جستجو در مطالب و اشخاص
رضا عبداللهی در سال 1334 در شهر "زنجان" به دنیا آمد. عبداللهی دارای مدرک لیسانس در رشته مخابرات است. او از سال 1367 با شرکت در دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم شهرستان "ماه نشان" از توابع استان زنجان به مجلس شورای اسلامی راه یافت. او علاوه بر نمایندگی در مجلس سوم، سابقه حضور در ادوار چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. او در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان بود. 

رضا عبداللهی در سال 1334 در شهر "زنجان" به دنیا آمد. عبداللهی دارای مدرک لیسانس در رشته مخابرات است. او از سال 1367 با شرکت در دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم شهرستان "ماه نشان" از توابع استان زنجان به مجلس شورای اسلامی راه یافت. او علاوه بر نمایندگی در مجلس سوم، سابقه حضور در ادوار چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. او در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان بود. 


مجلس سوم 19 فروردین ماه 1367، عبداللهی در انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی شرکت کرد؛ او در همان مرحله اول انتخابات با کسب 12774 رای از مجموع 37443 آراء ماخوذه، از سوی مردم شهرستان "ماه نشان" از استان "زنجان" به مجلس سوم راه یافت. مجلس چهارم رضا عبداللهی در 21 فروردین ماه 1371 در انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی شرکت کرد و در همان مرحله اول با کسب 73.5 درصد آرا به عنوان نماینده مردم "ماه نشان" راهی خانه ملت شد. مجلس پنجم عبداللهی پس از اتمام دوره مجلس چهارم، مجددا در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی شرکت کرد. او در 18 اسفند ماه 1374 در مرحله اول انتخابات با کسب 22619 رای از مجموع 44865 آرا ماخوذه، به عنوان نماینده مردم "ماه نشان" به مجلس پنجم راه یافت. مجلس ششم 29 بهمن سال 1378، عبداللهی با شرکت در انتخابات مجلس ششم توانست در همان مرحله اول با کسب 38.8 درصد آرا به نمایندگی از مردم "ماه نشان"، "ایجرود" و "انگوران" راهی خانه ملت شود. مجلس هفتم پس از پایان مجلس ششم، رضا عبداللهی در انتخابات مجلس هفتم در 1 اسفند سال 1382 شرکت کرد و مجددا از سوی مردم "ماه نشان"، "ایجرود" و "انگوران" در همان مرحله اول، با کسب 60.43 درصد آرا به خانه ملت راه یافت. مجلس هشتم 24 اسفند سال 1386، رضا عبداللهی با شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی توانست در همان مرحله اول با کسب 18450 رای از مجموع 48272 آرا ماخوذه، به نمایندگی از مردم "ماه نشان"، "ایجرود" و "انگوران" راهی خانه ملت شود. وی در این دوره به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس پیوست و ریاست این کمیسیون را عهده دار شد.وی در این دوره 22 طرح و لایحه را به امضا رساند که برخی از عبارتند از: -طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران -طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع پولی و بانکی -طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی -و... مجلس نهم رضا عبداللهی در 12 اسفند ماه 1390 در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی شرکت کرد و با کسب 19455 رای از مجموع 46272 آراء ماخوذه، به عنوان نماینده مردم "ماه نشان"، "انگوران"، "ایجرود" و دهستان‌های "دوغداکندی" و "قلتون" به مجلس نهم راه یافت. وی مجددا به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مشغول خدمت شد. عبداللهی در این دوره طرح ها و لوایحی را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از: -طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی -طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی -طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس -طرح ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور  

مجلس سوم 19 فروردین ماه 1367، عبداللهی در انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی شرکت کرد؛ او در همان مرحله اول انتخابات با کسب 12774 رای از مجموع 37443 آراء ماخوذه، از سوی مردم شهرستان "ماه نشان" از استان "زنجان" به مجلس سوم راه یافت. مجلس چهارم رضا عبداللهی در 21 فروردین ماه 1371 در انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی شرکت کرد و در همان مرحله اول با کسب 73.5 درصد آرا به عنوان نماینده مردم "ماه نشان" راهی خانه ملت شد. مجلس پنجم عبداللهی پس از اتمام دوره مجلس چهارم، مجددا در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی شرکت کرد. او در 18 اسفند ماه 1374 در مرحله اول انتخابات با کسب 22619 رای از مجموع 44865 آرا ماخوذه، به عنوان نماینده مردم "ماه نشان" به مجلس پنجم راه یافت. مجلس ششم 29 بهمن سال 1378، عبداللهی با شرکت در انتخابات مجلس ششم توانست در همان مرحله اول با کسب 38.8 درصد آرا به نمایندگی از مردم "ماه نشان"، "ایجرود" و "انگوران" راهی خانه ملت شود. مجلس هفتم پس از پایان مجلس ششم، رضا عبداللهی در انتخابات مجلس هفتم در 1 اسفند سال 1382 شرکت کرد و مجددا از سوی مردم "ماه نشان"، "ایجرود" و "انگوران" در همان مرحله اول، با کسب 60.43 درصد آرا به خانه ملت راه یافت. مجلس هشتم 24 اسفند سال 1386، رضا عبداللهی با شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی توانست در همان مرحله اول با کسب 18450 رای از مجموع 48272 آرا ماخوذه، به نمایندگی از مردم "ماه نشان"، "ایجرود" و "انگوران" راهی خانه ملت شود. وی در این دوره به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس پیوست و ریاست این کمیسیون را عهده دار شد.وی در این دوره 22 طرح و لایحه را به امضا رساند که برخی از عبارتند از: -طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران -طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع پولی و بانکی -طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی -و... مجلس نهم رضا عبداللهی در 12 اسفند ماه 1390 در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی شرکت کرد و با کسب 19455 رای از مجموع 46272 آراء ماخوذه، به عنوان نماینده مردم "ماه نشان"، "انگوران"، "ایجرود" و دهستان‌های "دوغداکندی" و "قلتون" به مجلس نهم راه یافت. وی مجددا به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مشغول خدمت شد. عبداللهی در این دوره طرح ها و لوایحی را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از: -طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی -طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی -طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس -طرح ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور  


موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در پی روی کار آمدن دولت یازدهم در خرداد سال 1392، وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب در 13 مرداد ماه همزمان با روز تحلیف برای بررسی صلاحیت به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. پس از آن در 22 مرداد سال 1392، جلسه بررسی صلاحیت علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این میان رضا عبداللهی در موافقت با "علی طیب نیا" وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی، گفت: «در برنامه‌های دکتر طیب ‌نیا بیشترین توجه به کاهش تورم بوده که کاملا درست است علت موافقت من هم با او این است که یک فرد صاحب نظر و خردمند و خوش فکر است و برنامه اصلی‌اش کاهش و مبارزه با تورم است چرا که تا این مشکل حل نشود بقیه مسائلمان حل نخواهد شد... در محافل اقتصادی و علمی آقای طیب‌نیا به عنوان طبیب تورم می‌شناسند و اکثریت قریب به اتفاق اقتصادانان مجلس با حضور ایشان موافق هستند ...» وی در ادامه به سوابق تحصیلی و کاری "علی طیب‌نیا" اشاره کرد و گفت: «سوابق تحصیلی او نشان می‌دهد که در همه مقاطع نفر اول بوده چه دبیرستان چه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جزو رتبه‌های اول بوده و افتخار و امتیازی است برای هیات وزیران که وزیری که در دانشگاه تهران که یکی از معتبرترین دانشگاه جهان است رتبه اول را داشته در جمع آنها حضور دارند». عبداللهی سوابق کاری "طیب ‌نیا" را برشمرد و گفت: «در اکثریت برنامه‌های که دولت‌های قبلی داشتند ایشان حضور داشته امیدوارم هم مردم و دولت بتوانند از این تجربه گران سنگ بهره بگیرند و ایشان با رای قاطع و بالایی مسئولیتش را شروع کند که پشتوانه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی باشد.» 24 مرداد سال 1392، سرانجام "علی طیب نیا" وزیر پیشنهادی اقتصاد با 274 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 284 نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد گرفت. موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات در جریان معرفی "سید محمود علوی"، به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی دکتر "حسن روحانی"‌ رئیس جمهور منتخب مردم، به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، رضا عبداللهی، در 22 مرداد سال 1392، در جلسه علنی مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به سوابق سید محمود علوی گفت: «شخصیت حوزوی و تحصیلات علوی به خوبی معرف او است... آقای علوی شناخت خوبی نسبت به مسائل داخلی و قومیت ها دارند همچنین شناخت خوبی نسبت به کشورهای اطراف دارند چراکه به بیش از 30 کشور سفر کرده اند، اکنون کشور نیاز به این فضا دارد که به سمتی برود که همه احساس امنیت کنند رشد اقتصادی یا صفر و یا منفی است تورم بالا است همه ما باید بستر را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.» وی در پایان تاکید کرد: «کشور نیاز به فضای غیرامنیتی دارد تا در این شرایط بتواند به خوبی برنامه هایش را اجرایی کند.» سرانجام "سید محمود علوی"، در 24 مرداد ماه 1392، پس از روند شمارش آرا با کسب 227 رای موافق نمایندگان از مجموع 283 آرا اخذ شده، به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شد. موافقت با وزیر پیشنهادی نفت 24 مرداد سال 1392، در روند‌ معرفی "بیژن نامدار زنگنه"، وزیر پیشنهادی نفت، از سوی دکتر "حسن روحانی"،‌ به مجلس نهم شورای اسلامی، رضا عبداللهی، در نشست علنی مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت گفت: «آقای زنگنه 22 سال سابقه وزارت دارد و هشت بار از مجلس نظام مقدس جمهوری اسلامی رای اعتماد گرفته است. آیا این دلیل بر صداقت، پاکدستی و توانمندی و کارآمدی او است یا خیر؟ که امروز او را به فساد، دروغ به ناکارآمدی متهم می‌ کنیم. آیا این انصاف است، ممکن است بعضی یک بار از زیر دست مجلس در بروند اما نه هشت بار... در هشت سالی که آقای زنگنه وزیر بوده 1500 میلیارد دلار ارزش تولید نفت و گاز ایران بوده است، حالا در این مقدار دو درصد یعنی 30 میلیارد دلار جای خطا بگذاریم چقدر رشوه گرفته‌اند، چقدر برده‌اند و چقدر خورده‌اند آیا یک میلیون دلار است، این چه رفتاری است که ما می‌کنیم و حتما می‌خواهیم نقطه‌ ضعفی پیدا کنیم که افراد کارآمد و باتجربه را کنار بگذاریم.» عبداللهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: «آقای زنگنه در بحث فتنه می‌گوید والله، به خدا نبودم و از وقتی رهبری گفته کنار کشیدم...» سرانجام در پایان جلسه علنی مجلس، "بیژن نامدار زنگنه" وزیر پیشنهادی نفت با 166 رأی موافق، 104 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 283 نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد گرفت. 

موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در پی روی کار آمدن دولت یازدهم در خرداد سال 1392، وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب در 13 مرداد ماه همزمان با روز تحلیف برای بررسی صلاحیت به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. پس از آن در 22 مرداد سال 1392، جلسه بررسی صلاحیت علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این میان رضا عبداللهی در موافقت با "علی طیب نیا" وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی، گفت: «در برنامه‌های دکتر طیب ‌نیا بیشترین توجه به کاهش تورم بوده که کاملا درست است علت موافقت من هم با او این است که یک فرد صاحب نظر و خردمند و خوش فکر است و برنامه اصلی‌اش کاهش و مبارزه با تورم است چرا که تا این مشکل حل نشود بقیه مسائلمان حل نخواهد شد... در محافل اقتصادی و علمی آقای طیب‌نیا به عنوان طبیب تورم می‌شناسند و اکثریت قریب به اتفاق اقتصادانان مجلس با حضور ایشان موافق هستند ...» وی در ادامه به سوابق تحصیلی و کاری "علی طیب‌نیا" اشاره کرد و گفت: «سوابق تحصیلی او نشان می‌دهد که در همه مقاطع نفر اول بوده چه دبیرستان چه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جزو رتبه‌های اول بوده و افتخار و امتیازی است برای هیات وزیران که وزیری که در دانشگاه تهران که یکی از معتبرترین دانشگاه جهان است رتبه اول را داشته در جمع آنها حضور دارند». عبداللهی سوابق کاری "طیب ‌نیا" را برشمرد و گفت: «در اکثریت برنامه‌های که دولت‌های قبلی داشتند ایشان حضور داشته امیدوارم هم مردم و دولت بتوانند از این تجربه گران سنگ بهره بگیرند و ایشان با رای قاطع و بالایی مسئولیتش را شروع کند که پشتوانه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی باشد.» 24 مرداد سال 1392، سرانجام "علی طیب نیا" وزیر پیشنهادی اقتصاد با 274 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 284 نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد گرفت. موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات در جریان معرفی "سید محمود علوی"، به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی دکتر "حسن روحانی"‌ رئیس جمهور منتخب مردم، به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، رضا عبداللهی، در 22 مرداد سال 1392، در جلسه علنی مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به سوابق سید محمود علوی گفت: «شخصیت حوزوی و تحصیلات علوی به خوبی معرف او است... آقای علوی شناخت خوبی نسبت به مسائل داخلی و قومیت ها دارند همچنین شناخت خوبی نسبت به کشورهای اطراف دارند چراکه به بیش از 30 کشور سفر کرده اند، اکنون کشور نیاز به این فضا دارد که به سمتی برود که همه احساس امنیت کنند رشد اقتصادی یا صفر و یا منفی است تورم بالا است همه ما باید بستر را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.» وی در پایان تاکید کرد: «کشور نیاز به فضای غیرامنیتی دارد تا در این شرایط بتواند به خوبی برنامه هایش را اجرایی کند.» سرانجام "سید محمود علوی"، در 24 مرداد ماه 1392، پس از روند شمارش آرا با کسب 227 رای موافق نمایندگان از مجموع 283 آرا اخذ شده، به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شد. موافقت با وزیر پیشنهادی نفت 24 مرداد سال 1392، در روند‌ معرفی "بیژن نامدار زنگنه"، وزیر پیشنهادی نفت، از سوی دکتر "حسن روحانی"،‌ به مجلس نهم شورای اسلامی، رضا عبداللهی، در نشست علنی مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت گفت: «آقای زنگنه 22 سال سابقه وزارت دارد و هشت بار از مجلس نظام مقدس جمهوری اسلامی رای اعتماد گرفته است. آیا این دلیل بر صداقت، پاکدستی و توانمندی و کارآمدی او است یا خیر؟ که امروز او را به فساد، دروغ به ناکارآمدی متهم می‌ کنیم. آیا این انصاف است، ممکن است بعضی یک بار از زیر دست مجلس در بروند اما نه هشت بار... در هشت سالی که آقای زنگنه وزیر بوده 1500 میلیارد دلار ارزش تولید نفت و گاز ایران بوده است، حالا در این مقدار دو درصد یعنی 30 میلیارد دلار جای خطا بگذاریم چقدر رشوه گرفته‌اند، چقدر برده‌اند و چقدر خورده‌اند آیا یک میلیون دلار است، این چه رفتاری است که ما می‌کنیم و حتما می‌خواهیم نقطه‌ ضعفی پیدا کنیم که افراد کارآمد و باتجربه را کنار بگذاریم.» عبداللهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: «آقای زنگنه در بحث فتنه می‌گوید والله، به خدا نبودم و از وقتی رهبری گفته کنار کشیدم...» سرانجام در پایان جلسه علنی مجلس، "بیژن نامدار زنگنه" وزیر پیشنهادی نفت با 166 رأی موافق، 104 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 283 نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد گرفت. 


23 تیر ماه 1394، مذاکرات هسته‌ای 12 ساله بین ایران و گروه 1+5، در وین به پایان رسید و در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام" بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 منعقد شد. 30 تیر ماه 1394 پس از ارائه گزارش روند مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از سوی محمد جواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه و علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی و نیز پس از طرح سؤالات نمایندگان و ارائه پاسخ آنها، 24 نفر از نمایندگان مجلس از جمله رضا عبداللهی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به برنامه جامع اقدام مشترک را ارائه کردند. پس از ارائه این پیشنهاد، از صحن علنی مجلس رای گیری به عمل آمد و نمایندگان با 136 رای موافق، 39 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر با تشکیل کمیسیون ویژه موافقت کردند. پس از آن در 28 مرداد ماه، 15 عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام با توافق فراکسیون‌های رهروان و اصولگرایان با رای نمایندگان در صحن علنی مجلس انتخاب شدند و اول شهریور ماه اولین جلسه کمیسیون برجام تشکیل و علیرضا زاکانی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد. سرانجام گزارش این کمیسیون پس از بررسی و برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان تیم هسته ای، کارشناسان و منتقدان، به عنوان سند کارشناسی قوه مقننه به صحن علنی مجلس ارائه شد و پس از آن در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 12 مهر ماه 1394، طرح دو فوریتی "اقدام مناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" با امضای بیش از 100 نماینده اعلام وصول شد و پس از بررسی یک فوریت آن به تصویب رسید؛ همچنین کلیات و جزئیات این طرح در جلسات بعدی مجلس یعنی در روزهای 19 مهر ماه و 21 مهر ماه پس از بررسی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.  

23 تیر ماه 1394، مذاکرات هسته‌ای 12 ساله بین ایران و گروه 1+5، در وین به پایان رسید و در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام" بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 منعقد شد. 30 تیر ماه 1394 پس از ارائه گزارش روند مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از سوی محمد جواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه و علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی و نیز پس از طرح سؤالات نمایندگان و ارائه پاسخ آنها، 24 نفر از نمایندگان مجلس از جمله رضا عبداللهی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به برنامه جامع اقدام مشترک را ارائه کردند. پس از ارائه این پیشنهاد، از صحن علنی مجلس رای گیری به عمل آمد و نمایندگان با 136 رای موافق، 39 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر با تشکیل کمیسیون ویژه موافقت کردند. پس از آن در 28 مرداد ماه، 15 عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام با توافق فراکسیون‌های رهروان و اصولگرایان با رای نمایندگان در صحن علنی مجلس انتخاب شدند و اول شهریور ماه اولین جلسه کمیسیون برجام تشکیل و علیرضا زاکانی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد. سرانجام گزارش این کمیسیون پس از بررسی و برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان تیم هسته ای، کارشناسان و منتقدان، به عنوان سند کارشناسی قوه مقننه به صحن علنی مجلس ارائه شد و پس از آن در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 12 مهر ماه 1394، طرح دو فوریتی "اقدام مناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" با امضای بیش از 100 نماینده اعلام وصول شد و پس از بررسی یک فوریت آن به تصویب رسید؛ همچنین کلیات و جزئیات این طرح در جلسات بعدی مجلس یعنی در روزهای 19 مهر ماه و 21 مهر ماه پس از بررسی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۳:۲۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲۰:۴۱:۳۹

رضا عبداللهی

خلاصه زندگی نامه

 رضا عبداللهی، نماینده اصولگرای مردم "ماه نشان، ایجرود و انگوران" از استان "زنجان" که سابقه حضور در ادوار سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع