ژان باتیست پرن (Jean Baptiste Perrin) در 30 سپتامبر 1870 در شهر "لیل" فرانسه متولد شد. وی در رشته فیزیک ادامه تحصیل داد و دستاوردهای زیادی در این رشته از خود بجای گذاشت که معروفترین آنها اثبات پدیده بروانی انیشتین بود. همچنین بر روی پرتو کاتدی تحقیقاتی را انجام داد. باتیست پرن بخاطر کشف تعادل رسوب گذاری در سال 1926 موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک شد.وی در 72 سالگی درگذشت.

ژان باتیست پرن (Jean Baptiste Perrin) در 30 سپتامبر 1870 در شهر "لیل" فرانسه متولد شد. وی در رشته فیزیک ادامه تحصیل داد و دستاوردهای زیادی در این رشته از خود بجای گذاشت که معروفترین آنها اثبات پدیده بروانی انیشتین بود. همچنین بر روی پرتو کاتدی تحقیقاتی را انجام داد. باتیست پرن بخاطر کشف تعادل رسوب گذاری در سال 1926 موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک شد.وی در 72 سالگی درگذشت.


ژان باپتیست پرین بعد از پایان تحصیلات در مقطع ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده فنی "پاریس" شد و در آنجا با تحقیق در خصوص پرتوهای کاتدی و اشعه ایکس در دوره دکترا توانست در سال 1897 دکترای فیزیک خود را دریافت کند. در همان سال نیز به عنوان استاد رشته‌ شیمی فیزیک دانشگاه "سوربن فرانسه" انتخاب شد.

ژان باپتیست پرین بعد از پایان تحصیلات در مقطع ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده فنی "پاریس" شد و در آنجا با تحقیق در خصوص پرتوهای کاتدی و اشعه ایکس در دوره دکترا توانست در سال 1897 دکترای فیزیک خود را دریافت کند. در همان سال نیز به عنوان استاد رشته‌ شیمی فیزیک دانشگاه "سوربن فرانسه" انتخاب شد.


در سال 1905 آلبرت اینشتین تشریح خود در خصوص پدیده حرکت براونی را منتشر کرد.حرکت براونی در فیزیک به نوعی از حرکت تصادفی ذرات غوطه ‌‌ور در سیال (مایع یا گاز) بر اثر برخورد این ذرات با اتم‌ها یا مولکول‌‌های سیال گفته می‌شود. در سال 1827 "رابرت براون" گیاه‌شناس هنگامی که توسط میکروسکوپ به گرده‌های گیاه معلق در آب نگاه می‌کرد، متوجه حرکت ذرات در آب شد، ولی نتوانست توجیهی برای آن پیدا کند.ژان باپتیست پرین با آزمایش‌های اثبات کرد که تشریح آلبرت آینشتین از پدیده حرکت براونی صحیح است و همچنین ماهیت اتمی ماده را به اثبات رساند.

در سال 1905 آلبرت اینشتین تشریح خود در خصوص پدیده حرکت براونی را منتشر کرد.حرکت براونی در فیزیک به نوعی از حرکت تصادفی ذرات غوطه ‌‌ور در سیال (مایع یا گاز) بر اثر برخورد این ذرات با اتم‌ها یا مولکول‌‌های سیال گفته می‌شود. در سال 1827 "رابرت براون" گیاه‌شناس هنگامی که توسط میکروسکوپ به گرده‌های گیاه معلق در آب نگاه می‌کرد، متوجه حرکت ذرات در آب شد، ولی نتوانست توجیهی برای آن پیدا کند.ژان باپتیست پرین با آزمایش‌های اثبات کرد که تشریح آلبرت آینشتین از پدیده حرکت براونی صحیح است و همچنین ماهیت اتمی ماده را به اثبات رساند.


دکتر ژان باپتیست پرین به خاطر پژوهش بر روی نا پیوستگی در ساختار ماده و به ویژه کشف تعادل رسوب گذاری در سال 1926 مفتخر به دریافت جایزه‌‌ نوبل فیزیک شد.

دکتر ژان باپتیست پرین به خاطر پژوهش بر روی نا پیوستگی در ساختار ماده و به ویژه کشف تعادل رسوب گذاری در سال 1926 مفتخر به دریافت جایزه‌‌ نوبل فیزیک شد.


ژان باپتیست پرین همچنین تحقیقات وسیعی در خصوص پرتو های کاتدی انجام داده است و یکی از شناخته شده‌ترین افراد در این خصوص است. هنگامی که دو قطعه فلز کاتد (مثبت) و آند (منفی) که دارای حداقل 10000 ولت برق و در یک محفظه شیشه‌ای بسته باشند، آنگاه در صورت کاهش فشار هوای درون محفظه، یک پرتو نامریی از قطب - به + مثبت می‌رود که به آن پرتو کاتدی می‌گویند.

ژان باپتیست پرین همچنین تحقیقات وسیعی در خصوص پرتو های کاتدی انجام داده است و یکی از شناخته شده‌ترین افراد در این خصوص است. هنگامی که دو قطعه فلز کاتد (مثبت) و آند (منفی) که دارای حداقل 10000 ولت برق و در یک محفظه شیشه‌ای بسته باشند، آنگاه در صورت کاهش فشار هوای درون محفظه، یک پرتو نامریی از قطب - به + مثبت می‌رود که به آن پرتو کاتدی می‌گویند.


دکتر ژان باپتیست پرین سرانجام در تاریخ 17 آوریل سال 1942 در 72 سالگی دیده از جهان فروبست.

دکتر ژان باپتیست پرین سرانجام در تاریخ 17 آوریل سال 1942 در 72 سالگی دیده از جهان فروبست.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۱:۰۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۱:۰۴

ژان باتیست پرن

خلاصه زندگی نامه

 ژان باتیست پرن، فیزیکدان فرانسوی که بیشترین شهرت وی بخاطر تحقیق در خصوص حرکت براونی در مواد محلول در مایعات است که باعث اثبات تشریح آلبرت اینشتین در این خصوص و اثبات ماهیت اتمی ماده شد. وی در سال 1926 بخاطر پژوهش بر روی نا پیوستگی در ساختار ماده و به ویژه کشف تعادل رسوب گذاری جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع