غلامرضا فروزش در سال 1331 در "دزفول" خوزستان متولد شد. غلامرضا فروزش، به مدت ده سال در دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی وزیر جهاد سازندگی بوده است، در آن زمان ساز و کار اجرایی، نیروی انسانی،‌ انگیزه و ماهیت سازمان جهادی طوری بود که از دیدگاه سازمان سنتی فضا و شرایط ناعادلانه ای را برای قضاوت ایجاد می نمود زیرا این دو سازمان کاملاً با یکدیگر متفاوت بودند و این موضوع باعث می شد فروزش با مشکلات زیادی روبرو باشد.فروزش در سال 1392 با حکم رئیس مجمع مصلحت نظام به معاونت امور اجرایی و اطلاع‌ رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع رسید. لازم به ذکر است که وی در انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال 1388 مشاور انتخاباتی محسن رضایی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دهم بود. 

غلامرضا فروزش در سال 1331 در "دزفول" خوزستان متولد شد. غلامرضا فروزش، به مدت ده سال در دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی وزیر جهاد سازندگی بوده است، در آن زمان ساز و کار اجرایی، نیروی انسانی،‌ انگیزه و ماهیت سازمان جهادی طوری بود که از دیدگاه سازمان سنتی فضا و شرایط ناعادلانه ای را برای قضاوت ایجاد می نمود زیرا این دو سازمان کاملاً با یکدیگر متفاوت بودند و این موضوع باعث می شد فروزش با مشکلات زیادی روبرو باشد.فروزش در سال 1392 با حکم رئیس مجمع مصلحت نظام به معاونت امور اجرایی و اطلاع‌ رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع رسید. لازم به ذکر است که وی در انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال 1388 مشاور انتخاباتی محسن رضایی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دهم بود. 


کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تهران 

کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تهران 


وزیر جهاد سازندگی در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی از سال 1367وزیر جهاد سازندگی در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی در دو دوره ریاست جمهوری ایشانرئیس کمیته عمران و توسعه روستاها در برنامه‌های توسعه و عمران کشورمشاور وزیر نفتمعاون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 عضویتهاعضو هیأت مؤسس جهاد سازندگی در خرداد ماه سال 1358عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی خوزستان تا سال 1361عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی با حکم مهندس میرحسن موسوی نخست‌وزیر وقت از سال 1361عضو هیأت تدوین ‌کننده برنامه‌های بازسازی بعد از دفاع مقدسعضو هیأت تدوین کننده برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورعضویت در شورای عالی اقتصاد، آموزش و پرورش، صنایع کشاورزی، بانک‌ها، معماری و شهرسازی ، محیط زیستعضویت در اولین دوره شورای شهر تهرانعضو ستاد تنظیم بازار از بدو تأسیس به مدت قریب ده سالعضویت هیأت دولت در شورای پول و اعتبارعضو هیأت امنای دانشگاه جندی شاپور  

وزیر جهاد سازندگی در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی از سال 1367وزیر جهاد سازندگی در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی در دو دوره ریاست جمهوری ایشانرئیس کمیته عمران و توسعه روستاها در برنامه‌های توسعه و عمران کشورمشاور وزیر نفتمعاون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 عضویتهاعضو هیأت مؤسس جهاد سازندگی در خرداد ماه سال 1358عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی خوزستان تا سال 1361عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی با حکم مهندس میرحسن موسوی نخست‌وزیر وقت از سال 1361عضو هیأت تدوین ‌کننده برنامه‌های بازسازی بعد از دفاع مقدسعضو هیأت تدوین کننده برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورعضویت در شورای عالی اقتصاد، آموزش و پرورش، صنایع کشاورزی، بانک‌ها، معماری و شهرسازی ، محیط زیستعضویت در اولین دوره شورای شهر تهرانعضو ستاد تنظیم بازار از بدو تأسیس به مدت قریب ده سالعضویت هیأت دولت در شورای پول و اعتبارعضو هیأت امنای دانشگاه جندی شاپور  


بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احزابی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی بر خلاف به قدرت رسیدن در ابتدای انقلاب و مجمع روحانیون و سازمان مجاهدین در دوران جنگ و پس از‌آن، موفق به همراهی با انقلاب، امام و رهبری نشدند و از سوی مردم طرد شدند. شکل‌گیری حزب کارگزاران واکنشی بود از سوی این قشر به نپذیرفتن برخی چهره‌های خود از سوی جامعه روحانیت مبارز، برای حضور در لیست انتخاباتی مجلس چهارم که دارای اختلاف اساسی با مبانی فکری جامعه روحانیون مبارز بودند.  این حزب با نام "خدمتگزاران سازندگی" ثبت شد و در 25 مرداد ماه 1378 با عنوان حزب "کارگزاران سازندگی ایران"، پروانه تاسیس دریافت کرد.  اعضای این حزب عبارت بودند از: عطالله مهاجرانی، محمد‌علی نجفی، غلامحسین کرباسچی، محمد هاشمی، سید حسین مرعشی، رضا امراللهی، سید مصطفی هاشمی طباء، علی هاشمی بهرمانی، محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری، غلامرضا فروزش، رضا ملک زاده و یدالله طاهر نژاد هستند.  

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، احزابی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی بر خلاف به قدرت رسیدن در ابتدای انقلاب و مجمع روحانیون و سازمان مجاهدین در دوران جنگ و پس از‌آن، موفق به همراهی با انقلاب، امام و رهبری نشدند و از سوی مردم طرد شدند. شکل‌گیری حزب کارگزاران واکنشی بود از سوی این قشر به نپذیرفتن برخی چهره‌های خود از سوی جامعه روحانیت مبارز، برای حضور در لیست انتخاباتی مجلس چهارم که دارای اختلاف اساسی با مبانی فکری جامعه روحانیون مبارز بودند.  این حزب با نام "خدمتگزاران سازندگی" ثبت شد و در 25 مرداد ماه 1378 با عنوان حزب "کارگزاران سازندگی ایران"، پروانه تاسیس دریافت کرد.  اعضای این حزب عبارت بودند از: عطالله مهاجرانی، محمد‌علی نجفی، غلامحسین کرباسچی، محمد هاشمی، سید حسین مرعشی، رضا امراللهی، سید مصطفی هاشمی طباء، علی هاشمی بهرمانی، محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری، غلامرضا فروزش، رضا ملک زاده و یدالله طاهر نژاد هستند.  


فروزش در اولین شورای شهر تهران حضور داشت. شورای شهر اول تهران سال 1377 با 15 عضو اصلاح‌طلب تشکیل شد که به تدریج بر سر فروش تراکم از طرف شهرداری به 2 گروه 7 و8  نفره تقسیم شدند و بازی‌های سیاسی آنها، شورا را به بن‌بست رساند. مزمن شدن این اختلافات، تعطیلی جلسات را به همراه داشت و موجب شد دولت اصلاحات و وزارت کشور، حکم به انحلال و تعطیلی شورا بدهد.اعضای این شورا عبارت بودند از: محمد عطریانفر، عبدالله نوری، سعید حجاریان، علیزاده طباطبایی، مرتضی لطفی، صدیقه وسمقی، غلامرضا فروزش، جمیله کدیور، عابدینی، منصور رضوی، محمدحسین درودیان، ابراهیم اصغرزاده، دوزدوزانی، رحمت‌الله خسروی، احمد حکیمی‌پور، محمد حسین حقیقی، فاطمه جلایی‌پور. 

فروزش در اولین شورای شهر تهران حضور داشت. شورای شهر اول تهران سال 1377 با 15 عضو اصلاح‌طلب تشکیل شد که به تدریج بر سر فروش تراکم از طرف شهرداری به 2 گروه 7 و8  نفره تقسیم شدند و بازی‌های سیاسی آنها، شورا را به بن‌بست رساند. مزمن شدن این اختلافات، تعطیلی جلسات را به همراه داشت و موجب شد دولت اصلاحات و وزارت کشور، حکم به انحلال و تعطیلی شورا بدهد.اعضای این شورا عبارت بودند از: محمد عطریانفر، عبدالله نوری، سعید حجاریان، علیزاده طباطبایی، مرتضی لطفی، صدیقه وسمقی، غلامرضا فروزش، جمیله کدیور، عابدینی، منصور رضوی، محمدحسین درودیان، ابراهیم اصغرزاده، دوزدوزانی، رحمت‌الله خسروی، احمد حکیمی‌پور، محمد حسین حقیقی، فاطمه جلایی‌پور. 


در سال 1388 در پی انتخاب ریاست جمهوری دهم محسن رضایی که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود، طی حکمی غلامرضا فروزش، وزیر سابق جهاد کشاورزی را به عنوان مشاور انتخاباتی خود برگزید. به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی، متن این حکم بدین شرح است: «بسمه تعالی جناب آقای غلامرضا فروزش با توجه به سوابق ارزشمندتان در عرصه‌های گوناگون خدمت به انقلاب اسلامی به ویژه تجارب تان در دولت‌های گذشته، جنابعالی را به مشاورت خود و عضو شورای راهبردی بر می‌گزینم. همانگونه كه در برنامه‌های دولت ائتلافی تصریح شده، دولت مذكور، متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای هر استان، برنامه‌ای ویژه دارد. انتظار دارم برنامه‌های مربوط به این حوزه در ستاد انتخاباتی را با بهره‌گیری از نظر صاحب نظران و در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله، تنظیم و پیشنهاد فرمایید. از خداوند متعال، دوام توفیقاتتان را طلب می‌كنم. محسن رضایی» 

در سال 1388 در پی انتخاب ریاست جمهوری دهم محسن رضایی که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود، طی حکمی غلامرضا فروزش، وزیر سابق جهاد کشاورزی را به عنوان مشاور انتخاباتی خود برگزید. به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی، متن این حکم بدین شرح است: «بسمه تعالی جناب آقای غلامرضا فروزش با توجه به سوابق ارزشمندتان در عرصه‌های گوناگون خدمت به انقلاب اسلامی به ویژه تجارب تان در دولت‌های گذشته، جنابعالی را به مشاورت خود و عضو شورای راهبردی بر می‌گزینم. همانگونه كه در برنامه‌های دولت ائتلافی تصریح شده، دولت مذكور، متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای هر استان، برنامه‌ای ویژه دارد. انتظار دارم برنامه‌های مربوط به این حوزه در ستاد انتخاباتی را با بهره‌گیری از نظر صاحب نظران و در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله، تنظیم و پیشنهاد فرمایید. از خداوند متعال، دوام توفیقاتتان را طلب می‌كنم. محسن رضایی» 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۲۴:۲۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۹:۱۲

غلامرضا فروزش

خلاصه زندگی نامه

 غلامرضا فروزش، وزیر جهادسازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی و یکی از سهامداران ایرانسل که معاونت امور اجرایی و اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع مصلحت نظام و عضویت در اولین دوره شورای شهر تهران را در کارنامه خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع