اوست و صاحب نظران فلسفه "فویرباخ" را پایان فلسفه کلاسیک آلمان می دانند. کلر تحت تاثیر افکار فویرباخ قرار گرفت و نگرش وی به مسائل، دستخوش تحولی بنیادین شد. به گفته خود او پس از رابطه با فویرباخ تصویری که از جاودانگی برای او ترسیم شده بود، از بین رفت. از این پس کلر مهم ترین نماینده ادبیات "رئالیسم شاعرانه" آلمان شد. 


مجموعه اشعار یک خودآموخته 1845هینریش خام نظر؛ رمان سه جلدی 1855 پنج داستان از زلدویلرومئو و ژولیت در دهکدهگروه هفت نیکوکارسوء استفاده از نامه های عاشقانههفت تذکره در سال 1872مردم زلدویلا در چهار جلدنوول های زوریخ در سال 1877مجموعه اشعار طنز در سال 1881دیوان کامل اشعار در سال 1883رمان تاریخی مارتین زالندر در سال 1886 آثاری که به فارسی ترجمه شدهرومئو و ژولیت در دهکدهنه همین لباس زیباست نشان آدمیت مردم سلدویلا؛ مجموعه داستانی دو جلدیکلر در داستان های خود اغلب به گوشه ای از تاریخ می پردازد و گاهی تا دوران آغاز مسیحیت نیز به عقب بازمی گردد. 

مجموعه اشعار یک خودآموخته 1845هینریش خام نظر؛ رمان سه جلدی 1855 پنج داستان از زلدویلرومئو و ژولیت در دهکدهگروه هفت نیکوکارسوء استفاده از نامه های عاشقانههفت تذکره در سال 1872مردم زلدویلا در چهار جلدنوول های زوریخ در سال 1877مجموعه اشعار طنز در سال 1881دیوان کامل اشعار در سال 1883رمان تاریخی مارتین زالندر در سال 1886 آثاری که به فارسی ترجمه شدهرومئو و ژولیت در دهکدهنه همین لباس زیباست نشان آدمیت مردم سلدویلا؛ مجموعه داستانی دو جلدیکلر در داستان های خود اغلب به گوشه ای از تاریخ می پردازد و گاهی تا دوران آغاز مسیحیت نیز به عقب بازمی گردد. 


گوتفرید کلر سرانجام در 16 جولای سال 1890 پس از یک دوره سخت بیماری که شش ماه به طول انجامید در 71 سالگی در شهر "زوریخ" درگذشت. 

گوتفرید کلر سرانجام در 16 جولای سال 1890 پس از یک دوره سخت بیماری که شش ماه به طول انجامید در 71 سالگی در شهر "زوریخ" درگذشت. 


کلر در سال 1869 به دریافت دکترای افتخاری دانشگاه زوریخ نایل شد و در سال 1861 به عنوان نخستین نویسنده منتخب از سوی مقامات شهر زوریخ برگزیده شد و پست دولتی مهمی به او واگذار شد.جایزه گوتفرید کلر در سال 1921 توسط "مارتین بودمر" مجموعه دار سوییسی در صد و دومین سالروز تولد گوتفرید کلر راه‌ اندازی شد و از آن زمان تا کنون هر سه سال یکبار اهدا می‌شود.  

کلر در سال 1869 به دریافت دکترای افتخاری دانشگاه زوریخ نایل شد و در سال 1861 به عنوان نخستین نویسنده منتخب از سوی مقامات شهر زوریخ برگزیده شد و پست دولتی مهمی به او واگذار شد.جایزه گوتفرید کلر در سال 1921 توسط "مارتین بودمر" مجموعه دار سوییسی در صد و دومین سالروز تولد گوتفرید کلر راه‌ اندازی شد و از آن زمان تا کنون هر سه سال یکبار اهدا می‌شود.  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۲۵:۲۸

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۶:۲۸

گوتفرید کلر

خلاصه زندگی نامه

 گوتفرید کلر، شاعر و نویسنده سوئیسی در ادبیات آلمانی که به یکی از محبوبترین راویان رئالیسم ادبی در اواخر قرن 19 تبدیل شد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع