آیت الله شیخ محمد حسین نجفی کلباسی اصفهانی در 11 مهر ماه 1284 در اصفهان به دنیا آمد. پدرش "حاج شیخ محمد رضا" عالمی زاهد بود. وی پس از تحصیل در حوزه علمیه قم و اصفهان عازم نجف شد و از محضر اساتید بزرگی بهره برد و سرانجام پس از سفرهای تحقیقی متعدد ساکن قم شد و در آنجا به تدریس علوم دینی پرداخت. وی دارای 2 پسر با نامهای "شیخ محمد علی" و "محمود" بود.از شیخ محمد کلباسی تالیفات متعددی به یادگار مانده است که برخی از آنها عبارتند از: غریب الحدیث، شرحی بر كفایه محقق خراسانی، شرحی بر عروة الوثقی و ... .وی در 18 آبان ماه 1376 در 92 سالگی به دیدار حق شتافت و در صحن مطهر حرم حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شدند. 

آیت الله شیخ محمد حسین نجفی کلباسی اصفهانی در 11 مهر ماه 1284 در اصفهان به دنیا آمد. پدرش "حاج شیخ محمد رضا" عالمی زاهد بود. وی پس از تحصیل در حوزه علمیه قم و اصفهان عازم نجف شد و از محضر اساتید بزرگی بهره برد و سرانجام پس از سفرهای تحقیقی متعدد ساکن قم شد و در آنجا به تدریس علوم دینی پرداخت. وی دارای 2 پسر با نامهای "شیخ محمد علی" و "محمود" بود.از شیخ محمد کلباسی تالیفات متعددی به یادگار مانده است که برخی از آنها عبارتند از: غریب الحدیث، شرحی بر كفایه محقق خراسانی، شرحی بر عروة الوثقی و ... .وی در 18 آبان ماه 1376 در 92 سالگی به دیدار حق شتافت و در صحن مطهر حرم حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شدند. 


شیخ محمد کلباسی در نوجوانی قرآن، ادبیات عرب و فارسی را آموخت و سپس جلسات فقه، اصول و کلام را در حوزه علمیه قم پشت سر گذاشت و "شرح لمعه" را نزد "علامه حاج شیخ میرزا محمد حسن قاضی عسكر" فراگرفت.وی در 17 سالگی راهی نجف شد و رجال را نزد "سید ابوتراب خوانساری"، سطوح را نزد "سید ابراهیم اصطهباناتی" و "شیخ عبدالحسین رشتی"، دروس عالیه خارج فقه و اصول را نزد "آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی"، "آیت الله الشیخ ضیا الدین العراقی" و "آیت الله شیخ محمد كاظم شیرازی"، حكمت و فلسفه را نزد "شیخ مرتضی طالقانی" و "سید حسین بادكوبه ای" و كلام را نزد "شیخ محمد جواد بلاغی" فراگرفت.شیخ محمد کلباسی سرانجام پس از 8 سال از نجف به اصفهان بازگشت و در محضر "آیت الله حاج سید محمد صادق خاتون آبادی" به فراگیری فقه پرداخت اما پس از مدت کوتاهی مجددا به نجف بازگشت و درمحضر "آیت الله سید عبدالهادی شیرازی" و "شیخ حسین حلی" به تكمیل آموخته هایش در فقه و اصول پرداخت. وی با حضور در جلسات خانگی "جمال الدین گلپایگانی" و "شیخ عبدالرسول جواهری" از فضائل و كمالات اخلاقی و اندوخته های علمی آنها بهره برد.  

شیخ محمد کلباسی در نوجوانی قرآن، ادبیات عرب و فارسی را آموخت و سپس جلسات فقه، اصول و کلام را در حوزه علمیه قم پشت سر گذاشت و "شرح لمعه" را نزد "علامه حاج شیخ میرزا محمد حسن قاضی عسكر" فراگرفت.وی در 17 سالگی راهی نجف شد و رجال را نزد "سید ابوتراب خوانساری"، سطوح را نزد "سید ابراهیم اصطهباناتی" و "شیخ عبدالحسین رشتی"، دروس عالیه خارج فقه و اصول را نزد "آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی"، "آیت الله الشیخ ضیا الدین العراقی" و "آیت الله شیخ محمد كاظم شیرازی"، حكمت و فلسفه را نزد "شیخ مرتضی طالقانی" و "سید حسین بادكوبه ای" و كلام را نزد "شیخ محمد جواد بلاغی" فراگرفت.شیخ محمد کلباسی سرانجام پس از 8 سال از نجف به اصفهان بازگشت و در محضر "آیت الله حاج سید محمد صادق خاتون آبادی" به فراگیری فقه پرداخت اما پس از مدت کوتاهی مجددا به نجف بازگشت و درمحضر "آیت الله سید عبدالهادی شیرازی" و "شیخ حسین حلی" به تكمیل آموخته هایش در فقه و اصول پرداخت. وی با حضور در جلسات خانگی "جمال الدین گلپایگانی" و "شیخ عبدالرسول جواهری" از فضائل و كمالات اخلاقی و اندوخته های علمی آنها بهره برد.  


شیخ محمد حسین کلباسی در سال 1321 به سفر حج مشرف شد و به مدت 7 ماه در مدینه و 7 ماه در مکه اقامت گزید. وی در کنار تدریس برای تحقیق به کشورهای مختلف سفر کرد. ره آورد این سفرها کتابخانه نفیسی از نسخه های خطی است که از سراسر جهان جمع آوری شده است. 

شیخ محمد حسین کلباسی در سال 1321 به سفر حج مشرف شد و به مدت 7 ماه در مدینه و 7 ماه در مکه اقامت گزید. وی در کنار تدریس برای تحقیق به کشورهای مختلف سفر کرد. ره آورد این سفرها کتابخانه نفیسی از نسخه های خطی است که از سراسر جهان جمع آوری شده است. 


شیخ محمد حسین کلباسی در سال 1338 برای معالجه بیماری به تهران آمد اما پس از بهبودی، پزشکان وی را از بازگشت به عراق منع کردند و ایشان در قم در منزل اجاره ای اقامت گزید و به تدریس افاضات، مباحثات و خارج فقه واصول پرداخت. 

شیخ محمد حسین کلباسی در سال 1338 برای معالجه بیماری به تهران آمد اما پس از بهبودی، پزشکان وی را از بازگشت به عراق منع کردند و ایشان در قم در منزل اجاره ای اقامت گزید و به تدریس افاضات، مباحثات و خارج فقه واصول پرداخت. 


شیخ محمد کلباسی در 18 آبان ماه 1376 در 92 سالگی به دیدار حق شتافت و پیکرش بعد از تشییع و اقامه نماز میت توسط "آیت الله محمد تقی بهجت" در یکی از حجره های صحن مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد. 

شیخ محمد کلباسی در 18 آبان ماه 1376 در 92 سالگی به دیدار حق شتافت و پیکرش بعد از تشییع و اقامه نماز میت توسط "آیت الله محمد تقی بهجت" در یکی از حجره های صحن مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد. 


آثار شیخ محمد کلباسی به جز دو مورد که تقریرات درس "آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی" و "آیت الله آقا ضیاء عراقی" می باشند، همگی به صورت دست نوشته نگهداری می شوند و به چاپ نرسیده اند. این آثار در دو بخش کتب و تقریرات می باشند. کتبغریب الحدیثشرحی بر كفایه محقق خراسانیشرحی بر عروه الوثقیفضائل اهل البیت(ع)شرح باب حادی عشرغرائب و قصارالكلم من الكتاب و السنهمقداری از فقه مثل كتاب طهارت و صلات و غیرهغریب القرآن (وی در این كتاب به دسته بندی آیات قرآن كریم به صورت موضوعی پرداخته است.) تقریرات تقریرات درس فقه و اصول "آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی" (این کتاب به نام "وسیله الاصول الی حقائق الاصول" توسط موسسه "نشر اسلامی" به چاپ رسید)تقریرات درس "آیت الله آقا ضیاء عراقی" (این تقریرات یک دوره كامل اصول است كه توسط انتشارات "جامعه مدرسین" به چاپ رسید.)تقریرات درس فقه "آیت الله آقا میرزا عبدالهادی شیرازی"تقریرات درس "آیت الله شیخ حسین حلّی" 

آثار شیخ محمد کلباسی به جز دو مورد که تقریرات درس "آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی" و "آیت الله آقا ضیاء عراقی" می باشند، همگی به صورت دست نوشته نگهداری می شوند و به چاپ نرسیده اند. این آثار در دو بخش کتب و تقریرات می باشند. کتبغریب الحدیثشرحی بر كفایه محقق خراسانیشرحی بر عروه الوثقیفضائل اهل البیت(ع)شرح باب حادی عشرغرائب و قصارالكلم من الكتاب و السنهمقداری از فقه مثل كتاب طهارت و صلات و غیرهغریب القرآن (وی در این كتاب به دسته بندی آیات قرآن كریم به صورت موضوعی پرداخته است.) تقریرات تقریرات درس فقه و اصول "آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی" (این کتاب به نام "وسیله الاصول الی حقائق الاصول" توسط موسسه "نشر اسلامی" به چاپ رسید)تقریرات درس "آیت الله آقا ضیاء عراقی" (این تقریرات یک دوره كامل اصول است كه توسط انتشارات "جامعه مدرسین" به چاپ رسید.)تقریرات درس فقه "آیت الله آقا میرزا عبدالهادی شیرازی"تقریرات درس "آیت الله شیخ حسین حلّی" 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۴۲:۴۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۷:۲۵

آیت الله محمد حسین کلباسی

خلاصه زندگی نامه

 آیت الله شیخ محمد حسین نجفی کلباسی اصفهانی، فقیه و عالم قرن 13 و 14 هجری شمسی که در طول عمر خود به تحصیل علم، تحقیق و تربیت شاگردان برجسته پرداخت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع