رابرت بویل (Robert Boyle) در 25 ژانویه 1627 در ایرلند متولد شد. وی هفتمین پسر ریچارد بویل بود. در سنین آغازین، زبان‌هایی مانند لاتین، یونانی و فرانسه را فرا گرفت. وقتی که تنها هشت سال داشت مادرش را از دست داد، و پدرش تصمیم گرفت که او را به کالج "اتون" در انگلیس بفرستد. بعد از تحصیل به مدت سه سال در "اتون" او به یک معلم فرانسوی خصوصی پیوست و به ایتالیا سفر کرد. در این موقع او کارهای گالیله، کسی که بر او برای یادگیری نجوم و مکانیک تاثیر داشت، را مطالعه کرد. در خلال جنگ‌های داخلی انگلستان، بویل در آکسفورد زمان خود را به آزمایش و مطالعه سپری ‌کرد.وی در 64 سالگی درگذشت. 

رابرت بویل (Robert Boyle) در 25 ژانویه 1627 در ایرلند متولد شد. وی هفتمین پسر ریچارد بویل بود. در سنین آغازین، زبان‌هایی مانند لاتین، یونانی و فرانسه را فرا گرفت. وقتی که تنها هشت سال داشت مادرش را از دست داد، و پدرش تصمیم گرفت که او را به کالج "اتون" در انگلیس بفرستد. بعد از تحصیل به مدت سه سال در "اتون" او به یک معلم فرانسوی خصوصی پیوست و به ایتالیا سفر کرد. در این موقع او کارهای گالیله، کسی که بر او برای یادگیری نجوم و مکانیک تاثیر داشت، را مطالعه کرد. در خلال جنگ‌های داخلی انگلستان، بویل در آکسفورد زمان خود را به آزمایش و مطالعه سپری ‌کرد.وی در 64 سالگی درگذشت. 


در سال 1655 بویل به آکسفورد رفت. در آنجا او رابرت هوک را به عنوان دستیار استخدام کرد و سپس هر دوی آن‌ها بر روی پمپ هوای با فضای خلاء کار کردند، که یک اصلاح بر روی طراحی اتو فون گوریک (Otto von Guerick) بود. او همچنین آزمایشات زیادی مربوط به هوا انجام داد. در سال 1975، بویل اولین قانون خود را ارائه کرد: حجم یک گاز نسبت عکس دارد با فشار آن. 

در سال 1655 بویل به آکسفورد رفت. در آنجا او رابرت هوک را به عنوان دستیار استخدام کرد و سپس هر دوی آن‌ها بر روی پمپ هوای با فضای خلاء کار کردند، که یک اصلاح بر روی طراحی اتو فون گوریک (Otto von Guerick) بود. او همچنین آزمایشات زیادی مربوط به هوا انجام داد. در سال 1975، بویل اولین قانون خود را ارائه کرد: حجم یک گاز نسبت عکس دارد با فشار آن. 


برخلاف اکثر دانشمندان آن زمان، بویل بدنبال کشف چیزهای جدید با بحث منطقی در مورد مواد نبود. در عوض او علاقه مند به انجام مشاهدات و ترسیم نتایج بر اساس این مشاهدات بود. بویل کسی بود که تکنیک آزمایشات کنترل شده از لحاظ رسانایی را آغاز کرد. او عادت داشت که آزمایشات را در زمانی که تکنیک‌ هایش و وسایل مختلفی که استفاده کرده بود، را یادداشت می ‌کرد، منتشر کند. 

برخلاف اکثر دانشمندان آن زمان، بویل بدنبال کشف چیزهای جدید با بحث منطقی در مورد مواد نبود. در عوض او علاقه مند به انجام مشاهدات و ترسیم نتایج بر اساس این مشاهدات بود. بویل کسی بود که تکنیک آزمایشات کنترل شده از لحاظ رسانایی را آغاز کرد. او عادت داشت که آزمایشات را در زمانی که تکنیک‌ هایش و وسایل مختلفی که استفاده کرده بود، را یادداشت می ‌کرد، منتشر کند. 


تعریف بویل از یک عنصر، امروزه به صورت معمول پذیرفته شده است. او بیان کرد که یک عنصر از اجزای کوچکتری با اندازه‌های مختلف تشکیل شده و این اجزا نمیتوانند به هیچ روشی تجزیه شوند. او همچنین معرفی کننده‌ تست "لیتموسی" است که توسط ما در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود. این تست امروزه بصورت جهانی برای تشخیص اسید از باز استفاده می‌شود. بویل چندین استاندارد را به شیمی معرفی کرد. 

تعریف بویل از یک عنصر، امروزه به صورت معمول پذیرفته شده است. او بیان کرد که یک عنصر از اجزای کوچکتری با اندازه‌های مختلف تشکیل شده و این اجزا نمیتوانند به هیچ روشی تجزیه شوند. او همچنین معرفی کننده‌ تست "لیتموسی" است که توسط ما در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود. این تست امروزه بصورت جهانی برای تشخیص اسید از باز استفاده می‌شود. بویل چندین استاندارد را به شیمی معرفی کرد. 


رابرت بویل این قانون را در سال 1662، با دادن رابطه ای بین فشار و حجم جرمی معین از یک گاز در دمای ثابت، پیشنهاد کرد.این قانون بیان می کند که در دمای ثابت حجم جرمی معین از گاز با فشار آن گاز به طور عکس متناسب است. 

رابرت بویل این قانون را در سال 1662، با دادن رابطه ای بین فشار و حجم جرمی معین از یک گاز در دمای ثابت، پیشنهاد کرد.این قانون بیان می کند که در دمای ثابت حجم جرمی معین از گاز با فشار آن گاز به طور عکس متناسب است. 


در سال 1660 رابرت بویل در انگلستان تجربه به صدا درآوردن زنگ زیر سرپوش را مجددا با احتیاط کامل و بـا تـلمبه تخلیه‌ قویتر به عمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است یعنی اینکه شدت صوت زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم می‌شود، روشن و واضح ساخت. او بطور قطع و مسلم گفت که آزمایشهای مربوط به هوا محیطی است که صوت را انتقال می‌دهد و این خاصیت هم منحصر به آزمایشهای مربوط به هوا نمی‌باشد. صدا در محیط آرام یعنی وقتی محیط بدون حرکت می‌باشد، بهتر انتقال پیدا می‌کند. 

در سال 1660 رابرت بویل در انگلستان تجربه به صدا درآوردن زنگ زیر سرپوش را مجددا با احتیاط کامل و بـا تـلمبه تخلیه‌ قویتر به عمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است یعنی اینکه شدت صوت زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم می‌شود، روشن و واضح ساخت. او بطور قطع و مسلم گفت که آزمایشهای مربوط به هوا محیطی است که صوت را انتقال می‌دهد و این خاصیت هم منحصر به آزمایشهای مربوط به هوا نمی‌باشد. صدا در محیط آرام یعنی وقتی محیط بدون حرکت می‌باشد، بهتر انتقال پیدا می‌کند. 


در سال 1660، بویل و 11 نفر از همکارانش انجمن سلطنتی لندن را که مباحث علمی را مورد بررسی قرار می‌داد، تشکیل دادند. 

در سال 1660، بویل و 11 نفر از همکارانش انجمن سلطنتی لندن را که مباحث علمی را مورد بررسی قرار می‌داد، تشکیل دادند. 


بویل در 31 دسامبر 1691 در 64 سالگی در انگلیس درگذشت. 

بویل در 31 دسامبر 1691 در 64 سالگی در انگلیس درگذشت. 


کتاب شیمیست شکاک (Sceptical Chemist)، در آن، نظریات کیمیاگران را رد کرده و شیمی را بر پایه علمی قرار داده است. 

کتاب شیمیست شکاک (Sceptical Chemist)، در آن، نظریات کیمیاگران را رد کرده و شیمی را بر پایه علمی قرار داده است. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۱:۱۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۶:۴۶

رابرت بویل

خلاصه زندگی نامه

 رابرت بویل، شیمیدان و فیزیکدان ایرلندی که کیمیاگری را بصورت علمی درآورد و وی قانونی را در ترمودینامیک بیان کرد که رابطه ای بین فشار و حجم جرمی را بیان می کند. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع