ژرژ ادوارد لومتر (Georges Édouard Lemaître) در 7 جولای سال 1894 در خانواده ای مذهبی متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی به خدمت کلیسا در آمد. اما در 1922 به آمریکا رفت و دکترای نجوم گرفت.نظریه انفجار بزرگ که توسط وی ارائه شده بود صحت آن با نام فرضیه لومتر اثبات شد. 

 ژرژ ادوارد لومتر (Georges Édouard Lemaître) در 7 جولای سال 1894 در خانواده ای مذهبی متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی به خدمت کلیسا در آمد. اما در 1922 به آمریکا رفت و دکترای نجوم گرفت.نظریه انفجار بزرگ که توسط وی ارائه شده بود صحت آن با نام فرضیه لومتر اثبات شد. 


لومتر بر این باور بود که صورت فعلی جهان نتیجه یک انفجار بزرگ است که میلیاردها سال پیش رخ داده و باعث گسترش و انبساط جهان شده است. با انتشار این نظریه، توجه دانشمندان دیگر را برانگیخت، آزمایشها و مطالعات ایشان، صحت فرضیه لومتر را ثابت کرد. ادینگتن انگلیسی نظریه انفجار بزرگ و فشردگی کهکشانها را با دلایل بسیار شرح داد.  تعیین عمر قشر زمین و زمان انفجار بزرگ والتر باده آلمانی، توانست زمان این اتفاق را در پنج میلیارد سال قبل مشخص کند. همچنین تحقیقاتی که به کمک رادیواکتیو صورت گرفت، عمر قشر جامد زمین را بیش از دو میلیارد سال تخمین زد. 

لومتر بر این باور بود که صورت فعلی جهان نتیجه یک انفجار بزرگ است که میلیاردها سال پیش رخ داده و باعث گسترش و انبساط جهان شده است. با انتشار این نظریه، توجه دانشمندان دیگر را برانگیخت، آزمایشها و مطالعات ایشان، صحت فرضیه لومتر را ثابت کرد. ادینگتن انگلیسی نظریه انفجار بزرگ و فشردگی کهکشانها را با دلایل بسیار شرح داد.  تعیین عمر قشر زمین و زمان انفجار بزرگ والتر باده آلمانی، توانست زمان این اتفاق را در پنج میلیارد سال قبل مشخص کند. همچنین تحقیقاتی که به کمک رادیواکتیو صورت گرفت، عمر قشر جامد زمین را بیش از دو میلیارد سال تخمین زد. 


لومتر در 20 جون 1966 در 72 سالگی در بلژیک درگذشت. 

لومتر در 20 جون 1966 در 72 سالگی در بلژیک درگذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۰:۰۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۲:۳۵

ژرژ لومتر

خلاصه زندگی نامه

 ژرژ ادوارد لومتر، فیزیکدان و منجم بلژیکی که نظریه انفجار بزرگ و انبساط جهان از وی می باشد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع