جستجو در مطالب و اشخاص
فریدش اوگوست یوهانس لوفر در1852 در شهر فرانکفورت آلمان متولد شد. فعالیتهای زیادی در رشته میکروب شناسی داشت.وی در سن 63 سالگی در گذشت. 

فریدش اوگوست یوهانس لوفر در1852 در شهر فرانکفورت آلمان متولد شد. فعالیتهای زیادی در رشته میکروب شناسی داشت.وی در سن 63 سالگی در گذشت. 


یوهانس لوفر در رشته پزشکی به تحصیل پرداخت و پس از اتمام دوره در آزمایشگاه به سمت دستیاری کخ مشغول به کار شد. 

یوهانس لوفر در رشته پزشکی به تحصیل پرداخت و پس از اتمام دوره در آزمایشگاه به سمت دستیاری کخ مشغول به کار شد. 


یوهانس لوفر به کمک شیوه های کخ و راهنمایی های وی پس از 6 سال تلاش پیگیر در سال 1884 موفق به کشف باسیل دیفتری شد.  

یوهانس لوفر به کمک شیوه های کخ و راهنمایی های وی پس از 6 سال تلاش پیگیر در سال 1884 موفق به کشف باسیل دیفتری شد.  


از دیگر دست آورد های او می توان از کشف مصونیت حیوانات در برابر بعضی بیماریها نام برد. این کشف سالها بعد منجر به تهیه و ساخت پادزهر گردید. 

از دیگر دست آورد های او می توان از کشف مصونیت حیوانات در برابر بعضی بیماریها نام برد. این کشف سالها بعد منجر به تهیه و ساخت پادزهر گردید. 


وی با انجام آزمایشهای گوناگون و متعدد بر روی جانوران توانست اولین ویروس بیماری زای حیوانی را شناسایی کند. این ویروس موجب ابتلا حیوانات پستاندار به "تب برفکی" بود. 

وی با انجام آزمایشهای گوناگون و متعدد بر روی جانوران توانست اولین ویروس بیماری زای حیوانی را شناسایی کند. این ویروس موجب ابتلا حیوانات پستاندار به "تب برفکی" بود. 


لوفر سر انجام در 1915 در "برلین" در سن 63 سالگی درگذشت. 

لوفر سر انجام در 1915 در "برلین" در سن 63 سالگی درگذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۵۴:۰۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۶:۲۹

یوهانس لوفر

خلاصه زندگی نامه

 فریدش اوگوست یوهانس لوفر، پزشک ومیکروب شناس آلمانی که توانست اولین ویروس حیوانی را شناسایی کند و موفق به کشف باسیل دیفتری شد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع