امیل بنونیست (Émile Benveniste) در سال 1902 در "حلب" متولد شد. وی در مکتب شرق ‌شناسی فرانسوی که دارای ویژگی ممتاز خود است، پرورش یافت و یکی از شاگردان ممتاز "آنتوان میّه"، از بنیانگذاران زبان ‌شناسی نوین و فقه ‌اللّغت تطبیقی هند و اروپایی، بود. در میان مستشرقان و ایران‌ شناسان مشهوری چون "آنکتیل دوپرون"، "ژول مول"، "جیمز دارمستتر"، "آنتوان میّه" و "ژان دومناش"، شاید بتوان گفت که امیل بنونیست به علت عمق و وسعت آگاهی‌ هایش، به کار بستن شیوه درست تحقیق در بررسی‌ هایش، احاطه و تبحّرش در انواع پژوهش ‌های ایران‌ شناسی و کلاًّ به علت خدماتش در شناساندن هرچه بهتر فرهنگ و تمدن ایرانی، بی تردید سرآمد آنان به شمار می رفت. او کتاب استاد خود را تحت عنوان "دستور زبان فارسی باستان" در سال 1931 ویرایش و با افزودن مطالب جدید دوباره منتشر کرد. امیل بنونیست در سال 1976 درگذشت. 

امیل بنونیست (Émile Benveniste) در سال 1902 در "حلب" متولد شد. وی در مکتب شرق ‌شناسی فرانسوی که دارای ویژگی ممتاز خود است، پرورش یافت و یکی از شاگردان ممتاز "آنتوان میّه"، از بنیانگذاران زبان ‌شناسی نوین و فقه ‌اللّغت تطبیقی هند و اروپایی، بود. در میان مستشرقان و ایران‌ شناسان مشهوری چون "آنکتیل دوپرون"، "ژول مول"، "جیمز دارمستتر"، "آنتوان میّه" و "ژان دومناش"، شاید بتوان گفت که امیل بنونیست به علت عمق و وسعت آگاهی‌ هایش، به کار بستن شیوه درست تحقیق در بررسی‌ هایش، احاطه و تبحّرش در انواع پژوهش ‌های ایران‌ شناسی و کلاًّ به علت خدماتش در شناساندن هرچه بهتر فرهنگ و تمدن ایرانی، بی تردید سرآمد آنان به شمار می رفت. او کتاب استاد خود را تحت عنوان "دستور زبان فارسی باستان" در سال 1931 ویرایش و با افزودن مطالب جدید دوباره منتشر کرد. امیل بنونیست در سال 1976 درگذشت. 


بنونیست در سال 1927 جانشین "میّه" در مدرسه مطالعات عالی وابسته به سوربن، و در سال 1937 جانشین وی در "کولژ دوفرانس" شد و تا سال 1969 در این دو مدرسه عالی به تدریس زبان ‌های ایرانی، زبان ‌شناسی و دستور تاریخی زبان‌های هند و اروپایی پرداخت. 

بنونیست در سال 1927 جانشین "میّه" در مدرسه مطالعات عالی وابسته به سوربن، و در سال 1937 جانشین وی در "کولژ دوفرانس" شد و تا سال 1969 در این دو مدرسه عالی به تدریس زبان ‌های ایرانی، زبان ‌شناسی و دستور تاریخی زبان‌های هند و اروپایی پرداخت. 


موضوع اغلب مقالات بنونیست، جنبه‌های مختلف فرهنگ، تمدّن، ادیان و زبان‌های ایرانی و شامل تحقیقاتی است درباره آثار بازمانده فارسی میانه، وزن اشعار پهلوی، مباحث دستور زبان اوستایی، بررسی اصطلاحات و واژه‌های فارسی باستان و اوستایی، تحقیقات ریشه شناختی در زبان‌های مختلف ایرانی، پژوهش درباره ادیان ایرانی شامل زردشتی، مانوی ، زروانی، مسائل جامعه ‌شناسی و طبقات اجتماعی در ایران باستان، پزشکی در ایران باستان، واژه ‌ها و اصطلاحات دخیلِ ایرانی در زبان ارمنی، تحقیق درباره متون سغدی، واج ‌شناسی زبان‌های ایرانی باستان و جز این‌ ها. 

موضوع اغلب مقالات بنونیست، جنبه‌های مختلف فرهنگ، تمدّن، ادیان و زبان‌های ایرانی و شامل تحقیقاتی است درباره آثار بازمانده فارسی میانه، وزن اشعار پهلوی، مباحث دستور زبان اوستایی، بررسی اصطلاحات و واژه‌های فارسی باستان و اوستایی، تحقیقات ریشه شناختی در زبان‌های مختلف ایرانی، پژوهش درباره ادیان ایرانی شامل زردشتی، مانوی ، زروانی، مسائل جامعه ‌شناسی و طبقات اجتماعی در ایران باستان، پزشکی در ایران باستان، واژه ‌ها و اصطلاحات دخیلِ ایرانی در زبان ارمنی، تحقیق درباره متون سغدی، واج ‌شناسی زبان‌های ایرانی باستان و جز این‌ ها. 


امیل هجده کتاب و 591 مقاله و نقد و ارزیابی کتاب نوشت. همه آثار بنونیست از لحاظ روش تحقیق، عرضه مطالب دست اول، استنتاجات منطقی، پرهیز از اطناب و فضل ‌نمایی و مشکل‌ نویسی، آن‌ چنان محقّقانه و شیوا نوشته شده که اغلب آن‌ ها امروزه به صورت مراجع برجسته و معتبر درآمده‌اند. مهم ‌ترین تالیفات مهم‌ ترین تألیفات امیل درباره زبان ‌های ایرانی، شامل زبان‌های ایرانی باستان و میانه و نیز زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو، و مسائل مختلف ایران ‌‌شناسی عبارتند از: طرح دستور زبان سعدی در سال 1929 با مشارکت گوتیو دین ایرانی بر پایه متن‌های یونانی در سال 1929، به فارسی ترجمه شده است. ورتره و ورثرغنه در سال 1934 که تحقیقی است درباره اسطوره‌ شناسی هند وایرانی، با مشارکت رنو مصادر اوستایی در سال 1935 مُغ ‌ها در ایران باستان در سال 1938 متون سغدی در سال 1940   تحقیقاتی درباره زبان آسی در سال 1959 عناوین و اسامی خاص در زبان‌های ایرانی باستان در سال 1966 آثار فقه ‌اللّغت هندواروپایی برخی از آثار مهم بنونیست درباره فقه‌ اللّغت هندواروپایی عبارتند از: مبانی ساخت نام ‌ها در زبان‌های هندواروپایی اسم عامل و اسم مصدر در زبان‌های هندواروپایی زبان هیتی و زبان‌های هندواروپایی واژگان نهادهای هندواروپایی 

امیل هجده کتاب و 591 مقاله و نقد و ارزیابی کتاب نوشت. همه آثار بنونیست از لحاظ روش تحقیق، عرضه مطالب دست اول، استنتاجات منطقی، پرهیز از اطناب و فضل ‌نمایی و مشکل‌ نویسی، آن‌ چنان محقّقانه و شیوا نوشته شده که اغلب آن‌ ها امروزه به صورت مراجع برجسته و معتبر درآمده‌اند. مهم ‌ترین تالیفات مهم‌ ترین تألیفات امیل درباره زبان ‌های ایرانی، شامل زبان‌های ایرانی باستان و میانه و نیز زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو، و مسائل مختلف ایران ‌‌شناسی عبارتند از: طرح دستور زبان سعدی در سال 1929 با مشارکت گوتیو دین ایرانی بر پایه متن‌های یونانی در سال 1929، به فارسی ترجمه شده است. ورتره و ورثرغنه در سال 1934 که تحقیقی است درباره اسطوره‌ شناسی هند وایرانی، با مشارکت رنو مصادر اوستایی در سال 1935 مُغ ‌ها در ایران باستان در سال 1938 متون سغدی در سال 1940   تحقیقاتی درباره زبان آسی در سال 1959 عناوین و اسامی خاص در زبان‌های ایرانی باستان در سال 1966 آثار فقه ‌اللّغت هندواروپایی برخی از آثار مهم بنونیست درباره فقه‌ اللّغت هندواروپایی عبارتند از: مبانی ساخت نام ‌ها در زبان‌های هندواروپایی اسم عامل و اسم مصدر در زبان‌های هندواروپایی زبان هیتی و زبان‌های هندواروپایی واژگان نهادهای هندواروپایی 


امیل از آغاز فعالیت‌های علمی خود تا چند سال پیش از پایان عمرش به علت بیماری مجبور به ترک تدریس و تحقیق شد و سرانجام در سال 1976 درگذشت. 

امیل از آغاز فعالیت‌های علمی خود تا چند سال پیش از پایان عمرش به علت بیماری مجبور به ترک تدریس و تحقیق شد و سرانجام در سال 1976 درگذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۷:۰۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۸:۴۱

امیل بنونیست

خلاصه زندگی نامه

 امیل بنونیست، شرق ‌شناس سرشناس فرانسوی که در زمینه‌های مختلف ایران‌ شناسی، زبان ‌شناسی و نیز تتبّعات هند ‌و ‌اروپایی یکی از برجسته ‌ترین دانش ‌پژوهان عصر معاصر به شمار می رفته است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع