پیر بوگر (Pierre Bouguer) در 16 فوریه 1698 در "لوارانفربور" فرانسه متولد شد. پدرش ژان ‌بوگر معلم آب ‌شناسی بود و از دریاها و دریاچه‌ها و اقیانوسها نقشه ‌برداری می‌کرد. وی که شخصاً با ریاضیات سروکار داشت به فرزندش نیز ریاضیات را آموخت. او در سن پانزده سالگی بعد از مرگ پدرش خواستار کار او شد و با درخواستش موافقت شد. پیر در سال 1730 در "لوهارو" مشغول به کار شد.شهرت بوگر به علت ساختن دستگاه آفتاب سنج بود همچنین وی را بنیانگذار فوتومتری یا نورسنجی می دانند.بوگر در 60 سالگی درگذشت. 

پیر بوگر (Pierre Bouguer) در 16 فوریه 1698 در "لوارانفربور" فرانسه متولد شد. پدرش ژان ‌بوگر معلم آب ‌شناسی بود و از دریاها و دریاچه‌ها و اقیانوسها نقشه ‌برداری می‌کرد. وی که شخصاً با ریاضیات سروکار داشت به فرزندش نیز ریاضیات را آموخت. او در سن پانزده سالگی بعد از مرگ پدرش خواستار کار او شد و با درخواستش موافقت شد. پیر در سال 1730 در "لوهارو" مشغول به کار شد.شهرت بوگر به علت ساختن دستگاه آفتاب سنج بود همچنین وی را بنیانگذار فوتومتری یا نورسنجی می دانند.بوگر در 60 سالگی درگذشت.


بوگر از افراد ارزشمند برجسته هیئت علمی "لاکواندامین" بود. او در حالیکه فقط 29 سال داشت مقاله ‌ای برای فرهنگستان پادشاهی نوشت. به دنبال نوشتن این مقاله‌ها سه جایزه دریافت کرد، از جمله این مقاله‌ها، مقاله ‌ای بود درباره دکل کشتیها، مقاله دیگر درباره بهترین روش برای اندازه‌ گیری و رصد ستارگان و مقاله آخری برای مشاهده و دیدن انحراف مغناطیسی در دریا است. 

بوگر از افراد ارزشمند برجسته هیئت علمی "لاکواندامین" بود. او در حالیکه فقط 29 سال داشت مقاله ‌ای برای فرهنگستان پادشاهی نوشت. به دنبال نوشتن این مقاله‌ها سه جایزه دریافت کرد، از جمله این مقاله‌ها، مقاله ‌ای بود درباره دکل کشتیها، مقاله دیگر درباره بهترین روش برای اندازه‌ گیری و رصد ستارگان و مقاله آخری برای مشاهده و دیدن انحراف مغناطیسی در دریا است.


شهرت دیگر بوگر به علت ساختن دستگاه آفتاب سنج بود، او اولین کسی بود که تابندگی منابع مختلف نورانی را با یکدیگر مقایسه کرد. از کارهای دیگر وی در زمینه معماری دریایی و کشتیرانی می‌باشد که در این زمینه‌ها مقاله‌های مختلفی برای فرهنگستان نوشت. او نخستین کسی بود که مو فق شد نسبت شدت نور خورشید و ماه را مشخص کند. او شدت نور خورشید را سیصد هزار برابر نور ماه اعلام کرد. بنابراین باید او را بنیانگذار فوتومتری یا مبحث نورسنجی دانست. 

شهرت دیگر بوگر به علت ساختن دستگاه آفتاب سنج بود، او اولین کسی بود که تابندگی منابع مختلف نورانی را با یکدیگر مقایسه کرد. از کارهای دیگر وی در زمینه معماری دریایی و کشتیرانی می‌باشد که در این زمینه‌ها مقاله‌های مختلفی برای فرهنگستان نوشت. او نخستین کسی بود که مو فق شد نسبت شدت نور خورشید و ماه را مشخص کند. او شدت نور خورشید را سیصد هزار برابر نور ماه اعلام کرد. بنابراین باید او را بنیانگذار فوتومتری یا مبحث نورسنجی دانست.


بوگر قبل از مرگش کتاب مهمی در زمینه نور‌شناسی نوشت که بعد از مرگش به کمک دوستش لاکای چاپ شد. 

بوگر قبل از مرگش کتاب مهمی در زمینه نور‌شناسی نوشت که بعد از مرگش به کمک دوستش لاکای چاپ شد.


بوگر در 15 اوت 1758 در 60 سالگی در پاریس فوت کرد. 

بوگر در 15 اوت 1758 در 60 سالگی در پاریس فوت کرد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۴۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۹:۴۳

پیر بوگر

خلاصه زندگی نامه

 پیر بوگر، ریاضیدان فرانسوی و نخستین کسی که مو فق شد نسبت شدت نور خورشید و ماه را مشخص کند. وی بنیانگذار فوتومتری یا مبحث نورسنجی بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع