آیت الله‌ سید هاشم‌ رسولی‌ محلاتی‌ در سال 1309 در شهرستان‌ محلات‌ به دنیا آمد. او دوران کودکی را تا 12 سالگی در محلات سپری کرد و تحصیلات ابتدایی را در آنجا نزد برادران "مجد" که معلم بودند فرا گرفت. سید هاشم رسولی به همراه پدرش که از عالمان محلات و از شاگردان "آیت الله شیخ عبدالکریم حائری" بود، به قم آمد و تا کلاس ششم ابتدایی در مدرسه ابتدایی "باقریه" که در جنوب مدرسه فیضیه قرار داشت، تحصیل کرد. او پس از آن در اثر تشویق پدر به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. او تحصیلات خود را در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه قم چون "آیت الله منتظری"، "آیت الله صدوقی"، "شهید مطهری"، "آیت الله کجاهدی تبریزی"، "امام خمینی(ره)"، "علامه طباطبایی" و ... گذراند. او از ابتدای نهضت امام(ره) همراه انقلابیون به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت و از همان ابتدا همراه امام(ره) بود؛ او به درخواست امام در بیت ایشان مسئولیت نوشتن نامه ها و پیام هایشان را بر عهده داشت. آیت الله هاشم رسولی محلاتی پس از تبعید حضرت امام(ره) به ترکیه، ناچار به تهران هجرت کرد و امامت جماعت مسجد امام صادق(ع) تهران را برعهده گرفت اما با فوت پدرش به امامت جماعت امام زاده قاسم منصوب شد. آیت الله رسولی از اعضای دفتر حضرت امام(ره) در قم بودند که پس از فوت امام(ره)، در دفتر مقام معظم رهبری قبول مسئولیت کردند. ایشان علاوه بر این سابقه نمایندگی مجلس دوم خبرگان رهبری را در کارنامه خود دارد.  

آیت الله‌ سید هاشم‌ رسولی‌ محلاتی‌ در سال 1309 در شهرستان‌ محلات‌ به دنیا آمد. او دوران کودکی را تا 12 سالگی در محلات سپری کرد و تحصیلات ابتدایی را در آنجا نزد برادران "مجد" که معلم بودند فرا گرفت. سید هاشم رسولی به همراه پدرش که از عالمان محلات و از شاگردان "آیت الله شیخ عبدالکریم حائری" بود، به قم آمد و تا کلاس ششم ابتدایی در مدرسه ابتدایی "باقریه" که در جنوب مدرسه فیضیه قرار داشت، تحصیل کرد. او پس از آن در اثر تشویق پدر به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. او تحصیلات خود را در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه قم چون "آیت الله منتظری"، "آیت الله صدوقی"، "شهید مطهری"، "آیت الله کجاهدی تبریزی"، "امام خمینی(ره)"، "علامه طباطبایی" و ... گذراند. او از ابتدای نهضت امام(ره) همراه انقلابیون به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت و از همان ابتدا همراه امام(ره) بود؛ او به درخواست امام در بیت ایشان مسئولیت نوشتن نامه ها و پیام هایشان را بر عهده داشت. آیت الله هاشم رسولی محلاتی پس از تبعید حضرت امام(ره) به ترکیه، ناچار به تهران هجرت کرد و امامت جماعت مسجد امام صادق(ع) تهران را برعهده گرفت اما با فوت پدرش به امامت جماعت امام زاده قاسم منصوب شد. آیت الله رسولی از اعضای دفتر حضرت امام(ره) در قم بودند که پس از فوت امام(ره)، در دفتر مقام معظم رهبری قبول مسئولیت کردند. ایشان علاوه بر این سابقه نمایندگی مجلس دوم خبرگان رهبری را در کارنامه خود دارد.  


سید هاشم‌ رسولی علیرغم‌ اینکه‌ پدرش در قم‌ تدریس‌ می ‌کرد تا 12 سالگی‌ در محلات‌ بود. وی‌ در محلات‌ تحصیلات‌ خود را نزد برادران‌ مجد آغاز کرد و در 12‌ سالگی‌ به‌ قم‌ رفت‌ و در مدرسه‌‌ "باقریه‌"‌ قم‌ ثبت‌ نام‌ کرد. پدر وی از مدرسین‌ حوزه‌‌ علمیه‌‌ قم‌ بود و دوستی‌ نزدیکی‌ با حضرت‌ امام‌(ره) داشت‌؛ همین امر باعث شد که آنها با هم رابطه خانوادگی داشته باشند تا جاییکه هاشم رسولی همکلاسی آقا مصطفی خمینی بود. او پس از پایان کلاس‌ ششم‌ ابتدایی و در اثر تشویق پدر به تحصیل علوم اسلامی علاقمند شد، از این رو به حوزه علمیه قم رفت و مشغول تحصیل علوم دینی شد؛ او مدتی هم مباحثه ای آقا مصطفی بود. اساتید سید هاشم رسولی محلاتی در حوزه‌‌ علمیه‌‌ قم‌ تحصیلات‌ مقدماتی‌ خود شامل‌ "جامع ‌المقدمات‌"، "سیوطی"‌، "مطول"‌ و "حاشیه‌ ملا عبدالله"‌ را نزد استادانی‌ چون‌ پدر بزرگوارش‌، سید رحمان‌ محلاتی‌ و شهید مطهری‌ به‌ پایان‌ رساند و دروس‌ سطح‌ شامل‌ "شرح‌ لمعه"‌، "بیع‌"، "اجاره"‌، "نکاح‌ و طلاق"، گمکاسب"‌ و "رسائل"‌ را نزد اساتیدی‌ چون‌ اسدالله‌ اصفهانی‌، حسینعلی‌ منتظری‌، شهید صدوقی‌، مجاهد تبریزی‌، آیت الله‌ گلپایگانی‌ فراگرفت‌. در این‌ دوره‌ (دروس‌ سطح‌) هم‌ مباحثه ‌ای‌ وی‌ آیت الله‌ خزعلی‌، آیت الله‌ گیلانی‌، شهید مصطفی‌ خمینی‌ و شهید فضل ‌الله‌ محلاتی‌ بودند. حجت ‌الاسلام‌ محلاتی‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ را نزد آیات‌ عظام‌ بروجردی‌ و امام‌(ره) تلمذ نمود که‌ مدت‌ تلمذشان‌ نزد آیت الله‌ العظمی‌ بروجردی‌ 6‌ سال‌ بود.  

سید هاشم‌ رسولی علیرغم‌ اینکه‌ پدرش در قم‌ تدریس‌ می ‌کرد تا 12 سالگی‌ در محلات‌ بود. وی‌ در محلات‌ تحصیلات‌ خود را نزد برادران‌ مجد آغاز کرد و در 12‌ سالگی‌ به‌ قم‌ رفت‌ و در مدرسه‌‌ "باقریه‌"‌ قم‌ ثبت‌ نام‌ کرد. پدر وی از مدرسین‌ حوزه‌‌ علمیه‌‌ قم‌ بود و دوستی‌ نزدیکی‌ با حضرت‌ امام‌(ره) داشت‌؛ همین امر باعث شد که آنها با هم رابطه خانوادگی داشته باشند تا جاییکه هاشم رسولی همکلاسی آقا مصطفی خمینی بود. او پس از پایان کلاس‌ ششم‌ ابتدایی و در اثر تشویق پدر به تحصیل علوم اسلامی علاقمند شد، از این رو به حوزه علمیه قم رفت و مشغول تحصیل علوم دینی شد؛ او مدتی هم مباحثه ای آقا مصطفی بود. اساتید سید هاشم رسولی محلاتی در حوزه‌‌ علمیه‌‌ قم‌ تحصیلات‌ مقدماتی‌ خود شامل‌ "جامع ‌المقدمات‌"، "سیوطی"‌، "مطول"‌ و "حاشیه‌ ملا عبدالله"‌ را نزد استادانی‌ چون‌ پدر بزرگوارش‌، سید رحمان‌ محلاتی‌ و شهید مطهری‌ به‌ پایان‌ رساند و دروس‌ سطح‌ شامل‌ "شرح‌ لمعه"‌، "بیع‌"، "اجاره"‌، "نکاح‌ و طلاق"، گمکاسب"‌ و "رسائل"‌ را نزد اساتیدی‌ چون‌ اسدالله‌ اصفهانی‌، حسینعلی‌ منتظری‌، شهید صدوقی‌، مجاهد تبریزی‌، آیت الله‌ گلپایگانی‌ فراگرفت‌. در این‌ دوره‌ (دروس‌ سطح‌) هم‌ مباحثه ‌ای‌ وی‌ آیت الله‌ خزعلی‌، آیت الله‌ گیلانی‌، شهید مصطفی‌ خمینی‌ و شهید فضل ‌الله‌ محلاتی‌ بودند. حجت ‌الاسلام‌ محلاتی‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ را نزد آیات‌ عظام‌ بروجردی‌ و امام‌(ره) تلمذ نمود که‌ مدت‌ تلمذشان‌ نزد آیت الله‌ العظمی‌ بروجردی‌ 6‌ سال‌ بود.  


آیت الله رسولی محلاتی بعد از فوت‌ آیت الله‌ بروجردی‌ از معدود شاگردان‌ امام(ره)‌ بود که‌ ایشان‌ را به‌ عنوان‌ مرجع‌ تقلید معرفی‌ کرد و وی‌ در چاپ‌ اولین‌ رساله‌‌ عملیه‌ حضرت‌ امام‌(ره) نقش‌ زیادی‌ ایفا کرد. با شروع نهضت‌ حضرت‌ امام‌ خمینی(ره) در سال 1342 به‌ انقلابیون پیوست‌ و بنا به‌ درخواست‌ امام(ره)‌ به‌ بیت‌ ایشان منتقل‌ و مسئول‌ نگاشتن‌ نامه‌ها و پیام‌های‌ ایشان‌ شد. نقل مکان به تهران و امامت مسجد امام صادق(ع) به‌ دنبال‌ دستگیری‌ حضرت‌ امام‌(ره) که‌ در جریان‌ مبارزه‌ علیه‌ کاپیتولاسیون‌ صورت‌ گرفت‌، یاران‌ ایشان‌ هم‌ تحت‌ تعقیب‌ قرار گرفتند که‌ حجت ‌الاسلام‌ رسولی‌ از جمله‌‌ آنان‌ بود. مأموران‌ ساواک‌ که‌ به‌ دنبال‌ وی‌ بودند، اشتباهاً روحانی‌ دیگری‌ به‌ نام‌ رسولی‌ را دستگیر کردند و این‌ موضوع‌ باعث‌ شد تا وی‌ به‌ تهران‌ نقل‌ مکان‌ کند و امامت‌ مسجد امام‌ صادق(ع‌) در محله‌‌ "درخونگاه‌" تهران‌ را که‌ تولیت‌ آن‌ با یکی‌ از بستگانش‌ بود عهده‌دار شود. ملاقات با امام(ره) در نجف بعد از تبعید امام(ره)،‌ ایشان‌ امانت‌هایی‌ از مردم‌ نزد خود داشتند که‌ به‌ همراه‌ خود نبرده‌ بودند؛ لذا سید هاشم‌ رسولی‌ مأمور شد تا این‌ امانات‌ را به‌ محضر حضرت‌ امام‌(ره) در نجف‌ ببرد و ایشان‌ هم‌ به‌ خوبی‌ این‌ مأموریت‌ را به‌ انجام‌ رساند؛ ولی‌ در حین‌ بازگشت‌ به‌ کشور، در گمرک‌ خرمشهر توسط‌ مأموران‌ دولتی‌ دستگیر شد. وجود یکی‌ از دلبستگان‌ به‌ خطابه‌های‌ ایشان‌ که‌ در مسجد امام‌ صادق(ع‌) مستمع‌ بود، باعث‌ رهایی‌ وی‌ شد. پس‌ از این‌ ماجرا آیت الله محلاتی‌ به‌ تهران‌ بازگشت‌ و به‌ امامت‌ جماعت‌ مسجد امام صادق(ع) ادامه‌ داد. امامت جماعت امامزاده قاسم و تشکیل جلسات روحانیت مبارز حسین رسولی‌ محلاتی‌، پدر آیت الله محلاتی امام‌ جماعت‌ امام ‌‌زاده‌ قاسم‌ بود و وقتی‌ که‌ از دنیا رفت‌، سید هاشم‌ رسولی‌ از طرف‌ آیت الله‌ العظمی‌ خوانساری‌ به‌ امامت‌ جماعت‌ امام ‌زاده‌‌ قاسم منصوب‌ شد. حضور آیت الله محلاتی در امام‌ زاده‌ قاسم‌ باعث‌ شد تا این‌ مکان‌ که‌ تقریباً دور از دید مأموران‌ ساواک‌ بود، به‌ مکان‌ امنی‌ برای‌ انقلابیون‌ و مبارزان‌ مذهبی‌ درآید؛ به‌ خصوص‌ جلسات‌ روحانیت‌ مبارز که‌ با محوریت‌ شهیدان‌ مطهری‌ و بهشتی‌ و حضرات‌ اردبیلی‌ و مهدوی‌ کنی‌ تشکیل‌ و در آنجا برپا می ‌شد. تدریس در مدرسه چیذر او علاوه‌ بر امامت‌ جماعت‌ امامزاده‌ قاسم‌، مدرس‌ مدرسه‌ چیذر هم‌ بود که‌ یکی‌ از برجسته‌ ترین‌ شاگردان‌ ایشان‌ در آن‌ مدرسه‌ شهید سیدعلی‌ اندرزگو بود.  

آیت الله رسولی محلاتی بعد از فوت‌ آیت الله‌ بروجردی‌ از معدود شاگردان‌ امام(ره)‌ بود که‌ ایشان‌ را به‌ عنوان‌ مرجع‌ تقلید معرفی‌ کرد و وی‌ در چاپ‌ اولین‌ رساله‌‌ عملیه‌ حضرت‌ امام‌(ره) نقش‌ زیادی‌ ایفا کرد. با شروع نهضت‌ حضرت‌ امام‌ خمینی(ره) در سال 1342 به‌ انقلابیون پیوست‌ و بنا به‌ درخواست‌ امام(ره)‌ به‌ بیت‌ ایشان منتقل‌ و مسئول‌ نگاشتن‌ نامه‌ها و پیام‌های‌ ایشان‌ شد. نقل مکان به تهران و امامت مسجد امام صادق(ع) به‌ دنبال‌ دستگیری‌ حضرت‌ امام‌(ره) که‌ در جریان‌ مبارزه‌ علیه‌ کاپیتولاسیون‌ صورت‌ گرفت‌، یاران‌ ایشان‌ هم‌ تحت‌ تعقیب‌ قرار گرفتند که‌ حجت ‌الاسلام‌ رسولی‌ از جمله‌‌ آنان‌ بود. مأموران‌ ساواک‌ که‌ به‌ دنبال‌ وی‌ بودند، اشتباهاً روحانی‌ دیگری‌ به‌ نام‌ رسولی‌ را دستگیر کردند و این‌ موضوع‌ باعث‌ شد تا وی‌ به‌ تهران‌ نقل‌ مکان‌ کند و امامت‌ مسجد امام‌ صادق(ع‌) در محله‌‌ "درخونگاه‌" تهران‌ را که‌ تولیت‌ آن‌ با یکی‌ از بستگانش‌ بود عهده‌دار شود. ملاقات با امام(ره) در نجف بعد از تبعید امام(ره)،‌ ایشان‌ امانت‌هایی‌ از مردم‌ نزد خود داشتند که‌ به‌ همراه‌ خود نبرده‌ بودند؛ لذا سید هاشم‌ رسولی‌ مأمور شد تا این‌ امانات‌ را به‌ محضر حضرت‌ امام‌(ره) در نجف‌ ببرد و ایشان‌ هم‌ به‌ خوبی‌ این‌ مأموریت‌ را به‌ انجام‌ رساند؛ ولی‌ در حین‌ بازگشت‌ به‌ کشور، در گمرک‌ خرمشهر توسط‌ مأموران‌ دولتی‌ دستگیر شد. وجود یکی‌ از دلبستگان‌ به‌ خطابه‌های‌ ایشان‌ که‌ در مسجد امام‌ صادق(ع‌) مستمع‌ بود، باعث‌ رهایی‌ وی‌ شد. پس‌ از این‌ ماجرا آیت الله محلاتی‌ به‌ تهران‌ بازگشت‌ و به‌ امامت‌ جماعت‌ مسجد امام صادق(ع) ادامه‌ داد. امامت جماعت امامزاده قاسم و تشکیل جلسات روحانیت مبارز حسین رسولی‌ محلاتی‌، پدر آیت الله محلاتی امام‌ جماعت‌ امام ‌‌زاده‌ قاسم‌ بود و وقتی‌ که‌ از دنیا رفت‌، سید هاشم‌ رسولی‌ از طرف‌ آیت الله‌ العظمی‌ خوانساری‌ به‌ امامت‌ جماعت‌ امام ‌زاده‌‌ قاسم منصوب‌ شد. حضور آیت الله محلاتی در امام‌ زاده‌ قاسم‌ باعث‌ شد تا این‌ مکان‌ که‌ تقریباً دور از دید مأموران‌ ساواک‌ بود، به‌ مکان‌ امنی‌ برای‌ انقلابیون‌ و مبارزان‌ مذهبی‌ درآید؛ به‌ خصوص‌ جلسات‌ روحانیت‌ مبارز که‌ با محوریت‌ شهیدان‌ مطهری‌ و بهشتی‌ و حضرات‌ اردبیلی‌ و مهدوی‌ کنی‌ تشکیل‌ و در آنجا برپا می ‌شد. تدریس در مدرسه چیذر او علاوه‌ بر امامت‌ جماعت‌ امامزاده‌ قاسم‌، مدرس‌ مدرسه‌ چیذر هم‌ بود که‌ یکی‌ از برجسته‌ ترین‌ شاگردان‌ ایشان‌ در آن‌ مدرسه‌ شهید سیدعلی‌ اندرزگو بود.  


با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ رهبری‌ امام(ره)‌، آیت الله سیدهاشم‌ رسولی‌ بار دیگر به‌ بیت‌ امام‌ پیوست‌ و مسئول‌ نگارش‌ نامه‌ها، پیام‌ها و نیز جواب‌ نامه‌های‌ ایشان‌ شد و تا پایان‌ عمر حضرت‌ امام‌(ره) در این‌ سمت‌ باقی ماند. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعد از فوت‌ حضرت‌ امام(ره)، آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی که نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود با ارسال نامه ای به محضر مقام معظم رهبری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 10 ساله این بنیاد در مورد ادامه فعالیت کسب تکلیف نمود که مقام معظم رهبری نیز در 15 مرداد ماه 1368‌ طی حکمی او را به عنوان نماینده‌ ولی ‌فقیه‌ در بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ابقا‌ کرد. استاد دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق(ع) او علاوه بر این کرسی‌ استادی‌ تاریخ‌ اسلام‌ را در دانشگاه‌ امام‌ صادق(ع) و دانشکده‌‌ الهیات‌ دانشگاه‌ تهران‌ برعهده‌ داشت.    

با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ رهبری‌ امام(ره)‌، آیت الله سیدهاشم‌ رسولی‌ بار دیگر به‌ بیت‌ امام‌ پیوست‌ و مسئول‌ نگارش‌ نامه‌ها، پیام‌ها و نیز جواب‌ نامه‌های‌ ایشان‌ شد و تا پایان‌ عمر حضرت‌ امام‌(ره) در این‌ سمت‌ باقی ماند. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعد از فوت‌ حضرت‌ امام(ره)، آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی که نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود با ارسال نامه ای به محضر مقام معظم رهبری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 10 ساله این بنیاد در مورد ادامه فعالیت کسب تکلیف نمود که مقام معظم رهبری نیز در 15 مرداد ماه 1368‌ طی حکمی او را به عنوان نماینده‌ ولی ‌فقیه‌ در بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ابقا‌ کرد. استاد دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق(ع) او علاوه بر این کرسی‌ استادی‌ تاریخ‌ اسلام‌ را در دانشگاه‌ امام‌ صادق(ع) و دانشکده‌‌ الهیات‌ دانشگاه‌ تهران‌ برعهده‌ داشت.    


آیت‌ الله رسولی همواره به موازات مسئولیت های مهم در بیت حضرت امام(ره) و بیت مقام معظم رهبری و نیز سایر فعالیت های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی، از پیشتازان عرصه تألیف و تحقیق علمی بوده و با نزدیک به یکصد جلد تألیف، ترجمه، تحقیق و تصحیح آثار علمی در رشته های گوناگون، از پر کارترین نویسندگان و محققین معاصر شناخته شده است. آثار آیت الله رسولی را می‌توان‌ در سه‌ مجموعه‌‌ تألیفات‌، ترجمه‌ها و تصحیح‌ها طبقه ‌بندی‌ کرد. تألیفات -احادیث‌ اخلاق -تاریخ‌ انبیا -تاریخ‌ زندگی‌ پیامبر اسلام‌(ص‌) -تاریخ‌ زندگی‌ حضرت‌ فاطمه‌ الزهرا(س‌) -تاریخ‌ زندگانی‌ حضرت‌ امیرالمؤمنین‌(ع‌) -تاریخ‌ زندگانی‌ امام‌ حسن‌ مجتبی‌(ع‌) -تاریخ‌ زندگانی‌ حضرت‌ امام‌ حسین‌(ع‌) -تاریخ‌ تحلیلی‌ اسلام‌ -چهل‌ حدیث‌ (در 9 جلد) -سخنی‌ درباره‌ی زکات -سخنی‌ درباره‌‌ قرآن‌ -سخنی‌ درباره‌‌ نماز -کیفر گناه‌ -مبارزه‌ با گناه‌ ترجمه‌ها -اصول‌ و روضه‌‌ کافی‌ در سه‌ جلد -الارشاد شیخ‌ مفید در دو جلد -تفسیر مجمع‌ البیان‌ -مفاتیح ‌الجنان‌ اثر شیخ‌ عباس‌ قمی‌ -صحیفه‌‌ علویه‌ -مقاتل‌ الطالبین‌ ابوالفرج‌ اصفهانی‌ تصحیح‌ ها -اثبات‌ الحمدات‌ بالنصوص‌ و المعجزات‌ اثر علامه‌ حر عاملی‌ -ایقاض‌ الحجة‌ بالبرهان‌ علی‌ الرجعه‌ اثر علامه‌ حر عاملی‌ -مجمع‌ البیان‌ اثر فضل‌ الله‌ طباطبایی -مناقب‌ ابن‌ شهر آشوب‌ -دارالسلام‌ مرحوم‌ حاجی‌ علی‌ نوری‌ -مرآت‌ المعقول‌ علامه‌ مجلسی -نورالثقلین‌ عبدالعلی‌ هویزی‌  

آیت‌ الله رسولی همواره به موازات مسئولیت های مهم در بیت حضرت امام(ره) و بیت مقام معظم رهبری و نیز سایر فعالیت های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی، از پیشتازان عرصه تألیف و تحقیق علمی بوده و با نزدیک به یکصد جلد تألیف، ترجمه، تحقیق و تصحیح آثار علمی در رشته های گوناگون، از پر کارترین نویسندگان و محققین معاصر شناخته شده است. آثار آیت الله رسولی را می‌توان‌ در سه‌ مجموعه‌‌ تألیفات‌، ترجمه‌ها و تصحیح‌ها طبقه ‌بندی‌ کرد. تألیفات -احادیث‌ اخلاق -تاریخ‌ انبیا -تاریخ‌ زندگی‌ پیامبر اسلام‌(ص‌) -تاریخ‌ زندگی‌ حضرت‌ فاطمه‌ الزهرا(س‌) -تاریخ‌ زندگانی‌ حضرت‌ امیرالمؤمنین‌(ع‌) -تاریخ‌ زندگانی‌ امام‌ حسن‌ مجتبی‌(ع‌) -تاریخ‌ زندگانی‌ حضرت‌ امام‌ حسین‌(ع‌) -تاریخ‌ تحلیلی‌ اسلام‌ -چهل‌ حدیث‌ (در 9 جلد) -سخنی‌ درباره‌ی زکات -سخنی‌ درباره‌‌ قرآن‌ -سخنی‌ درباره‌‌ نماز -کیفر گناه‌ -مبارزه‌ با گناه‌ ترجمه‌ها -اصول‌ و روضه‌‌ کافی‌ در سه‌ جلد -الارشاد شیخ‌ مفید در دو جلد -تفسیر مجمع‌ البیان‌ -مفاتیح ‌الجنان‌ اثر شیخ‌ عباس‌ قمی‌ -صحیفه‌‌ علویه‌ -مقاتل‌ الطالبین‌ ابوالفرج‌ اصفهانی‌ تصحیح‌ ها -اثبات‌ الحمدات‌ بالنصوص‌ و المعجزات‌ اثر علامه‌ حر عاملی‌ -ایقاض‌ الحجة‌ بالبرهان‌ علی‌ الرجعه‌ اثر علامه‌ حر عاملی‌ -مجمع‌ البیان‌ اثر فضل‌ الله‌ طباطبایی -مناقب‌ ابن‌ شهر آشوب‌ -دارالسلام‌ مرحوم‌ حاجی‌ علی‌ نوری‌ -مرآت‌ المعقول‌ علامه‌ مجلسی -نورالثقلین‌ عبدالعلی‌ هویزی‌  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۳۷:۳۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۶:۴۵

آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی

خلاصه زندگی نامه

 آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی، از یاران امین امام خمینی(ره) که پس از رحلت ایشان، در دفتر مقام معظم رهبری مسئولیت پذیرفت؛ او علاوه بر این سابقه نمایندگی در مجلس دوم خبرگان رهبری را در کارنامه خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع