آیت الله علی مومن پور در 1332 در قم در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش کشاورز و برادرش آیت الله محمد مومن از اساتید حوزه علمیه قم بود. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به فراگیری علوم دینی پرداخت.آیت الله مومن پور از فعالان نهضت امام خمینی(ره) بود و پس از انقلاب اسلامی در دفاع مقدس حضور داشت. وی علاوه بر عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حضور در دفتر استفتائات مقام معظم رهبری در قم  و حضور در بعثه مقام معظم رهبری در ایام حج را نیز در کارنامه سوابق خود دارد. 

آیت الله علی مومن پور در 1332 در قم در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش کشاورز و برادرش آیت الله محمد مومن از اساتید حوزه علمیه قم بود. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به فراگیری علوم دینی پرداخت.آیت الله مومن پور از فعالان نهضت امام خمینی(ره) بود و پس از انقلاب اسلامی در دفاع مقدس حضور داشت. وی علاوه بر عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حضور در دفتر استفتائات مقام معظم رهبری در قم  و حضور در بعثه مقام معظم رهبری در ایام حج را نیز در کارنامه سوابق خود دارد. 


آیت الله علی مومن پور در خانواده ای مومن و انقلابی پرورش یافت و از فعالان نهضت امام خمینی(ره) بود. وی همپای دیگر علما به مبارزه علیه رژیم ستمشاهی پرداخت. مهدی مومن پور اخوی ایشان از شهدای دوران انقراض رژیم ستمشاهی می باشد.آیت الله مومن پور همچنین در مراسم استقبال از امام خمینی(ره) در تهران و تشریف فرمایی ایشان به قم حضوری فعال داشت. 

آیت الله علی مومن پور در خانواده ای مومن و انقلابی پرورش یافت و از فعالان نهضت امام خمینی(ره) بود. وی همپای دیگر علما به مبارزه علیه رژیم ستمشاهی پرداخت. مهدی مومن پور اخوی ایشان از شهدای دوران انقراض رژیم ستمشاهی می باشد.آیت الله مومن پور همچنین در مراسم استقبال از امام خمینی(ره) در تهران و تشریف فرمایی ایشان به قم حضوری فعال داشت. 


آیت الله مومن پور از همان ابتدای تحصیل به تدریس سطوح پایینتر پرداخت و به همراه دیگر اساتید حوزه علمیه به امر تصحیح و تالیف کتب فقهی همت گماشت.پس از تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی بقیه الله(عج) به عنوان یکی از اساتید این موسسه به فعالیت پرداخت. 

آیت الله مومن پور از همان ابتدای تحصیل به تدریس سطوح پایینتر پرداخت و به همراه دیگر اساتید حوزه علمیه به امر تصحیح و تالیف کتب فقهی همت گماشت.پس از تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی بقیه الله(عج) به عنوان یکی از اساتید این موسسه به فعالیت پرداخت. 


کادر اجرایی دادگاه عالیعضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قمحضور در دفتر استفتائات مقام معظم رهبری در قمحضور در بعثه مقام معظم رهبری در ایام حج 

کادر اجرایی دادگاه عالیعضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قمحضور در دفتر استفتائات مقام معظم رهبری در قمحضور در بعثه مقام معظم رهبری در ایام حج 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۹:۳۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۲:۲۹

آیت الله علی مومن پور

خلاصه زندگی نامه

 آیت الله علی مومن پور، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که حضور در دفتر استفتائات مقام معظم رهبری در قم  و حضور در بعثه مقام معظم رهبری در ایام حج را نیز در کارنامه سوابق خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع