ابو محمد جابر بن افلح اشبیلی در بین سالهای 535 و 545 هجری قمری در اشبیلیه واقع در "اندلس" متولد شد. به نجوم علاقه مند شد و در زمینه هیات و ریاضیات کتاب نوشت. وی به نظرات بطلمیوس انتقاد داشت.از تاریخ درگذشت وی اطلاعی در دست نیست. 

ابو محمد جابر بن افلح اشبیلی در بین سالهای 535 و 545 هجری قمری در اشبیلیه واقع در "اندلس" متولد شد. به نجوم علاقه مند شد و در زمینه هیات و ریاضیات کتاب نوشت. وی به نظرات بطلمیوس انتقاد داشت.از تاریخ درگذشت وی اطلاعی در دست نیست. 


افلح اشبیلی نظریه های بطلمیوس را سخت مورد انتقاد قرار داد. به ویژه او نظر بطلمیوس را به دلیل قرار دادن "زهره" و "عطارد" در زیر خورشید بسیار مورد انتقاد قرار داد. او جای آنها را بالای خورشید معین می کند. 

افلح اشبیلی نظریه های بطلمیوس را سخت مورد انتقاد قرار داد. به ویژه او نظر بطلمیوس را به دلیل قرار دادن "زهره" و "عطارد" در زیر خورشید بسیار مورد انتقاد قرار داد. او جای آنها را بالای خورشید معین می کند. 


مهمترین کتاب او که در علم هیأت نوشته شده است کار مجدد بر "مجسطی بطلمیوس" است که به نامهای مختلف به نام کتاب "الهیئه"، "اصلاح مجسطی" و "الاستکمال فی الهیئه" نامیده شد. کتاب هیأت او از این نظر قابل توجه است که در بخش نجوم آن فصلی را به مثلثات اختصاص می دهد و درباره آن بحث می کند.از جمله دیگر آثار او در زمینه ریاضی به رساله "شکل قطاع و شرح اصول اقلیدس" می توان اشاره کرد.  

مهمترین کتاب او که در علم هیأت نوشته شده است کار مجدد بر "مجسطی بطلمیوس" است که به نامهای مختلف به نام کتاب "الهیئه"، "اصلاح مجسطی" و "الاستکمال فی الهیئه" نامیده شد. کتاب هیأت او از این نظر قابل توجه است که در بخش نجوم آن فصلی را به مثلثات اختصاص می دهد و درباره آن بحث می کند.از جمله دیگر آثار او در زمینه ریاضی به رساله "شکل قطاع و شرح اصول اقلیدس" می توان اشاره کرد.  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۴۹:۲۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۲:۵۴

ابو محمد جابر بن افلح اشبیلی

خلاصه زندگی نامه

 ابو محمد جابر بن افلح اشبیلی، ریاضیدان و منجم اسپانیایی و مسلمان قرن ششم هجری قمری که به نظریات بطلمیوس انتقاد داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع