جستجو در مطالب و اشخاص
اوسکار کلود مونه (Oscar-Claude Monet)، در 14 نوامبر سال 1840 در "پاریس" به دنیا آمد. وی جوانی خود را در لوهاور گذراند. در سال 1858 و 1859 تحت هدایت بودین (Boudin) و ایونکیند (Jongkind)، که هر دو آن‌ها علاقه‌مندان به تأثیر نور بر اشیاء و نقاشی شرایط جوی متنوع بودند، در فضای آزاد کار خود را ادامه داد. بین سال های 1865 و 1971، او سبک لومینس (luminous) که نزدیک ترین ارتباط را با جنبش امپرسیونیست دارد را ایجاد کرد. وی در همین دوران استودیوی خود را بر روی یک قایق در ارژانتوی (Argenteuil) راه اندازی کرده که در آن، وی صحنه های رودخانه که عکس اشیاء در آن منعکس شده را نقاشی کرد. دوستان مونه نزد وی گرد آمدند و در طول پنج سال بعد، جنبش امپرسیونیست در یک فضای شاد از دوستی و ایده های متقابل رونق گرفت. تا سال 1872، پس از توقفی در انگلستان و مطالعه آثار کانستبل (Constable) و ترنر (Turner) که بیش از پیش باعث تبلور ایده های وی شد. با گذشت سال ها، تأثیر فضای جوی در کار مونه، بیشتر و بیشتر شده، تا جایی که در مجموعه‌هایی همانند پانل‌های بزرگ نیلوفرهای آب و نقاشی های کوچکتر نمای کلیسای روئن، کارهای وی شکل و شمایلی انتزاعی مانند به خود گرفت. مونه سرانجام در سال 1926 بر اثر ابلا به سرطان ریه درگذشت. 

اوسکار کلود مونه (Oscar-Claude Monet)، در 14 نوامبر سال 1840 در "پاریس" به دنیا آمد. وی جوانی خود را در لوهاور گذراند. در سال 1858 و 1859 تحت هدایت بودین (Boudin) و ایونکیند (Jongkind)، که هر دو آن‌ها علاقه‌مندان به تأثیر نور بر اشیاء و نقاشی شرایط جوی متنوع بودند، در فضای آزاد کار خود را ادامه داد. بین سال های 1865 و 1971، او سبک لومینس (luminous) که نزدیک ترین ارتباط را با جنبش امپرسیونیست دارد را ایجاد کرد. وی در همین دوران استودیوی خود را بر روی یک قایق در ارژانتوی (Argenteuil) راه اندازی کرده که در آن، وی صحنه های رودخانه که عکس اشیاء در آن منعکس شده را نقاشی کرد. دوستان مونه نزد وی گرد آمدند و در طول پنج سال بعد، جنبش امپرسیونیست در یک فضای شاد از دوستی و ایده های متقابل رونق گرفت. تا سال 1872، پس از توقفی در انگلستان و مطالعه آثار کانستبل (Constable) و ترنر (Turner) که بیش از پیش باعث تبلور ایده های وی شد. با گذشت سال ها، تأثیر فضای جوی در کار مونه، بیشتر و بیشتر شده، تا جایی که در مجموعه‌هایی همانند پانل‌های بزرگ نیلوفرهای آب و نقاشی های کوچکتر نمای کلیسای روئن، کارهای وی شکل و شمایلی انتزاعی مانند به خود گرفت. مونه سرانجام در سال 1926 بر اثر ابلا به سرطان ریه درگذشت. 


کلود در 5 سالگی، به همراه خانواده‌اش به بندر "لوهاور" رفته و در سال 1851 به رغم خواسته پدر که می‌خواست کلود نیز مانند سایر افراد خانواده مغازه‌ایی بزند و در آن به کار مشغول شود، او به دبیرستان هنر "لوهاور" رفت. او در ابتدا با ذغال تصاویری می‌کشید وآن‌ها را به قیمت 10 یا 20 فرانک می فروخت. نخستین اساتید اولین معلم او در زمینه نقاشی "ژاک فرانسوا اوشار" از شاگردان نقاش معروف "ژاک لویی داوید" بود. تا سال 7-1856 تحول خاصی در مونه ایجاد نشد، اما در سال 1858 تا یک سال، نقاشی به نام "اوژن بودن" الهام بخش او شده و نقاشی رنگ و روغن را به مونه آموخت. اولین جرقه های نظریه پردازی های مونه در سال 1860 مونه به پاریس رفته تا در فرهنگستان گلیر (Académie Gleyre) تحصیلات خود را ادامه دهد. در آنجا وی با رنوار (Renoir)، سیسلی (Sisley) و بازیل (Bazille) آشنا شد. چهار مرد جوان، به همراه پیسارو (Pissarro)  و سزان (Cezanne)، اغلب در کافه گقبوا (Guerbois) با مونه ملاقات داشتند و از همین مکالمات و گردهمایی ها بود که مونه شروع به ایجاد نظریه های خود در مورد نقاشی کرد. چندی بعد به پیاده نظام در الجزایر پیوست و دوسال را در آنجا خدمت کرد. 

کلود در 5 سالگی، به همراه خانواده‌اش به بندر "لوهاور" رفته و در سال 1851 به رغم خواسته پدر که می‌خواست کلود نیز مانند سایر افراد خانواده مغازه‌ایی بزند و در آن به کار مشغول شود، او به دبیرستان هنر "لوهاور" رفت. او در ابتدا با ذغال تصاویری می‌کشید وآن‌ها را به قیمت 10 یا 20 فرانک می فروخت. نخستین اساتید اولین معلم او در زمینه نقاشی "ژاک فرانسوا اوشار" از شاگردان نقاش معروف "ژاک لویی داوید" بود. تا سال 7-1856 تحول خاصی در مونه ایجاد نشد، اما در سال 1858 تا یک سال، نقاشی به نام "اوژن بودن" الهام بخش او شده و نقاشی رنگ و روغن را به مونه آموخت. اولین جرقه های نظریه پردازی های مونه در سال 1860 مونه به پاریس رفته تا در فرهنگستان گلیر (Académie Gleyre) تحصیلات خود را ادامه دهد. در آنجا وی با رنوار (Renoir)، سیسلی (Sisley) و بازیل (Bazille) آشنا شد. چهار مرد جوان، به همراه پیسارو (Pissarro)  و سزان (Cezanne)، اغلب در کافه گقبوا (Guerbois) با مونه ملاقات داشتند و از همین مکالمات و گردهمایی ها بود که مونه شروع به ایجاد نظریه های خود در مورد نقاشی کرد. چندی بعد به پیاده نظام در الجزایر پیوست و دوسال را در آنجا خدمت کرد. 


بین سال های 1865 و 1971، مونه پس از بازگشت از الجزایر به شدت نسبت به آموزه‌های قدیمی نقاشی احساس سرخورگی کرده، درنتیجه به همراه دوستان نقاشی نظیر " رنوار"، "بازیل" و "سیسلی" دست به تاسیس  سبک جدیدی در زمینه هنر نقاشی زد. از مشخصه‌های این سبک نقاشی که در فضای باز ترسیم می‌شود، نشان دادن تاثیر امواج نور خورشید بر طبیعت، استفاده از رنگ‌های شکسته و کشیدن سریع قلم مو بر بوم بوده، این سبک چندی بعد امپرسیونیسم نام گرفت. 

بین سال های 1865 و 1971، مونه پس از بازگشت از الجزایر به شدت نسبت به آموزه‌های قدیمی نقاشی احساس سرخورگی کرده، درنتیجه به همراه دوستان نقاشی نظیر " رنوار"، "بازیل" و "سیسلی" دست به تاسیس  سبک جدیدی در زمینه هنر نقاشی زد. از مشخصه‌های این سبک نقاشی که در فضای باز ترسیم می‌شود، نشان دادن تاثیر امواج نور خورشید بر طبیعت، استفاده از رنگ‌های شکسته و کشیدن سریع قلم مو بر بوم بوده، این سبک چندی بعد امپرسیونیسم نام گرفت. 


مونه در زمان جنگ فرانسه و پروس (منطقه‌ای که در سال 1871 در کنار سایر ایالات آلمانی زبان کشور آلمان را تشکیل داد) به انگلستان پناهنده شد. او در آن زمان به مطالعه بر آثار "جان کنستابل" و "جوزف مالورد ویلیام  ترنر" پرداخت. این دو نقاش برجسته انگلیسی که در زمینه ترسیم مناظر تخصص داشتند، تاثیر به سزایی بر نوآوریی‌هایی که مونه در زمینه رنگ نقاشی پدید آورد، گذاشتند. مونه در سال 1872 یا 1873 نقاشی امپرسیون، طلوع خورشید را ترسیم کرد.این نقاشی نمایی از منظره بندر "لوهاور" ، بود. از نام همین نقاشی بوده که "لویی لروی" منتقد آثار نقاشی نام امپزسیونیسم را ابداع کرده، نامی که بعدها امپرسیونیست‌ها آن را به خود نسبت دادند. مونه در سال 1977 یکی از آثار بدیع خود را به نام "ایستگاه ترن سن لازار" پدید آورد. مونه در سال‌های 1880 و 1890 به ترسیم تعدادی از استادانه ترین نقاشی‌های خود پرداخت. در این نقاشی‌ها عنصر نور و شرایط آب و هوایی بیش از سایر عناصر جلوه می‌کنند. مونه با تکیه بر این عناصر آثار زیبایی نظیر کیلیسای جامع روئن ساختمان‌های پارلمان ، صبح‌های سن و نیلوفر‌های آبی را خلق کرد. او به ترسیم آثاری از طبیعت محل سکونتش در ژیورنی علاقه داشت.او در ژیونی که بیش از چهار دهه از عمر خود را در آن منطقه گذراند، از نیلوفر‌های آبی واقع در برکه روبروی منزل محل سکونتش آثار بدیعی را خلق کرد.او همچنین از پلی که در باغش در ژیورنی واقع بود چندین تابلوی نقاشی کشید و از کناره‌های زیبای رود سن نیز آثار زیبایی ترسیم کرد. 

مونه در زمان جنگ فرانسه و پروس (منطقه‌ای که در سال 1871 در کنار سایر ایالات آلمانی زبان کشور آلمان را تشکیل داد) به انگلستان پناهنده شد. او در آن زمان به مطالعه بر آثار "جان کنستابل" و "جوزف مالورد ویلیام  ترنر" پرداخت. این دو نقاش برجسته انگلیسی که در زمینه ترسیم مناظر تخصص داشتند، تاثیر به سزایی بر نوآوریی‌هایی که مونه در زمینه رنگ نقاشی پدید آورد، گذاشتند. مونه در سال 1872 یا 1873 نقاشی امپرسیون، طلوع خورشید را ترسیم کرد.این نقاشی نمایی از منظره بندر "لوهاور" ، بود. از نام همین نقاشی بوده که "لویی لروی" منتقد آثار نقاشی نام امپزسیونیسم را ابداع کرده، نامی که بعدها امپرسیونیست‌ها آن را به خود نسبت دادند. مونه در سال 1977 یکی از آثار بدیع خود را به نام "ایستگاه ترن سن لازار" پدید آورد. مونه در سال‌های 1880 و 1890 به ترسیم تعدادی از استادانه ترین نقاشی‌های خود پرداخت. در این نقاشی‌ها عنصر نور و شرایط آب و هوایی بیش از سایر عناصر جلوه می‌کنند. مونه با تکیه بر این عناصر آثار زیبایی نظیر کیلیسای جامع روئن ساختمان‌های پارلمان ، صبح‌های سن و نیلوفر‌های آبی را خلق کرد. او به ترسیم آثاری از طبیعت محل سکونتش در ژیورنی علاقه داشت.او در ژیونی که بیش از چهار دهه از عمر خود را در آن منطقه گذراند، از نیلوفر‌های آبی واقع در برکه روبروی منزل محل سکونتش آثار بدیعی را خلق کرد.او همچنین از پلی که در باغش در ژیورنی واقع بود چندین تابلوی نقاشی کشید و از کناره‌های زیبای رود سن نیز آثار زیبایی ترسیم کرد. 


مونه سرانجام پس از سپری کردن عمری پر فراز و نشیب در 5 دسامبر 1926 بر اثر ابتلا به سرطان ریه درگذشت و در یک مراسم ساده در قبرستان کلیسای ژیورنی به خاک سپرده شد. ژرژ کلمانسو از نخست وزیران سابق فرانسه و سیاستمدار مشهور دوران جنگ جهانی اول که از دوستان مونه محسوب می‌شد، در مراسم تشییع جنازه وی حضور یافت.  

مونه سرانجام پس از سپری کردن عمری پر فراز و نشیب در 5 دسامبر 1926 بر اثر ابتلا به سرطان ریه درگذشت و در یک مراسم ساده در قبرستان کلیسای ژیورنی به خاک سپرده شد. ژرژ کلمانسو از نخست وزیران سابق فرانسه و سیاستمدار مشهور دوران جنگ جهانی اول که از دوستان مونه محسوب می‌شد، در مراسم تشییع جنازه وی حضور یافت.  


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۴۹:۵۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۵:۳۴

کلود مونه

خلاصه زندگی نامه

 اوسکار کلود مونه، نقاش فرانسوی و بنيان گذار مكتب امپرسيونيسم که در واقع نام امپرسيونيسم برگرفته از نام يكی از تابلوهای وی به نام "امپرسيون" به معنی طلوع آفتاب بود.

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع