ژوزف لویی پروست (Joseph Louis Proust) در 26 سپتامبر 1754 در شهر "آنژه" فرانسه متولد شد. پدرش داروساز بود بنابراین در محیطی بزرگ شد که پیوسته از شیمی و مباحث شیمی سخن می ‌رفت.پروست به اسپانیا رفت و با کسب تجربه در تدریس و سرداروسازی در بیمارستان به فرانسه بازگشت. وی در سن 70 سالگی درگذشت.

ژوزف لویی پروست (Joseph Louis Proust) در 26 سپتامبر 1754 در شهر "آنژه" فرانسه متولد شد. پدرش داروساز بود بنابراین در محیطی بزرگ شد که پیوسته از شیمی و مباحث شیمی سخن می ‌رفت.پروست به اسپانیا رفت و با کسب تجربه در تدریس و سرداروسازی در بیمارستان به فرانسه بازگشت. وی در سن 70 سالگی درگذشت.


تحصیلات مقدماتی را نزد والدینش آموخت و در مدرسه دینی ادامه تحصیل داد. سپس نزد پدرش داروسازی را آموخت، علیرغم مخالفت والدینش به پاریس رفت و در آنجا داروخانه ‌ای را تاسیس کرد. پروست در پاریس به نزد "لکرامبورگ" داروگر رفت و از "ایلرماتن" علم شیمی را آموخت.

تحصیلات مقدماتی را نزد والدینش آموخت و در مدرسه دینی ادامه تحصیل داد. سپس نزد پدرش داروسازی را آموخت، علیرغم مخالفت والدینش به پاریس رفت و در آنجا داروخانه ‌ای را تاسیس کرد. پروست در پاریس به نزد "لکرامبورگ" داروگر رفت و از "ایلرماتن" علم شیمی را آموخت.


پروست با دختری به نام "روز شالتن دوبینیه" ازدواج کرد ولی آنها صاحب فرزندی نشدند.

پروست با دختری به نام "روز شالتن دوبینیه" ازدواج کرد ولی آنها صاحب فرزندی نشدند.


پروست در بیمارستان "سالپتریئر" مقام سرداروساز را به دست آورد. پروست قبل از اینکه انقلاب فرانسه به وقوع بپیوندد به اسپانیا رفت و در آنجا تحت حمایت پادشاه اسپانیا قراردادی را امضاء کرد و در "مادرید" شروع به تدریس کرد.

پروست در بیمارستان "سالپتریئر" مقام سرداروساز را به دست آورد. پروست قبل از اینکه انقلاب فرانسه به وقوع بپیوندد به اسپانیا رفت و در آنجا تحت حمایت پادشاه اسپانیا قراردادی را امضاء کرد و در "مادرید" شروع به تدریس کرد.


در سال 1808 امپراطور فرانسه سرنگون گشت سربازان فرانسوی آزمایشگاه پروست را تخریب کرده و آن را غارت کردند. بنابراین او به فرا نسه بازگشت که در بدو ورود با استقبال صمیمانه "برتوله" شیمیدان فرانسوی مواجه شد. وی و همسرش هر دو بیمار شدند همسرش فوت کرد و پروست به "آنژه" نقل مکان کرد و اداره داروخانه برادرش را بر عهده گرفت.

در سال 1808 امپراطور فرانسه سرنگون گشت سربازان فرانسوی آزمایشگاه پروست را تخریب کرده و آن را غارت کردند. بنابراین او به فرا نسه بازگشت که در بدو ورود با استقبال صمیمانه "برتوله" شیمیدان فرانسوی مواجه شد. وی و همسرش هر دو بیمار شدند همسرش فوت کرد و پروست به "آنژه" نقل مکان کرد و اداره داروخانه برادرش را بر عهده گرفت.


هر چند پروست از تشکیلات علمی دور مانده بود اما پاداشهایی نصیبش گشت، ناپلئون سرمایه‌ای در اختیارش گذارد که به تحقیقات علمی خود ادامه دهد، اما به دلیل کسالت و بیماری قبول نکرد و پول را بازگردانید. پس از سرنگون شدن ناپلئون عضو آکادمی فرانسه شد، بنابراین از طرف لوئی هیجدهم حقوقی برای او در نظر گرفته شد.

هر چند پروست از تشکیلات علمی دور مانده بود اما پاداشهایی نصیبش گشت، ناپلئون سرمایه‌ای در اختیارش گذارد که به تحقیقات علمی خود ادامه دهد، اما به دلیل کسالت و بیماری قبول نکرد و پول را بازگردانید. پس از سرنگون شدن ناپلئون عضو آکادمی فرانسه شد، بنابراین از طرف لوئی هیجدهم حقوقی برای او در نظر گرفته شد.


پروست به کمک تجربه‌ های دقیق و آزمایشات خود "قانون نسبتهای مشخص" یا قانون پروست را ارائه داد، به این صورت که در یک ترکیب شیمیایی عنصرهای ترکیب کننده از نسبتهای وزنی ثا بتی برخوردار می ‌باشند، در ابتدا هنگام مطرح کردن این قانون اشخاصی آن را یک اندیشه پیش پا افتاده قلمداد می ‌کردند اما در اواخر سده هجدهم کسانی بودند که منادی قانون پروست شدند از جمله آنان "روبردوسی دوموروو" می‌باشد. قانون پروست یک نسل بعد توسط "برزلیوس" بصورت قانونی غیر قابل تردید درآمد.

پروست به کمک تجربه‌ های دقیق و آزمایشات خود "قانون نسبتهای مشخص" یا قانون پروست را ارائه داد، به این صورت که در یک ترکیب شیمیایی عنصرهای ترکیب کننده از نسبتهای وزنی ثا بتی برخوردار می ‌باشند، در ابتدا هنگام مطرح کردن این قانون اشخاصی آن را یک اندیشه پیش پا افتاده قلمداد می ‌کردند اما در اواخر سده هجدهم کسانی بودند که منادی قانون پروست شدند از جمله آنان "روبردوسی دوموروو" می‌باشد. قانون پروست یک نسل بعد توسط "برزلیوس" بصورت قانونی غیر قابل تردید درآمد.


پروست از اولین کسانی بود که به سوار شدن در بالن علاقه نشان داد و در سال 1784 در آلمان صعود کرد.

پروست از اولین کسانی بود که به سوار شدن در بالن علاقه نشان داد و در سال 1784 در آلمان صعود کرد.


از جمله دیگر فعالیتهای پروست این بود که وی موفق شد قند انگور را جدا کند که امروزه به آن گلوکز می ‌گوییم و این فکر را به وجود آورد که ممکن است آن را ساخت و به جای فرآورده‌ها و محصولات نیشکر به کار برد.

از جمله دیگر فعالیتهای پروست این بود که وی موفق شد قند انگور را جدا کند که امروزه به آن گلوکز می ‌گوییم و این فکر را به وجود آورد که ممکن است آن را ساخت و به جای فرآورده‌ها و محصولات نیشکر به کار برد.


پروست سرانجام در 5 ژوئیه 1826 در "آنژه" در 70 سالگی فوت کرد.

پروست سرانجام در 5 ژوئیه 1826 در "آنژه" در 70 سالگی فوت کرد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۴:۱۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۴:۱۵

ژوزف لویی پروست

خلاصه زندگی نامه

 ژوزف لویی پروست، شیمیدان فرانسوی که قانون نسبتهای مشخص در شیمی به نام او ثبت است همچنین وی موفق به جدا کردن قند انگور شد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع