یوهان دیدریک وان در والس (Johannes Diderik van der Waals) در 23 نوامبر سال 1837 در شهر "لیدن" هلند در یک خانواده پرجمعیت متولد شد. پدرش نجار بود. وی ابتدا معلم دوره ابتدایی شد و بعدها با علاقه مندی به ریاضی و فیزیک در حوزه ترمودینامیک تحقیقاتی را انجام داد و در همین زمینه جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.یوهان والس در 86 سالگی درگذشت.

یوهان دیدریک وان در والس (Johannes Diderik van der Waals) در 23 نوامبر سال 1837 در شهر "لیدن" هلند در یک خانواده پرجمعیت متولد شد. پدرش نجار بود. وی ابتدا معلم دوره ابتدایی شد و بعدها با علاقه مندی به ریاضی و فیزیک در حوزه ترمودینامیک تحقیقاتی را انجام داد و در همین زمینه جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.یوهان والس در 86 سالگی درگذشت.


به دلیل ساختار تحصیلی خاص قرن نوزدهم، والس بعد از پایان تحصیلات در مقطع ابتدایی، بجای ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی و دبیرستان که پیش نیاز ورود به دانشگاه بود، تصمیم گرفت وارد مدرسه تحصیلات پیشرفته شود که در آن معلمان دوره ابتدایی را پرورش می‌دادند.یوهان این دوره را در 15 سالگی به پایان رساند و در سال‌های 1856 تا1861  به عنوان معلم دوره ابتدایی به تدریس مشغول شد. سپس دوره‌های تکمیلی را گذراند و به عنوان معلم ارشد در مدرسه تدریس می‌کرد. سال 1862 بخاطر علاقه‌اش به ریاضیات، فیزیک و ستاره شناسی، در کلاس‌های این دروس در دانشگاه محل تولدش حاضر می‌شد؛ اما به دلیل نگذراندن دوره دبیرستان، دانشگاه اجازه تحصیل رسمی به وی را نمی‌داد.در همین دوران دولت هلند شروع به برگزاری دوره‌هایی تحصیلی در مقطع دبیرستان برای افرادی مثل یوهان دیدریک کرد. یوهان نیز برای تدریس ریاضیات در این مدارس درخواست داد و مورد پذیرش واقع شد و خود نیز بصورت همزمان به مطالعه سایر دروس پرداخت. او در امتحانات پایان سال شرکت کرد تا بتواند مقطع دبیرستان را به پایان برساند و اجازه ورود به دانشگاه را کسب کند. بعد از پایان این دوره یوهان شروع به تحصیل در دانشگاه "لیندن" کرد و تحصیلاتش را در رشته فیزیک تا مقطع دکترا ادامه داد و سال 1873 توانست از پایان نامه دکترای خود دفاع کند.

به دلیل ساختار تحصیلی خاص قرن نوزدهم، والس بعد از پایان تحصیلات در مقطع ابتدایی، بجای ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی و دبیرستان که پیش نیاز ورود به دانشگاه بود، تصمیم گرفت وارد مدرسه تحصیلات پیشرفته شود که در آن معلمان دوره ابتدایی را پرورش می‌دادند.یوهان این دوره را در 15 سالگی به پایان رساند و در سال‌های 1856 تا1861 به عنوان معلم دوره ابتدایی به تدریس مشغول شد. سپس دوره‌های تکمیلی را گذراند و به عنوان معلم ارشد در مدرسه تدریس می‌کرد. سال 1862 بخاطر علاقه‌اش به ریاضیات، فیزیک و ستاره شناسی، در کلاس‌های این دروس در دانشگاه محل تولدش حاضر می‌شد؛ اما به دلیل نگذراندن دوره دبیرستان، دانشگاه اجازه تحصیل رسمی به وی را نمی‌داد.در همین دوران دولت هلند شروع به برگزاری دوره‌هایی تحصیلی در مقطع دبیرستان برای افرادی مثل یوهان دیدریک کرد. یوهان نیز برای تدریس ریاضیات در این مدارس درخواست داد و مورد پذیرش واقع شد و خود نیز بصورت همزمان به مطالعه سایر دروس پرداخت. او در امتحانات پایان سال شرکت کرد تا بتواند مقطع دبیرستان را به پایان برساند و اجازه ورود به دانشگاه را کسب کند. بعد از پایان این دوره یوهان شروع به تحصیل در دانشگاه "لیندن" کرد و تحصیلاتش را در رشته فیزیک تا مقطع دکترا ادامه داد و سال 1873 توانست از پایان نامه دکترای خود دفاع کند.


دستاوردهای این فیزیکدان بزرگ در حوزه ترمودینامیک ارزشمند است، از دستاوردهای یوهان وان در والس می‌توان به معادله واندر والس اشاره کرد.این معادله نشان می دهد که چون مولکول‌های موجود در یک گاز دارای حجمی معین هستند و نیروهای جاذبه بر یکدیگر وارد می‌کنند، گازهای حقیقی از قانون‌های گاز ایده‌آل پیروی نمی‌کنند.

دستاوردهای این فیزیکدان بزرگ در حوزه ترمودینامیک ارزشمند است، از دستاوردهای یوهان وان در والس می‌توان به معادله واندر والس اشاره کرد.این معادله نشان می دهد که چون مولکول‌های موجود در یک گاز دارای حجمی معین هستند و نیروهای جاذبه بر یکدیگر وارد می‌کنند، گازهای حقیقی از قانون‌های گاز ایده‌آل پیروی نمی‌کنند.


والس برای ارائه معادله واندر والس توانست جایزه نوبل فیزیک سال 1910 را دریافت کرد.

والس برای ارائه معادله واندر والس توانست جایزه نوبل فیزیک سال 1910 را دریافت کرد.


دستاورد مهم دیگر یوهان والس نیروی واندروالسی است. سال 1873 یوهان وان در والس وجود نیروهای کشش بین مولکولی در میان مولکول‌های گاز را مطرح کرد. او عقیده داشت، مجموع این نیروها، میزان انحراف یک گاز حقیقی از گاز ایده آل را معین می‌کنند و توضیح خاستگاه این نیروهای بین مولکولی توسط "فرتینر لاندن" در سال 1930 پیشنهاد شد. شعاعهای واندروالسیدر فیزیک شعاع‌های واندروالس نمایانگر کوتاه ‌ترین فاصله ممکن بین اتم‌هایی است که میان آنها پیوند شیمیایی وجود ندارد و این فاصله مقداری است که در آن، نیروهای جاذبه ضعیف بین اتم‌ها، با نیروی دافعه بین پوسته‌های الکترونی، به تعادل می‌رسد. این مبحث نیز به واسطه دستاوردهای این فیزیکدان بزرگ به نام وی نامگذاری شده است درواقع یوهان وان دروالس بود که برای نخستین بار ایده‌ی شعاع‌های واندروالس را مطرح کرد که اتم ها یک نقطه ساده نیستند و همین ایده را در معادله واندروالس نشان داد.

دستاورد مهم دیگر یوهان والس نیروی واندروالسی است. سال 1873 یوهان وان در والس وجود نیروهای کشش بین مولکولی در میان مولکول‌های گاز را مطرح کرد. او عقیده داشت، مجموع این نیروها، میزان انحراف یک گاز حقیقی از گاز ایده آل را معین می‌کنند و توضیح خاستگاه این نیروهای بین مولکولی توسط "فرتینر لاندن" در سال 1930 پیشنهاد شد. شعاعهای واندروالسیدر فیزیک شعاع‌های واندروالس نمایانگر کوتاه ‌ترین فاصله ممکن بین اتم‌هایی است که میان آنها پیوند شیمیایی وجود ندارد و این فاصله مقداری است که در آن، نیروهای جاذبه ضعیف بین اتم‌ها، با نیروی دافعه بین پوسته‌های الکترونی، به تعادل می‌رسد. این مبحث نیز به واسطه دستاوردهای این فیزیکدان بزرگ به نام وی نامگذاری شده است درواقع یوهان وان دروالس بود که برای نخستین بار ایده‌ی شعاع‌های واندروالس را مطرح کرد که اتم ها یک نقطه ساده نیستند و همین ایده را در معادله واندروالس نشان داد.


یوهان دیدریک وان در والس در تاریخ 8 مارچ سال 1923 در 86 سالگی در "آمستردام" هلند دیده از جهان فرو بست.

یوهان دیدریک وان در والس در تاریخ 8 مارچ سال 1923 در 86 سالگی در "آمستردام" هلند دیده از جهان فرو بست.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۷:۲۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۷:۲۴

یوهان دیدریک وان در والس

خلاصه زندگی نامه

 یوهان دیدریک وان در والس، فیزیکدان هلندی که بخاطر ارایه معادلات حالت گازها و مایعات در سال 1910 موفق به دریافت جایزه فیزیک نوبل شد. وی همچینین نیروی واندروالسی بین مولکولهای گاز را تبیین کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع