<b>فرهاد دژپسند</b> یکم خرداد سال 1341 در شهر "بهشهر" واقع در استان "مازندران" به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی رشته "اقتصاد نظری" و مدرک کارشناسی ارشد رشته "برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی" از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکتری رشته "اقتصاد" با گرایش "بین الملل" از دانشگاه آزاد اسلامی است.<br>از جمله سوابق دژپسند می‌توان به عضویت در کمیته اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت هماهنگی برنامه وبودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت امور اقتصادی وهماهنگی سازمان برنامه و بودجه و ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.<br>به گزارش پرسن‌گرام بعد از استیضاح "مسعود کرباسیان" وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم و عدم رای اعتماد نمایندگان به وی در شهریور سال 1397، "حسن روحانی" رئیس جمهور دولت دوازدهم، فرهاد دژپسند را در 29 مهر همان سال، به عنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.<br>نهایتا در 5 آبان سال 1397، نمایندگان مجلس دهم، فرهاد دژپسند را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم انتخاب کردند.

فرهاد دژپسند یکم خرداد سال 1341 در شهر "بهشهر" واقع در استان "مازندران" به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی رشته "اقتصاد نظری" و مدرک کارشناسی ارشد رشته "برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی" از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکتری رشته "اقتصاد" با گرایش "بین الملل" از دانشگاه آزاد اسلامی است.
از جمله سوابق دژپسند می‌توان به عضویت در کمیته اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت هماهنگی برنامه وبودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت امور اقتصادی وهماهنگی سازمان برنامه و بودجه و ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.
به گزارش پرسن‌گرام بعد از استیضاح "مسعود کرباسیان" وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم و عدم رای اعتماد نمایندگان به وی در شهریور سال 1397، "حسن روحانی" رئیس جمهور دولت دوازدهم، فرهاد دژپسند را در 29 مهر همان سال، به عنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
نهایتا در 5 آبان سال 1397، نمایندگان مجلس دهم، فرهاد دژپسند را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم انتخاب کردند.


-دارای مدرک کارشناسی رشته اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در سال 1366 -دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در سال 1371، رساله کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر سوبسید كود شیمیایی بر تولید چغندر قند -دارای مدرک دکتری رشته اقتصاد با گرایش بین الملل، دوره عالی تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1381، رساله دکتری با عنوان عوامل موثر رشد اقتصاد ایران با تاکید بر نقش شاخص‌های توسعه انسانی

-دارای مدرک کارشناسی رشته اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در سال 1366
-دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در سال 1371، رساله کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر سوبسید كود شیمیایی بر تولید چغندر قند
-دارای مدرک دکتری رشته اقتصاد با گرایش بین الملل، دوره عالی تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1381، رساله دکتری با عنوان عوامل موثر رشد اقتصاد ایران با تاکید بر نقش شاخص‌های توسعه انسانی


به گزارش پرسن‌گرام برخی از عضویت در شوراها و مسئولیت‌های فرهاد دژپسند به شرح زیر است: -دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه -تهیه نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی -راهبری و مدیریت تهیه و تدوین اسناد برنامه ششم توسعه در 3 جلد مشتمل بر 12 موضوع فرابخشی و 17 موضوع بخشی در 1235 صفحه -مسئولیت تدوین پیش نویس لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مجری طرح بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور مسئول بازنگری و اصلاح و تهیه پیش نویس قانون برنامه و بودجه کشور -مسئولیت تهیه پیش نویس لایحه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مسئولیت تدوین، بازنگری و اصلاح پیش نویس لایحه قانون تجارت -مسئولیت تهیه و تدوین پیش نویس لایحه قانون تسهیل رقابت و کنترل انحصار -مسئولیت تدوین برنامه 20 ساله اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصله از نفت خام -مسئولیت تدوین برنامه تحقق عدالت اجتماعی در ایران -مجری طرح تجارت الکترونیک الکترونیک -عضویت در کمیسیون ستاد اقتصادی دولت -عضویت و ریاست کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد -عضویت در کمیته اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور -معاونت برنامه ریزی و بررسی‌های اقتصادی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع كالا و خدمات -مشاور معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور سازمان برنامه و بودجه -عضویت در شوراهای عالی بانک‌ها، بیمه، انفورماتیک و آمار در بین سال های 1380 تا 1384 -معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در بین سال های 1380 تا 1384 -معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بین سال های 1384 تا 1385 -مشاور امور اقتصادی رئیس كل دیوان محاسبات كشور از سال 1387 -عضویت در شورای مشاورین دیوان از سال 1387 -سرپرستی مركز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران در بین سال های 1388 تا 1389 -ریاست هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در بین سال های 1390 تا 1393 -دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بین سال های 1394 تا 1396 -تهیه و تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در سال 1395 -تهیه بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال 1396 -تهیه و تدوین برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 -معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در بین سال های 1394 تا 1396 -ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور از سال 1396 -تصدی وزارت امور اتصادی و دارایی از سال 1397 -و...

به گزارش پرسن‌گرام برخی از عضویت در شوراها و مسئولیت‌های فرهاد دژپسند به شرح زیر است:
-دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه
-تهیه نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی
-راهبری و مدیریت تهیه و تدوین اسناد برنامه ششم توسعه در 3 جلد مشتمل بر 12 موضوع فرابخشی و 17 موضوع بخشی در 1235 صفحه
-مسئولیت تدوین پیش نویس لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
-مجری طرح بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور مسئول بازنگری و اصلاح و تهیه پیش نویس قانون برنامه و بودجه کشور
-مسئولیت تهیه پیش نویس لایحه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-مسئولیت تدوین، بازنگری و اصلاح پیش نویس لایحه قانون تجارت
-مسئولیت تهیه و تدوین پیش نویس لایحه قانون تسهیل رقابت و کنترل انحصار
-مسئولیت تدوین برنامه 20 ساله اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصله از نفت خام
-مسئولیت تدوین برنامه تحقق عدالت اجتماعی در ایران
-مجری طرح تجارت الکترونیک الکترونیک
-عضویت در کمیسیون ستاد اقتصادی دولت
-عضویت و ریاست کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد
-عضویت در کمیته اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
-معاونت برنامه ریزی و بررسی‌های اقتصادی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع كالا و خدمات
-مشاور معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور سازمان برنامه و بودجه
-عضویت در شوراهای عالی بانک‌ها، بیمه، انفورماتیک و آمار در بین سال های 1380 تا 1384
-معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در بین سال های 1380 تا 1384
-معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بین سال های 1384 تا 1385
-مشاور امور اقتصادی رئیس كل دیوان محاسبات كشور از سال 1387
-عضویت در شورای مشاورین دیوان از سال 1387
-سرپرستی مركز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران در بین سال های 1388 تا 1389
-ریاست هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در بین سال های 1390 تا 1393
-دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بین سال های 1394 تا 1396
-تهیه و تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در سال 1395
-تهیه بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال 1396
-تهیه و تدوین برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396
-معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در بین سال های 1394 تا 1396
-ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور از سال 1396
-تصدی وزارت امور اتصادی و دارایی از سال 1397
-و...


فرهاد دژپسند مدیریت و راهبری 27 طرح و پروژه مختلف پژوهشی و تحلیلی را برعهده داشت که برخی از آنها عبارتند از: -راهکارهای مدیریت مناسب منابع و مصارف ارزی در اقتصاد ایران -راهکارها و اقدامات پیشنهادی برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط اعمال تحریم‌ها -الزامات الگوسازی کلان اقتصادی و شناخت ساختار اقتصاد ایران -طراحی الگوی کلان سنجی برای اقتصاد کشور -تجربه توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی در انطباق با نظریه‌ها و شاخص‌ها -سازوکار تامین مالی پروژه‌های عمرانی -و...

فرهاد دژپسند مدیریت و راهبری 27 طرح و پروژه مختلف پژوهشی و تحلیلی را برعهده داشت که برخی از آنها عبارتند از:
-راهکارهای مدیریت مناسب منابع و مصارف ارزی در اقتصاد ایران
-راهکارها و اقدامات پیشنهادی برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط اعمال تحریم‌ها
-الزامات الگوسازی کلان اقتصادی و شناخت ساختار اقتصاد ایران
-طراحی الگوی کلان سنجی برای اقتصاد کشور
-تجربه توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی در انطباق با نظریه‌ها و شاخص‌ها
-سازوکار تامین مالی پروژه‌های عمرانی
-و...


-عضویت در شورای جهاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در بین سال‌های 1365 تا 1368 -دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1385 -تدریس دروس توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی، مالیه عمومی، اقتصاد كلان، اقتصاد ایران، اقتصاد بخش عمومی، تجارت الكترونیكی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبائی و دانشكده امور اقتصادی وابسته به وزرات امور اقتصادی و دارایی در بین سال‌های 1371 تا 1385 -مشاور برنامه ریزی و تامین مالی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1396 -عضویت در هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی -عضویت در جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی -مدیر مسئول فصلنامه اقتصاد تجارت نوین -عضویت در هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد مسکن -عضویت در هیات موسس انجمن علمی تجارت الکترونیکی -عضویت در هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین -عضویت در هیات تحریریه فصلنامه مجله اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی -عضویت در کمیته هیات علمی کنفرانس بین‌المللی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه تربیت مدرس -عضویت در هیات تحریریه و سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های برنامه و توسعه سازمان برنامه بودجه

-عضویت در شورای جهاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در بین سال‌های 1365 تا 1368
-دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1385
-تدریس دروس توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی، مالیه عمومی، اقتصاد كلان، اقتصاد ایران، اقتصاد بخش عمومی، تجارت الكترونیكی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبائی و دانشكده امور اقتصادی وابسته به وزرات امور اقتصادی و دارایی در بین سال‌های 1371 تا 1385
-مشاور برنامه ریزی و تامین مالی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1396
-عضویت در هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
-عضویت در جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
-مدیر مسئول فصلنامه اقتصاد تجارت نوین
-عضویت در هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد مسکن
-عضویت در هیات موسس انجمن علمی تجارت الکترونیکی
-عضویت در هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین
-عضویت در هیات تحریریه فصلنامه مجله اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
-عضویت در کمیته هیات علمی کنفرانس بین‌المللی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه تربیت مدرس
-عضویت در هیات تحریریه و سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های برنامه و توسعه سازمان برنامه بودجه


به گزارش پرسن‌گرام فرهاد دژپسند کتاب‌هایی را در زمینه اقتصاد ایران، تورم، توسعه پایدار، مزیت‌های نسبی مناطق، تجارت الکترونیک تالیف و کتاب اقتصاد سیاسی جهانی رابرت گلیپین را به همراه "رسول افضلی" ترجمه کرد. برخی از تالیفات دژپسند به شرح زیر است: -کتاب اقتصاد ایران در دوره جنگ چاپ اول در سال 1378، چاپ دوم در سال 1390 -کتاب تورم دلائل و راه های مهار آن در اقتصاد ایران در سال 1384 -کتاب در آمدی بر مبانی تجارت الكترونیكی در سال 1388 -کتاب مبانی توسعه پایدار در ایران در سال 1392 -اطلس مناطق محروم كشور، سطح بندی و پهنه بندی مناطق محروم كشور و مزیت های نسبی این مناطق در سال 1396

به گزارش پرسن‌گرام فرهاد دژپسند کتاب‌هایی را در زمینه اقتصاد ایران، تورم، توسعه پایدار، مزیت‌های نسبی مناطق، تجارت الکترونیک تالیف و کتاب اقتصاد سیاسی جهانی رابرت گلیپین را به همراه "رسول افضلی" ترجمه کرد. برخی از تالیفات دژپسند به شرح زیر است:
-کتاب اقتصاد ایران در دوره جنگ چاپ اول در سال 1378، چاپ دوم در سال 1390
-کتاب تورم دلائل و راه های مهار آن در اقتصاد ایران در سال 1384
-کتاب در آمدی بر مبانی تجارت الكترونیكی در سال 1388
-کتاب مبانی توسعه پایدار در ایران در سال 1392
-اطلس مناطق محروم كشور، سطح بندی و پهنه بندی مناطق محروم كشور و مزیت های نسبی این مناطق در سال 1396


فرهاد دژپسند 23 عنوان مقاله علمی و پژوهشی با موضوعات رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه پایدار، اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی و مالی، ارزش پول ملی و تراز پرداخت‌ها، سرمایه انسانی، تامین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیک و تورم را به رشته تحریر درآورد که عناوین برخی از آنها به شرح زیر است: -مقاله مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور -مقاله مدیریت اقتصاد ایران در شرایط تحریم اقتصادی -مقاله بررسی تاثیر ساختاری بازار بر انباشت سرمایه انسانی توسط بنگاه‌های فعال در بازار، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد مالی و توسعه -مقاله برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی بنزین، نفت و گاز در بخش حمل و نقل کشور، مجله اقتصاد و الگو سازی -مقاله بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمد و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز -مقاله بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران براساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد مالی و توسعه -و...

فرهاد دژپسند 23 عنوان مقاله علمی و پژوهشی با موضوعات رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه پایدار، اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی و مالی، ارزش پول ملی و تراز پرداخت‌ها، سرمایه انسانی، تامین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیک و تورم را به رشته تحریر درآورد که عناوین برخی از آنها به شرح زیر است:
-مقاله مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور
-مقاله مدیریت اقتصاد ایران در شرایط تحریم اقتصادی
-مقاله بررسی تاثیر ساختاری بازار بر انباشت سرمایه انسانی توسط بنگاه‌های فعال در بازار، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد مالی و توسعه
-مقاله برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی بنزین، نفت و گاز در بخش حمل و نقل کشور، مجله اقتصاد و الگو سازی
-مقاله بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمد و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز
-مقاله بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران براساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد مالی و توسعه
-و...


پس از استیضاح "مسعود کرباسیان"، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم در 4 شهریور سال 1397 و عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس دهم به وی، حجت الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس جمهور وقت، "سیدرحمت ا... اکرمی" را در 5 شهریور همان سال، به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد. به گزارش پرسن‌گرام پس از گذشت 56 روز از سرپرستی "سیدرحمت ا... اکرمی" بر این وزارتخانه حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در 29 مهر سال 1397، در نامه‌ای به "علی لاریجانی" رئیس مجلس دهم شورای اسلامی، فرهاد دژپسند را به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی معرفی کرد.

پس از استیضاح "مسعود کرباسیان"، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم در 4 شهریور سال 1397 و عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس دهم به وی، حجت الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس جمهور وقت، "سیدرحمت ا... اکرمی" را در 5 شهریور همان سال، به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش پرسن‌گرام پس از گذشت 56 روز از سرپرستی "سیدرحمت ا... اکرمی" بر این وزارتخانه حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در 29 مهر سال 1397، در نامه‌ای به "علی لاریجانی" رئیس مجلس دهم شورای اسلامی، فرهاد دژپسند را به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی معرفی کرد.


5 آبان سال 1397، جلسه علنی نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت و برنامه‌ های پیشنهادی فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم، به ریاست "علی لاریجانی" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. طبق آیین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا "حسن روحانی" رئیس جمهور دولت دوازدهم برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس حاضر شد. <br>پس از سخنان رئیس‌ جمهور، مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی اعلام شدند که مخالفان وزیر پیشنهادی از جمله "علی ساری و یحیی کمالی پور" و موافقان وزیر از جمله "رمضانعلی سبحانی‌فر، غلامرضا کاتب، سید مهدی مقدسی و محسن علی جانی زمانی"، هر کدام سخنرانی کردند که بخشی از سخنرانی آنها به شرح زیر است: <br>**سخنان مخالفان دژپسند**<br>5 آبان سال 1397، "علی ساری" نماینده وقت مردم شهرستان‌های "اهواز، باوی، حمیدیه و کارون" در مجلس دهم شورای اسلامی، در مخالفت با فرهاد دژپسند گفت: «شنیده‌ها حاکی از آن است که سالانه بودجه‌هایی تحت عنوان "پاداش" تصویب کرده‌اید، در این باره به مجلس توضیح دهید. درباره آینده‌ پژوهی هم که 10 میلیارد تومان بودجه برای آن پیش‌بینی کرده‌اید، توضیح دهید.»<br>به گزارش پرسن‌گرام پس از سخنان نماینده وقت مردم شهرستان‌های "اهواز، باوی، حمیدیه و کارون"، "یحیی کمالی پور" نماینده وقت مردم شهرستان‌های "جیرفت و عنبرآباد" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مخالفت با فرهاد دژپسند اظهار داشت: «قبل از این که بخواهیم به برنامه‌های پیشنهادی آقای دژپسند نگاه کنیم و از آن انتقاد کنیم و به بیان مخالفت با آن بپردازیم باید بگویم که همه ما می‌دانیم که گذشته چراغ راه آینده ما است، بیایید کارنامه گذشته دکتر دژپسند در سازمان برنامه و بودجه را مد نظر قرار دهیم و براساس آن برای آینده کشور تصمیم بگیریم. همه شما می‌دانید که دکتر دژپسند دکتری اقتصاد بین‌الملل دارد و از سال 84 در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کند. مگر نه این است که یک پای اقتصاد کشور سازمان برنامه و بودجه است. کدام برنامه را می‌بینید که در جای مناسب اتخاذ شده و کدام بودجه در جای مناسب صرف شده است. آقای دکتر دژپسند، طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مگر نه این است که شما باید با استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان در سازمان‌های اجرایی کشور بودجه اجرایی را ببندید، آیا این کار را انجام داده‌اید؟ شما می‌دانید تفریغ بودجه نشان می‌دهد که به جای استقراض و آوردن متمم بودجه از بانک پول دریافت کرده‌اید و این مساله قطعا موجب افزایش پایه‌ پولی در کشور شده است. درآمدهای حاصله از فروش ارز بدون اجازه مجلس صرف کسری بودجه شده است.» <br>**سخنان موافقان دژپسند**<br>5 آبان سال 1397، "رمضانعلی سبحانی‌فر" نماینده وقت مردم شهرستان‌های "سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن" در مجلس دهم شورای اسلامی، در موافقت با فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:‌ «ما در مقابل یک تصمیم بسیار مهم داخلی و خارجی قرار گرفته‌ایم. چند ماهی است ثبات اقتصادی در کشور بهم خورده و هر روز فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می‌شود. از طرفی در مقابل آمریکا و ایادی این کشور قرار گرفته‌ایم و خزانه‌داری آمریکا به عنوان پایگاه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران تعریف شده است. دشمن هر روز برنامه‌های اقتصادی ما را دنبال می‌کند تا از این ناحیه صدمه‌ای به کشور ما بزند ... آمریکا برای 13 آبان برنامه ریزی کرده که حداکثر استفاده را از این روز ببرد. آیا وقت آن نیست در مقابل این تصمیم نابخردانه آمریکا و ایادی آن رای قاطع و پاسخی دشمن شکن بدهیم و وزیر اقتصاد را انتخاب کنیم؟» <br>وی در ادامه با اشاره به سوابق علمی و اجرایی دژپسند خاطرنشان کرد: «تحصیلات ایشان از لیسانس تا دکتری در زمینه اقتصاد است.»<br>پس از نماینده وقت مردم شهرستان‌های "سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن"، "غلامرضا کاتب" نماینده وقت مردم شهرستان "گرمسار" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دفاع از فرهاد دژپسند گفت: «امروز ما قرار است نسبت به وزرای پیشنهادی تصمیم‌گیری کنیم،‌ لذا باید منافع ملی و منافع ملت را در نظر گیریم. این توصیه را به همه همکارانم دارم که براساس دقت، شناخت و درایت تصمیم‌گیری کنند تا مجبور نشویم چند ماه دیگر سوال و استیضاح کرده و وقت دولت و مجلس را بگیریم.»<br>کاتب با اشاره به کارنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: «در چند سال گذشته یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی کشور عدم هماهنگی و همگرایی بین تیم اقتصادی بود که امروز با انتخاب آقای دژپسند همگرایی و همفکری حاصل می‌شود.»<br>پس از آن "سید مهدی مقدسی" نماینده وقت مردم شهرستان‌های "اراک، کمیجان و خنداب" در مجلس دهم شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: «آقای دژپسند اشراف کامل به اقتصاد دارند و می‌تواند سکان‌داری این وزارتخانه مهم را در این شرایط پرتلاطم برعهده گرفته و کشتی پرتلاطم اقتصادی را به ساحل آرامش برساند. قطعا وجود هماهنگی بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند اثر بخشی را در اقتصاد داشته باشد. آقای دژپسند کسی است که می‌تواند این هماهنگی را ایجاد کند. او به برنامه ششم اشراف کامل داشته و در سنوات مختلف دستی در تنظیم سند برنامه‌های توسعه داشته است.»<br>مقدسی با بیان اینکه دژپسند اشراف کامل بر برنامه‌ها و تطبیق با اسناد بالادستی دارد، افزود: «آقای دژپسند به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داشته و معتقد به انسجام در تیم اقتصادی دولت است. این همان انتقادی بود که ما از نبود هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و عمل کردن به صورت جزیره‌ای داشتیم که آقای دژپسند می‌تواند این مشکل را حل کند.» <br>پس از نماینده وقت مردم شهرستان‌های "اراک، کمیجان و خنداب"، "محسن علی جانی زمانی" نماینده وقت مردم استان "تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در موافقت با فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: «وزیر اقتصاد باید توان هماهنگی تیم اقتصادی دولت را داشته باشد؛ اگرچه شان وزارت اقتصاد صرفا هماهنگ کننده چند دستگاه نیست.»<br>وی اقتصاد غیر شفاف، گسترش مخارج دولت در کنار تحریم‌های ظالمانه را از چالش‌های وزارت اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد: «وزیر پیشنهادی باید برای این چالش‌ها چاره‌اندیشی کند و مراقب باشد اقشار آسیب‌پذیر مشکل معیشت و مسکن پیدا نکنند و فشار اقتصادی به واحدهای تولیدی وارد نشود. ما نیازمند مدیری پاکدست، متخصص و کارآمد هستیم تا بحران‌های اقتصادی را مدیریت کند. آقای دژپسند با کارنامه و تجربه مناسب برای اداره کشور و فردی پاکدست، است.»<br>**دفاعیات دژپسند در جلسه رأی اعتماد**<br>به گزارش پرسن‌گرام پس از اتمام سخنرانی مخالفان و موافقان، فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تشریح بیوگرافی و سوابق خود، به دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود پرداخت و گفت: «انتظار دارم ارتباطم با نمایندگان ارتباطی تعریف شده و مستمر باشد؛ چرا که هیچ فردی نمی‌تواند در این شرایط کشور ادعای معجزه داشته باشد. یکی از برنامه‌های جدیم تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است. استفاده از سرمایه اجتماعی از تجربیات موفق جنگ تحمیلی است. از سال 74 تا 75 توانستم برنامه عدالت اجتماعی را در قالبی تعاملی تدوین کنم. از این تجربه می‌توان در شرایطی که اقشار ضعیف تحت فشار هستند، استفاده کنیم.»<br>وی خاطرنشان کرد: «در نیمه اول دهه 80 موفق به اصلاح چند قانون مهم کشور شدم. در زمانی که قانون تجارت را بازنگری و اصلاح می کردیم، چند جانبه گرایی را در قالب این قانون، عمق بخشیدم. بخش خصوصی، دانشگاه و مجلس را در این مسئله لحاظ کردیم. شرایط کشور امروز متفاوت است. برای جلوگیری از ابرتورم باید اقدامات خاص انجام دهیم. از سال 74 با وزارت اقتصاد به صورت خطی و نقطه‌ای ارتباط داشته‌ام و ظرفیت‌ها و فرصت‌های این وزارتخانه را می‌دانم. یکی از مشکلات امروز کشور بحث تامین مالی در حوزه‌های داخلی و تامین مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی است. در داخل کشور سرمایه‌ها و داشته‌های زیادی داریم و نظام بانکی باید اصلاح شود. اولین تاکید رئیس جمهور به بنده هم همین است. قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش خصوصی باید افزایش یابد اما بانک‌ها از برخی مسائل در رنج هستند. مطالبات معوق بانک‌ها را در رنج قرار داده است. باید با هم بیندیشیم تا معوقات بانکی برگردد. به این منظور باید ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی با تعامل بخش خصوصی و دولت تعریف شود.»<br>**کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس دهم**<br>در نهایت وکلای ملت با 200 رای موافق، 50 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 265 رای ماخوذه، به فرهاد دژپسند برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد دادند.<br>پس از کسب رای اعتماد مجلس توسط فرهاد دژپسند، "ولی ملکی"، ‌نماینده وقت مردم شهرستان "مشکین شهر" در مجلس دهم شورای اسلامی در مخالفت با رای اعتماد مجلس به فرهاد دژپسند گفت: «فرمایش همه عزیزان این بوده است که ما در جنگ اقتصادی هستیم. در جنگ اقتصادی همه باید آرایش جنگی بگیرند. هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه. آیا ما در حال آرایش جنگی هستیم؟»<br>"ملکی" خطاب به دژپسند افزود: «شما به مبارزه با فساد اشاره کردید. سوال من این است که شما با چه مکانیزمی می‌خواهید با بانک‌ها مبارزه کنید؟ همه می‌دانند که بدنه بانک‌ها بیمار است. مگر بانک‌ها در سود و زیان مشارکت می‌کنند؟ آنچه وجود ندارد مشارکت است. تنها کاری که می‌کنند بهره‌گیری است.»

5 آبان سال 1397، جلسه علنی نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت و برنامه‌ های پیشنهادی فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم، به ریاست "علی لاریجانی" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. طبق آیین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا "حسن روحانی" رئیس جمهور دولت دوازدهم برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس حاضر شد.
پس از سخنان رئیس‌ جمهور، مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی اعلام شدند که مخالفان وزیر پیشنهادی از جمله "علی ساری و یحیی کمالی پور" و موافقان وزیر از جمله "رمضانعلی سبحانی‌فر، غلامرضا کاتب، سید مهدی مقدسی و محسن علی جانی زمانی"، هر کدام سخنرانی کردند که بخشی از سخنرانی آنها به شرح زیر است:
سخنان مخالفان دژپسند
5 آبان سال 1397، "علی ساری" نماینده وقت مردم شهرستان‌های "اهواز، باوی، حمیدیه و کارون" در مجلس دهم شورای اسلامی، در مخالفت با فرهاد دژپسند گفت: «شنیده‌ها حاکی از آن است که سالانه بودجه‌هایی تحت عنوان "پاداش" تصویب کرده‌اید، در این باره به مجلس توضیح دهید. درباره آینده‌ پژوهی هم که 10 میلیارد تومان بودجه برای آن پیش‌بینی کرده‌اید، توضیح دهید.»
به گزارش پرسن‌گرام پس از سخنان نماینده وقت مردم شهرستان‌های "اهواز، باوی، حمیدیه و کارون"، "یحیی کمالی پور" نماینده وقت مردم شهرستان‌های "جیرفت و عنبرآباد" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مخالفت با فرهاد دژپسند اظهار داشت: «قبل از این که بخواهیم به برنامه‌های پیشنهادی آقای دژپسند نگاه کنیم و از آن انتقاد کنیم و به بیان مخالفت با آن بپردازیم باید بگویم که همه ما می‌دانیم که گذشته چراغ راه آینده ما است، بیایید کارنامه گذشته دکتر دژپسند در سازمان برنامه و بودجه را مد نظر قرار دهیم و براساس آن برای آینده کشور تصمیم بگیریم. همه شما می‌دانید که دکتر دژپسند دکتری اقتصاد بین‌الملل دارد و از سال 84 در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کند. مگر نه این است که یک پای اقتصاد کشور سازمان برنامه و بودجه است. کدام برنامه را می‌بینید که در جای مناسب اتخاذ شده و کدام بودجه در جای مناسب صرف شده است. آقای دکتر دژپسند، طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مگر نه این است که شما باید با استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان در سازمان‌های اجرایی کشور بودجه اجرایی را ببندید، آیا این کار را انجام داده‌اید؟ شما می‌دانید تفریغ بودجه نشان می‌دهد که به جای استقراض و آوردن متمم بودجه از بانک پول دریافت کرده‌اید و این مساله قطعا موجب افزایش پایه‌ پولی در کشور شده است. درآمدهای حاصله از فروش ارز بدون اجازه مجلس صرف کسری بودجه شده است.»
سخنان موافقان دژپسند
5 آبان سال 1397، "رمضانعلی سبحانی‌فر" نماینده وقت مردم شهرستان‌های "سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن" در مجلس دهم شورای اسلامی، در موافقت با فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:‌ «ما در مقابل یک تصمیم بسیار مهم داخلی و خارجی قرار گرفته‌ایم. چند ماهی است ثبات اقتصادی در کشور بهم خورده و هر روز فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می‌شود. از طرفی در مقابل آمریکا و ایادی این کشور قرار گرفته‌ایم و خزانه‌داری آمریکا به عنوان پایگاه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران تعریف شده است. دشمن هر روز برنامه‌های اقتصادی ما را دنبال می‌کند تا از این ناحیه صدمه‌ای به کشور ما بزند ... آمریکا برای 13 آبان برنامه ریزی کرده که حداکثر استفاده را از این روز ببرد. آیا وقت آن نیست در مقابل این تصمیم نابخردانه آمریکا و ایادی آن رای قاطع و پاسخی دشمن شکن بدهیم و وزیر اقتصاد را انتخاب کنیم؟»
وی در ادامه با اشاره به سوابق علمی و اجرایی دژپسند خاطرنشان کرد: «تحصیلات ایشان از لیسانس تا دکتری در زمینه اقتصاد است.»
پس از نماینده وقت مردم شهرستان‌های "سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن"، "غلامرضا کاتب" نماینده وقت مردم شهرستان "گرمسار" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دفاع از فرهاد دژپسند گفت: «امروز ما قرار است نسبت به وزرای پیشنهادی تصمیم‌گیری کنیم،‌ لذا باید منافع ملی و منافع ملت را در نظر گیریم. این توصیه را به همه همکارانم دارم که براساس دقت، شناخت و درایت تصمیم‌گیری کنند تا مجبور نشویم چند ماه دیگر سوال و استیضاح کرده و وقت دولت و مجلس را بگیریم.»
کاتب با اشاره به کارنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: «در چند سال گذشته یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی کشور عدم هماهنگی و همگرایی بین تیم اقتصادی بود که امروز با انتخاب آقای دژپسند همگرایی و همفکری حاصل می‌شود.»
پس از آن "سید مهدی مقدسی" نماینده وقت مردم شهرستان‌های "اراک، کمیجان و خنداب" در مجلس دهم شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: «آقای دژپسند اشراف کامل به اقتصاد دارند و می‌تواند سکان‌داری این وزارتخانه مهم را در این شرایط پرتلاطم برعهده گرفته و کشتی پرتلاطم اقتصادی را به ساحل آرامش برساند. قطعا وجود هماهنگی بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند اثر بخشی را در اقتصاد داشته باشد. آقای دژپسند کسی است که می‌تواند این هماهنگی را ایجاد کند. او به برنامه ششم اشراف کامل داشته و در سنوات مختلف دستی در تنظیم سند برنامه‌های توسعه داشته است.»
مقدسی با بیان اینکه دژپسند اشراف کامل بر برنامه‌ها و تطبیق با اسناد بالادستی دارد، افزود: «آقای دژپسند به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داشته و معتقد به انسجام در تیم اقتصادی دولت است. این همان انتقادی بود که ما از نبود هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و عمل کردن به صورت جزیره‌ای داشتیم که آقای دژپسند می‌تواند این مشکل را حل کند.»
پس از نماینده وقت مردم شهرستان‌های "اراک، کمیجان و خنداب"، "محسن علی جانی زمانی" نماینده وقت مردم استان "تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در موافقت با فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: «وزیر اقتصاد باید توان هماهنگی تیم اقتصادی دولت را داشته باشد؛ اگرچه شان وزارت اقتصاد صرفا هماهنگ کننده چند دستگاه نیست.»
وی اقتصاد غیر شفاف، گسترش مخارج دولت در کنار تحریم‌های ظالمانه را از چالش‌های وزارت اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد: «وزیر پیشنهادی باید برای این چالش‌ها چاره‌اندیشی کند و مراقب باشد اقشار آسیب‌پذیر مشکل معیشت و مسکن پیدا نکنند و فشار اقتصادی به واحدهای تولیدی وارد نشود. ما نیازمند مدیری پاکدست، متخصص و کارآمد هستیم تا بحران‌های اقتصادی را مدیریت کند. آقای دژپسند با کارنامه و تجربه مناسب برای اداره کشور و فردی پاکدست، است.»
دفاعیات دژپسند در جلسه رأی اعتماد
به گزارش پرسن‌گرام پس از اتمام سخنرانی مخالفان و موافقان، فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تشریح بیوگرافی و سوابق خود، به دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود پرداخت و گفت: «انتظار دارم ارتباطم با نمایندگان ارتباطی تعریف شده و مستمر باشد؛ چرا که هیچ فردی نمی‌تواند در این شرایط کشور ادعای معجزه داشته باشد. یکی از برنامه‌های جدیم تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است. استفاده از سرمایه اجتماعی از تجربیات موفق جنگ تحمیلی است. از سال 74 تا 75 توانستم برنامه عدالت اجتماعی را در قالبی تعاملی تدوین کنم. از این تجربه می‌توان در شرایطی که اقشار ضعیف تحت فشار هستند، استفاده کنیم.»
وی خاطرنشان کرد: «در نیمه اول دهه 80 موفق به اصلاح چند قانون مهم کشور شدم. در زمانی که قانون تجارت را بازنگری و اصلاح می کردیم، چند جانبه گرایی را در قالب این قانون، عمق بخشیدم. بخش خصوصی، دانشگاه و مجلس را در این مسئله لحاظ کردیم. شرایط کشور امروز متفاوت است. برای جلوگیری از ابرتورم باید اقدامات خاص انجام دهیم. از سال 74 با وزارت اقتصاد به صورت خطی و نقطه‌ای ارتباط داشته‌ام و ظرفیت‌ها و فرصت‌های این وزارتخانه را می‌دانم. یکی از مشکلات امروز کشور بحث تامین مالی در حوزه‌های داخلی و تامین مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی است. در داخل کشور سرمایه‌ها و داشته‌های زیادی داریم و نظام بانکی باید اصلاح شود. اولین تاکید رئیس جمهور به بنده هم همین است. قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش خصوصی باید افزایش یابد اما بانک‌ها از برخی مسائل در رنج هستند. مطالبات معوق بانک‌ها را در رنج قرار داده است. باید با هم بیندیشیم تا معوقات بانکی برگردد. به این منظور باید ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی با تعامل بخش خصوصی و دولت تعریف شود.»
کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس دهم
در نهایت وکلای ملت با 200 رای موافق، 50 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 265 رای ماخوذه، به فرهاد دژپسند برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد دادند.
پس از کسب رای اعتماد مجلس توسط فرهاد دژپسند، "ولی ملکی"، ‌نماینده وقت مردم شهرستان "مشکین شهر" در مجلس دهم شورای اسلامی در مخالفت با رای اعتماد مجلس به فرهاد دژپسند گفت: «فرمایش همه عزیزان این بوده است که ما در جنگ اقتصادی هستیم. در جنگ اقتصادی همه باید آرایش جنگی بگیرند. هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه. آیا ما در حال آرایش جنگی هستیم؟»
"ملکی" خطاب به دژپسند افزود: «شما به مبارزه با فساد اشاره کردید. سوال من این است که شما با چه مکانیزمی می‌خواهید با بانک‌ها مبارزه کنید؟ همه می‌دانند که بدنه بانک‌ها بیمار است. مگر بانک‌ها در سود و زیان مشارکت می‌کنند؟ آنچه وجود ندارد مشارکت است. تنها کاری که می‌کنند بهره‌گیری است.»


6 آبان سال 1397، "حسن روحانی" با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرهاد دژپسند را به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. به گزارش پرسن‌گرام متن این حکم به شرح است: «بسم ا... الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ 1397.08.05 مجلس شورای اسلامی، جناب‌عالی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوید تا با به‌ کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و ماموریت‌های ابلاغی رئیس جمهور اقدام نمایید. امید است با اتکال به خداوند متعال، در هماهنگی با هیات محترم وزیران و با حرکت در مسیر اعتدال و رعایت کامل "منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید" در انجام شایسته وظایف قانونی و "تحقق اهداف آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت" و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران موفق باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران.»

6 آبان سال 1397، "حسن روحانی" با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرهاد دژپسند را به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
به گزارش پرسن‌گرام متن این حکم به شرح است:
«بسم ا... الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند
با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ 1397.08.05 مجلس شورای اسلامی، جناب‌عالی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوید تا با به‌ کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و ماموریت‌های ابلاغی رئیس جمهور اقدام نمایید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، در هماهنگی با هیات محترم وزیران و با حرکت در مسیر اعتدال و رعایت کامل "منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید" در انجام شایسته وظایف قانونی و "تحقق اهداف آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت" و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران موفق باشید.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران.»


12 آبان سال 1397، مراسم معارفه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور "اسحاق جهانگیری"، معان اول وقت رئیس جمهور در این وزارتخانه برگزار شد.

12 آبان سال 1397، مراسم معارفه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور "اسحاق جهانگیری"، معان اول وقت رئیس جمهور در این وزارتخانه برگزار شد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۱:۰۵:۳۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۷:۰۸

فرهاد دژپسند

خلاصه زندگی نامه

فرهاد دژپسند، دومین وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود که پیشتر ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در دولت دوازدهم و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم را برعهده داشت.

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع