جستجو در مطالب و اشخاص
بهمن محمدی در سال 1336 در فریدن اصفهان متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی پرداخت و لیسانس خود را در این رشته اخذ کرد.بهمن محمدی در ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان از توابع استان اصفهان در خانه ملت حضور پیدا کرد. وی در دوره هشتم در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی عضویت داشت. 

بهمن محمدی در سال 1336 در فریدن اصفهان متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی پرداخت و لیسانس خود را در این رشته اخذ کرد.بهمن محمدی در ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان از توابع استان اصفهان در خانه ملت حضور پیدا کرد. وی در دوره هشتم در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی عضویت داشت. 


مجلس هفتمبهمن محمدی در 1 اسفند 1382 توانست با کسب 40 درصد آرا در مرحله اول انتخابات مجلس هفتم به عنوان نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان از توابع استان اصفهان به خانه ملت راه پیدا کند. مجلس هشتمبهمن محمدی در 24 اسفند 1386 موفق شد در دور اول انتخابات مجلس هشتم با کسب 27 درصد آراء به عنوان نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان از توابع استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند. وی در این دوره در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی عضویت داشت.بهمن محمدی 30 طرح و لایحه در مجلس هشتم به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از:- طرح تشکیل سازمان نظام آمارشناسی ایران- طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش- طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار- طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید و ... 

مجلس هفتمبهمن محمدی در 1 اسفند 1382 توانست با کسب 40 درصد آرا در مرحله اول انتخابات مجلس هفتم به عنوان نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان از توابع استان اصفهان به خانه ملت راه پیدا کند. مجلس هشتمبهمن محمدی در 24 اسفند 1386 موفق شد در دور اول انتخابات مجلس هشتم با کسب 27 درصد آراء به عنوان نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان از توابع استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند. وی در این دوره در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی عضویت داشت.بهمن محمدی 30 طرح و لایحه در مجلس هشتم به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از:- طرح تشکیل سازمان نظام آمارشناسی ایران- طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش- طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار- طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید و ... 


پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری افراد آشوبگر، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله بهمن محمدی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند.در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاء‌ها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد. 

پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری افراد آشوبگر، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله بهمن محمدی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1389 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند.در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاء‌ها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد. 


یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. محمدی از امضاکنندگان طرح وقف دانشگاه آزاددر 29 اردیبهشت ماه 1389 طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی" با امضای 62 تن از نمایندگان من جمله بهمن محمدی، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دوفوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید.پیش از این 23 تن از نمایندگان این طرح را امضاء کرده بودند اما پس از تذکرات تعدادی از وکلای ملت مبنی بر غیرقانونی بودن این طرح، 9 تن از امضاءکنندگان طرح مذکور امضای خود را پس گرفتند و از آنجایی که تعداد نمایندگان امضاءکننده طرح به 14 نفر رسید، به علت مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح از دستورکار پارلمان خارج شده بود.  

یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. محمدی از امضاکنندگان طرح وقف دانشگاه آزاددر 29 اردیبهشت ماه 1389 طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی" با امضای 62 تن از نمایندگان من جمله بهمن محمدی، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دوفوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید.پیش از این 23 تن از نمایندگان این طرح را امضاء کرده بودند اما پس از تذکرات تعدادی از وکلای ملت مبنی بر غیرقانونی بودن این طرح، 9 تن از امضاءکنندگان طرح مذکور امضای خود را پس گرفتند و از آنجایی که تعداد نمایندگان امضاءکننده طرح به 14 نفر رسید، به علت مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح از دستورکار پارلمان خارج شده بود.  


طرح استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر وقت دولت دهم در 27 مهر 1390 توسط 22 نماینده امضا و به مجلس تحویل داده شد. موضوع این استیضاح در خصوص فساد سه هزار میلیاردی بود.بهمن محمدی در 6 آبان 1390 در گفتگو با سایت تحلیل خبری "عصر ایران" در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد گفت: « درشرایط فعلی و اینکه مجلس ماههای آخر عمر خود را سپری می کند و از طرف دیگر نزدیک به بودجه سال آینده هستیم زمان مناسبی برای استیضاح وزیر اقتصاد نیست.»وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی را دراین خصوص در کمیسیون اصل 90 بررسی کردیم گفت: «استدلال ها و دفاعیه های آقای حسینی را بررسی کردیم که برایمان اثبات شده است که ایشان در این پرونده مقصر نیست همچنین در رابطه با عزل و نصب  مدیران بانک ها دارای اختیار است که بر اساس قانون ایشان دارای یک حق رای است.»وی تصریح کرد: «اگر استیضاح وزیر اقتصاد در صحن مجلس هم مطرح شود با استدلال های حسینی که برای ما هم محرز است به طور قطع با استقبال نمایندگان مجلس روبرو می گردد و صرف اینکه ایشان به مجلس خواهد آمد برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس است.»این جلسه استیضاح در 10 آبان 1390 برگزار شد و پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف و دفاع وزیر و رئیس جمهور، رای گیری برای استیضاح حسینی انجام شد که نمایندگان با 93 رای موافق استیضاح، 141 رای مخالف و 10 رای ممتنع، شمس الدین حسینی را ابقا کردند. 

طرح استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر وقت دولت دهم در 27 مهر 1390 توسط 22 نماینده امضا و به مجلس تحویل داده شد. موضوع این استیضاح در خصوص فساد سه هزار میلیاردی بود.بهمن محمدی در 6 آبان 1390 در گفتگو با سایت تحلیل خبری "عصر ایران" در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد گفت: « درشرایط فعلی و اینکه مجلس ماههای آخر عمر خود را سپری می کند و از طرف دیگر نزدیک به بودجه سال آینده هستیم زمان مناسبی برای استیضاح وزیر اقتصاد نیست.»وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی را دراین خصوص در کمیسیون اصل 90 بررسی کردیم گفت: «استدلال ها و دفاعیه های آقای حسینی را بررسی کردیم که برایمان اثبات شده است که ایشان در این پرونده مقصر نیست همچنین در رابطه با عزل و نصب  مدیران بانک ها دارای اختیار است که بر اساس قانون ایشان دارای یک حق رای است.»وی تصریح کرد: «اگر استیضاح وزیر اقتصاد در صحن مجلس هم مطرح شود با استدلال های حسینی که برای ما هم محرز است به طور قطع با استقبال نمایندگان مجلس روبرو می گردد و صرف اینکه ایشان به مجلس خواهد آمد برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس است.»این جلسه استیضاح در 10 آبان 1390 برگزار شد و پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف و دفاع وزیر و رئیس جمهور، رای گیری برای استیضاح حسینی انجام شد که نمایندگان با 93 رای موافق استیضاح، 141 رای مخالف و 10 رای ممتنع، شمس الدین حسینی را ابقا کردند. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۳:۰۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۴:۴۶

بهمن محمدی

خلاصه زندگی نامه

 بهمن محمدی، نماینده اصولگرای مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان از توابع استان اصفهان در ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی که در دوره هشتم در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی عضویت داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع