از تاریخ تولد، زندگانی و خانواده علی‌ بن محمد قاشی (کاشی) حلّی، مشهور به "نصیرالدین قاشی"، ملقب به "نصیرالدین"، اطلاعات دقیقی موجود نیست، جز اینکه وی، در "کاشان" به دنیا آمد و در "حلّه" رشد کرد. پدرش، "محمد بن علی قاشی"، از فاضلان عصر خود بود و از "محقق حلّی" (متوفی 676 ه.ق) روایت نقل کرد. درباره استادان نصیرالدین قاشی اطلاعی در دست نیست؛ فقط به نام "سید جلال ‌الدین‌ بن دارالصخر" اشاره شده که از او روایت نیز نقل کرد. در برخی منابع اشاره شده، که نصیرالدین قاشی یکی از علمای بزرگ عصر خود بود و در "بغداد" و "حلّه" به تدریس علوم و معارف دینی اشتغال داشت. وی با عالمان بزرگی چون "علامه حلّی" (متوفی 726 ه.ق)، "فخرالمحققین" (متوفی 771 ه.ق)، "قطب‌الدین رازی" (متوفی 776 ه.ق)، "سید حیدر آملی" (متوفی 782 ه.ق) و "شهید اول" (متوفی 786 ه.ق) معاصر بود. هم چنین "علامه مجلسی" او را یکی از راویان "صحیفه سجادیه" معرفی کرد. از نصیرالدین قاشی حاشیه های متعددی بر جای مانده که می توان به حاشیه بر شرح "تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح‌الشمسیه" و حاشیه بر "تسدید القواعد فی شرح تجریدالعقاید" نیز اشاره کرد، سرانجام این محدث امامی، در سال 755 ه.ق، درگذشت و در "نجف" به خاک سپرده شد. 

از تاریخ تولد، زندگانی و خانواده علی‌ بن محمد قاشی (کاشی) حلّی، مشهور به "نصیرالدین قاشی"، ملقب به "نصیرالدین"، اطلاعات دقیقی موجود نیست، جز اینکه وی، در "کاشان" به دنیا آمد و در "حلّه" رشد کرد. پدرش، "محمد بن علی قاشی"، از فاضلان عصر خود بود و از "محقق حلّی" (متوفی 676 ه.ق) روایت نقل کرد. درباره استادان نصیرالدین قاشی اطلاعی در دست نیست؛ فقط به نام "سید جلال ‌الدین‌ بن دارالصخر" اشاره شده که از او روایت نیز نقل کرد. در برخی منابع اشاره شده، که نصیرالدین قاشی یکی از علمای بزرگ عصر خود بود و در "بغداد" و "حلّه" به تدریس علوم و معارف دینی اشتغال داشت. وی با عالمان بزرگی چون "علامه حلّی" (متوفی 726 ه.ق)، "فخرالمحققین" (متوفی 771 ه.ق)، "قطب‌الدین رازی" (متوفی 776 ه.ق)، "سید حیدر آملی" (متوفی 782 ه.ق) و "شهید اول" (متوفی 786 ه.ق) معاصر بود. هم چنین "علامه مجلسی" او را یکی از راویان "صحیفه سجادیه" معرفی کرد. از نصیرالدین قاشی حاشیه های متعددی بر جای مانده که می توان به حاشیه بر شرح "تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح‌الشمسیه" و حاشیه بر "تسدید القواعد فی شرح تجریدالعقاید" نیز اشاره کرد، سرانجام این محدث امامی، در سال 755 ه.ق، درگذشت و در "نجف" به خاک سپرده شد. 


نصیرالدین قاشی شاگردان بسیاری پروراند که از آن جمله‌ اند: -ابن ‌العتایقی -تاج‌ الدین ابن مُعَیّه الدیباجی -جلال‌الدین شرفشاه حسینی -شمس ‌الدین محمد بن صدقه، از او اجازه نقل روایت داشت. 

نصیرالدین قاشی شاگردان بسیاری پروراند که از آن جمله‌ اند: -ابن ‌العتایقی -تاج‌ الدین ابن مُعَیّه الدیباجی -جلال‌الدین شرفشاه حسینی -شمس ‌الدین محمد بن صدقه، از او اجازه نقل روایت داشت. 


درباره افکار و عقاید او اطلاع چندانی در دست نیست، فقط "سید حیدر آملی"، از او نقل کرده که روش امامان، تنها راه درست، و جز آن هوا و وسوسه بود. وی تأکید کرده که بارها از نصیرالدین قاشی شنیده که در هشتاد سال زندگی، نهایت معرفتش این بوده که هر مصنوعی نیازمند صانع است و اعتراف کرده که در این باره یقین پیرزنان از یقین او بیشتر بود. 

درباره افکار و عقاید او اطلاع چندانی در دست نیست، فقط "سید حیدر آملی"، از او نقل کرده که روش امامان، تنها راه درست، و جز آن هوا و وسوسه بود. وی تأکید کرده که بارها از نصیرالدین قاشی شنیده که در هشتاد سال زندگی، نهایت معرفتش این بوده که هر مصنوعی نیازمند صانع است و اعتراف کرده که در این باره یقین پیرزنان از یقین او بیشتر بود. 


از نصیرالدین آثار معدودی به جا مانده، که بیشتر آن‌ها شرح یا حاشیه‌ اند، از جمله آثار وی عبارتند از: -حاشیه بر "تسدید القواعد فی شرح تجرید العقاید" از "محمد بن عبدالرحمان اصفهانی"، که دربرگیرنده نکاتی دقیق در مسائل کلامی است و مؤلف با طرح بحث امامت در آن، صبغه ‌ای کاملاً شیعی بدان بخشید. قاشی در این کتاب کوشیده "شرح قوشچی" را کامل کند و شبهات و ایراداتی را که به شیعه وارد شده، برطرف نماید. هم چنین "جرجانی" در نگارش شرح خود بر تجرید، از این اثر قاشی بهره برد. -النکات فی مسائل امتحانیه فی علم ‌المنطق والکلام، که آن را در سال 752 ه.ق، برای "عماد الدین یحیی" نوشت و نسخه ‌ای از آن، به خط "ابن‌ العتایقی"، در خزانه "غرویه" موجود است. -حاشیه بر شرح "تحریر القواعد المنطقیه فی شرح ‌الشمسیه"، از "قطب ‌الدین محمد رازی"، که اثری است موجز در بیان اعتراضات و نکاتی دقیق در زمینه منطق، و "جرجانی" در حاشیه خود به برخی از آن‌ ها پاسخ داد. -اجوبه ‌المسائل، شامل پنجاه پرسش و پاسخ منطقی و فلسفی، که نسخه خطی از آن در کتابخانه دانشگاه "پرینستون" موجود است. -حاشیه بر شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی -الأعتراضیه، رساله ‌ای فقهی مشتمل بر بیست اعتراض در تعریف طهارت از کتاب "قواعد الأحکام" از "علامه حلّی"، از این رساله فقط بخش هایی در کتاب های فقهی موجود است. -تعریف کتاب "زبده ‌الأدراک فی علم‌الأفلاک"، از "خواجه نصیرالدین طوسی"، که نسخه خطی آن در خزانه "غرویه" موجود است. رساله قاشی دیگر رساله قاشی، شرح "طوالع‌ الأنوار" از "بیضاوی" است که در واقع حاشیه ‌ای بر شرح "شمس ‌الدین محمود اصفهانی" بر "طوالع‌ بیضاوی" به نام "مطالع ‌الأنظار" بود. نسخه‌ ای از آن در خزانه "غرویه" موجود است که از میراث "جلال ‌الدین عبدالله‌ بن شرفشاه" بوده و در سال 810 ه.ق، وقف شد. هم چنین نسخه دیگری از آن در کتابخانه آستان قدس مشهد موجود است. 

از نصیرالدین آثار معدودی به جا مانده، که بیشتر آن‌ها شرح یا حاشیه‌ اند، از جمله آثار وی عبارتند از: -حاشیه بر "تسدید القواعد فی شرح تجرید العقاید" از "محمد بن عبدالرحمان اصفهانی"، که دربرگیرنده نکاتی دقیق در مسائل کلامی است و مؤلف با طرح بحث امامت در آن، صبغه ‌ای کاملاً شیعی بدان بخشید. قاشی در این کتاب کوشیده "شرح قوشچی" را کامل کند و شبهات و ایراداتی را که به شیعه وارد شده، برطرف نماید. هم چنین "جرجانی" در نگارش شرح خود بر تجرید، از این اثر قاشی بهره برد. -النکات فی مسائل امتحانیه فی علم ‌المنطق والکلام، که آن را در سال 752 ه.ق، برای "عماد الدین یحیی" نوشت و نسخه ‌ای از آن، به خط "ابن‌ العتایقی"، در خزانه "غرویه" موجود است. -حاشیه بر شرح "تحریر القواعد المنطقیه فی شرح ‌الشمسیه"، از "قطب ‌الدین محمد رازی"، که اثری است موجز در بیان اعتراضات و نکاتی دقیق در زمینه منطق، و "جرجانی" در حاشیه خود به برخی از آن‌ ها پاسخ داد. -اجوبه ‌المسائل، شامل پنجاه پرسش و پاسخ منطقی و فلسفی، که نسخه خطی از آن در کتابخانه دانشگاه "پرینستون" موجود است. -حاشیه بر شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی -الأعتراضیه، رساله ‌ای فقهی مشتمل بر بیست اعتراض در تعریف طهارت از کتاب "قواعد الأحکام" از "علامه حلّی"، از این رساله فقط بخش هایی در کتاب های فقهی موجود است. -تعریف کتاب "زبده ‌الأدراک فی علم‌الأفلاک"، از "خواجه نصیرالدین طوسی"، که نسخه خطی آن در خزانه "غرویه" موجود است. رساله قاشی دیگر رساله قاشی، شرح "طوالع‌ الأنوار" از "بیضاوی" است که در واقع حاشیه ‌ای بر شرح "شمس ‌الدین محمود اصفهانی" بر "طوالع‌ بیضاوی" به نام "مطالع ‌الأنظار" بود. نسخه‌ ای از آن در خزانه "غرویه" موجود است که از میراث "جلال ‌الدین عبدالله‌ بن شرفشاه" بوده و در سال 810 ه.ق، وقف شد. هم چنین نسخه دیگری از آن در کتابخانه آستان قدس مشهد موجود است. 


سرانجام نصیرالدین قاشی، در 10 رجب سال 755 ه.ق، وفات یافت و در "نجف" به خاک سپرده شد. 

سرانجام نصیرالدین قاشی، در 10 رجب سال 755 ه.ق، وفات یافت و در "نجف" به خاک سپرده شد. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۱۲:۲۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۰:۱۷

نصیرالدین قاشی حلی

خلاصه زندگی نامه

 علی‌ بن محمد قاشی (کاشی) حلّی، ملقب به نصیرالدین و مشهور به نصیرالدین قاشی، متکلم، فقیه و محدّث امامی در قرن هشتم ه.ق، بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع