جستجو در مطالب و اشخاص
حجت الاسلام حسین ابراهیمی در سال 1324 در قائنات از توابع استان خراسان جنوبی متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به فراگیری علوم دینی پرداخت و دروس حوزوی را تا خارج فقه و اصول ادامه داد.حسین ابراهیمی که عضو جامعه روحانیت مبارز بود برای اولین بار به عنوان نماینده ورامین از توابع تهران در مجلس دوم شورای اسلامی حضور یافت و بار دیگر در سال 1386 به عنوان نماینده مردم بیرجند و درمیان از توابع خراسان جنوبی توانست به مجلس هشتم شورای اسلامی راه پیدا کند. 

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در سال 1324 در قائنات از توابع استان خراسان جنوبی متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به فراگیری علوم دینی پرداخت و دروس حوزوی را تا خارج فقه و اصول ادامه داد.حسین ابراهیمی که عضو جامعه روحانیت مبارز بود برای اولین بار به عنوان نماینده ورامین از توابع تهران در مجلس دوم شورای اسلامی حضور یافت و بار دیگر در سال 1386 به عنوان نماینده مردم بیرجند و درمیان از توابع خراسان جنوبی توانست به مجلس هشتم شورای اسلامی راه پیدا کند. 


مجلس دومحسین ابراهیمی در 27 اردیبهشت 1363 توانست با کسب 53 درصد آراء در مرحله دوم انتخابات مجلس دوم به عنوان نماینده مردم ورامین از توابع تهران به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. مجلس هشتمحسین ابراهیمی در 24 اسفند 1386 موفق شد با کسب 43 درصد آراء در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم به عنوان نماینده مردم بیرجند و درمیان از توابع خراسان جنوبی در خانه ملت حضور پیدا کند. وی در این دوره عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود.ابراهیمی در مجلس هشتم 32 طرح و لایحه را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از:- طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی- طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش- طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان- طرح افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولیدو ... 

مجلس دومحسین ابراهیمی در 27 اردیبهشت 1363 توانست با کسب 53 درصد آراء در مرحله دوم انتخابات مجلس دوم به عنوان نماینده مردم ورامین از توابع تهران به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. مجلس هشتمحسین ابراهیمی در 24 اسفند 1386 موفق شد با کسب 43 درصد آراء در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم به عنوان نماینده مردم بیرجند و درمیان از توابع خراسان جنوبی در خانه ملت حضور پیدا کند. وی در این دوره عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود.ابراهیمی در مجلس هشتم 32 طرح و لایحه را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از:- طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی- طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش- طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان- طرح افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولیدو ... 


در 23 دی‌ ماه سال 1388، یک فوریت طرح قطع رابطه کامل دولت جمهوری اسلامی ایران با انگلیس در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح با امضای 35 نماینده از جمله حسین ابراهیمی برای تصویب تقدیم مجلس شده بود. در این روز فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسیده و بررسی مواد آن در دستور کار قرار گرفت اما پس از آغاز بررسی‌ها، با نظر رئیس مجلس طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال شد.  کمیسیون امنیت ملی نیز در گام‌های اولیه به بررسی حوزه‌های کاهش و قطع کامل رابطه با دولت بریتانیا پرداخت؛ این کمیسیون در جلسات اولیه بررسی، طرح مذکور را از قطع کامل روابط به کاهش روابط تغییر داد، اما با این وجود، گذشت زمان این طرح را به جمع طرح‌های مسکوت مانده فرستاد.در پاییز سال 1389 سایمون گس سفیر وقت بریتانیا در تهران با نگارش مقاله‌ای توهین‌آمیز به ساحت ملت ایران، آشكارا در امور داخلی كشورمان دخالت كرد. برخی از نمایندگان در واکنش نسبت به این اظهارات خواستار اقدام عملی در مورد "گس" ‌شده و اخراج او را به عنوان "عنصر نامطلوب" خواستار شدند. در این میان برخی نمایندگان مجلس به فكر پیگیری و زنده ‌كردن طرح كاهش رابطه با انگلیس افتادند. در همین حین بود كه ملكه انگلستان در تایید اقدامات "سایمون گس"، سفیر وقت این كشور در تهران، به وی نشان عالی "سر" را اعطا ‌كرد. این گونه بود كه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین روزهای آذر ماه سال 1389 با تبدیل طرح كاهش رابطه با انگلیس به طرح قطع رابطه با این كشور موافقت و با رای بالایی آن را تصویب و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال كرد.سرانجام پس از کش ‌و قوس‌های فراوان، نمایندگان مجلس کلیات طرح 2 فوریتی کاهش روابط با انگلیس را 6 آذر 1390 با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.  طراحان این طرح، علت تصویب این طرح را کارنامه سیاه انگلیس در قبال ایران و نقش بسیار مخرب این کشور در رخدادهای پس از انتخابات سال 1388 عنوان ‌کردند.  

در 23 دی‌ ماه سال 1388، یک فوریت طرح قطع رابطه کامل دولت جمهوری اسلامی ایران با انگلیس در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح با امضای 35 نماینده از جمله حسین ابراهیمی برای تصویب تقدیم مجلس شده بود. در این روز فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسیده و بررسی مواد آن در دستور کار قرار گرفت اما پس از آغاز بررسی‌ها، با نظر رئیس مجلس طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال شد.  کمیسیون امنیت ملی نیز در گام‌های اولیه به بررسی حوزه‌های کاهش و قطع کامل رابطه با دولت بریتانیا پرداخت؛ این کمیسیون در جلسات اولیه بررسی، طرح مذکور را از قطع کامل روابط به کاهش روابط تغییر داد، اما با این وجود، گذشت زمان این طرح را به جمع طرح‌های مسکوت مانده فرستاد.در پاییز سال 1389 سایمون گس سفیر وقت بریتانیا در تهران با نگارش مقاله‌ای توهین‌آمیز به ساحت ملت ایران، آشكارا در امور داخلی كشورمان دخالت كرد. برخی از نمایندگان در واکنش نسبت به این اظهارات خواستار اقدام عملی در مورد "گس" ‌شده و اخراج او را به عنوان "عنصر نامطلوب" خواستار شدند. در این میان برخی نمایندگان مجلس به فكر پیگیری و زنده ‌كردن طرح كاهش رابطه با انگلیس افتادند. در همین حین بود كه ملكه انگلستان در تایید اقدامات "سایمون گس"، سفیر وقت این كشور در تهران، به وی نشان عالی "سر" را اعطا ‌كرد. این گونه بود كه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین روزهای آذر ماه سال 1389 با تبدیل طرح كاهش رابطه با انگلیس به طرح قطع رابطه با این كشور موافقت و با رای بالایی آن را تصویب و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال كرد.سرانجام پس از کش ‌و قوس‌های فراوان، نمایندگان مجلس کلیات طرح 2 فوریتی کاهش روابط با انگلیس را 6 آذر 1390 با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.  طراحان این طرح، علت تصویب این طرح را کارنامه سیاه انگلیس در قبال ایران و نقش بسیار مخرب این کشور در رخدادهای پس از انتخابات سال 1388 عنوان ‌کردند.  


پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری افراد آشوبگر، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله حسین ابراهیمی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند.در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاء‌ها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد. 

پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری افراد آشوبگر، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله حسین ابراهیمی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند.در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاء‌ها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد. 


21 مرداد ماه سال 1393، طرح استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم توسط 51 نفر از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم کلید زده شد.محورهای این استیضاح عبارت بودند از: عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه های تحصیلات تکمیلی، اعزام گروههای سیاسی بعضا دارای سوابق تندروی در قالب کارشناسان، ارزیابی عملکرد روسای دانشگاهها که زمینه ایجاد تنش را در دانشگاهها فراهم نموده، تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاهها برخلاف رویه های جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصوب نمودن عناصر دارای سابقه مشخص در اغتشاشات 1388 در مسئولیت های مهم ستادی ‌وزارت خانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاهها و نصب افراد دارای سوابق تند و افراطی به ویژه در مدیریت های میانی دانشگاهها و ...سرانجام در جلسه علنی، 29 مرداد سال 1393 و در جریان بررسی طرح استیضاح رضا فرجی‌ دانا بعد از استماع توضیحات وی و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 145 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر در صحن، با "عدم‌اعتماد" به فرجی ‌دانا موافقت ‌کردند.در همین راستا حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی در 29 مرداد 1393 در گفت ‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم گفت: «بی تردید اقدام انقلابی مجلس نهم در استیضاح وزیری که حامیان فتنه را منصوب کرده، جای تقدیر و تشکر دارد»وی با بیان اینکه مهمترین پیام استیضاح وزیر علوم این است که مجلس و مردم همچنان به فتنه 88 حساس هستند، افزود: «پیام مجلس به آقای روحانی به عنوان یک شخصیت‌ انقلابی و مبارز هوشیاری در مقابل فتنه‌گران و براندازان است.»ابراهیمی با بیان اینکه با حضور فرجی‌دانا، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمی ممکن نبود، تاکید کرد: «قطعا استیضاح فرجی‌دانا در راستای حمایت مجلس از سیاست‌های اعتدالی دولت بوده است چرا که رفتار آقای فرجی‌دانا سنخیتی با شعار اعتدال نداشت. به نظرم، دولتی‌ها و حامیان واقعی دولت هم باید از مجلس تشکر کنند که فرجی‌دانا را از کابینه آقای روحانی کنار گذاشت چرا که امثال وی نباید در کابینه دولت اعتدال باشند.»عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پایان گفت: «جایی افرادی که در فتنه 88 نقش داشتند در دولت آقای روحانی نیست و چرا که آقای روحانی در فتنه 88 علیه فتنه‌گران موضع روشنی اتخاذ کرد.» 

21 مرداد ماه سال 1393، طرح استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم توسط 51 نفر از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم کلید زده شد.محورهای این استیضاح عبارت بودند از: عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه های تحصیلات تکمیلی، اعزام گروههای سیاسی بعضا دارای سوابق تندروی در قالب کارشناسان، ارزیابی عملکرد روسای دانشگاهها که زمینه ایجاد تنش را در دانشگاهها فراهم نموده، تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاهها برخلاف رویه های جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصوب نمودن عناصر دارای سابقه مشخص در اغتشاشات 1388 در مسئولیت های مهم ستادی ‌وزارت خانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاهها و نصب افراد دارای سوابق تند و افراطی به ویژه در مدیریت های میانی دانشگاهها و ...سرانجام در جلسه علنی، 29 مرداد سال 1393 و در جریان بررسی طرح استیضاح رضا فرجی‌ دانا بعد از استماع توضیحات وی و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 145 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر در صحن، با "عدم‌اعتماد" به فرجی ‌دانا موافقت ‌کردند.در همین راستا حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی در 29 مرداد 1393 در گفت ‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم گفت: «بی تردید اقدام انقلابی مجلس نهم در استیضاح وزیری که حامیان فتنه را منصوب کرده، جای تقدیر و تشکر دارد»وی با بیان اینکه مهمترین پیام استیضاح وزیر علوم این است که مجلس و مردم همچنان به فتنه 88 حساس هستند، افزود: «پیام مجلس به آقای روحانی به عنوان یک شخصیت‌ انقلابی و مبارز هوشیاری در مقابل فتنه‌گران و براندازان است.»ابراهیمی با بیان اینکه با حضور فرجی‌دانا، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمی ممکن نبود، تاکید کرد: «قطعا استیضاح فرجی‌دانا در راستای حمایت مجلس از سیاست‌های اعتدالی دولت بوده است چرا که رفتار آقای فرجی‌دانا سنخیتی با شعار اعتدال نداشت. به نظرم، دولتی‌ها و حامیان واقعی دولت هم باید از مجلس تشکر کنند که فرجی‌دانا را از کابینه آقای روحانی کنار گذاشت چرا که امثال وی نباید در کابینه دولت اعتدال باشند.»عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پایان گفت: «جایی افرادی که در فتنه 88 نقش داشتند در دولت آقای روحانی نیست و چرا که آقای روحانی در فتنه 88 علیه فتنه‌گران موضع روشنی اتخاذ کرد.» 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۳:۲۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۴:۴۸

حجت الاسلام حسین ابراهیمی

خلاصه زندگی نامه

 حجت الاسلام حسین ابراهیمی، نماینده اصولگرای مردم بیرجند و درمیان از توابع خراسان جنوبی در مجلس هشتم که پیش از این نیز به عنوان نماینده مردم ورامین از توابع تهران در مجلس دوم حضور داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع