جستجو در مطالب و اشخاص
نیکولا ژاک کنته (Nicolas-Jacques Conté) در 4 آگوست 1755 در بخش "نورماندی" کشور فرانسه متولد شد. وی نبوغ خود را در مکانیک نشان داد همچنین هنرمند بود و نقاشی می کشید. کنته توانست مداد را اختراع کند.وی در 50 سالگی درگذشت. 

نیکولا ژاک کنته (Nicolas-Jacques Conté) در 4 آگوست 1755 در بخش "نورماندی" کشور فرانسه متولد شد. وی نبوغ خود را در مکانیک نشان داد همچنین هنرمند بود و نقاشی می کشید. کنته توانست مداد را اختراع کند.وی در 50 سالگی درگذشت. 


نیکولا ژاک کنته در آغاز نبوغ خود را به عنوان نابغه علم مکانیک نشان داد و کمک بسیاری به ارتش فرانسه در مصر کرد. شهرتش در این خصوص تا بدانجا پیش رفت که ناپلئون بناپارت وی را این چنین خطاب کرد: «یک مرد جهانی با سلیقه و ذوق همراه با درک و نبوغ که قادر است هنر فرانسه را در قلب این صحرای عربی خلق کند». 

نیکولا ژاک کنته در آغاز نبوغ خود را به عنوان نابغه علم مکانیک نشان داد و کمک بسیاری به ارتش فرانسه در مصر کرد. شهرتش در این خصوص تا بدانجا پیش رفت که ناپلئون بناپارت وی را این چنین خطاب کرد: «یک مرد جهانی با سلیقه و ذوق همراه با درک و نبوغ که قادر است هنر فرانسه را در قلب این صحرای عربی خلق کند». 


کنته یکی از پیشگامان و کسانی است که نامش همراه با پیشرفت بالون ها نیز آمیخته است وی ابداعات و بهبود های زیادی در عرصه بالون نوردی از خود بجای گذاشته است. 

کنته یکی از پیشگامان و کسانی است که نامش همراه با پیشرفت بالون ها نیز آمیخته است وی ابداعات و بهبود های زیادی در عرصه بالون نوردی از خود بجای گذاشته است. 


کنته جدا از تمام اختراعاتی که انجام داد و کارهای هنری وی، چیزی که باعث شد تا نامش در تاریخ جاودان گردد اختراع مداد بود. دولت فرانسه بدلیل مناقشات سیاسی با انگلستان تصمیم گرفت تا واردات گرافیت از انگلستان را قطع کند با این هدف دولت فرانسه از نیکولا ژاک کنته خواست تا جایگزینی برای گرافیت بیابد تا فرانسه تا این حد وابسته به گرافیت انگلستان نباشد.نیکولا تحقیقات را آغاز کرد و سرانجام موفق شد تا گرد گرافیت را با خاک رس مخلوط کند و سپس با فشرده سازی آن بین دو قطعه چوبی توانست اولین مداد مدرن تاریخ را اختراع نماید. کنته این اختراع خود را در سال 1795 به نام خود ثبت نمود. 

کنته جدا از تمام اختراعاتی که انجام داد و کارهای هنری وی، چیزی که باعث شد تا نامش در تاریخ جاودان گردد اختراع مداد بود. دولت فرانسه بدلیل مناقشات سیاسی با انگلستان تصمیم گرفت تا واردات گرافیت از انگلستان را قطع کند با این هدف دولت فرانسه از نیکولا ژاک کنته خواست تا جایگزینی برای گرافیت بیابد تا فرانسه تا این حد وابسته به گرافیت انگلستان نباشد.نیکولا تحقیقات را آغاز کرد و سرانجام موفق شد تا گرد گرافیت را با خاک رس مخلوط کند و سپس با فشرده سازی آن بین دو قطعه چوبی توانست اولین مداد مدرن تاریخ را اختراع نماید. کنته این اختراع خود را در سال 1795 به نام خود ثبت نمود. 


سرانجام کنته در 6 دسامبر سال 1805 و در 50 سالگی چشم از جهان فروبست ولی اختراع مداد وی کماکان در دنیا یکی از پرمصرفترین نوشت افزارهای مورد استفاده بشر به حساب می آید. 

سرانجام کنته در 6 دسامبر سال 1805 و در 50 سالگی چشم از جهان فروبست ولی اختراع مداد وی کماکان در دنیا یکی از پرمصرفترین نوشت افزارهای مورد استفاده بشر به حساب می آید. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۱۶:۱۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲۰:۴۳:۲۰

نیکولا ژاک کنته

خلاصه زندگی نامه

 نیکولا ژاک کنته، نقاش و ماجراجوی فرانسوی که شهرت وی بخاطر اختراع نوشت افزاری است به نام مداد که کماکان بشکلی گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع