جستجو در مطالب و اشخاص
سید نجیب حسینی در سال 1346 در روستای "كفش محله" از توابع "مینودشت" واقع در استان گلستان متولد شد. وی پس از اتمام دروس مقدماتی و اخذ مدرک کارشناسی، در سال 1380 به کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی نایل آمد.حسینی در سال 1365 به استخدام جهادسازندگی "مراوه تپه" (واقع در استان گلستان) در آمد و پس از یک سال به شهرستان "گنبد" در استان گلستان انتقال یافت. وی در سال 1373 به ریاست اداره امور دام جهادسازندگی شهرستان های "مینودشت" و "كلاله" منصوب گردید.سید نجیب حسینی در سال 1374، به عنوان مدیركل امور عشایر استان مازندران - گلستان انتخاب شد. وی همچنین در ادوار ششم و هشتم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم مینو دشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش را بر عهده داشت. 

سید نجیب حسینی در سال 1346 در روستای "كفش محله" از توابع "مینودشت" واقع در استان گلستان متولد شد. وی پس از اتمام دروس مقدماتی و اخذ مدرک کارشناسی، در سال 1380 به کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی نایل آمد.حسینی در سال 1365 به استخدام جهادسازندگی "مراوه تپه" (واقع در استان گلستان) در آمد و پس از یک سال به شهرستان "گنبد" در استان گلستان انتقال یافت. وی در سال 1373 به ریاست اداره امور دام جهادسازندگی شهرستان های "مینودشت" و "كلاله" منصوب گردید.سید نجیب حسینی در سال 1374، به عنوان مدیركل امور عشایر استان مازندران - گلستان انتخاب شد. وی همچنین در ادوار ششم و هشتم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم مینو دشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش را بر عهده داشت. 


سید نجیب حسینی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش و روستای "پس پشته" (واقع در استان گلستان) و تحصیلات متوسطه را در شهر مینودشت به پایان رساند.وی پس از اخذ دیپلم در سال 1365، در دانشكده كشاورزی دانشگاه زنجان پذیرفته شد و در سال 1370 در رشته مهندسی كشاورزی گرایش علوم دامی فارغ التحصیل و سپس در سال 1380 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی شد. 

سید نجیب حسینی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش و روستای "پس پشته" (واقع در استان گلستان) و تحصیلات متوسطه را در شهر مینودشت به پایان رساند.وی پس از اخذ دیپلم در سال 1365، در دانشكده كشاورزی دانشگاه زنجان پذیرفته شد و در سال 1370 در رشته مهندسی كشاورزی گرایش علوم دامی فارغ التحصیل و سپس در سال 1380 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی شد. 


- نماینده مردم مینو دشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش از توابع استان گلستان در ادوار ششم و هشتم مجلس شورای اسلامی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی- عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی- عضو کمیسیون عمران و امور و زیر بنایی مجلس در دوره ششم- نماینده مجلس شورای اسلامی در اجلاس بین المجالس آسیایی در آدیس آبابا، پایتخت کشور اتیوپی- معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران- مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی- مدیر کل دفتر بهسازی و امور تولید و تعاونیهای سازمان امور عشایر ایران- مدیر کل امور عشایر استان گلستان و مازندران- رئیس اداره امور دام جهادسازندگی وقت شهرستانهای مینودشت و کلاله 
  • نماینده مردم مینو دشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش از توابع استان گلستان در ادوار ششم و هشتم مجلس شورای اسلامی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی- عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی- عضو کمیسیون عمران و امور و زیر بنایی مجلس در دوره ششم- نماینده مجلس شورای اسلامی در اجلاس بین المجالس آسیایی در آدیس آبابا، پایتخت کشور اتیوپی- معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران- مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی- مدیر کل دفتر بهسازی و امور تولید و تعاونیهای سازمان امور عشایر ایران- مدیر کل امور عشایر استان گلستان و مازندران- رئیس اداره امور دام جهادسازندگی وقت شهرستانهای مینودشت و کلاله 


مجلس ششمسید نجیب حسینی در تاریخ 9 آذر ماه 1380 با اتخاذ 32.5 درصد آراء و کسب 35857 رای از مجموع 110129 رای در مرحله میاندوره ای به عنوان نماینده مردم مینودشت از توابع استان گلستان وارد ششمین دوره مجلس شورای اسلامی شد. مجلس هشتمسید نجیب حسینی در تاریخ 24 اسفند ماه 1386 برای دومین بار به خانه ملت راه یافت. وی با اتخاذ 31.92 درصد آراء و کسب 41.657 رای از مجموع 130.475 رای در مرحله اول انتخابات به عنوان نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه از توابع استان گلستان وارد مجلس هشتم شد. در این دوره 41 طرح و لایحه توسط وی به امضا رسید که برخی از آنها عبارتند از:- طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران- طرح تأسیس سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران- طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی- طرح افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولید- طرح سرمایه گذاری - توسعه اشتغال و بخش خصوصی- طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- و ... 

مجلس ششمسید نجیب حسینی در تاریخ 9 آذر ماه 1380 با اتخاذ 32.5 درصد آراء و کسب 35857 رای از مجموع 110129 رای در مرحله میاندوره ای به عنوان نماینده مردم مینودشت از توابع استان گلستان وارد ششمین دوره مجلس شورای اسلامی شد. مجلس هشتمسید نجیب حسینی در تاریخ 24 اسفند ماه 1386 برای دومین بار به خانه ملت راه یافت. وی با اتخاذ 31.92 درصد آراء و کسب 41.657 رای از مجموع 130.475 رای در مرحله اول انتخابات به عنوان نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه از توابع استان گلستان وارد مجلس هشتم شد. در این دوره 41 طرح و لایحه توسط وی به امضا رسید که برخی از آنها عبارتند از:- طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران- طرح تأسیس سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران- طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی- طرح افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولید- طرح سرمایه گذاری - توسعه اشتغال و بخش خصوصی- طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- و ... 


پس از آنکه محمود احمدی نژاد 21 گزینه پیشنهادی خود را معرفی کرد، در تاریخ 3 شهریور ماه 1388، سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری "مهر" بدون اشاره به گزینه های پیشنهادی گفت: «این وزیران  به دلیل نبود تجربه کافی، فقدان تخصص لازم در زمینه ماموریتشان در وزارتخانه و کارآمد نبودن درحوزه مربوطه، ازنمایندگان مجلس رای اعتماد نخواهند گرفت.»وی درباره وزیران زن معرفی شده از سوی رئیس جمهور گفت: «ما به حضور زنان درکابینه و واگذار کردن بخشی از مسئولیت های استراتژیک به آنان مخالفتی نداریم اما درمیان وزیران زن معرفی شده ازسوی رئیس جمهور دو نفر از آنان در حوزه ماموریتی خود در وزارتخانه مربوطه قوی نیستند و تجربه کافی در این حوزه را ندارند.»او با تاکید براینکه برخی وزیران با وزارتخانه مورد نظر سنخیتی ندارند تصریح کرد: «ممکن است این افراد توان، تجربه، تخصص و شناخت عمیقی از وزارتخانه مورد نظر نداشته باشند و به همین دلیل برای این ماموریت مناسب نیستند.»حسینی اعلام کرد: «70 درصد وزیران پیشنهادی قطعا رای اعتماد از مجلس را می گیرند چرا که این وزیران برای ماموریت مورد نظر مناسب اند و تجربه کافی و شناخت کاملی از وزارتخانه پیشنهادی دارند.»وی به عنوان نماینده وقت مردم مینودشت در مجلس خاطرنشان کرد: «وزیران بخش های اقتصاد و دارایی، تعاون و مسکن  در ادامه برنامه های گذشته و ارایه برنامه های جدید بسیار باتجربه و موفق بوده اند.»حسینی با اشاره به اینکه برنامه های وزیران پیشنهادی کلی و تنها فهرست برنامه ها است، ادامه داد: «نمایندگان مجلس فرصت دقیق شدن دراین برنامه ها را ندارند و وزیران پیشنهادی نیز باید توجه داشته باشند که برنامه ها با اسناد بالادستی و قوانین کشور مطابقت داشته باشد.» 

پس از آنکه محمود احمدی نژاد 21 گزینه پیشنهادی خود را معرفی کرد، در تاریخ 3 شهریور ماه 1388، سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری "مهر" بدون اشاره به گزینه های پیشنهادی گفت: «این وزیران  به دلیل نبود تجربه کافی، فقدان تخصص لازم در زمینه ماموریتشان در وزارتخانه و کارآمد نبودن درحوزه مربوطه، ازنمایندگان مجلس رای اعتماد نخواهند گرفت.»وی درباره وزیران زن معرفی شده از سوی رئیس جمهور گفت: «ما به حضور زنان درکابینه و واگذار کردن بخشی از مسئولیت های استراتژیک به آنان مخالفتی نداریم اما درمیان وزیران زن معرفی شده ازسوی رئیس جمهور دو نفر از آنان در حوزه ماموریتی خود در وزارتخانه مربوطه قوی نیستند و تجربه کافی در این حوزه را ندارند.»او با تاکید براینکه برخی وزیران با وزارتخانه مورد نظر سنخیتی ندارند تصریح کرد: «ممکن است این افراد توان، تجربه، تخصص و شناخت عمیقی از وزارتخانه مورد نظر نداشته باشند و به همین دلیل برای این ماموریت مناسب نیستند.»حسینی اعلام کرد: «70 درصد وزیران پیشنهادی قطعا رای اعتماد از مجلس را می گیرند چرا که این وزیران برای ماموریت مورد نظر مناسب اند و تجربه کافی و شناخت کاملی از وزارتخانه پیشنهادی دارند.»وی به عنوان نماینده وقت مردم مینودشت در مجلس خاطرنشان کرد: «وزیران بخش های اقتصاد و دارایی، تعاون و مسکن  در ادامه برنامه های گذشته و ارایه برنامه های جدید بسیار باتجربه و موفق بوده اند.»حسینی با اشاره به اینکه برنامه های وزیران پیشنهادی کلی و تنها فهرست برنامه ها است، ادامه داد: «نمایندگان مجلس فرصت دقیق شدن دراین برنامه ها را ندارند و وزیران پیشنهادی نیز باید توجه داشته باشند که برنامه ها با اسناد بالادستی و قوانین کشور مطابقت داشته باشد.» 


پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری افراد آشوبگر، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله سید نجیب حسینی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند.در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاء‌ها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد. 

پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری افراد آشوبگر، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله سید نجیب حسینی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند.در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاء‌ها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۵:۰۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲۰:۴۱:۲۲

سید نجیب حسینی

خلاصه زندگی نامه

 سید نجیب حسینی، نماینده اصولگرای مردم مینو دشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش از توابع استان گلستان در ششمین و هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بود 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع