لینوس کارن پاولینگ (Linus Carl Pauling) در سال 1901 میلادی در شهر "پورتلند" در ایالت "اورگون" آمریکا متولد شد. وی در یازده سالگی به جمع‌آوری حشره‌ها پرداخت و این امر ، او را به خواندن کتاب حشره شناسی کشاند. پاولینگ در 13 سالگی در کتابخانه خانوادگی خود ، یک کتاب شیمی بدست آورد. مطالعه این کتاب زمینه‌ای برای ورود او به دنیای شیمی گردید. وی در زیر زمین منزل خود یک آزمایشگاه تاسیس کرد. همچنین او توانست روشهای شیمی فیزیک (Physical chemistry) را برای حل بسیاری از مسائل پزشکی و کاربرد ساختار پروتئینها و گلبولهای قرمز خون بکار برد.وی در سالهای 1954 و 1963 موفق به جایزه نوبل شیمی و صلح نوبل شد. پاولینگ تنها کسی است که هفت سال بعد از دریافت جایزه نوبل شیمی، موفق به گرفتن دیپلم دبیرستان شده است. وی در 93 سالگی درگذشت. 

لینوس کارن پاولینگ (Linus Carl Pauling) در سال 1901 میلادی در شهر "پورتلند" در ایالت "اورگون" آمریکا متولد شد. وی در یازده سالگی به جمع‌آوری حشره‌ها پرداخت و این امر ، او را به خواندن کتاب حشره شناسی کشاند. پاولینگ در 13 سالگی در کتابخانه خانوادگی خود ، یک کتاب شیمی بدست آورد. مطالعه این کتاب زمینه‌ای برای ورود او به دنیای شیمی گردید. وی در زیر زمین منزل خود یک آزمایشگاه تاسیس کرد. همچنین او توانست روشهای شیمی فیزیک (Physical chemistry) را برای حل بسیاری از مسائل پزشکی و کاربرد ساختار پروتئینها و گلبولهای قرمز خون بکار برد.وی در سالهای 1954 و 1963 موفق به جایزه نوبل شیمی و صلح نوبل شد. پاولینگ تنها کسی است که هفت سال بعد از دریافت جایزه نوبل شیمی، موفق به گرفتن دیپلم دبیرستان شده است. وی در 93 سالگی درگذشت.


پاولینگ تحصیلات دانشگاهی را در 1925 با دریافت مدرک دکترا از انستیتو تکنولوژی "کالیفرنیا" به اتمام رساند. 

پاولینگ تحصیلات دانشگاهی را در 1925 با دریافت مدرک دکترا از انستیتو تکنولوژی "کالیفرنیا" به اتمام رساند.


پاولینگ به مطالعه بر روی اتمها و الکترونها و اثرات متقابل نیروهای موجود بین آنها پرداخت. وی در نظریه خود ابراز داشت که الکترونها به صورت جفت جفت بر یکدیگر تأثیر می گذارند، که این تأثیر زمانی صورت می گیرد که اتمهای در برگیرنده این الکترونها کنار هم قرار گرفته باشند.فرمولی که در مورد میزان نیروهای بین اتمها بدست آورد پایه ای برای اختراع مواد "پلاستیکی" شد که اهمیت کاربردی آنها در زندگی امروز مشخص است.پاولینگ کارهای برجسته ‌ای در زمینه "طیف خطی"، کاربرد نظریه کوانتومی در شیمی، ساختار مولکولی و پیوندهای شیمیایی انجام داد. پاولینگ همچنین نظریه "رزونانس" را ارائه کرد. همچنین نظریه پیوند فلزی را توسط ایشان پیشنهاد شد.اسید "پرگزنیک" با فرمول شیمیایی H4XO6 توسط او تهیه شد و ثابت کرد که گازهای بی‌اثر هوا می ‌توانند فعالیت شیمیایی داشته باشند. روش سنتز پادتن ‌ها توسط او و با همکاری "کمپل" و "پرسمان" تهیه شده است. پاولینگ همچنین در سال 1939، واحد نسبی برای "الکترونگاتیوی" عناصر در نظر گرفت و جدولی برای آنها تنظیم کرد. 

پاولینگ به مطالعه بر روی اتمها و الکترونها و اثرات متقابل نیروهای موجود بین آنها پرداخت. وی در نظریه خود ابراز داشت که الکترونها به صورت جفت جفت بر یکدیگر تأثیر می گذارند، که این تأثیر زمانی صورت می گیرد که اتمهای در برگیرنده این الکترونها کنار هم قرار گرفته باشند.فرمولی که در مورد میزان نیروهای بین اتمها بدست آورد پایه ای برای اختراع مواد "پلاستیکی" شد که اهمیت کاربردی آنها در زندگی امروز مشخص است.پاولینگ کارهای برجسته ‌ای در زمینه "طیف خطی"، کاربرد نظریه کوانتومی در شیمی، ساختار مولکولی و پیوندهای شیمیایی انجام داد. پاولینگ همچنین نظریه "رزونانس" را ارائه کرد. همچنین نظریه پیوند فلزی را توسط ایشان پیشنهاد شد.اسید "پرگزنیک" با فرمول شیمیایی H4XO6 توسط او تهیه شد و ثابت کرد که گازهای بی‌اثر هوا می ‌توانند فعالیت شیمیایی داشته باشند. روش سنتز پادتن ‌ها توسط او و با همکاری "کمپل" و "پرسمان" تهیه شده است. پاولینگ همچنین در سال 1939، واحد نسبی برای "الکترونگاتیوی" عناصر در نظر گرفت و جدولی برای آنها تنظیم کرد.


پاولینگ با بهره‌ گیری از روش پراش پرتوهای ایکس درباره پروتئینهای رشته‌ ای و با دیگران درباره پروتئینهای کروی شکل، پژوهشهای دامنه‌ داری انجام داد و به این نتیجه رسید که هر مولکول پروتئین باید دارای شکل فضایی ویژه‌ ای با ابعاد معین باشد تا بتواند کار زیستی مربوط به خود را انجام دهد.پاولینگ درباره ساختمان های مولکولی موجودات زنده نظریاتی ارائه نمود که از آن جمله در اوایل دهه 1950 اظهار داشت که آرایش مولکولی پروتئین به شکل مارپیچ یا منحنی می باشد که به همراه نظریه "کریک" و "واتسون" زیست شناسان انگلیسی و آمریکایی، در مورد وجود ساختمان مشابه برای "اسید نوکلئیک"، تحول عظیمی در گستره علم ژنتیک بوجود آورد. 

پاولینگ با بهره‌ گیری از روش پراش پرتوهای ایکس درباره پروتئینهای رشته‌ ای و با دیگران درباره پروتئینهای کروی شکل، پژوهشهای دامنه‌ داری انجام داد و به این نتیجه رسید که هر مولکول پروتئین باید دارای شکل فضایی ویژه‌ ای با ابعاد معین باشد تا بتواند کار زیستی مربوط به خود را انجام دهد.پاولینگ درباره ساختمان های مولکولی موجودات زنده نظریاتی ارائه نمود که از آن جمله در اوایل دهه 1950 اظهار داشت که آرایش مولکولی پروتئین به شکل مارپیچ یا منحنی می باشد که به همراه نظریه "کریک" و "واتسون" زیست شناسان انگلیسی و آمریکایی، در مورد وجود ساختمان مشابه برای "اسید نوکلئیک"، تحول عظیمی در گستره علم ژنتیک بوجود آورد.


یکی از مفاهیمی که پاولینگ بیان کرد تحت عنوان "بیماری مولکولی" بود که پایه آن، نظریات وی در مورد ساختمان های "هموگلوبین" غیر طبیعی بود. 

یکی از مفاهیمی که پاولینگ بیان کرد تحت عنوان "بیماری مولکولی" بود که پایه آن، نظریات وی در مورد ساختمان های "هموگلوبین" غیر طبیعی بود.


پاولینگ در سال 1928 اعلام کرد که بر اساس نظریه مکانیک کوانتومی، چهار پیوند تشکیل شده توسط اتم کربن، شامل چهار تابع ویژه همسان است که از مرکز یک چهار وجهی به سوی چهار راس آن سمت ‌گیری کرده ‌اند. این مطلب که چهار پیوند هم‌ ارز می‌ توانند یک چهار وجهی را بوجود آورند که در آن زمان کشف شده بود اما تبیین آن بر اساس اوربیتالهای اتم آزاد هنوز ممکن نشده بود. پاولینگ در این باره گفت: «بحث مفصل اتم کربن چهار وجهی و اوربیتالهای پیوندی هیبریدی تا سه سال منتشر نشد، زیرا توابع موجی بسیار پیچیده‌اند. محاسبات من چنان پیچیده بود که می ‌اندیشیدم دیگران را قانع نخواهد ساخت.»به گفته خود پاولینگ ، این ایده را که اوربیتالهای 2s و 2p کربن برای تشکیل چهار اوربیتال هیبریدی هم ارز آمیزش پیدا می ‌کنند، در یکی از روزهای ماه دسامبر سال 1930 به فکرش رسید و او بقیه روز را تا پاسی از شب برای گسترش این ایده و اندیشه کردن درباره آن گذرانده بود. وی می ‌گوید: «از همین اندیشه ساده بود که آگاهیهای فراوانی بدست می‌آمد، من هنوز هم از آن استفاده می‌کنم. در ده بیست سال اخیر، حدود 20 مقاله علمی، درباره پیونهای شیمیایی فلزات واسطه، بر اساس همان ایده هیبریداسیون اوربیتالهای اتمی منتشر کرده ‌ام.» 

پاولینگ در سال 1928 اعلام کرد که بر اساس نظریه مکانیک کوانتومی، چهار پیوند تشکیل شده توسط اتم کربن، شامل چهار تابع ویژه همسان است که از مرکز یک چهار وجهی به سوی چهار راس آن سمت ‌گیری کرده ‌اند. این مطلب که چهار پیوند هم‌ ارز می‌ توانند یک چهار وجهی را بوجود آورند که در آن زمان کشف شده بود اما تبیین آن بر اساس اوربیتالهای اتم آزاد هنوز ممکن نشده بود. پاولینگ در این باره گفت: «بحث مفصل اتم کربن چهار وجهی و اوربیتالهای پیوندی هیبریدی تا سه سال منتشر نشد، زیرا توابع موجی بسیار پیچیده‌اند. محاسبات من چنان پیچیده بود که می ‌اندیشیدم دیگران را قانع نخواهد ساخت.»به گفته خود پاولینگ ، این ایده را که اوربیتالهای 2s و 2p کربن برای تشکیل چهار اوربیتال هیبریدی هم ارز آمیزش پیدا می ‌کنند، در یکی از روزهای ماه دسامبر سال 1930 به فکرش رسید و او بقیه روز را تا پاسی از شب برای گسترش این ایده و اندیشه کردن درباره آن گذرانده بود. وی می ‌گوید: «از همین اندیشه ساده بود که آگاهیهای فراوانی بدست می‌آمد، من هنوز هم از آن استفاده می‌کنم. در ده بیست سال اخیر، حدود 20 مقاله علمی، درباره پیونهای شیمیایی فلزات واسطه، بر اساس همان ایده هیبریداسیون اوربیتالهای اتمی منتشر کرده ‌ام.»


پاولینگ دو بار به دریافت جایزه نوبل نایل شد. وی پس از ماری کوری اولین کسی بود که به این افتخار نائل شد.جایزه نوبل شیمی را به لحاظ تحقیقاتی که در مورد ساختمان مولکولی در سال 1954جایزه صلح نوبل، به لحاظ مبارزاتش با کاربرد سلاح های هسته ای در سال 1963مدال دیوی (مدالی است که توسط انجمن سلطنتی لندن برای پیشرفت دانش طبیعی اهدا می ‌شود) در سال 1984 بخاطر معنی بخشیدن به مفهوم الکترونگاتیوی و روشن ساختن تفاوت خواص پیوندهای یونی و کووالانسی 

پاولینگ دو بار به دریافت جایزه نوبل نایل شد. وی پس از ماری کوری اولین کسی بود که به این افتخار نائل شد.جایزه نوبل شیمی را به لحاظ تحقیقاتی که در مورد ساختمان مولکولی در سال 1954جایزه صلح نوبل، به لحاظ مبارزاتش با کاربرد سلاح های هسته ای در سال 1963مدال دیوی (مدالی است که توسط انجمن سلطنتی لندن برای پیشرفت دانش طبیعی اهدا می ‌شود) در سال 1984 بخاطر معنی بخشیدن به مفهوم الکترونگاتیوی و روشن ساختن تفاوت خواص پیوندهای یونی و کووالانسی


پاولینگ به شدت با آزمایشات هسته ای کشورهای "آمریکا" و "شوروی" مخالفت نمود و اظهار می داشت که دوام زندگی بشری بستگی به مطرود شدن سلاح های هسته ای دارد.  

پاولینگ به شدت با آزمایشات هسته ای کشورهای "آمریکا" و "شوروی" مخالفت نمود و اظهار می داشت که دوام زندگی بشری بستگی به مطرود شدن سلاح های هسته ای دارد.


پاولینگ در یک کنگره پزشکی در مورد سیگار گفت: «من هر وقت سیگار را لای انگشت یا کنار لب شخصیت مهمی که تصمیم او تا انداره‌‌ای در سرنوشت دیگران موثر است، می‌بینم، ناراحت می‌شوم، زیرا بعید می‌دانم که او با منطق کامل بتواند در رتق و فتق امور تصمیم بگیرد.» 

پاولینگ در یک کنگره پزشکی در مورد سیگار گفت: «من هر وقت سیگار را لای انگشت یا کنار لب شخصیت مهمی که تصمیم او تا انداره‌‌ای در سرنوشت دیگران موثر است، می‌بینم، ناراحت می‌شوم، زیرا بعید می‌دانم که او با منطق کامل بتواند در رتق و فتق امور تصمیم بگیرد.»


پاولینگ در 19 اوت 1994 در 93 سالگی در آمریکا درگذشت. 

پاولینگ در 19 اوت 1994 در 93 سالگی در آمریکا درگذشت.


پاولینگ همچنین بیش از 300 مقاله علمی به چاپ رسانیده است.ماهیت بند شیمیایی؛ پاولینگ نظریات خود را در این کتاب در 1939، منتشر نمود و آن را به "لویس" تقدیم کرد.   

پاولینگ همچنین بیش از 300 مقاله علمی به چاپ رسانیده است.ماهیت بند شیمیایی؛ پاولینگ نظریات خود را در این کتاب در 1939، منتشر نمود و آن را به "لویس" تقدیم کرد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۹:۲۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۹:۲۵

اسناد و مراجع