جستجو در مطالب و اشخاص
کنفوسیوس (Confucius) در 551 سال پیش از میلاد در ایالت کوچک "لو" (که امروزه بخشی از شهرستان جدید "شاندونگ" است) در چین متولد شد. او والدینش را در زمان کودکی از دست داد. نام واقعی کنفوسیوس "کونگ" بوده و شاگردان کنفسیوس او را با نام "کونگ فوت سو" یا همان استاد کونگ می خواندند. مسیونرهای انگلیسی این نام را “کنفوسیوس” تلفظ کردند و او نیز به همین نام مشهور گشته است.وی استاد اخلاق و رسوم باستانی چین بود و بعد از مدتی به خاطر استعداد سرشار و خرد فراوانش به دربار شاه راه یافت. وی در 33 سالگی لائوتسه خردمند و کهن سال را ملاقات کرد و از او درسهای زیادی آموخت. در میان سالی وزیر عدالت و بعد از مدتی نخست وزیر حکومت وقت شد. در اثر خرد و لیاقت وی، بسیاری از مشکلات حل شد و چین دورانی طلایی را آغاز نمود.هرچند که در اثر دسیسه بدخواهان، این دوران چندان به طول نینجامید. کنفوسیوس از مقامش کنار رفت و به مدت 12 سال به مسافرت در داخل کشور پرداخت. در سالهای پایانی عمر به زادگاهش بازگشت و در سن 70 سالگی در همان جا از دنیا رفت. 

کنفوسیوس (Confucius) در 551 سال پیش از میلاد در ایالت کوچک "لو" (که امروزه بخشی از شهرستان جدید "شاندونگ" است) در چین متولد شد. او والدینش را در زمان کودکی از دست داد. نام واقعی کنفوسیوس "کونگ" بوده و شاگردان کنفسیوس او را با نام "کونگ فوت سو" یا همان استاد کونگ می خواندند. مسیونرهای انگلیسی این نام را “کنفوسیوس” تلفظ کردند و او نیز به همین نام مشهور گشته است.وی استاد اخلاق و رسوم باستانی چین بود و بعد از مدتی به خاطر استعداد سرشار و خرد فراوانش به دربار شاه راه یافت. وی در 33 سالگی لائوتسه خردمند و کهن سال را ملاقات کرد و از او درسهای زیادی آموخت. در میان سالی وزیر عدالت و بعد از مدتی نخست وزیر حکومت وقت شد. در اثر خرد و لیاقت وی، بسیاری از مشکلات حل شد و چین دورانی طلایی را آغاز نمود.هرچند که در اثر دسیسه بدخواهان، این دوران چندان به طول نینجامید. کنفوسیوس از مقامش کنار رفت و به مدت 12 سال به مسافرت در داخل کشور پرداخت. در سالهای پایانی عمر به زادگاهش بازگشت و در سن 70 سالگی در همان جا از دنیا رفت. 


پدر کنفوسیوس،‌ شولیانگ هو نام داشت و افسری بازنشسته بود که با شرکت در جبهه‌های جنگ موفق شده بود، با رضایت پادشاه زمین‌هایی را به تملک خود درآورد. شولیانگ هو سه همسر داشت که هیچ کدام از آنها نتوانسته بودند برایش پسری بدنیا بیاورند. به همین دلیل، در سال 555  پیش از میلاد، شولیانگ هو، در حالی که شصت و چهار سال سن داشت، با دختری پانزده ساله به نام یان چنگ تسای ازدواج كرد. وقتی کنفسیوس هنوز سه سال داشت، پدرش از دنیا رفت. از آن جا که مادر کنفسیوس، زن رسمی شولیانگ به حساب نمی آمد، ارثی به او نرسید و آنها مجبور شدند با فقر بسازند. كنفسیوس در نوجوانی مادرش را هم از دست داد. کنفسیوس در بیست سالگی با دختری به نام یی چی گوان ازدواج کرد. دو سال بعد، یی چی گوان پسری به دنیا آورد که کونگ لی نامیده شد. 

پدر کنفوسیوس،‌ شولیانگ هو نام داشت و افسری بازنشسته بود که با شرکت در جبهه‌های جنگ موفق شده بود، با رضایت پادشاه زمین‌هایی را به تملک خود درآورد. شولیانگ هو سه همسر داشت که هیچ کدام از آنها نتوانسته بودند برایش پسری بدنیا بیاورند. به همین دلیل، در سال 555  پیش از میلاد، شولیانگ هو، در حالی که شصت و چهار سال سن داشت، با دختری پانزده ساله به نام یان چنگ تسای ازدواج كرد. وقتی کنفسیوس هنوز سه سال داشت، پدرش از دنیا رفت. از آن جا که مادر کنفسیوس، زن رسمی شولیانگ به حساب نمی آمد، ارثی به او نرسید و آنها مجبور شدند با فقر بسازند. كنفسیوس در نوجوانی مادرش را هم از دست داد. کنفسیوس در بیست سالگی با دختری به نام یی چی گوان ازدواج کرد. دو سال بعد، یی چی گوان پسری به دنیا آورد که کونگ لی نامیده شد. 


کنفسیوس آفرینش جهان را مبتنی بر قانون قطبیت می داند.  به این منظور که از هستی مطلق، نخست موجودی یگانه که خود کنفسیوس آن را قطب بزرگ میخواند، منبعث می شود و همراه آن قطب دیگری که قسمت پذیر است بوجود می آید. این دو قطب با هم روبرو و به هم پیچیده می شوند. از این جا جهان  مانند دو نیروی قوی و ضعیف یا روشنایی و تاریکی و یا نماینده صفات مرد و زن٬ پا به عرصه هستی میگذارد و تغییر و تبدیل یافتن این دو قطب٬ اساس به وجود آمدن خوبی یا بدی و یا خیر و شر است. دوره حیات اکنفسیوس  مقارن با بحرانهای سیاسی و اجتماعی در چین بود. در این میان کنفوسیوس اعتقاد داشت که برپایی دوباره حکومت عادل "شاه جاناکا" تنها راه نجات مردم از فسادهای اجتماعی است و در ترویج اعتقاد خود تلاش بسیار نمود. درسهای اخلاق او در مورد نحوه خداپسندانه زیستن در کنار همنوعان است که از آن جمله می توان به لزوم فراگرفتن دانش، داشتن صداقت، پاکی اهداف در زندگی و آداب زندگی خانوادگی اشاره کرد.کنفوسیوس در مورد افراد زاهد و گوشه نشین میگوید: «انسان نمیتواند با پرندگان و درندگان زندگی کند، اگر نتوانم با همنوعانم زندگی کنم، پس با چه کس دیگری زندگی نمایم؟ انسانهایی که فقط نگران پاکی خود هستند، در واقع رابطه پاک بین انسانها را از بین میبرند.» 

کنفسیوس آفرینش جهان را مبتنی بر قانون قطبیت می داند.  به این منظور که از هستی مطلق، نخست موجودی یگانه که خود کنفسیوس آن را قطب بزرگ میخواند، منبعث می شود و همراه آن قطب دیگری که قسمت پذیر است بوجود می آید. این دو قطب با هم روبرو و به هم پیچیده می شوند. از این جا جهان  مانند دو نیروی قوی و ضعیف یا روشنایی و تاریکی و یا نماینده صفات مرد و زن٬ پا به عرصه هستی میگذارد و تغییر و تبدیل یافتن این دو قطب٬ اساس به وجود آمدن خوبی یا بدی و یا خیر و شر است. دوره حیات اکنفسیوس  مقارن با بحرانهای سیاسی و اجتماعی در چین بود. در این میان کنفوسیوس اعتقاد داشت که برپایی دوباره حکومت عادل "شاه جاناکا" تنها راه نجات مردم از فسادهای اجتماعی است و در ترویج اعتقاد خود تلاش بسیار نمود. درسهای اخلاق او در مورد نحوه خداپسندانه زیستن در کنار همنوعان است که از آن جمله می توان به لزوم فراگرفتن دانش، داشتن صداقت، پاکی اهداف در زندگی و آداب زندگی خانوادگی اشاره کرد.کنفوسیوس در مورد افراد زاهد و گوشه نشین میگوید: «انسان نمیتواند با پرندگان و درندگان زندگی کند، اگر نتوانم با همنوعانم زندگی کنم، پس با چه کس دیگری زندگی نمایم؟ انسانهایی که فقط نگران پاکی خود هستند، در واقع رابطه پاک بین انسانها را از بین میبرند.» 


مکتب فکری "رو " یکی از مکاتب فکری باستانی چین و بیشتر نوعی اندیشه فلسفی به شمار می آید. کنفوسیوس را بنیادگذار تئوری "رو" در چین می دانند. تا قرن دوم قبل از میلاد چین کشوری نیرومند و یکپارچه به حساب می آمد که تمام اختیارات در مرکز جمع شده بود. حاکمان پی بردند که تئوری "رو" کنفوسیوس برای حفظ ثبات جامعه فئودالی مناسب است ؛ لذا آنرا بعنوان اندیشه ارتدکس کشور مشخص کردند.در بیش از 2000سال گذشته تاثیرات عقاید "رو" در چین نه تنها در زمینه هائی مانند سیاست و فرهنگ بلکه درقول و فعل هر چینی جلوه یافته است. تئوری کنفوسیوس نه تنها در چین بلکه در برخی از کشورهای آسیا تاثیرات عمیقی دارد. 

مکتب فکری "رو " یکی از مکاتب فکری باستانی چین و بیشتر نوعی اندیشه فلسفی به شمار می آید. کنفوسیوس را بنیادگذار تئوری "رو" در چین می دانند. تا قرن دوم قبل از میلاد چین کشوری نیرومند و یکپارچه به حساب می آمد که تمام اختیارات در مرکز جمع شده بود. حاکمان پی بردند که تئوری "رو" کنفوسیوس برای حفظ ثبات جامعه فئودالی مناسب است ؛ لذا آنرا بعنوان اندیشه ارتدکس کشور مشخص کردند.در بیش از 2000سال گذشته تاثیرات عقاید "رو" در چین نه تنها در زمینه هائی مانند سیاست و فرهنگ بلکه درقول و فعل هر چینی جلوه یافته است. تئوری کنفوسیوس نه تنها در چین بلکه در برخی از کشورهای آسیا تاثیرات عمیقی دارد. 


کنفسیوس در سن 70 سالگی در 479  پیش از میلاد در ایالت "لی" در گذشت. 

کنفسیوس در سن 70 سالگی در 479  پیش از میلاد در ایالت "لی" در گذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۴۸:۵۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲۰:۳۸:۴۲

کنفوسیوس

خلاصه زندگی نامه

 کنفوسیوس، نظریه پرداز سیاسی و فیلسوف مشهور که از بزرگترین متفکران دوره باستان چین است. وی علاوه بر ارایه تئوری های حکومت داری، وزیر عدالت و نخست وزیر حکومت وقت چین بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع