هادی اسلامی در آبان ماه 1318 در تهران به دنیا آمد. او از زمان تحصیل در دبیرستان به بازیگری در تئاتر پرداخت. اسلامی در سال 1346 نمایشنامه "زیرگذر لوطی صالح" را که شخصاً نوشته بود، به صحنه برد که با موفقیت فراوان روبرو شد. هادی اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد عرصه سینما شد و پس از آن به کار بازیگری در سینما به طور مداوم ادامه داد و در فیلم های: "دست شیطان"، "موج طوفان"، "مرگ سفید"، "ملخ زدگان"، "مترسک"، "اتوبوس"، "آوار"، "معما"، "میهمانی خصوصی"، "قصه زندگی"، "آشیانه مهر"، "مقاومت"، "بهار در پائیز"، "جهیزیه ای برای رباب"، "سرب"، "شاخه های بید"، "خواستگاری"، "دل نمک"، "قطب مخوف"، "شتابزده"، "ساده لوح"، "مستأجر"، "طعمه" و ... در نقش های متفاوت ظاهر گشت. هادی اسلامی علاوه بر سینما در چند مجموعه تلویزیونی بازی کرد. او در سال 1366 در مجموعه تلویزیونی "مرغ حق" در نقش شهید مدرس ایفای نقش کرد و بازی زیبایی را از خود به جای گذاشت. او در 7 مرداد ماه 1372 بر اثر سکته قلبی درگذشت.  

هادی اسلامی در آبان ماه 1318 در تهران به دنیا آمد. او از زمان تحصیل در دبیرستان به بازیگری در تئاتر پرداخت. اسلامی در سال 1346 نمایشنامه "زیرگذر لوطی صالح" را که شخصاً نوشته بود، به صحنه برد که با موفقیت فراوان روبرو شد. هادی اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد عرصه سینما شد و پس از آن به کار بازیگری در سینما به طور مداوم ادامه داد و در فیلم های: "دست شیطان"، "موج طوفان"، "مرگ سفید"، "ملخ زدگان"، "مترسک"، "اتوبوس"، "آوار"، "معما"، "میهمانی خصوصی"، "قصه زندگی"، "آشیانه مهر"، "مقاومت"، "بهار در پائیز"، "جهیزیه ای برای رباب"، "سرب"، "شاخه های بید"، "خواستگاری"، "دل نمک"، "قطب مخوف"، "شتابزده"، "ساده لوح"، "مستأجر"، "طعمه" و ... در نقش های متفاوت ظاهر گشت. هادی اسلامی علاوه بر سینما در چند مجموعه تلویزیونی بازی کرد. او در سال 1366 در مجموعه تلویزیونی "مرغ حق" در نقش شهید مدرس ایفای نقش کرد و بازی زیبایی را از خود به جای گذاشت. او در 7 مرداد ماه 1372 بر اثر سکته قلبی درگذشت.  


پس از اجرای موفقیت آمیز نمایش "زیر گذر لوطی صالح"، هادی اسلامی کار در تئاتر را با دلگرمی بیشتر ادامه داد. او پس از انقلاب اسلامی در سال 1358 بازی در سینما را آغاز کرد. نخستین فیلمی که از او به نمایش درآمد "دست شیطان" (1360) نام داشت. هادی اسلامی در سال 1362 با بازی در فیلم "مترسک" نقش پدری را بازی کرد که با فوت همسرش تصمیم به آوردن زن بابا به خانه را گرفته بود ... او در سال 1364 در فیلم "اتوبوس" ایفای نقش کرد و قابلیت های خود را به نمایش گذاشت. اسلامی برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از چهارمین جشنواره فیلم فجر کسب کرد. او در سال 1366 با فیلم "جهیزیه ای برای رباب" به یک بازیگر کامل تبدیل شد و جایگاه خود را در جامعه هنری تثبیت کرد.  

پس از اجرای موفقیت آمیز نمایش "زیر گذر لوطی صالح"، هادی اسلامی کار در تئاتر را با دلگرمی بیشتر ادامه داد. او پس از انقلاب اسلامی در سال 1358 بازی در سینما را آغاز کرد. نخستین فیلمی که از او به نمایش درآمد "دست شیطان" (1360) نام داشت. هادی اسلامی در سال 1362 با بازی در فیلم "مترسک" نقش پدری را بازی کرد که با فوت همسرش تصمیم به آوردن زن بابا به خانه را گرفته بود ... او در سال 1364 در فیلم "اتوبوس" ایفای نقش کرد و قابلیت های خود را به نمایش گذاشت. اسلامی برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از چهارمین جشنواره فیلم فجر کسب کرد. او در سال 1366 با فیلم "جهیزیه ای برای رباب" به یک بازیگر کامل تبدیل شد و جایگاه خود را در جامعه هنری تثبیت کرد.  


هادی اسلامی در سال 1367 بازی متفاوتی را در فیلم "سرب" به نمایش گذاشت و او را در کنار بازیگرانی چون "عزت الله انتظامی"، "جمشید مشایخی"، "محمد علی کشاورز" و "علی نصیریان" قرار داد. او برای بازی در فیلم کاندید دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. بازی زیبای اسلامی در فیلم "سرب" باعث شد مهدی فخیم زاده نقش پدربزرگ دوست داشتنی فیلم "خواستگاری" که عاشق مادر همسایه خود می شود را به هادی اسلامی واگذار کند. فخیم زاده که به قابلیت های اسلامی اشراف کامل یافته بود پس از آن دو فیلم "شتابزده" و "ساده لوح" را با او کلید زد. اسلامی پس از آن در کنار فرامرز قریبیان نقش متفاوتی را در فیلم "تبعیدیها" ایفا کرد.  

هادی اسلامی در سال 1367 بازی متفاوتی را در فیلم "سرب" به نمایش گذاشت و او را در کنار بازیگرانی چون "عزت الله انتظامی"، "جمشید مشایخی"، "محمد علی کشاورز" و "علی نصیریان" قرار داد. او برای بازی در فیلم کاندید دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. بازی زیبای اسلامی در فیلم "سرب" باعث شد مهدی فخیم زاده نقش پدربزرگ دوست داشتنی فیلم "خواستگاری" که عاشق مادر همسایه خود می شود را به هادی اسلامی واگذار کند. فخیم زاده که به قابلیت های اسلامی اشراف کامل یافته بود پس از آن دو فیلم "شتابزده" و "ساده لوح" را با او کلید زد. اسلامی پس از آن در کنار فرامرز قریبیان نقش متفاوتی را در فیلم "تبعیدیها" ایفا کرد.  


فیلمهای سینمایی که هادی اسلامی در آنها ایفای نقش کرده است عبارتند از: -"موج طوفان" محصول سال 1359 -"آقای هیروگلیف" محصول سال 1359 -"قدیس" محصول سال 1360 -"دست شیطان" محصول سال 1360 -"ملخ زدگان" محصول سال 1362 -"مرگ سفید" محصول سال 1362 -"مترسک" محصول سال 1362 -"آشیانه مهر" محصول سال 1363 -"اتوبوس" محصول سال 1364 -"آوار" محصول سال 1364 -"میهمانی خصوصی" محصول سال 1365 -"مقاومت" محصول سال 1365 -"معما" محصول سال 1365 -"قصه زندگی" محصول سال 1365 -"جهیزیه ای برای رباب" محصول سال 1366 -"بهار در پاییز" محصول سال 1366 -"شاخه های بید" محصول سال 1367 -"سرب" محصول سال 1367 -"دل نمک" محصول سال 1368 -"خواستگاری" محصول سال 1368 -"شتابزده" محصول سال 1370 -"ساده لوح" محصول سال 1370 -"تبعیدی ها" محصول سال 1370 -"مستأجر" محصول سال 1371 -"طعمه" محصول سال 1371 -"سهراب تا سهراب (قطب مخوف)" محصول سال 1372-"بدل" محصول سال 1372 

فیلمهای سینمایی که هادی اسلامی در آنها ایفای نقش کرده است عبارتند از: -"موج طوفان" محصول سال 1359 -"آقای هیروگلیف" محصول سال 1359 -"قدیس" محصول سال 1360 -"دست شیطان" محصول سال 1360 -"ملخ زدگان" محصول سال 1362 -"مرگ سفید" محصول سال 1362 -"مترسک" محصول سال 1362 -"آشیانه مهر" محصول سال 1363 -"اتوبوس" محصول سال 1364 -"آوار" محصول سال 1364 -"میهمانی خصوصی" محصول سال 1365 -"مقاومت" محصول سال 1365 -"معما" محصول سال 1365 -"قصه زندگی" محصول سال 1365 -"جهیزیه ای برای رباب" محصول سال 1366 -"بهار در پاییز" محصول سال 1366 -"شاخه های بید" محصول سال 1367 -"سرب" محصول سال 1367 -"دل نمک" محصول سال 1368 -"خواستگاری" محصول سال 1368 -"شتابزده" محصول سال 1370 -"ساده لوح" محصول سال 1370 -"تبعیدی ها" محصول سال 1370 -"مستأجر" محصول سال 1371 -"طعمه" محصول سال 1371 -"سهراب تا سهراب (قطب مخوف)" محصول سال 1372-"بدل" محصول سال 1372 


هادی اسلامی قصد داشت نمایشنامه "زیرگذر لوطی صالح" را مجدداً روی صحنه بیاورد که اجل مهلتش نداد و در 7 مرداد ماه 1372 بر اثر سکته قلبی درگذشت. 

هادی اسلامی قصد داشت نمایشنامه "زیرگذر لوطی صالح" را مجدداً روی صحنه بیاورد که اجل مهلتش نداد و در 7 مرداد ماه 1372 بر اثر سکته قلبی درگذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۴:۵۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۸:۴۵

هادی اسلامی

خلاصه زندگی نامه

 هادی اسلامی، بازیگر سینما و تلویزیون که در فیلمهایی چون: "دست شیطان"، "مترسک"، "سرب"، "اتوبوس" و ... ایفای نقش کرده است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع