ابوالبرکات رکن الدین محمد ترابعلی بن شجاعت علی دهلوی امروهوی مشهور به "ترابعلی لکهنوی"، در سال 1213 ه.ق، در "لکهنو" پایتخت کنونی ایالت "اوتار پرادش" در "هند" به دنیا آمد و نسبش گویا به "زبیر"، عمه زاده و صحابی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم، می رسد.وی ادبیات عرب را نزد "مخدوم حسینی لکهنوی"، بعضی رسایل منطق و کلام را نزد "شیخ مظهر علی تاجر" و بقیه کتب درسی را نزد "اسماعیل مرادآبادی" و "ظهوراللّه انصاری" فرا گرفت و در سفر به "حجاز" نیز علم حدیث را از "عبداللّه سراج مکی" آموخت و بعدها استاد معقول و منقول شد. ترابعلی لکهنوی پس از بازگشت به "هند" تا پایان عمر به تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد و سرانجام در سال 1281 ه.ق، وفات یافت. 

ابوالبرکات رکن الدین محمد ترابعلی بن شجاعت علی دهلوی امروهوی مشهور به "ترابعلی لکهنوی"، در سال 1213 ه.ق، در "لکهنو" پایتخت کنونی ایالت "اوتار پرادش" در "هند" به دنیا آمد و نسبش گویا به "زبیر"، عمه زاده و صحابی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم، می رسد.وی ادبیات عرب را نزد "مخدوم حسینی لکهنوی"، بعضی رسایل منطق و کلام را نزد "شیخ مظهر علی تاجر" و بقیه کتب درسی را نزد "اسماعیل مرادآبادی" و "ظهوراللّه انصاری" فرا گرفت و در سفر به "حجاز" نیز علم حدیث را از "عبداللّه سراج مکی" آموخت و بعدها استاد معقول و منقول شد. ترابعلی لکهنوی پس از بازگشت به "هند" تا پایان عمر به تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد و سرانجام در سال 1281 ه.ق، وفات یافت. 


از شاگردان ترابعلی لکهنوی، که هر کدام حاشیه ای بر "شرح الهدایه ملاصدرا" نوشته اند، عبارتند از:-شیخ معین الدین کروی-سید حیدر علی رضویِ شیعی-کمال الدین موهانیِ شیعی 

از شاگردان ترابعلی لکهنوی، که هر کدام حاشیه ای بر "شرح الهدایه ملاصدرا" نوشته اند، عبارتند از:-شیخ معین الدین کروی-سید حیدر علی رضویِ شیعی-کمال الدین موهانیِ شیعی 


آثار فارسی لکهنوی عبارت است از: -درک المآرب، در مسائل فقهی -تدقیقات الراسخات فی شرح تحقیقات الشامخات، در رد وهابیان که شرح و متن هر دو از خود او بود. -توضیح اشعار مطوّل تفتازانی -رساله در حرمت افیون و حقّه -شرح قصیده برده -اعراب قرآن از دیگر آثار او می ‌توان به این کتب اشاره کرد: -حاشیه بر تعلیقه غلام یحیی بر شرح میرزاهد بر رساله تصور و تصدیق قطب الدین رازی و تکمله تعلیقه مزبور -تعلیقه بر شرح حسن لکهنوی و حمداللّه و قاضی مبارک، شارحان ملاصدرا، بر سلَّم العلوم -شرح بر شرح قاضی مبارک بر سلّم العلوم شرحی بر حاشیه بر شرح الهدایه ملاصدرا حاشیه بر شرح الهدایه ملاصدرا  که آن را در سال 1253 ه.ق، در سندیله هنگام تدریس شرح الهدایه برای امیری به نام شوکت علی نوشته و شوکه الحواشی نامید. لکهنوی در این کتاب از "ملاصدرا" و "میرداماد" با حرمت فراوان یاد کرده و در تحشیه آن از دیگر آثار ملاصدرا، مانند "اسفار" و "حاشیه شفا" بهره برد. او در این حاشیه مناقشات حاشیه نویسان هندی بر شرح الهدایه ملاصدرا را مطرح کرده و این اثر هر چند به عربی است، در آن بارها برای توضیح واژه‌ها و اصطلاحات از کلمات فارسی استفاده شد. این کتاب در سال 1258 ه.ق، در لکهنو با تصحیح مؤلف و با دو تقریظ از یک عالم شیعی و یک عالم سنّی ، با چاپ سنگی ، منتشر شد. 

آثار فارسی لکهنوی عبارت است از: -درک المآرب، در مسائل فقهی -تدقیقات الراسخات فی شرح تحقیقات الشامخات، در رد وهابیان که شرح و متن هر دو از خود او بود. -توضیح اشعار مطوّل تفتازانی -رساله در حرمت افیون و حقّه -شرح قصیده برده -اعراب قرآن از دیگر آثار او می ‌توان به این کتب اشاره کرد: -حاشیه بر تعلیقه غلام یحیی بر شرح میرزاهد بر رساله تصور و تصدیق قطب الدین رازی و تکمله تعلیقه مزبور -تعلیقه بر شرح حسن لکهنوی و حمداللّه و قاضی مبارک، شارحان ملاصدرا، بر سلَّم العلوم -شرح بر شرح قاضی مبارک بر سلّم العلوم شرحی بر حاشیه بر شرح الهدایه ملاصدرا حاشیه بر شرح الهدایه ملاصدرا  که آن را در سال 1253 ه.ق، در سندیله هنگام تدریس شرح الهدایه برای امیری به نام شوکت علی نوشته و شوکه الحواشی نامید. لکهنوی در این کتاب از "ملاصدرا" و "میرداماد" با حرمت فراوان یاد کرده و در تحشیه آن از دیگر آثار ملاصدرا، مانند "اسفار" و "حاشیه شفا" بهره برد. او در این حاشیه مناقشات حاشیه نویسان هندی بر شرح الهدایه ملاصدرا را مطرح کرده و این اثر هر چند به عربی است، در آن بارها برای توضیح واژه‌ها و اصطلاحات از کلمات فارسی استفاده شد. این کتاب در سال 1258 ه.ق، در لکهنو با تصحیح مؤلف و با دو تقریظ از یک عالم شیعی و یک عالم سنّی ، با چاپ سنگی ، منتشر شد. 


ترابعلی لکهنوی سرانجام در سال 1281 ه.ق، در "هند" وفات یافت. 

ترابعلی لکهنوی سرانجام در سال 1281 ه.ق، در "هند" وفات یافت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۴:۵۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۸:۳۶

ترابعلی لکهنوی

خلاصه زندگی نامه

 ابوالبرکات رکن الدین محمد ترابعلی بن شجاعت علی دهلوی امروهوی، مشهور به ترابعلی لکهنوی، عالم و مؤلف هندی در سده سیزدهم ه.ق بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع