پل ساباتیه (Paul Sabatier) در 5 نوامبر 1854 در فرانسه متولد شد. وی دریافت هیدروژن اصلی ترین کاتالیزور است و روشهای ابداعی او در شیمی راه گشای کشفیات سایر دانشمندان بود.وی در سن 87 سالگی درگذشت.

پل ساباتیه (Paul Sabatier) در 5 نوامبر 1854 در فرانسه متولد شد. وی دریافت هیدروژن اصلی ترین کاتالیزور است و روشهای ابداعی او در شیمی راه گشای کشفیات سایر دانشمندان بود.وی در سن 87 سالگی درگذشت.


ساباتیه پس از تحصیلات مقدماتی به دانشگاه رفت و در رشته فیزیک موفق به دریافت دکترا گردید. سپس به عنوان استاد فیزیک برگزیده شد. اما پس از چندی به شیمی روی کرد و بخصوص به تحقیق در شیمی آلی پرداخت.

ساباتیه پس از تحصیلات مقدماتی به دانشگاه رفت و در رشته فیزیک موفق به دریافت دکترا گردید. سپس به عنوان استاد فیزیک برگزیده شد. اما پس از چندی به شیمی روی کرد و بخصوص به تحقیق در شیمی آلی پرداخت.


ساباتیه با کشف این نکته که ئیدروژن، اصلی ترین کاتالیزور در واکنش های شیمی آلی است موفق به نتایج درخشانی گردید. روشهای ابداعی او در ئیدروژن دهی به ترکیبات آلی با استفاده از کاتالیزورهای فلزی راهگشای کشفیات سایر دانشمندان است.

ساباتیه با کشف این نکته که ئیدروژن، اصلی ترین کاتالیزور در واکنش های شیمی آلی است موفق به نتایج درخشانی گردید. روشهای ابداعی او در ئیدروژن دهی به ترکیبات آلی با استفاده از کاتالیزورهای فلزی راهگشای کشفیات سایر دانشمندان است.


ساباتیه در سال  1912 به دلیل روشی که برای هیدروژندار کردن ترکیب‌های آلی در حضور مقدار کمی از یک فلز پیشنهاد کرد، موفق به کسب جایزه نوبل شیمی شد.

ساباتیه در سال 1912 به دلیل روشی که برای هیدروژندار کردن ترکیب‌های آلی در حضور مقدار کمی از یک فلز پیشنهاد کرد، موفق به کسب جایزه نوبل شیمی شد.


ساباتیه پس از عمری تلاش در 14 آگوست 1941 در فرانسه در سن 87 سالگی وفات یافت.

ساباتیه پس از عمری تلاش در 14 آگوست 1941 در فرانسه در سن 87 سالگی وفات یافت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۴:۱۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۴:۱۸

پل ساباتیه

خلاصه زندگی نامه

 پل ساباتیه، شیمیدان فرانسوی که موفق شد جایزه نوبل شیمی در سال 1912 را برای ارائه روشی جهت هیدروژندار کردن ترکیب‌های آلی در حضور مقدار کمی از یک فلز دریافت کند. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع