هنری نوریس راسل (Henry Norris Russell) در 25 نوامبر سال 1877 در "اویستربی" واقع در "نیویورک" آمریکا متولد شد. وقتی که پنج ساله بود والدینش عبور سیاره "زهره" از قرص خورشید را به او نشان دادند. این امر او را به ستاره شناسی ترغیب کرد. وی در طول عمر 80 ساله خود توانست تحقیقاتی در مورد ستارگان مزدوج و فاصله ستارگان از ستارگان مجاور خود انجام دهد. 

هنری نوریس راسل (Henry Norris Russell) در 25 نوامبر سال 1877 در "اویستربی" واقع در "نیویورک" آمریکا متولد شد. وقتی که پنج ساله بود والدینش عبور سیاره "زهره" از قرص خورشید را به او نشان دادند. این امر او را به ستاره شناسی ترغیب کرد. وی در طول عمر 80 ساله خود توانست تحقیقاتی در مورد ستارگان مزدوج و فاصله ستارگان از ستارگان مجاور خود انجام دهد. 


راسل در سال 1897 به عنوان دانشجوی ممتاز از دانشگاه "پرینستون" واقع در "نیوجرسی" آمریکا فارغ التحصیل شد. راسل در سال 1905 به عنوان استادیار رشته ستاره شناسی در دانشگاه "پرینستون" مشغول تدریس شد و در سال 1911 به سمت استاد و مدیر مرکز رصد خانه دانشگاه "پرینستون" منصوب می شود.  

راسل در سال 1897 به عنوان دانشجوی ممتاز از دانشگاه "پرینستون" واقع در "نیوجرسی" آمریکا فارغ التحصیل شد. راسل در سال 1905 به عنوان استادیار رشته ستاره شناسی در دانشگاه "پرینستون" مشغول تدریس شد و در سال 1911 به سمت استاد و مدیر مرکز رصد خانه دانشگاه "پرینستون" منصوب می شود.  


راسل در سال 1900 روش جدیدی برای تعیین مدار ستارگان مزدوج ارایه کرد و بخاطر همین موفقیت از جانب دانشکده ستاره شناسی دانشگاه "پرینستون" موفق به اخذ مدرک دکترا شد. 

راسل در سال 1900 روش جدیدی برای تعیین مدار ستارگان مزدوج ارایه کرد و بخاطر همین موفقیت از جانب دانشکده ستاره شناسی دانشگاه "پرینستون" موفق به اخذ مدرک دکترا شد. 


راسل در سالهای1905 ـ 1899 به انگلستان رفت و در مرکز ستاره شناسی دانشگاه "کمبریج" به فعالیت پرداخت. او در طول این مدت در زمینه تصویر پردازی از ستارگان، اختلاف منظر ستارگان و ستارگان مزدوج؛ به محاسبه فاصله یک ستاره از ستارگان مجاور اختلاف منظر می گویند، تحقیق کرد. 

راسل در سالهای1905 ـ 1899 به انگلستان رفت و در مرکز ستاره شناسی دانشگاه "کمبریج" به فعالیت پرداخت. او در طول این مدت در زمینه تصویر پردازی از ستارگان، اختلاف منظر ستارگان و ستارگان مزدوج؛ به محاسبه فاصله یک ستاره از ستارگان مجاور اختلاف منظر می گویند، تحقیق کرد. 


راسل در سال 1913 موفق به انتشار نموداری شد که رابطه بین قدر مطلق ستاره ها و گونه های طیفی شان را مشخص کرد. همچنین وی در سال 1921 در ایالت کالیفرنیا، آمریکا، به عنوان محقق در مرکز رصد خانه، "مانت ویلسون" مشغول به کار شد. راسل در سال 1927 به عنوان محقق نمونه دانشگاه پرینستون شناخته شد.  

راسل در سال 1913 موفق به انتشار نموداری شد که رابطه بین قدر مطلق ستاره ها و گونه های طیفی شان را مشخص کرد. همچنین وی در سال 1921 در ایالت کالیفرنیا، آمریکا، به عنوان محقق در مرکز رصد خانه، "مانت ویلسون" مشغول به کار شد. راسل در سال 1927 به عنوان محقق نمونه دانشگاه پرینستون شناخته شد.  


راسل در 18 فوریه 1957 در شهر "پرینستون" آمریکا در سن 80 سالگی درگذشت. 

راسل در 18 فوریه 1957 در شهر "پرینستون" آمریکا در سن 80 سالگی درگذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۵۰:۵۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۲:۰۳

هنری راسل

خلاصه زندگی نامه

 هنری نوریس راسل، منجم آمریکایی که موفق شد روشی برای تعیین مدار ستارگان مزدوج ارائه کند. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع