جستجو در مطالب و اشخاص
زهره الهیان در سال 1347 در استان "کرمانشاه" به دنیا آمد. وی دارای مدرک دکترای تخصصی بیماری های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. الهیان سوابق و مسئولیت هایی چون مسئول خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور، مدیر عامل کانون مشکات اندیشه (NGO) و مدیر عامل کانون وفا گستران زنان مسلمان (NGO) را در کارنامه اجرایی خود به ثبت رساند. وی در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در سال 1387، به نمایندگی از مردم شهرستان های "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر" از استان "تهران" وارد مجلس شورای اسلامی شد و به عضویت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درآمد. وی از اعضای فراکسیون های سازمانهای مردم نهاد (NGO) و زنان بوده است.  

زهره الهیان در سال 1347 در استان "کرمانشاه" به دنیا آمد. وی دارای مدرک دکترای تخصصی بیماری های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. الهیان سوابق و مسئولیت هایی چون مسئول خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور، مدیر عامل کانون مشکات اندیشه (NGO) و مدیر عامل کانون وفا گستران زنان مسلمان (NGO) را در کارنامه اجرایی خود به ثبت رساند. وی در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در سال 1387، به نمایندگی از مردم شهرستان های "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر" از استان "تهران" وارد مجلس شورای اسلامی شد و به عضویت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درآمد. وی از اعضای فراکسیون های سازمانهای مردم نهاد (NGO) و زنان بوده است.  


-مسئول خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور -مدیر عامل کانون مشکات اندیشه (NGO) -مدیر عامل کانون وفا گستران زنان مسلمان (NGO)  

-مسئول خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور -مدیر عامل کانون مشکات اندیشه (NGO) -مدیر عامل کانون وفا گستران زنان مسلمان (NGO)  


-عضویت در شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی -عضویت در شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی -فعالیت و همکاری با تشکل های مطرح دانشگاهی در حوزه های سیاسی اجتماعی به مدت 15 سال -عضویت سابق در شورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان متشکل از 600 سازمان غیر دولتی و دارای مقام مشورتی از سازمان ملل -عضویت در هیئت امنای کانون بشری(NGO) -عضویت در هیئت مؤسس و هیئت مدیره بنیاد جوانه صلح(NGO) -عضویت در هیئت مؤسس و هیئت مدیره کانون سیمرغ پارسی(NGO) -عضویت در هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن رهپویان ایران فرهنگی (NGO) -پشتیبانی در راه اندازی سایت COM. WWW.MIDEAST DESK توسط بنیاد جوانه صلح -پشتیبانی از طرح "رصد و بارگزاری دیتا و درج در جوامع مجازی و تولید تحلیل و محتوا به زبان عربی و انگلیسی و بارگزاری در اینترنت" توسط بنیاد جوانه صلح -پشتیبانی از طرح ایجاد سایت یوتیوپ اختصاصی انقلاب های منطقه  

-عضویت در شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی -عضویت در شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی -فعالیت و همکاری با تشکل های مطرح دانشگاهی در حوزه های سیاسی اجتماعی به مدت 15 سال -عضویت سابق در شورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان متشکل از 600 سازمان غیر دولتی و دارای مقام مشورتی از سازمان ملل -عضویت در هیئت امنای کانون بشری(NGO) -عضویت در هیئت مؤسس و هیئت مدیره بنیاد جوانه صلح(NGO) -عضویت در هیئت مؤسس و هیئت مدیره کانون سیمرغ پارسی(NGO) -عضویت در هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن رهپویان ایران فرهنگی (NGO) -پشتیبانی در راه اندازی سایت COM. WWW.MIDEAST DESK توسط بنیاد جوانه صلح -پشتیبانی از طرح "رصد و بارگزاری دیتا و درج در جوامع مجازی و تولید تحلیل و محتوا به زبان عربی و انگلیسی و بارگزاری در اینترنت" توسط بنیاد جوانه صلح -پشتیبانی از طرح ایجاد سایت یوتیوپ اختصاصی انقلاب های منطقه  


زهره الهیان با شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی موفق شد در مرحله دوم انتخابات در 6 اردیبهشت سال 1387 با کسب 274 هزار و 28 رای از مجموع 671 هزار 206 آرا ماخوذه از سوی مردم شهرستان های "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر" از استان "تهران" وارد خانه ملت شود. وی در این دوره به عضویت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در آمد و در سال دوم حضورش به عنوان دبیر اول این کمیسیون فعالیت داشت. وی هم چنین سابقه عضویت در گروه های دوستی پارلمانی از جمله گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن، گروه دوستی ایران اروگوئه و گروه دوستی ایران نیکاراگوئه را داشته است. الهیان در مجلس هشتم 34 طرح و لایحه را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از: -طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان -طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی -طرح استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی -طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز -و...  

زهره الهیان با شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی موفق شد در مرحله دوم انتخابات در 6 اردیبهشت سال 1387 با کسب 274 هزار و 28 رای از مجموع 671 هزار 206 آرا ماخوذه از سوی مردم شهرستان های "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر" از استان "تهران" وارد خانه ملت شود. وی در این دوره به عضویت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در آمد و در سال دوم حضورش به عنوان دبیر اول این کمیسیون فعالیت داشت. وی هم چنین سابقه عضویت در گروه های دوستی پارلمانی از جمله گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن، گروه دوستی ایران اروگوئه و گروه دوستی ایران نیکاراگوئه را داشته است. الهیان در مجلس هشتم 34 طرح و لایحه را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از: -طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان -طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی -طرح استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی -طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز -و...  


پس از برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور، علی کردان در 15 مرداد سال 1387، به عنوان وزیر کشور دولت نهم انتخاب شد اما ماجرای مدرک تحصیلی وی از همان روزهای نخستین تصدی وزارت، نمایندگان را مجبور به استیضاح کرد. نهایتا 5 آبان سال 1387، طرح استیضاح "علی کردان" با 28 امضا از سوی نمایندگان از جمله زهره الهیان در مجلس هشتم اعلام وصول شد. طراحان استیضاح "کردان"، عدم صداقت شخص وزیر در جریان کسب رای اعتماد مجلس در پاسخ به سخن مخالفان مبنی بر معتبر نبودن دکترای افتخاری وی از دانشگاه آکسفورد انگلیس و نیز مدرک کارشناسی ارشد وی از دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از محورهای این طرح استیضاح اعلام کرده اند. دریافت حقوق دولتی با مدرک غیر معتبر و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه دانشیاری و با مدرک غیر معتبر از دیگر محورهای این طرح استیضاح بود. در 14 آبان سال 1387، بررسی طرح استیضاح علی کردان وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که به جز خود وی هیچ یک از اعضای کابینه در مجلس حضور نداشتند. سرانجام پس از پایان جلسه استیضاح، نمایندگان مجلس با عدم اعتماد به علی کردان موافقت کردند و او از وزرات کشور برکنار شد. 

پس از برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور، علی کردان در 15 مرداد سال 1387، به عنوان وزیر کشور دولت نهم انتخاب شد اما ماجرای مدرک تحصیلی وی از همان روزهای نخستین تصدی وزارت، نمایندگان را مجبور به استیضاح کرد. نهایتا 5 آبان سال 1387، طرح استیضاح "علی کردان" با 28 امضا از سوی نمایندگان از جمله زهره الهیان در مجلس هشتم اعلام وصول شد. طراحان استیضاح "کردان"، عدم صداقت شخص وزیر در جریان کسب رای اعتماد مجلس در پاسخ به سخن مخالفان مبنی بر معتبر نبودن دکترای افتخاری وی از دانشگاه آکسفورد انگلیس و نیز مدرک کارشناسی ارشد وی از دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از محورهای این طرح استیضاح اعلام کرده اند. دریافت حقوق دولتی با مدرک غیر معتبر و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه دانشیاری و با مدرک غیر معتبر از دیگر محورهای این طرح استیضاح بود. در 14 آبان سال 1387، بررسی طرح استیضاح علی کردان وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که به جز خود وی هیچ یک از اعضای کابینه در مجلس حضور نداشتند. سرانجام پس از پایان جلسه استیضاح، نمایندگان مجلس با عدم اعتماد به علی کردان موافقت کردند و او از وزرات کشور برکنار شد. 


موافقت با نخستین وزیر پیشنهادی امور خارجه محمود احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان رئیس دولت دهم انتخاب شد. او در 28 مرداد سال 1388، در نامه ای به "علی لاریجانی"، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. 9 شهریور سال 1388 در جلسه بررسی صلاحیت منوچهر متکی وزیر پیشنهادی امور خارجه، زهره الهیان در موافقت با این گزینه پیشنهادی اظهار داشت: «برنامه های اعلامی متکی دقیقا با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه منطبق است... نکته مثبت متکی این است که تعامل مثبت و سازندهای با کمیسیون تخصصی داشته است و کاملا پذیرای انتقادات است و تلاش در اصلاح دارد.» الهیان، متکی را فردی مسلط بر مباحث سیاست خارجی دانست و تصریح کرد: «در سفری که به همراه هیات ایران به ژنو داشتم به عینه هنر چانه زنی متکی را دیدم و همین تسلط باعث شد که بسیاری از ایده هایش به کرسی بنشیند. مشارکت فعال و سازنده در عرصه مدیریت جهانی یکی از رسالتهای دستگاه دیپلماسی و دولت اصولگرا است و ما به سمت نقش آفرینی در معادلات جهانی پیش میرویم.  برای این کار راهکارهایی است که ورود به آن در دولت نهم آغاز شده است.» 12 شهریور سال 1388، سرانجام نمایندگان ملت با منوچهر متکی با 173 رای موافق، 79 رای مخالف و 34 رای ممتنع، به عنوان وزیر امور خاجه موافقت کردند. موافقت با صالحی، دومین وزیر پیشنهادی امور خارجه 22 آذر سال 1389 در پی برکناری منوچهر متکی از سکانداری وزارت امور خارجه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب دولت دهم، در حکمی علی‌اکبر صالحی را با حفظ سمت ریاست "سازمان انرژی اتمی"، به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد. پس از آن در 3 بهمن همان سال، "صالحی" به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. 10 بهمن سال 1389، در جریان بررسی صلاحیت "علی اکبر صالحی" برای تصدی پست وزرات امور خارجه در صحن علنی مجلس هشتم شورای اسلامی، الهیان در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه صحبت کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی در شرایط خاصی و ویژه ای قرار دارد که تدابیر و سیاست خاصی را می طلبد... از آنجا که جمهوری اسلامی بزرگترین قربانی تروریسم جهانی است ایجاب می کند که مسئولیت سنگین وزارت امور خارجه به شخص توانمند و با ظرفیتی واگذار شود که با اقتدار از منافع و مصالح نظام در عرصه بین المللی دفاع کند.» الهیان با بیان این که مجلس و دولت باید حمایت جدی و ویژه ای از وزیر امور خارجه داشته باشند، گفت: «این حمایت ما موجب خواهد شد که ایشان با پشتوانه بالا در عرصه سیاست خارجی حضور یابند و چهره ای قوی و مقتدرانه از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند.» وی تصریح کرد: «امیدوارم امروز اقلیت و اکثریت با رای مثبت خود به دکتر صالحی نشان دهند که آنجا که پای منافع و مصالح نظام در میان است همه نمایندگان همراه و همگام با یکدیگر حرکت می کنند.» سرانجام نمایندگان ملت بعد از استماع توضیحات نمایندگان موافق و مخالف و وزیر پیشنهادی، علی اکبر صالحی را با 146 رای موافق، 60 رای مخالف و 35 رای ممتنع از مجموع 241 رأی مأخوذه به عنوان وزیر امور خارجه رأی اعتماد دادند. 

موافقت با نخستین وزیر پیشنهادی امور خارجه محمود احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان رئیس دولت دهم انتخاب شد. او در 28 مرداد سال 1388، در نامه ای به "علی لاریجانی"، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. 9 شهریور سال 1388 در جلسه بررسی صلاحیت منوچهر متکی وزیر پیشنهادی امور خارجه، زهره الهیان در موافقت با این گزینه پیشنهادی اظهار داشت: «برنامه های اعلامی متکی دقیقا با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه منطبق است... نکته مثبت متکی این است که تعامل مثبت و سازندهای با کمیسیون تخصصی داشته است و کاملا پذیرای انتقادات است و تلاش در اصلاح دارد.» الهیان، متکی را فردی مسلط بر مباحث سیاست خارجی دانست و تصریح کرد: «در سفری که به همراه هیات ایران به ژنو داشتم به عینه هنر چانه زنی متکی را دیدم و همین تسلط باعث شد که بسیاری از ایده هایش به کرسی بنشیند. مشارکت فعال و سازنده در عرصه مدیریت جهانی یکی از رسالتهای دستگاه دیپلماسی و دولت اصولگرا است و ما به سمت نقش آفرینی در معادلات جهانی پیش میرویم.  برای این کار راهکارهایی است که ورود به آن در دولت نهم آغاز شده است.» 12 شهریور سال 1388، سرانجام نمایندگان ملت با منوچهر متکی با 173 رای موافق، 79 رای مخالف و 34 رای ممتنع، به عنوان وزیر امور خاجه موافقت کردند. موافقت با صالحی، دومین وزیر پیشنهادی امور خارجه 22 آذر سال 1389 در پی برکناری منوچهر متکی از سکانداری وزارت امور خارجه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب دولت دهم، در حکمی علی‌اکبر صالحی را با حفظ سمت ریاست "سازمان انرژی اتمی"، به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد. پس از آن در 3 بهمن همان سال، "صالحی" به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. 10 بهمن سال 1389، در جریان بررسی صلاحیت "علی اکبر صالحی" برای تصدی پست وزرات امور خارجه در صحن علنی مجلس هشتم شورای اسلامی، الهیان در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه صحبت کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی در شرایط خاصی و ویژه ای قرار دارد که تدابیر و سیاست خاصی را می طلبد... از آنجا که جمهوری اسلامی بزرگترین قربانی تروریسم جهانی است ایجاب می کند که مسئولیت سنگین وزارت امور خارجه به شخص توانمند و با ظرفیتی واگذار شود که با اقتدار از منافع و مصالح نظام در عرصه بین المللی دفاع کند.» الهیان با بیان این که مجلس و دولت باید حمایت جدی و ویژه ای از وزیر امور خارجه داشته باشند، گفت: «این حمایت ما موجب خواهد شد که ایشان با پشتوانه بالا در عرصه سیاست خارجی حضور یابند و چهره ای قوی و مقتدرانه از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند.» وی تصریح کرد: «امیدوارم امروز اقلیت و اکثریت با رای مثبت خود به دکتر صالحی نشان دهند که آنجا که پای منافع و مصالح نظام در میان است همه نمایندگان همراه و همگام با یکدیگر حرکت می کنند.» سرانجام نمایندگان ملت بعد از استماع توضیحات نمایندگان موافق و مخالف و وزیر پیشنهادی، علی اکبر صالحی را با 146 رای موافق، 60 رای مخالف و 35 رای ممتنع از مجموع 241 رأی مأخوذه به عنوان وزیر امور خارجه رأی اعتماد دادند. 


پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری متخلفان، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله زهره الهیان، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند. در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد.  

پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری متخلفان، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله زهره الهیان، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند. در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد.  


یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. پس از "تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین سال 1389 که باعث به نتیجه نرسیدن تلاش‌های هیئت موسس این دانشگاه برای "وقف اموال دانشگاه آزاد" شد در مورخ 29 اردیبهشت‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، تحت عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی" را با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رساند.   پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. با وجود این اعتراضات، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. پس از تصویب این طرح، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. الهیان از طراحان معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در واکنش به مصوبه روز یکشنبه 30 خرداد 1389 مجلس مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه علنی 2 تیر ماه سال 1389 از سوی 81 تن از نمایندگان از جمله زهره الهیان در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر اساس ماده واحده این طرح خانه ملتی ‌ها و در صورت تصویب نهایی به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم الاتباع است. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 2 تیر ماه 1389 در حالی به پایان رسید که نمایندگان با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 199 رای، یک فوریت "طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی" را به تصویب رساندند.  

یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. پس از "تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین سال 1389 که باعث به نتیجه نرسیدن تلاش‌های هیئت موسس این دانشگاه برای "وقف اموال دانشگاه آزاد" شد در مورخ 29 اردیبهشت‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، تحت عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی" را با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رساند.   پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. با وجود این اعتراضات، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. پس از تصویب این طرح، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. الهیان از طراحان معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در واکنش به مصوبه روز یکشنبه 30 خرداد 1389 مجلس مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه علنی 2 تیر ماه سال 1389 از سوی 81 تن از نمایندگان از جمله زهره الهیان در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر اساس ماده واحده این طرح خانه ملتی ‌ها و در صورت تصویب نهایی به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم الاتباع است. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 2 تیر ماه 1389 در حالی به پایان رسید که نمایندگان با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 199 رای، یک فوریت "طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی" را به تصویب رساندند.  


5 دی سال 1391، در راستای سالروز 9 دی سال 1388، زهره الهیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری "دانشجویان ایران" (ایسنا)، با مورد توجه قرار دادن روز 9 دی ضمن این‌که این روز را نقطه عطفی در تاریخ نظام و انقلاب دانست، گفت: «در این روز مردم ما از هر قشر و قومی در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی، وحدت و یکپارچگی خود را به نمایش گذاشته‌اند. بعد از شرایطی که در فتنه 88 ایجاد شد و شاهد بودیم که دشمنان نظام عزمشان را در جهت براندازی جزم کرده بودند و متاسفانه عده‌ای در داخل خواسته یا ناخواسته و یا آگاه و یا ناآگاه با آنها همکاری کردند، چنین حضور یکپارچه‌ای بار دیگر جایگاه ولایت فقیه، انقلاب، امام(ره) و ارز‌ش‌های نظام اسلامی را مورد توجه قرار داد.» الهیان تصریح کرد: «دقیقا بعد از حماسه 9 دی بود که فتنه‌گری‌ها افول پیدا کرد و جریان فتنه از ادامه توطئه‌چینی‌های خود ناامید شد، حضور گسترده مردم از همه اقشار و قومیت‌ها در دفاع از آرمان‌های نظام و انقلاب به نوعی وحدت ملی را هم رونق بخشید.»  

5 دی سال 1391، در راستای سالروز 9 دی سال 1388، زهره الهیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری "دانشجویان ایران" (ایسنا)، با مورد توجه قرار دادن روز 9 دی ضمن این‌که این روز را نقطه عطفی در تاریخ نظام و انقلاب دانست، گفت: «در این روز مردم ما از هر قشر و قومی در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی، وحدت و یکپارچگی خود را به نمایش گذاشته‌اند. بعد از شرایطی که در فتنه 88 ایجاد شد و شاهد بودیم که دشمنان نظام عزمشان را در جهت براندازی جزم کرده بودند و متاسفانه عده‌ای در داخل خواسته یا ناخواسته و یا آگاه و یا ناآگاه با آنها همکاری کردند، چنین حضور یکپارچه‌ای بار دیگر جایگاه ولایت فقیه، انقلاب، امام(ره) و ارز‌ش‌های نظام اسلامی را مورد توجه قرار داد.» الهیان تصریح کرد: «دقیقا بعد از حماسه 9 دی بود که فتنه‌گری‌ها افول پیدا کرد و جریان فتنه از ادامه توطئه‌چینی‌های خود ناامید شد، حضور گسترده مردم از همه اقشار و قومیت‌ها در دفاع از آرمان‌های نظام و انقلاب به نوعی وحدت ملی را هم رونق بخشید.»  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۳:۱۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۲:۵۴

زهره الهیان

خلاصه زندگی نامه

 زهره الهیان، نماینده اصولگرای مردم شهرستان های "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر" از استان "تهران" در مجلس هشتم شورای اسلامی که سابقه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کارنامه پارلمانی خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع