یوهان اشتارک (Johannes Stark) در 15 آوریل 1874 در شهر "شیکنهوف" آلمان متولد شد. وی در رشته های فیزیک و شیمی ادامه تحصیل داد و توانست بخاطر اثر اشتارک جایزه نوبل فیزیک را دریافت کند.وی از حامیان حزب نازی آلمان بود و در دوران حکومت آدولف هیتلر از دکتر اشتارک بخاطر رتبه علمی بالا و روحیه میهن پرستی به عنوان رهبر علمی آلمان نازی یاد شد.یوهان اشتارک در 83 سالگی درگذشت.

یوهان اشتارک (Johannes Stark) در 15 آوریل 1874 در شهر "شیکنهوف" آلمان متولد شد. وی در رشته های فیزیک و شیمی ادامه تحصیل داد و توانست بخاطر اثر اشتارک جایزه نوبل فیزیک را دریافت کند.وی از حامیان حزب نازی آلمان بود و در دوران حکومت آدولف هیتلر از دکتر اشتارک بخاطر رتبه علمی بالا و روحیه میهن پرستی به عنوان رهبر علمی آلمان نازی یاد شد.یوهان اشتارک در 83 سالگی درگذشت.


یوهان اشتارک بعد از پایان دوره‌ ابتدایی و دبیرستان در زادگاهش به دانشگاه "مونیخ" رفت و تحصیلات خود را در این دانشگاه در مقطع کارشناسی آغاز کرد. وی در رشته‌های فیزیک، شیمی و کریستال شناسی به تحصیل پرداخت و سال 1897 توانست دکترای خود را از دانشگاه مونیخ دریافت کند.

یوهان اشتارک بعد از پایان دوره‌ ابتدایی و دبیرستان در زادگاهش به دانشگاه "مونیخ" رفت و تحصیلات خود را در این دانشگاه در مقطع کارشناسی آغاز کرد. وی در رشته‌های فیزیک، شیمی و کریستال شناسی به تحصیل پرداخت و سال 1897 توانست دکترای خود را از دانشگاه مونیخ دریافت کند.


یوهان اشتارک بعد از پایان دوره‌ دکترا با موسسات تحقیقاتی بسیاری شروع به همکاری کرد و در کنار آن در دانشگاه "گوتینگن" و دانشگاه "هانوفر" نیز به تدریس مشغول شد.دکتر یوهان اشتارک تا سال 1939 به تحقیق و تدریس خود ادامه داد و سپس خود را از فعالیت‌های علمی بازنشست کرد.

یوهان اشتارک بعد از پایان دوره‌ دکترا با موسسات تحقیقاتی بسیاری شروع به همکاری کرد و در کنار آن در دانشگاه "گوتینگن" و دانشگاه "هانوفر" نیز به تدریس مشغول شد.دکتر یوهان اشتارک تا سال 1939 به تحقیق و تدریس خود ادامه داد و سپس خود را از فعالیت‌های علمی بازنشست کرد.


مهمترین دستاورد علمی یوهان اشتارک به سال 1919 باز می‌ گردد که توانست اثر اشتارک را کشف کند و به خاطر همین کشف نیز در همان سال جایزه‌ نوبل فیزیک را به خود اختصاص داد.اثر اشتارک به انتقال و شکافته شدن خطوط طیفی اتم‌ها و مولکول‌ها بدلیل حضور یک میدان الکتریکی خارجی ثابت، گفته می‌شود. اثر اشتارک در انتشار خطوط طیفی ذرات باردار معتبر است و زمانی که خط‌های انتقال یافته یا شکافته شده در جذب ظاهر می‌شود، به آن اثر اشتارک معکوس گفته می‌شود.

مهمترین دستاورد علمی یوهان اشتارک به سال 1919 باز می‌ گردد که توانست اثر اشتارک را کشف کند و به خاطر همین کشف نیز در همان سال جایزه‌ نوبل فیزیک را به خود اختصاص داد.اثر اشتارک به انتقال و شکافته شدن خطوط طیفی اتم‌ها و مولکول‌ها بدلیل حضور یک میدان الکتریکی خارجی ثابت، گفته می‌شود. اثر اشتارک در انتشار خطوط طیفی ذرات باردار معتبر است و زمانی که خط‌های انتقال یافته یا شکافته شده در جذب ظاهر می‌شود، به آن اثر اشتارک معکوس گفته می‌شود.


دکتر اشتارک در طول دوران فعالیت‌های علمی بیش از 300 مقاله علمی را بیشتر در خصوص الکتریسیته منتشر کرد و جوایز علمی بسیاری را به خود اختصاص داد.

دکتر اشتارک در طول دوران فعالیت‌های علمی بیش از 300 مقاله علمی را بیشتر در خصوص الکتریسیته منتشر کرد و جوایز علمی بسیاری را به خود اختصاص داد.


اشتارک در کنار فعالیت‌های علمی، یک میهن پرست کامل بود و از حامیان حزب نازی آلمان، همچنین در دوران حکومت آدولف هیتلر از دکتر اشتارک بخاطر رتبه علمی بالا و روحیه میهن پرستی به عنوان رهبر علمی آلمان نازی یاد می‌شد. دکتر اشتارک بخاطر همکاری آلبرت اینشتین و هایزنبرگ با کشورهای آمریکایی از مخالفان جدی آنها بود و از رهبران جنبش فیزیک آریایی در مخالفت با اینشتین بود. یوهان اشتارک حتی در زمان اوج بمباران‌های متفقین حاضر نشد آلمان را ترک کند و در آلمان باقی ماند و توسط دادگاه متفقین محکوم به چهار سال زندان شد.

اشتارک در کنار فعالیت‌های علمی، یک میهن پرست کامل بود و از حامیان حزب نازی آلمان، همچنین در دوران حکومت آدولف هیتلر از دکتر اشتارک بخاطر رتبه علمی بالا و روحیه میهن پرستی به عنوان رهبر علمی آلمان نازی یاد می‌شد. دکتر اشتارک بخاطر همکاری آلبرت اینشتین و هایزنبرگ با کشورهای آمریکایی از مخالفان جدی آنها بود و از رهبران جنبش فیزیک آریایی در مخالفت با اینشتین بود. یوهان اشتارک حتی در زمان اوج بمباران‌های متفقین حاضر نشد آلمان را ترک کند و در آلمان باقی ماند و توسط دادگاه متفقین محکوم به چهار سال زندان شد.


دکتر یوهان اشتارک در تاریخ 21 ژوئن سال 1957 در سن 83 سالگی در آلمان غربی دیده از جهان فروبست.

دکتر یوهان اشتارک در تاریخ 21 ژوئن سال 1957 در سن 83 سالگی در آلمان غربی دیده از جهان فروبست.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۱:۲۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۱:۲۵

یوهان اشتارک

خلاصه زندگی نامه

 یوهان اشتارک، فیزیکدان آلمانی که شهرت وی بخاطر فعالیت نزدیکش با حزب نازی در جنبش علمی فیزیک آریایی و نیز تحقیقات در خصوص پدیده‌ اثر اشتارک است که به همین دلیل جایزه‌ نوبل فیزیک سال 1919 را دریافت کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع