سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند دوبووار (به فرانسوی:‎Simone De Beauvoir ‏)‏ در 9 ژانویه، 1908  در پاریس در خانواده ای بورژوا به دنیا آمد. وی در 17  سالگی موفق به اخذ دیپلم از یک مدرسه کاتولیک شد و همزمان در رشته ادبیات و ریاضی ادامه تحصیل نمود.دوبووار در سال 1926 به جنبش سوسیالیست‌ها پیوست و در رشته فلسفه دانشگاه سوربن ادامه تحصیل داد و در سال 1929  از رشته فلسفه فارغ‌ التحصیل شد و در همان سال با "ژان ‌پل سارتر" آشنا شد و بدون صیغه‌ عقد (به صورت آزاد) زندگی در کنار او را آغاز و 50 سال به این زندگی مشترک ادامه داد. سیمون دوبوار بعدها در شهرهای متعدد از جمله پاریس، روین، مارسیل به تدریس فلسفه پرداخت و تا سال 1943 همچنان به تدریس مشغول بود. مدیرمسئولی روزنامه تمپس مدرنز شغل دوم او بود که فعالیت‌ های علمی وی را تضمین می‌کرد. اولین کتابش به نام "دعوت" در سال 1943 چاپ شد، اما چهار سال طول کشید تا او مشهور و سرشناس شود. او در طی این سال‌ ها جهت شرکت در کنفرانس‌ های مختلف و ایراد سخنرانی، به کشورهای متعدد از جمله آفریقا و تقریباً همه‌ کشورهای اروپایی، چین، کوبا، امریکا و برزیل مسافرت نمود. وی سپس کتاب جنس دوم را جهت دفاع از حقوق زنان به رشته تحریر درآورد که آوازه آن به اکثر نقاط جهان رسید. در سال 1954 این کتاب جایزه جهانی گرفت. دوبوار در طول دوران حیاتش به ترویج فمنیسم پرداخت و کتاب ‌ها و مقالات متعددی در این زمینه نوشت. وی در سن 78 سالگی از دنیا رفت. 

سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند دوبووار (به فرانسوی:‎Simone De Beauvoir ‏)‏ در 9 ژانویه، 1908  در پاریس در خانواده ای بورژوا به دنیا آمد. وی در 17  سالگی موفق به اخذ دیپلم از یک مدرسه کاتولیک شد و همزمان در رشته ادبیات و ریاضی ادامه تحصیل نمود.دوبووار در سال 1926 به جنبش سوسیالیست‌ها پیوست و در رشته فلسفه دانشگاه سوربن ادامه تحصیل داد و در سال 1929  از رشته فلسفه فارغ‌ التحصیل شد و در همان سال با "ژان ‌پل سارتر" آشنا شد و بدون صیغه‌ عقد (به صورت آزاد) زندگی در کنار او را آغاز و 50 سال به این زندگی مشترک ادامه داد. سیمون دوبوار بعدها در شهرهای متعدد از جمله پاریس، روین، مارسیل به تدریس فلسفه پرداخت و تا سال 1943 همچنان به تدریس مشغول بود. مدیرمسئولی روزنامه تمپس مدرنز شغل دوم او بود که فعالیت‌ های علمی وی را تضمین می‌کرد. اولین کتابش به نام "دعوت" در سال 1943 چاپ شد، اما چهار سال طول کشید تا او مشهور و سرشناس شود. او در طی این سال‌ ها جهت شرکت در کنفرانس‌ های مختلف و ایراد سخنرانی، به کشورهای متعدد از جمله آفریقا و تقریباً همه‌ کشورهای اروپایی، چین، کوبا، امریکا و برزیل مسافرت نمود. وی سپس کتاب جنس دوم را جهت دفاع از حقوق زنان به رشته تحریر درآورد که آوازه آن به اکثر نقاط جهان رسید. در سال 1954 این کتاب جایزه جهانی گرفت. دوبوار در طول دوران حیاتش به ترویج فمنیسم پرداخت و کتاب ‌ها و مقالات متعددی در این زمینه نوشت. وی در سن 78 سالگی از دنیا رفت. 


دوران زندگی سیمون دوبووار به لحاظ رخداد های مهم تاریخی که تاثیر فراوانی در شکل گیری شخصیت و آراء و نظریات وی داشت به سه دوره مهم تقسیم می شود: جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و نهضت ضد استعماری علیه امپریالیسم فرانسوی. جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد و سیمون دوبوار در آن زمان6 سال داشت. خود جنگ برای دوبوار چندان دردساز نبود اما در پایان آن ارزش سهام پدرش که قسمتی از آن به وسیله جهیزیه مادرش خریداری شده بود در روسیه به شدت نزول کرد و خانواده دوبوار را با وضعیتی جدید مواجه کرد. آنچنان که خود دوبوار در جلد اول خاطراتش در کتاب "خاطرات دختر آراسته" شرح می دهد، پدرش شغلش را نیز از دست می دهد و خانواده مجبور می شوند به یک خانه کوچک تر نقل مکان کنند. تنها باقی مانده زندگی بورژوازی در خانه جدید مجموعه کتاب های پدرش است. به این ترتیب در سنی بسیار پایین و برای فرار از موقعیت جدید و خلق دنیایی خصوصی برای خود، دوبواربه کتاب خواندن پناه می برد. خود دوبوار"کتاب خواندن"را اولین تخلف زندگی اش و اولین دست درازی به جایگاه و قدرتی مردانه می داند. دوبوار تصمیم گرفت برای خود شغلی پیدا کند ولی پدرش که کار زن برای کسب درآمد را مخالف اعتقادات بورژوایی خویش می دانست، شدیدا با تصمیم او مخالفت کرد. علی رغم مخالفت شدید خانواده دوبوار تصمیم گرفت معلم شود و این تصمیم سرآغازی بر فعالیت روشنفکری او بود. جنگ جهانی دوم جنگ باعث می شود روحیه ایده آلیستی و فردگرایانه دوبوار با روحیه ای جمعی جایگزین شود. مکلینتاک از دوبوار نقل می کند :«دربهار 1939  من به انکار شیوه فردگرایانه و غیربشری زندگی ام برخاستم؛ ارزش همبستگی را دریافتم؛ … فهمیدم که تا مغز استخوان وجودم به معاصرانم وابسته ام.» شاید بردن "سارتر" به خدمت نظام و اسارت او در سال 1940  نیز در این تغییر نظر بی تأثیر نبوده باشد. زمانی که سارتر از اسارت باز می گردد، نهضت مقاومت مخفی را تشکیل می دهد. در مورد میزان فعالیت دوبوار در فعالیت های نهضت مقاومت نظرات مختلفی وجود دارد. بسیاری معتقدند که او چندان خود را درگیر این فعالیت ها نکرد و بعضی دیگر مانند "ویل دورانت" می نویسند: «آن ها،سارتر و دوبوار، (درجنگ جهانی دوم) در توطئه های مختلف بر ضد سربازان آلمان شرکت داشتند و از دستگیری، شکنجه و مرگ می گریختند.» نهضت ضد استعماری و برچیده شدن امپریالیسم فرانسوی دوبوار فعالانه در نهضت ضد استعماری شرکت کرد و به نفع الجزایری ها موضوع گرفت. بسیاری به این خاطر به او انگ وطن فروشی زدند و حتی مجبور شد مدتی از نظرها مخفی شود و به جای نوشتن در کافه ها که شیوه مورد علاقه او بود، در خانه بنویسد. مهم ترین فعالیت نوشتاری او در این زمینه، نوشتن مقالاتی در مورد شکنجه دختر جوان الجزایری به نام "جمیله بوپاشا" بود.  

دوران زندگی سیمون دوبووار به لحاظ رخداد های مهم تاریخی که تاثیر فراوانی در شکل گیری شخصیت و آراء و نظریات وی داشت به سه دوره مهم تقسیم می شود: جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و نهضت ضد استعماری علیه امپریالیسم فرانسوی. جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد و سیمون دوبوار در آن زمان6 سال داشت. خود جنگ برای دوبوار چندان دردساز نبود اما در پایان آن ارزش سهام پدرش که قسمتی از آن به وسیله جهیزیه مادرش خریداری شده بود در روسیه به شدت نزول کرد و خانواده دوبوار را با وضعیتی جدید مواجه کرد. آنچنان که خود دوبوار در جلد اول خاطراتش در کتاب "خاطرات دختر آراسته" شرح می دهد، پدرش شغلش را نیز از دست می دهد و خانواده مجبور می شوند به یک خانه کوچک تر نقل مکان کنند. تنها باقی مانده زندگی بورژوازی در خانه جدید مجموعه کتاب های پدرش است. به این ترتیب در سنی بسیار پایین و برای فرار از موقعیت جدید و خلق دنیایی خصوصی برای خود، دوبواربه کتاب خواندن پناه می برد. خود دوبوار"کتاب خواندن"را اولین تخلف زندگی اش و اولین دست درازی به جایگاه و قدرتی مردانه می داند. دوبوار تصمیم گرفت برای خود شغلی پیدا کند ولی پدرش که کار زن برای کسب درآمد را مخالف اعتقادات بورژوایی خویش می دانست، شدیدا با تصمیم او مخالفت کرد. علی رغم مخالفت شدید خانواده دوبوار تصمیم گرفت معلم شود و این تصمیم سرآغازی بر فعالیت روشنفکری او بود. جنگ جهانی دوم جنگ باعث می شود روحیه ایده آلیستی و فردگرایانه دوبوار با روحیه ای جمعی جایگزین شود. مکلینتاک از دوبوار نقل می کند :«دربهار 1939  من به انکار شیوه فردگرایانه و غیربشری زندگی ام برخاستم؛ ارزش همبستگی را دریافتم؛ … فهمیدم که تا مغز استخوان وجودم به معاصرانم وابسته ام.» شاید بردن "سارتر" به خدمت نظام و اسارت او در سال 1940  نیز در این تغییر نظر بی تأثیر نبوده باشد. زمانی که سارتر از اسارت باز می گردد، نهضت مقاومت مخفی را تشکیل می دهد. در مورد میزان فعالیت دوبوار در فعالیت های نهضت مقاومت نظرات مختلفی وجود دارد. بسیاری معتقدند که او چندان خود را درگیر این فعالیت ها نکرد و بعضی دیگر مانند "ویل دورانت" می نویسند: «آن ها،سارتر و دوبوار، (درجنگ جهانی دوم) در توطئه های مختلف بر ضد سربازان آلمان شرکت داشتند و از دستگیری، شکنجه و مرگ می گریختند.» نهضت ضد استعماری و برچیده شدن امپریالیسم فرانسوی دوبوار فعالانه در نهضت ضد استعماری شرکت کرد و به نفع الجزایری ها موضوع گرفت. بسیاری به این خاطر به او انگ وطن فروشی زدند و حتی مجبور شد مدتی از نظرها مخفی شود و به جای نوشتن در کافه ها که شیوه مورد علاقه او بود، در خانه بنویسد. مهم ترین فعالیت نوشتاری او در این زمینه، نوشتن مقالاتی در مورد شکنجه دختر جوان الجزایری به نام "جمیله بوپاشا" بود.  


مانیفست343 بیانیه ‌ای بود که در سال 1971 میلادی 343 زن فرانسوی امضا کرده و به انجام سقط جنین در زندگی خویش اقرار کردند و در نتیجه، خود را در معرض خطر پی‌گرد قضایی قرار دادند. متن این مانیفست توسط سیمون دوبووار نوشته شده بود و زنان سرشناسی نیز آن را امضا کرده بودند. بیانیه در نشریه فرانسوی نوول ابسرواتور در تاریخ 5 آوریل 1971 منتشر شد. متن بیانیه سیمون دوبوار این طور آغاز می‌شد: «یک میلیون زن هر ساله در فرانسه سقط جنین انجام می‌ دهند. محکوم به نهان ‌کاری، خود را در شرایط خطرناک قرار می ‌دهند، در حالی که این عمل تحت نظارت پزشکی یکی از ساده‌ ترین عمل ها است. این زنان در حجاب سکوت فرو می‌ روند. من اعلام می ‌کنم یکی از آنها هستم. من سقط جنین انجام داده‌ام. ما همانطور که خواستار دسترسی آزاد به کنترل موالید هستیم، خواستار آزادی سقط جنین هستیم.» 

مانیفست343 بیانیه ‌ای بود که در سال 1971 میلادی 343 زن فرانسوی امضا کرده و به انجام سقط جنین در زندگی خویش اقرار کردند و در نتیجه، خود را در معرض خطر پی‌گرد قضایی قرار دادند. متن این مانیفست توسط سیمون دوبووار نوشته شده بود و زنان سرشناسی نیز آن را امضا کرده بودند. بیانیه در نشریه فرانسوی نوول ابسرواتور در تاریخ 5 آوریل 1971 منتشر شد. متن بیانیه سیمون دوبوار این طور آغاز می‌شد: «یک میلیون زن هر ساله در فرانسه سقط جنین انجام می‌ دهند. محکوم به نهان ‌کاری، خود را در شرایط خطرناک قرار می ‌دهند، در حالی که این عمل تحت نظارت پزشکی یکی از ساده‌ ترین عمل ها است. این زنان در حجاب سکوت فرو می‌ روند. من اعلام می ‌کنم یکی از آنها هستم. من سقط جنین انجام داده‌ام. ما همانطور که خواستار دسترسی آزاد به کنترل موالید هستیم، خواستار آزادی سقط جنین هستیم.» 


فمینیسم اگزیستانسیالیستی خواستار آزادی و اختیار مطلق برای انسان می‌باشد و در حقیقت صورتی افراطی از لیبرالیسم و اومانیسم است. این اندیشه با محور قرار دادن نیازهای دنیوی، نیاز به جنبه‌ های معنوی و احکام دین وحیانی را در زندگی نادیده می ‌انگارند. سیمون دوبوار از معروف‌ ترین طرفداران مکتب اگزیستانسیالیست بود. از نظر او مسأله‌ ذهنیت و عقل‌ ستیزی پاسخی به مسائل جنسیتی است و او در تمام داستان ‌های خود به اثبات این قضیه می ‌پردازد. دوبوار نقش اساسی در بسط و توسعه فمینیسم ایفا نکرد، بلکه خود به واقع توسط موج دوم فمینیست‌ها کشف شد، یعنی با نشان دادن جایگاه درجه دوم زنان در جامعه، فمینیست‌ ها او را کشف کردند.  

فمینیسم اگزیستانسیالیستی خواستار آزادی و اختیار مطلق برای انسان می‌باشد و در حقیقت صورتی افراطی از لیبرالیسم و اومانیسم است. این اندیشه با محور قرار دادن نیازهای دنیوی، نیاز به جنبه‌ های معنوی و احکام دین وحیانی را در زندگی نادیده می ‌انگارند. سیمون دوبوار از معروف‌ ترین طرفداران مکتب اگزیستانسیالیست بود. از نظر او مسأله‌ ذهنیت و عقل‌ ستیزی پاسخی به مسائل جنسیتی است و او در تمام داستان ‌های خود به اثبات این قضیه می ‌پردازد. دوبوار نقش اساسی در بسط و توسعه فمینیسم ایفا نکرد، بلکه خود به واقع توسط موج دوم فمینیست‌ها کشف شد، یعنی با نشان دادن جایگاه درجه دوم زنان در جامعه، فمینیست‌ ها او را کشف کردند.  


سیمون دوبوار در کتاب های مختلف خود به بیان مسائل زنان می پرداخت و دیدگاه های خود را در این باره در قالب مقاله، داستان یا رمان ارائه می کرد. به طور کلی موضوعات اصلی مورد نظر دوبوار در این زمینه عبارتند از: فاعلیت زنان (پایه و اساس شناخت تفکر دوبوار از این نقطه امکان‌پذیر است) نسبت زنان با شناخت (شرطی که به همراه آن درباره‌ی فرهنگ پدرسالاری غرب ارائه می‌شود) اعتقاد به تغییر و دگرگونی اجتماعی (سیاست و حکومت که باید به طور اساسی تغییر کند) برای مثال سیمون دوبوار در کتاب "جنس دوم" دیدگاه خود را نسبت به زنان در چندین مدل اینگونه بیان می کند: ازدواج عامل بدبختی زنان او مفهوم اگزیستانسیالیستی «دیگری» را درباره مردان به کار می‌برد و موجودیت مرد را مصداق دوزخ و برهم زننده‌ی فردیت و آزادی زن می‌داند. به عقیده‌ی وی آن چه زن را در قید بندگی دائمی نگه می‌دارد، دو عامل عمده ازدواج و مادری است. وی نظام خانواده را به عنوان رکن مهم حیات اجتماعی و پرورش انسان‌ها به شدت ردّ می‌کند و ازدواج را عامل رکود و بدبختی زنان می‌داند. انکار تفاوت های بین زن ومرد سیمون دوبوار نفوذ فرهنگ را در تفاوت‌های جنسی برجسته کرده و با شناسایی علل و پیامدهای مختلف آن در جامعه، تفاوت‌های جنسی را متأثر از فرهنگ جامعه می‌داند؛ با این تفاوت که هیچ فردی زن زاده نمی‌شود، بلکه بعدها زن می‌شود. سیمون دوبوار در قالب ساخت‌ گرایی اجتماعی تفاوت‌ های جنسی را مطرح کرده و عقیده دارد که «تمدن، یک ملّیت است» و موجودی واسطه بین مرد و زن می‌باشد که با ساختارهای مشخص و معین، یکی را زن و دیگری را مرد می‌نماید. تشویق زنان به زندگی به شیوه مردانه دوبوار، مسأله‌ی ذهنیت را به این صورت مطرح می‌کند که «ذهن، محدوده‌ای فارغ از جنسیت و الگوی جنسی است.” وی معتقد است که زن مقوله‌ای کاملن معیّن و تثبیت شده و در عین حال مقوله‌ای فردی به حساب می‌آید که با مردان متفاوت است. بهترین راه مقابله با این تفاوت، به حداقل رساندن این تفاوت‌ها در ذهن است. بنابراین زنان را تشویق می‌کند که به شیوه‌ی مردان زندگی کنند و با شناخت فردیت خویش، خود را به یک زندگی آرمانی برسانند. استقلال زنان دوبوار به زنان یک حس امکان ‌پذیری و فاعلیت در زندگی فکری- اجتماعی را عرضه می ‌کند. او راهکارهایی نظیر دفاع برای افزایش تعداد زنان در مجلس یا در پست ‌های کلیدی یا قائل شدن حق ارث و حق رأی برای آنها را بسیار ضعیف می‌شمرد و در مقابل، تغییر جنسیت ذهنی، بهترین راه موفقیت زنان می ‌داند. 

سیمون دوبوار در کتاب های مختلف خود به بیان مسائل زنان می پرداخت و دیدگاه های خود را در این باره در قالب مقاله، داستان یا رمان ارائه می کرد. به طور کلی موضوعات اصلی مورد نظر دوبوار در این زمینه عبارتند از: فاعلیت زنان (پایه و اساس شناخت تفکر دوبوار از این نقطه امکان‌پذیر است) نسبت زنان با شناخت (شرطی که به همراه آن درباره‌ی فرهنگ پدرسالاری غرب ارائه می‌شود) اعتقاد به تغییر و دگرگونی اجتماعی (سیاست و حکومت که باید به طور اساسی تغییر کند) برای مثال سیمون دوبوار در کتاب "جنس دوم" دیدگاه خود را نسبت به زنان در چندین مدل اینگونه بیان می کند: ازدواج عامل بدبختی زنان او مفهوم اگزیستانسیالیستی «دیگری» را درباره مردان به کار می‌برد و موجودیت مرد را مصداق دوزخ و برهم زننده‌ی فردیت و آزادی زن می‌داند. به عقیده‌ی وی آن چه زن را در قید بندگی دائمی نگه می‌دارد، دو عامل عمده ازدواج و مادری است. وی نظام خانواده را به عنوان رکن مهم حیات اجتماعی و پرورش انسان‌ها به شدت ردّ می‌کند و ازدواج را عامل رکود و بدبختی زنان می‌داند. انکار تفاوت های بین زن ومرد سیمون دوبوار نفوذ فرهنگ را در تفاوت‌های جنسی برجسته کرده و با شناسایی علل و پیامدهای مختلف آن در جامعه، تفاوت‌های جنسی را متأثر از فرهنگ جامعه می‌داند؛ با این تفاوت که هیچ فردی زن زاده نمی‌شود، بلکه بعدها زن می‌شود. سیمون دوبوار در قالب ساخت‌ گرایی اجتماعی تفاوت‌ های جنسی را مطرح کرده و عقیده دارد که «تمدن، یک ملّیت است» و موجودی واسطه بین مرد و زن می‌باشد که با ساختارهای مشخص و معین، یکی را زن و دیگری را مرد می‌نماید. تشویق زنان به زندگی به شیوه مردانه دوبوار، مسأله‌ی ذهنیت را به این صورت مطرح می‌کند که «ذهن، محدوده‌ای فارغ از جنسیت و الگوی جنسی است.” وی معتقد است که زن مقوله‌ای کاملن معیّن و تثبیت شده و در عین حال مقوله‌ای فردی به حساب می‌آید که با مردان متفاوت است. بهترین راه مقابله با این تفاوت، به حداقل رساندن این تفاوت‌ها در ذهن است. بنابراین زنان را تشویق می‌کند که به شیوه‌ی مردان زندگی کنند و با شناخت فردیت خویش، خود را به یک زندگی آرمانی برسانند. استقلال زنان دوبوار به زنان یک حس امکان ‌پذیری و فاعلیت در زندگی فکری- اجتماعی را عرضه می ‌کند. او راهکارهایی نظیر دفاع برای افزایش تعداد زنان در مجلس یا در پست ‌های کلیدی یا قائل شدن حق ارث و حق رأی برای آنها را بسیار ضعیف می‌شمرد و در مقابل، تغییر جنسیت ذهنی، بهترین راه موفقیت زنان می ‌داند. 


سیمون دو بووار داستان ها، روایت ها، نقدها و مقالات بسیاری نوشته است، اما بیش از هر چیز به عنوان نویسنده کتاب "جنس دوم" شهرت  دارد. این کتاب پس از انتشار بحث انگیز و جدل آمیز بود و به عنوان بنیادی ترین کتاب در کاوش موقعیت زنان و اثری کلیدی در مطالعات فمینیستی اهمیت خود را حفظ کرد.از آثار دیگر دو بوار می توان به موارد زیر اشاره کرد: مهمان خون دیگران همه می میرند جنس دوم ماندارن ها خاطرات یک دختر مطیع مرگی بسیار آرام     تصاویر زیبا زن وا نهاده کهنسالی مراسم وداع  

سیمون دو بووار داستان ها، روایت ها، نقدها و مقالات بسیاری نوشته است، اما بیش از هر چیز به عنوان نویسنده کتاب "جنس دوم" شهرت  دارد. این کتاب پس از انتشار بحث انگیز و جدل آمیز بود و به عنوان بنیادی ترین کتاب در کاوش موقعیت زنان و اثری کلیدی در مطالعات فمینیستی اهمیت خود را حفظ کرد.از آثار دیگر دو بوار می توان به موارد زیر اشاره کرد: مهمان خون دیگران همه می میرند جنس دوم ماندارن ها خاطرات یک دختر مطیع مرگی بسیار آرام     تصاویر زیبا زن وا نهاده کهنسالی مراسم وداع  


دوبوار سرانجام در 14 آوریل 1986 از دنیا رفت. او در اواخر عمرش خود را اینگونه توصیف می کرد: « سیمون دوبووار هستم؛ یک زن، فمینیست، فیلسوف، رمان نویس و فعال سیاسی.» جایزه سیمون دوبووار جایزه سیمون دوبووار برای نخستین ‌بار در 9 ژانویه 2008  هم ‌زمان با صدمین سالگرد سیمون دوبووار ، بوسیله "ژولیا کریستوا" پایه‌ گذاری شد و هر سال به پاس تلاش‌ های فردی یا سازمانی، جایزه سیمون دوبوار را به یک فرد یا سازمان اهدا می‌ کنند. هیئت داوران بین‌المللی این جایزه از حدود بیست زن و مرد نویسنده، جامعه شناس، فیلسوف، روزنامه ‌نگار وفعال سیاسی تشکیل می شود. 

دوبوار سرانجام در 14 آوریل 1986 از دنیا رفت. او در اواخر عمرش خود را اینگونه توصیف می کرد: « سیمون دوبووار هستم؛ یک زن، فمینیست، فیلسوف، رمان نویس و فعال سیاسی.» جایزه سیمون دوبووار جایزه سیمون دوبووار برای نخستین ‌بار در 9 ژانویه 2008  هم ‌زمان با صدمین سالگرد سیمون دوبووار ، بوسیله "ژولیا کریستوا" پایه‌ گذاری شد و هر سال به پاس تلاش‌ های فردی یا سازمانی، جایزه سیمون دوبوار را به یک فرد یا سازمان اهدا می‌ کنند. هیئت داوران بین‌المللی این جایزه از حدود بیست زن و مرد نویسنده، جامعه شناس، فیلسوف، روزنامه ‌نگار وفعال سیاسی تشکیل می شود. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۵۱:۰۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۱:۲۲

سیمون دوبووار

خلاصه زندگی نامه

 سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند دوبووُآر، معروف به سیمون دوبووار، فیلسوف و نویسنده  فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی که از وی تحت عنوان  نامدارترین زن روشنفکر قرن بیستم  یاد می شود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع