ادوارد جنر (Edward Jenner) در سال 1749 در "برکلی" انگلستان متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی در فاصله سالهای 1761 تا 1773 نزد جراحان بزرگی به شاگردی پرداخت. سپس به زادگاه خود بازگشت و به طبابت مشغول شد. وی انسانی خیرخواه بود و فقرا را مجاناً مداوا می کرد. در طول حیات خود هرگز دمی از مطالعه و پژوهش غافل نشد. او را بنیانگذار ایمنی شناسی و پیشکسوت ویروس شناسی می دانند. وی در 74 سالگی درگذشت. 

ادوارد جنر (Edward Jenner) در سال 1749 در "برکلی" انگلستان متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی در فاصله سالهای 1761 تا 1773 نزد جراحان بزرگی به شاگردی پرداخت. سپس به زادگاه خود بازگشت و به طبابت مشغول شد. وی انسانی خیرخواه بود و فقرا را مجاناً مداوا می کرد. در طول حیات خود هرگز دمی از مطالعه و پژوهش غافل نشد. او را بنیانگذار ایمنی شناسی و پیشکسوت ویروس شناسی می دانند. وی در 74 سالگی درگذشت. 


با شیوع بیماری آبله در سال 1780  بر آن شد تا راهی برای پیشگیری و درمان آن بیابد. 16 سال آزمون و خطا منجر به کشف واکسن ابله شد. این واکسن را از جوش بدن گاو بیمار تهیه کرد و با تلقیح آن به افراد سالم، موجب مصونیت ایشان از ابتلا به آبله می شد. با چاپ و انتشار دست آوردهایش باعث شد تا در سرتاسر اروپا مایه کوبی ضد آبله رایج شود. 

با شیوع بیماری آبله در سال 1780  بر آن شد تا راهی برای پیشگیری و درمان آن بیابد. 16 سال آزمون و خطا منجر به کشف واکسن ابله شد. این واکسن را از جوش بدن گاو بیمار تهیه کرد و با تلقیح آن به افراد سالم، موجب مصونیت ایشان از ابتلا به آبله می شد. با چاپ و انتشار دست آوردهایش باعث شد تا در سرتاسر اروپا مایه کوبی ضد آبله رایج شود. 


جنر پس از طی یک زندگی پرافتخار در سال 1823 در 74 سالگی در انگلستان درگذشت. 

جنر پس از طی یک زندگی پرافتخار در سال 1823 در 74 سالگی در انگلستان درگذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۵۴:۵۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۱:۱۸

ادوارد جنر

خلاصه زندگی نامه

 ادوارد جنر، پزشک و محقق برجسته انگلیسی که موفق به کشف واکسن آبله شد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع