جستجو در مطالب و اشخاص
سید محمد حسین میر محمدی در تاریخ 14 بهمن 1341 در تهران متولد شد. وی پس ازگذراندن دوران مقدماتی و اخذ دیپلم علوم تجربی در سال 1359 از دبیرستان شهید مدرس تهران، موفق به اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران گردید، سپس دانش خود را تا مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی ارتقا داد و به وکالت پرداخت.میرمحمدی سه مرتبه به ترتیب در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی کاندید شد، ولی فقط در انتخابات مجلس نهم به نمایندگی از مردم خوانسار و گلپایگان واقع در استان اصفهان به پیروزی رسید. 

سید محمد حسین میر محمدی در تاریخ 14 بهمن 1341 در تهران متولد شد. وی پس ازگذراندن دوران مقدماتی و اخذ دیپلم علوم تجربی در سال 1359 از دبیرستان شهید مدرس تهران، موفق به اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران گردید، سپس دانش خود را تا مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی ارتقا داد و به وکالت پرداخت.میرمحمدی سه مرتبه به ترتیب در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی کاندید شد، ولی فقط در انتخابات مجلس نهم به نمایندگی از مردم خوانسار و گلپایگان واقع در استان اصفهان به پیروزی رسید. 


- دیپلم علوم تجربی- کارشناسی حقوق- کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام حسین(ع) دوره های آمورشی- گذراندن دوره های زبان انگلیسی و فرانسه و تسلط کامل بر این دو زبان به صورت تخصصی- شرکت در دوره آموزشی و مطالعاتی (ویژه مدیران) در دانشگاه شهید بهشتی و اخذ مدرک مدیریت زمان و هوش مصنوعی- شرکت در مطالعات تدوین قوانین برنامه های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران 
  • دیپلم علوم تجربی- کارشناسی حقوق- کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام حسین(ع) دوره های آمورشی- گذراندن دوره های زبان انگلیسی و فرانسه و تسلط کامل بر این دو زبان به صورت تخصصی- شرکت در دوره آموزشی و مطالعاتی (ویژه مدیران) در دانشگاه شهید بهشتی و اخذ مدرک مدیریت زمان و هوش مصنوعی- شرکت در مطالعات تدوین قوانین برنامه های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران 


- دبیر کمیسیون حقوقی دادگاه انقلاب اسلامی- رئیس امور حقوقی و جنایی دادگاه انقلاب اسلامی- رئیس گروه طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی در بنیاد مستضعفان- مشاور حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام- نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس نهم شورای اسلامی- همکاری با نیروی مقاومت بسیج به مدت 14 سال و عضو سازمان بسیج حقوقدانان- همکاری با انجمن های خیریه و صندوق قرض الحسنه وشورای نگهبان قانون اساسی- عضو مشورتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
  • دبیر کمیسیون حقوقی دادگاه انقلاب اسلامی- رئیس امور حقوقی و جنایی دادگاه انقلاب اسلامی- رئیس گروه طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی در بنیاد مستضعفان- مشاور حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام- نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس نهم شورای اسلامی- همکاری با نیروی مقاومت بسیج به مدت 14 سال و عضو سازمان بسیج حقوقدانان- همکاری با انجمن های خیریه و صندوق قرض الحسنه وشورای نگهبان قانون اساسی- عضو مشورتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام 


در تاریخ 12 اسفند 1390، سیدمحمدحسین میرمحمدی با نزدیک به 14 هزار و 400 رأی از کل 51 هزار آرای مأخوذه، به عنوان نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مرحله اول انتخابات به خانه ملت راه یافت. وی در سال اول، عضو کمیسیون اقتصادی و در سال دوم عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس بود.برخی از طرح ها و لایحه هایی که در مجلس نهم توسط میرمحمدی به امضا رسیده اند عبارتند از:- طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان-  طرح عملیات بانکی بدون ربا- طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی- طرح جرم سیاسی- و ... مخالفت با طرح استانی شدن انتخابات مجلسدر اوایل سال 1394 طرحی در مجلس مطرح شد با عنوان "استانی شدن انتخابات مجلس"، همانطوری که از اسم این طرح مشخص است، نامزدها برای یک شهرستان نامزد نمی شوند، بلکه برای استانشان نامزد می شوند و رقابت بین تمام نامزدهای یک استان به صورت یکسان صورت می گیرد.در همین راستا در تاریخ 15 اردیبهشت 1394 در محل دفتر میر محمدی در گلپایگان، نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد، که وی در ارتباط با استانی شدن انتخابات نمایندگی مجلس که مراحل تصویب آن در حال پیگیری بود، تصریح کرد: «این طرح در راستای حضور مستمر افراد با گرایش ها و توانایی های آنان برای دومین بار در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید که از دیدگاه من دارای نواقص و مشکلاتی است که در حال حاضر به دلیل عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی فعال در کشور نمی تواند پاسخگوی اجماع مردم در بخش های مختلف کشور به ویژه در شهرستان های کوچک باشد.»میرمحمدی به عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی در کشور در راستای استانی شدن انتخابات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: «این طرح امروز به مصلحت مردم نخواهد بود؛ زیرا با استانی شدن نمایندگی مجلس ارتباط مردم در شهرستان های کوچکی چون گلپایگان و خوانسار مانند امروز نخواهد بود و به این لحاظ طرح استانی شدن نمایندگی مجلس به صلاح نیست.» 

در تاریخ 12 اسفند 1390، سیدمحمدحسین میرمحمدی با نزدیک به 14 هزار و 400 رأی از کل 51 هزار آرای مأخوذه، به عنوان نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مرحله اول انتخابات به خانه ملت راه یافت. وی در سال اول، عضو کمیسیون اقتصادی و در سال دوم عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس بود.برخی از طرح ها و لایحه هایی که در مجلس نهم توسط میرمحمدی به امضا رسیده اند عبارتند از:- طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان-  طرح عملیات بانکی بدون ربا- طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی- طرح جرم سیاسی- و ... مخالفت با طرح استانی شدن انتخابات مجلسدر اوایل سال 1394 طرحی در مجلس مطرح شد با عنوان "استانی شدن انتخابات مجلس"، همانطوری که از اسم این طرح مشخص است، نامزدها برای یک شهرستان نامزد نمی شوند، بلکه برای استانشان نامزد می شوند و رقابت بین تمام نامزدهای یک استان به صورت یکسان صورت می گیرد.در همین راستا در تاریخ 15 اردیبهشت 1394 در محل دفتر میر محمدی در گلپایگان، نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد، که وی در ارتباط با استانی شدن انتخابات نمایندگی مجلس که مراحل تصویب آن در حال پیگیری بود، تصریح کرد: «این طرح در راستای حضور مستمر افراد با گرایش ها و توانایی های آنان برای دومین بار در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید که از دیدگاه من دارای نواقص و مشکلاتی است که در حال حاضر به دلیل عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی فعال در کشور نمی تواند پاسخگوی اجماع مردم در بخش های مختلف کشور به ویژه در شهرستان های کوچک باشد.»میرمحمدی به عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی در کشور در راستای استانی شدن انتخابات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: «این طرح امروز به مصلحت مردم نخواهد بود؛ زیرا با استانی شدن نمایندگی مجلس ارتباط مردم در شهرستان های کوچکی چون گلپایگان و خوانسار مانند امروز نخواهد بود و به این لحاظ طرح استانی شدن نمایندگی مجلس به صلاح نیست.» 


در پی اظهارات هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، مبنی براینکه ما با اسرائیل سرجنگ نداریم، 150 نفر از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از جمله سیدمحمد حسین میر محمدی، در اعتراض به این اظهارات، بیانیه ای را در 4 بند، صادر کردند.بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:«... ما نمایندگان مجلس ضمن تذکراتی چند از وی [آیت الله هاشمی رفسنجانی] می خواهیم که به اندیشه های امام و حضرت آیت الله خامنه ای بازگردد و به جای آن فاصله خود را از کسانی که دل در گروه انقلاب ندارند و تلاش می کنند انقلاب اسلامی را از مبانی خود تهی گردانند حفظ نمایند.این ساده اندیشی است که ما اعلام کنیم با اسرائیل سر جنگ نداریم و اگر کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدند ما از آرمانهای آنها حمایت خواهیم کرد. امام بزرگوار و رهبر عزیز همه تلاش خود را به کار بردند تا مسئله فلسطین را یک مسئله اسلامی نمایند و از حصار عربیت خارج نمایند. اگر امروز ظهور گروه هایی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را شاهد هستیم که پوزه اسرائیل را با همه مظلومیت و نابرابری به خاک مالیده اند نتیجه همین تفکر امام است. اگر ما با اسرائیل سر جنگ نداشته باشیم تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باشد اسرائیل با ما سر جنگ خواهد داشت و نباید فراموش کنیم که امام خمینی محو اسرائیل را از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داده است ...» 

در پی اظهارات هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، مبنی براینکه ما با اسرائیل سرجنگ نداریم، 150 نفر از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از جمله سیدمحمد حسین میر محمدی، در اعتراض به این اظهارات، بیانیه ای را در 4 بند، صادر کردند.بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:«... ما نمایندگان مجلس ضمن تذکراتی چند از وی آیت الله هاشمی رفسنجانی می خواهیم که به اندیشه های امام و حضرت آیت الله خامنه ای بازگردد و به جای آن فاصله خود را از کسانی که دل در گروه انقلاب ندارند و تلاش می کنند انقلاب اسلامی را از مبانی خود تهی گردانند حفظ نمایند.این ساده اندیشی است که ما اعلام کنیم با اسرائیل سر جنگ نداریم و اگر کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدند ما از آرمانهای آنها حمایت خواهیم کرد. امام بزرگوار و رهبر عزیز همه تلاش خود را به کار بردند تا مسئله فلسطین را یک مسئله اسلامی نمایند و از حصار عربیت خارج نمایند. اگر امروز ظهور گروه هایی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را شاهد هستیم که پوزه اسرائیل را با همه مظلومیت و نابرابری به خاک مالیده اند نتیجه همین تفکر امام است. اگر ما با اسرائیل سر جنگ نداشته باشیم تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باشد اسرائیل با ما سر جنگ خواهد داشت و نباید فراموش کنیم که امام خمینی محو اسرائیل را از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داده است ...» 


تشدید وضعیت خشکسالی در کشور و رعایت نکردن مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت نیرو باعث شد تا در اوایل سال 1393 استیضاح حمید چیت چیان وزیر نیرو دولت یازدهم از سوی برخی نمایندگان اصفهان مطرح شود، به گونه ای که از 20 نماینده اصفهان، 11 نفر امضاکننده این طرح بودند.در تاریخ 2 خرداد 1393، سید محمدحسین میرمحمدی در پی استیضاح حمید چیت چیان، وزیر وقت نیرو، طی گفت و گویی با پایگاه خبری تحلیلی "گلپاخبر" در گلپایگان عنوان داﺷﺖ: «اﮔﺮ ھﺮ اﺳﺘﺎن طﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح را ﻣﻄﺮح نماید، وزﯾﺮ قادر نخواهد بود ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد. چونکه ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر نگاه ﺑﺨﺸﯽ داﺷته ﺑﺎﺷﯿﻢ و در مورد مسأله زاﯾﻨﺪه رود ﺑﺎﯾﺪ به ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.» وی خاطرنشان کرد: «مسأله آب اﺻﻔﮭﺎن و ﺑﮭﺸﺖ آباد ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن میباشد و ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ گردد.»میرمحمدی با اشاره به اﯾﻨکه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده نمایند، پیشنهاد داد: «اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و وزﯾﺮ آب در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﺣﻞ گردد. ... اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻔﮭﺎن، ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺧﻮزﺳﺘﺎن به ﻣﺴﺎﺋﻞ آب به شکل اﺳﺘﺎﻧﯽ بیندیشند ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ گردد و بایستی ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن، درباره آب و ﺑﮭﺸﺖ آﺑﺎد به ﯾﮏ ھﻤﻔﮑﺮی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ.» وی گفت: «ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻞ موجود، جلسه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﺳﺖ ﺗﺎ به دور از اﺳﺘﺎن ﻧﮕﺮی، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻنه آب به شکل درستی اﺟﺮاﯾﯽ گردد.»محمدی در خصوص اینکه ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد نگشته اﺳﺖ، ابراز داﺷﺖ: «ﻣﺘﺎﺳﻔﺎنه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ به ﻣﻮﺿﻮع آب به ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.» او در پایان افزود: «خلأیی ﮐه اکنون در ﻣﺠﻠﺲ حکمفرماست این است ﮐه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، به ﮔﻮنه ای منطقه ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ می اندیشند و ﮐﻼن ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.» 

تشدید وضعیت خشکسالی در کشور و رعایت نکردن مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت نیرو باعث شد تا در اوایل سال 1393 استیضاح حمید چیت چیان وزیر نیرو دولت یازدهم از سوی برخی نمایندگان اصفهان مطرح شود، به گونه ای که از 20 نماینده اصفهان، 11 نفر امضاکننده این طرح بودند.در تاریخ 2 خرداد 1393، سید محمدحسین میرمحمدی در پی استیضاح حمید چیت چیان، وزیر وقت نیرو، طی گفت و گویی با پایگاه خبری تحلیلی "گلپاخبر" در گلپایگان عنوان داﺷﺖ: «اﮔﺮ ھﺮ اﺳﺘﺎن طﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح را ﻣﻄﺮح نماید، وزﯾﺮ قادر نخواهد بود ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد. چونکه ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر نگاه ﺑﺨﺸﯽ داﺷته ﺑﺎﺷﯿﻢ و در مورد مسأله زاﯾﻨﺪه رود ﺑﺎﯾﺪ به ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.» وی خاطرنشان کرد: «مسأله آب اﺻﻔﮭﺎن و ﺑﮭﺸﺖ آباد ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن میباشد و ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ گردد.»میرمحمدی با اشاره به اﯾﻨکه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده نمایند، پیشنهاد داد: «اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و وزﯾﺮ آب در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﺣﻞ گردد. ... اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻔﮭﺎن، ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺧﻮزﺳﺘﺎن به ﻣﺴﺎﺋﻞ آب به شکل اﺳﺘﺎﻧﯽ بیندیشند ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ گردد و بایستی ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن، درباره آب و ﺑﮭﺸﺖ آﺑﺎد به ﯾﮏ ھﻤﻔﮑﺮی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ.» وی گفت: «ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻞ موجود، جلسه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﺳﺖ ﺗﺎ به دور از اﺳﺘﺎن ﻧﮕﺮی، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻنه آب به شکل درستی اﺟﺮاﯾﯽ گردد.»محمدی در خصوص اینکه ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد نگشته اﺳﺖ، ابراز داﺷﺖ: «ﻣﺘﺎﺳﻔﺎنه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ به ﻣﻮﺿﻮع آب به ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.» او در پایان افزود: «خلأیی ﮐه اکنون در ﻣﺠﻠﺲ حکمفرماست این است ﮐه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، به ﮔﻮنه ای منطقه ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ می اندیشند و ﮐﻼن ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.» 


یک فوریت طرح "استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی" در جلسه علنی 9 آذر ماه 1393 مجلس به تصویب رسید؛ این طرح که به شکل تعیین حدود جدید حوزه‌های انتخابیه است، می‌تواند دخالت نماینده در امور محلی را حداقل از سطح شهرستان‌ها و شهرهای کوچک، حوزه‌های انتخابیه فعلی به سطح استان، تغییر دهد. این طرح با اهداف: پرداختن نمایندگان به بررسی امور ملی و پرهیز از صرف اوقات نمایندگی برای امور جزئی با حفظ ویژگی محلی و ملی بودن مسئولیت نمایندگی و جایگزین کردن برنامه‌محوری به جای شخص‌محوری، ارتقای سطح کیفی و افزایش کارایی مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحیت‌های برتر، حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای و تقویت همبستگی ملی، کاهش تعداد داوطلبان و هزینه‌های اجرایی انتخابات، کنترل تخلفاتی نظیر خرید رأی و ... با امضای 169 نفر از نمایندگان به مجلس ارائه شده بود. کلیات این طرح در 2 اردیبهشت ماه 1394 به تصویب رسید و پس از آن برای بررسی و رفع اشکالات به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع داده شد. در همین راستا در 15 اردیبهشت ماه 1394 محمد حسین میرمحمدی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان گلپایگان در ارتباط با استانی شدن انتخابات نمایندگی مجلس گفت: «این طرح در راستای حضور مستمر افراد با گرایش ها و توانایی های آنان برای دومین بار در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید که از دیدگاه من دارای نواقص و مشکلاتی است که در حال حاضر به دلیل عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی فعال در کشور نمی تواند پاسخگوی اجماع مردم در بخش های مختلف کشور به ویژه در شهرستان های کوچک باشد.» میرمحمدی به عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی در کشور در راستای استانی شدن انتخابات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: «این طرح امروز به مصلحت مردم نخواهد بود؛ زیرا با استانی شدن نمایندگی مجلس ارتباط مردم در شهرستان های کوچکی چون گلپایگان و خوانسار مانند امروز نخواهد بود و به این لحاظ طرح استانی شدن نمایندگی مجلس به صلاح نیست.»  

یک فوریت طرح "استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی" در جلسه علنی 9 آذر ماه 1393 مجلس به تصویب رسید؛ این طرح که به شکل تعیین حدود جدید حوزه‌های انتخابیه است، می‌تواند دخالت نماینده در امور محلی را حداقل از سطح شهرستان‌ها و شهرهای کوچک، حوزه‌های انتخابیه فعلی به سطح استان، تغییر دهد. این طرح با اهداف: پرداختن نمایندگان به بررسی امور ملی و پرهیز از صرف اوقات نمایندگی برای امور جزئی با حفظ ویژگی محلی و ملی بودن مسئولیت نمایندگی و جایگزین کردن برنامه‌محوری به جای شخص‌محوری، ارتقای سطح کیفی و افزایش کارایی مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحیت‌های برتر، حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای و تقویت همبستگی ملی، کاهش تعداد داوطلبان و هزینه‌های اجرایی انتخابات، کنترل تخلفاتی نظیر خرید رأی و ... با امضای 169 نفر از نمایندگان به مجلس ارائه شده بود. کلیات این طرح در 2 اردیبهشت ماه 1394 به تصویب رسید و پس از آن برای بررسی و رفع اشکالات به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع داده شد. در همین راستا در 15 اردیبهشت ماه 1394 محمد حسین میرمحمدی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان گلپایگان در ارتباط با استانی شدن انتخابات نمایندگی مجلس گفت: «این طرح در راستای حضور مستمر افراد با گرایش ها و توانایی های آنان برای دومین بار در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید که از دیدگاه من دارای نواقص و مشکلاتی است که در حال حاضر به دلیل عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی فعال در کشور نمی تواند پاسخگوی اجماع مردم در بخش های مختلف کشور به ویژه در شهرستان های کوچک باشد.» میرمحمدی به عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی در کشور در راستای استانی شدن انتخابات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: «این طرح امروز به مصلحت مردم نخواهد بود؛ زیرا با استانی شدن نمایندگی مجلس ارتباط مردم در شهرستان های کوچکی چون گلپایگان و خوانسار مانند امروز نخواهد بود و به این لحاظ طرح استانی شدن نمایندگی مجلس به صلاح نیست.»  


در جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت.پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است.در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند.علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد.طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله سید محمد حسین میرمحمدی امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ‌ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ‌ها ادامه دهند. اعتراض به نحوه جمع آوری امضا برای طرح سه فوریتیپس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ اعتراض بیشتر نمایندگان بر این اساس بود که آنها طرح دو فوریتی را امضا کرده اند و طرح کریمی قدوسی به هیچ وجه طرح سه فوریتی نبوده است.سیدمحمدحسین میرمحمدی ازجمله نمایندگانی بود که امضای خود را از طرح سه فوریتی مجلس پس گرفت و اعلام کرد که این طرح را امضا نکرده است.وی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، در انتقاد از اقدام طراحان طرح توقف مذاکرات هسته ای و اعتراض جمعی از امضا کنندگان در این رابطه، گفت: «تعداد کثیری از نمایندگان طرحی را برای حمایت از تیم مذاکره کننده و مقابله با تهدیدهای کشورهای غربی امضا کردند، اما در آخر شاهد بودیم که طراحان این طرح را در قالب طرح سه فوریتی برای توقف مذاکرات هسته ای به هیأت رئیسه ارائه کردند، این در حالی است که اصلا در بالای طرحی که امضا شد، عبارت سه فوریتی نبود. این طرح در قالب ماده واحده تنظیم شده و در متن آن آمده بود که این موضوع در اختیار تیم مذاکره کننده باشد که اگر وضعیت تهدید از سوی کشورهای غربی تداوم داشت، تیم ایرانی بتواند به سرعت روند مذاکرات هسته ای را متوقف کند.» او تصربح کرد: «قطعا ارائه و تصویب سه فوریت طرح مذکور به هیچ وجه درست و کارشناسی نیست و به نظر من این اقدام وجاهت قانونی و منطقی ندارد، همچنین این کار از سوی طراحان نباید صورت می گرفت، از این رو من به شخصه امضا خودم را پس گرفته و از این طرح انصراف دادم.» 

در جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت.پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است.در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند.علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد.طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله سید محمد حسین میرمحمدی امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ‌ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ‌ها ادامه دهند. اعتراض به نحوه جمع آوری امضا برای طرح سه فوریتیپس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ اعتراض بیشتر نمایندگان بر این اساس بود که آنها طرح دو فوریتی را امضا کرده اند و طرح کریمی قدوسی به هیچ وجه طرح سه فوریتی نبوده است.سیدمحمدحسین میرمحمدی ازجمله نمایندگانی بود که امضای خود را از طرح سه فوریتی مجلس پس گرفت و اعلام کرد که این طرح را امضا نکرده است.وی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، در انتقاد از اقدام طراحان طرح توقف مذاکرات هسته ای و اعتراض جمعی از امضا کنندگان در این رابطه، گفت: «تعداد کثیری از نمایندگان طرحی را برای حمایت از تیم مذاکره کننده و مقابله با تهدیدهای کشورهای غربی امضا کردند، اما در آخر شاهد بودیم که طراحان این طرح را در قالب طرح سه فوریتی برای توقف مذاکرات هسته ای به هیأت رئیسه ارائه کردند، این در حالی است که اصلا در بالای طرحی که امضا شد، عبارت سه فوریتی نبود. این طرح در قالب ماده واحده تنظیم شده و در متن آن آمده بود که این موضوع در اختیار تیم مذاکره کننده باشد که اگر وضعیت تهدید از سوی کشورهای غربی تداوم داشت، تیم ایرانی بتواند به سرعت روند مذاکرات هسته ای را متوقف کند.» او تصربح کرد: «قطعا ارائه و تصویب سه فوریت طرح مذکور به هیچ وجه درست و کارشناسی نیست و به نظر من این اقدام وجاهت قانونی و منطقی ندارد، همچنین این کار از سوی طراحان نباید صورت می گرفت، از این رو من به شخصه امضا خودم را پس گرفته و از این طرح انصراف دادم.» 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۱:۳۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۴:۴۴

سیدمحمدحسین میر محمدی

خلاصه زندگی نامه

 سیدمحمدحسین میر محمدی، عضو جبهه ایستادگی و نماینده مردم خوانسار و گلپایگان از توابع استان اصفهان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که عضویت در کمیسیون اقتصادی و عضویت درکمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس نهم از سوابق وی به شمار می رود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع