سید علی قائم مقامی اول آبان ماه 1347 در تهران به دنیا آمد. او از سال 1371 با عنوان هماهنگی تولید در فیلم سینمایی "سجاده آتش" وارد سینمای حرفه ای شد و در حال حاضر از تهیه کنندگان و مدیران تولید سینما است. قائم مقامی به عنوان عضو شورای مرکزی و نایب رئیس انجمن مدیران تولید سینمای ایران، تنها مدیر تولید سینما بوده که در جشنواره بین المللی فیلم فجر، جشن بزرگ خانه سینما و جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران جایزه دریافت نموده است. از موفقیتهای او تقدیر ویژه سی و دومین جشنواره فیلم فجر به خاطر مدیریت تولید دو فیلم "چ" و "رستاخیز" و ارتقای امر تولید در سینمای ایران است. او تهیه ‌کنندگی فیلم سینمایی "کفشهایم کو" و مدیریت تولید فیلم‌هایی همچون "چ"، "رستاخیز"، "به رنگ ارغوان" و ... را در کارنامه خود دارد.  

سید علی قائم مقامی اول آبان ماه 1347 در تهران به دنیا آمد. او از سال 1371 با عنوان هماهنگی تولید در فیلم سینمایی "سجاده آتش" وارد سینمای حرفه ای شد و در حال حاضر از تهیه کنندگان و مدیران تولید سینما است. قائم مقامی به عنوان عضو شورای مرکزی و نایب رئیس انجمن مدیران تولید سینمای ایران، تنها مدیر تولید سینما بوده که در جشنواره بین المللی فیلم فجر، جشن بزرگ خانه سینما و جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران جایزه دریافت نموده است. از موفقیتهای او تقدیر ویژه سی و دومین جشنواره فیلم فجر به خاطر مدیریت تولید دو فیلم "چ" و "رستاخیز" و ارتقای امر تولید در سینمای ایران است. او تهیه ‌کنندگی فیلم سینمایی "کفشهایم کو" و مدیریت تولید فیلم‌هایی همچون "چ"، "رستاخیز"، "به رنگ ارغوان" و ... را در کارنامه خود دارد.  


قائم مقامی از سال 1371 در فیلم "سجاده آتش" فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد. او تهیه کننده و مدیر تولید سینما است که مدیریت تولید فیلمهای سینمایی چون "شب یلدا"، "نسل سوخته"، "به رنگ ارغوان"، "کلاه قرمزی و بچه ننه"، "رستاخیز" و "چ" و ... را عهده‌ دار بوده است. سید علی قائم مقامی عضو شورای مرکزی و نایب رئیس انجمن مدیران تولید سینمای ایران به پاس تلاش‌ هایش در عرصه مدیریت تولید پروژه های بزرگ سینمایی مورد تقدیر جشنواره ها، مراکز و سازمان های مختلف قرار گرفت. قائم مقامی لوح تقدیر بهترین مدیر تولید برای فیلم های "چ" و "رستاخیز" در بخش تجلی اراده ملی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را دریافت کرده است. او تندیس بهترین مدیریت تولید برای فیلم سینمایی "چ" از شانزدهمین جشن خانه سینما و دیپلم افتخار از هشتمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما برای مدیریت تولید دو فیلم سینمایی"چ" و "رستاخیز" را در کارنامه خود دارد. قائم مقامى همچنین در بخش تولید مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر(ع)" و تهیه و تولید مجموعه تلویزیونی "مریم مقدس" همکاری داشته است.  

قائم مقامی از سال 1371 در فیلم "سجاده آتش" فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد. او تهیه کننده و مدیر تولید سینما است که مدیریت تولید فیلمهای سینمایی چون "شب یلدا"، "نسل سوخته"، "به رنگ ارغوان"، "کلاه قرمزی و بچه ننه"، "رستاخیز" و "چ" و ... را عهده‌ دار بوده است. سید علی قائم مقامی عضو شورای مرکزی و نایب رئیس انجمن مدیران تولید سینمای ایران به پاس تلاش‌ هایش در عرصه مدیریت تولید پروژه های بزرگ سینمایی مورد تقدیر جشنواره ها، مراکز و سازمان های مختلف قرار گرفت. قائم مقامی لوح تقدیر بهترین مدیر تولید برای فیلم های "چ" و "رستاخیز" در بخش تجلی اراده ملی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را دریافت کرده است. او تندیس بهترین مدیریت تولید برای فیلم سینمایی "چ" از شانزدهمین جشن خانه سینما و دیپلم افتخار از هشتمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما برای مدیریت تولید دو فیلم سینمایی"چ" و "رستاخیز" را در کارنامه خود دارد. قائم مقامى همچنین در بخش تولید مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر(ع)" و تهیه و تولید مجموعه تلویزیونی "مریم مقدس" همکاری داشته است.  


قائم مقامی برای مدیریت تولید فیلم سینمایی "چ" از سوی فرماندهی نیروی هوا فضای سپاه، معاونت فرهنگی و امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران مورد تقدیر قرار گرفت. او در سال 1393 از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را دریافت کرد. 

قائم مقامی برای مدیریت تولید فیلم سینمایی "چ" از سوی فرماندهی نیروی هوا فضای سپاه، معاونت فرهنگی و امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران مورد تقدیر قرار گرفت. او در سال 1393 از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را دریافت کرد. 


سید علی قائم مقامی به عنوان تهیه کننده، مدیر تولید و یا جانشین مدیر تولید آثار سینمایی بسیاری را در کارنامه خود دارد. او علاوه بر این در عرصه تولید مجموعه های تلویزیونی نیز آثاری دارد. فیلم های سینمایی -"کفش هایم کو؟" محصول سال 1394، تهیه کننده و مدیر تولید -"چ" محصول سال 1392، مدیر تولید -"رستاخیز" محصول سال 1392، مدیر تولید -"کلاه قرمزی و بچه ننه" محصول سال 1390، مدیر تولید -"به رنگ ارغوان" محصول سال 1383، مدیر تولید -"شب یلدا" محصول سال 1380، مدیر تولید -"دارا و ندار" محصول سال 1378، مدیر تولید -"متولد ماه مهر" محصول سال 1378، مدیر تولید -"نسل سوخته" محصول سال 1378، مدیر تولید -"روبان قرمز" محصول سال 1377، جانشین مدیر تولید -"باشگاه سری" محصول سال 1377، جانشین مدیر تولید -"آژانس شیشه‌ای" محصول سال 1376، جانشین مدیر تولید -"رنگ خدا" محصول سال 1376، جانشین مدیر تولید -"سرزمین خورشید" محصول سال 1375، پشتیبانی تولید -"بوی پیراهن یوسف" محصول سال 1374، جانشین مدیر تولید -"برج مینو" محصول سال 1374، جانشین مدیر تولید -"آدم برفی" محصول سال 1373، هماهنگی تولید -"سجاده آتش" محصول سال 1372، هماهنگی تولید مجموعه های تلویزیونی -مجموعه "کلاه قرمزی" نوروز 1394، مدیر تولید ـمجموعه "کلاه قرمزى" نوروز 1393، مدیر تولید ـمجموعه "کلاه قرمزى" نوروز 1392، مدیر تولید ـمجموعه "کلاه قرمزى" نوروز 1391، مدیر تولید ـبخش سوم مجموعه تلویزیونی "در چشم باد"، مدیر تولید ـمجموعه تلویزیونی "همسفران"، مدیر تولید ـفیلم تلویزیونى "ستاره های سوخته"، مدیر تولید ـمجموعه تلویزیونى "روز ایپریت" مشاور تولید ـمجموعه تلویزیونی "مردان آنجلس"محصول سال 1376، جانشین مدیر تولید  

سید علی قائم مقامی به عنوان تهیه کننده، مدیر تولید و یا جانشین مدیر تولید آثار سینمایی بسیاری را در کارنامه خود دارد. او علاوه بر این در عرصه تولید مجموعه های تلویزیونی نیز آثاری دارد. فیلم های سینمایی -"کفش هایم کو؟" محصول سال 1394، تهیه کننده و مدیر تولید -"چ" محصول سال 1392، مدیر تولید -"رستاخیز" محصول سال 1392، مدیر تولید -"کلاه قرمزی و بچه ننه" محصول سال 1390، مدیر تولید -"به رنگ ارغوان" محصول سال 1383، مدیر تولید -"شب یلدا" محصول سال 1380، مدیر تولید -"دارا و ندار" محصول سال 1378، مدیر تولید -"متولد ماه مهر" محصول سال 1378، مدیر تولید -"نسل سوخته" محصول سال 1378، مدیر تولید -"روبان قرمز" محصول سال 1377، جانشین مدیر تولید -"باشگاه سری" محصول سال 1377، جانشین مدیر تولید -"آژانس شیشه‌ای" محصول سال 1376، جانشین مدیر تولید -"رنگ خدا" محصول سال 1376، جانشین مدیر تولید -"سرزمین خورشید" محصول سال 1375، پشتیبانی تولید -"بوی پیراهن یوسف" محصول سال 1374، جانشین مدیر تولید -"برج مینو" محصول سال 1374، جانشین مدیر تولید -"آدم برفی" محصول سال 1373، هماهنگی تولید -"سجاده آتش" محصول سال 1372، هماهنگی تولید مجموعه های تلویزیونی -مجموعه "کلاه قرمزی" نوروز 1394، مدیر تولید ـمجموعه "کلاه قرمزى" نوروز 1393، مدیر تولید ـمجموعه "کلاه قرمزى" نوروز 1392، مدیر تولید ـمجموعه "کلاه قرمزى" نوروز 1391، مدیر تولید ـبخش سوم مجموعه تلویزیونی "در چشم باد"، مدیر تولید ـمجموعه تلویزیونی "همسفران"، مدیر تولید ـفیلم تلویزیونى "ستاره های سوخته"، مدیر تولید ـمجموعه تلویزیونى "روز ایپریت" مشاور تولید ـمجموعه تلویزیونی "مردان آنجلس"محصول سال 1376، جانشین مدیر تولید  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۶:۲۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۹:۴۱

سید علی قائم مقامی

خلاصه زندگی نامه

 سید علی قائم مقامی، تهیه کننده و مدیر تولید سینما که مدیریت تولید دو فیلم "چ" و "رستاخیز" در کارنامه او دیده می شود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع