مصطفي محمد نجار در سال 1335 ‬در تهران زاده شد اما اصالتا اهل روستای تنورآغاج از توابع شهرستان بستان آباد در استان آذربایجان شرقی است. وی از سرداران دفاع مقدس است. 
 مصطفي محمد نجار در سال 1335 ‬در تهران زاده شد اما اصالتا اهل روستای تنورآغاج از توابع شهرستان بستان آباد در استان آذربایجان شرقی است. وی از سرداران دفاع مقدس است. 

مدرک مهندسی مکانیک (رشتهٔ طراحی جامدات) خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت اجرایی (گرایش مدیریت استراتژیک) از سازمان مدیریت صنعتی اخذ نمود. 

مدرک مهندسی مکانیک (رشتهٔ طراحی جامدات) خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت اجرایی (گرایش مدیریت استراتژیک) از سازمان مدیریت صنعتی اخذ نمود. 


عضویت در سپاه از اواخر سال 1357 (از بدو تشکیل سپاه) حدود 27 سالحضور در جبهه کردستان و درگیری منطقه نقده (اواخر سال 1357)مسئول ارزشیابی استان سیستان و بلوچستان (در فرماندهی کل و ستاد مرکزی سپاه)مسئول تعاون کل سپاه در حدود سال 1360 شامل بخش‌های درمانی – مددکاری – مسکن – تربیت بدنی سپاه در سراسر کشور و ایجاد مراکز درمانی و آسایشگاهی در زمان جنگ در غرب و جنوب کشور و سایر نقاطایجاد مراکز آموزشی و درمانی و تجهیز بیمارستان سپاهوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کابینه اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد   وزیر کشور در کابینه دوم احمدی‌نژاد از تاریخ دوازدهم شهریور 1388 از سال 1361 به بعد مسئول منطقه خاورمیانه (محور لبنان – فلسطین – کشورهای خلیج‌فارس) و حضور در منطقه به طور  مرتب علی‌الخصوص لبنان (با آشنایی به زمان عربی) حضور در وزارت سپاه از سال 1364 و فعالیت در معاونت صنایع خودکفایی (با توجه به رشته تحصیلی مهندسی  مکانیک) 

عضویت در سپاه از اواخر سال 1357 (از بدو تشکیل سپاه) حدود 27 سالحضور در جبهه کردستان و درگیری منطقه نقده (اواخر سال 1357)مسئول ارزشیابی استان سیستان و بلوچستان (در فرماندهی کل و ستاد مرکزی سپاه)مسئول تعاون کل سپاه در حدود سال 1360 شامل بخش‌های درمانی – مددکاری – مسکن – تربیت بدنی سپاه در سراسر کشور و ایجاد مراکز درمانی و آسایشگاهی در زمان جنگ در غرب و جنوب کشور و سایر نقاطایجاد مراکز آموزشی و درمانی و تجهیز بیمارستان سپاهوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کابینه اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد   وزیر کشور در کابینه دوم احمدی‌نژاد از تاریخ دوازدهم شهریور 1388 از سال 1361 به بعد مسئول منطقه خاورمیانه (محور لبنان – فلسطین – کشورهای خلیج‌فارس) و حضور در منطقه به طور  مرتب علی‌الخصوص لبنان (با آشنایی به زمان عربی) حضور در وزارت سپاه از سال 1364 و فعالیت در معاونت صنایع خودکفایی (با توجه به رشته تحصیلی مهندسی  مکانیک) 


مسئول گروه تجهیزات و پشتیبانی فنی که شامل صنایع کلاهدوز – امام علی (ع) و شهید رجایی بود که مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های جنگ به جهت ساخت انواع تجهیزات را به عهده داشتمسئول کارخانه‌های صنعتی حدید (اولین صنعت نظامی وزارت سپاه) که با توصیه شهید چمران بنا شده بودقائم‌مقام گروه جنگ‌افزار وزارت سپاه که شامل صنایع حدید و فجر شیرازعضویت در هیئت‌مدیره صنایع سپاه از ابتدای ادغام وزارتین سپاه و دفاع به عنوان رئیس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد شامل کارخانه‌های حدید – فجر شیراز – کارخانه‌های جنگ‌افزار سازی و نهایتاً دو صنعت جدید نیز طی این سال‌ها ایجاد گردیدمسئول پروژه توپ که در گروه صنایع تسلیحاتی ساخته شد و حاصل کارگروه فوق ساخت حدود 60 نوع محصول نظامی و انواع جنگ‌افزارها از مرحله تولید مواد اولیه تا محصول نهایی می‌باشد که این کار تماماً توسط متخصصین داخلی و صد درصد بومی انجام شده استجانشین دستگاه اجرایی و مجری طرح‌های تکمیلی در گروه صنایع تسلیحاتیعضو اصلی هیئت‌مدیره سازمان صنایع دفاعمدیر گروه و رئیس هیئت اجرایی گروه صنایع مهمات‌سازی ساصد از سال 1381 الی 1384 شامل کارخانه‌های مهمات‌سازی واقع در چهارراه پاسداران – صنایع مهمات‌سازی پارچین – صنایع هفتم تیر اصفهان – صنایع مهمات‌سازی اصفهان – صنایع متالورژی خراسان – صنایع متالورژی یزد و صنایع مستقر در دزفول و سوسنگرد (خوزستان) بوده است.معاون برنامه‌ریزی و توسعه ساصداخذ نشان کار و تولید از دولت 

مسئول گروه تجهیزات و پشتیبانی فنی که شامل صنایع کلاهدوز – امام علی (ع) و شهید رجایی بود که مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های جنگ به جهت ساخت انواع تجهیزات را به عهده داشتمسئول کارخانه‌های صنعتی حدید (اولین صنعت نظامی وزارت سپاه) که با توصیه شهید چمران بنا شده بودقائم‌مقام گروه جنگ‌افزار وزارت سپاه که شامل صنایع حدید و فجر شیرازعضویت در هیئت‌مدیره صنایع سپاه از ابتدای ادغام وزارتین سپاه و دفاع به عنوان رئیس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد شامل کارخانه‌های حدید – فجر شیراز – کارخانه‌های جنگ‌افزار سازی و نهایتاً دو صنعت جدید نیز طی این سال‌ها ایجاد گردیدمسئول پروژه توپ که در گروه صنایع تسلیحاتی ساخته شد و حاصل کارگروه فوق ساخت حدود 60 نوع محصول نظامی و انواع جنگ‌افزارها از مرحله تولید مواد اولیه تا محصول نهایی می‌باشد که این کار تماماً توسط متخصصین داخلی و صد درصد بومی انجام شده استجانشین دستگاه اجرایی و مجری طرح‌های تکمیلی در گروه صنایع تسلیحاتیعضو اصلی هیئت‌مدیره سازمان صنایع دفاعمدیر گروه و رئیس هیئت اجرایی گروه صنایع مهمات‌سازی ساصد از سال 1381 الی 1384 شامل کارخانه‌های مهمات‌سازی واقع در چهارراه پاسداران – صنایع مهمات‌سازی پارچین – صنایع هفتم تیر اصفهان – صنایع مهمات‌سازی اصفهان – صنایع متالورژی خراسان – صنایع متالورژی یزد و صنایع مستقر در دزفول و سوسنگرد (خوزستان) بوده است.معاون برنامه‌ریزی و توسعه ساصداخذ نشان کار و تولید از دولت 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۳۷:۱۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۶:۴۵

مصطفی محمد نجار

خلاصه زندگی نامه

سرتیپ پاسدار مصطفی محمدنجار (متولدسال 1335) وزیر دفاع در کابینه نهم و وزیر کشور در کابینه دهم محمود احمدی نژاد می‌باشد.  

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع