پال اردوش (Paul Erdős) در 26 مارس 1913 میلادی در "بوداپست"، پایتخت کشور "مجارستان" متولد شد. پدر و مادر او هر دو معلم دبیرستان بودند. او 3 سال بیشتر نداشت که به راحتی می توانست با اعداد نسبتا بزرگ محاسبات ریاضی را انجام دهد و نابغه ای خردسال به شمار می آمد.وی در 18 سالگی اولین مقاله خود را در مبحث آمار و احتمال ارائه داد. اردوش در تمام طول تاریخ ریاضیات بیش از هر کس دیگری مقاله منتشر کرده است. پل اردوش کارهای بزرگی در زمینه تئوری ترکیباتی اعداد انجام داد و عدد اردوش را تعریف کرد.پال اردوش سرانجام در 20 سپتامبر 1996 میلادی در 83 سالگی در شهر "ورشو" در کشور "لهستان" درگذشت.هر ساله رقابتی به یاد اردوش و به نام او برگزار می شود که جایزه آن یکی از 2 جایزه فدراسیون جهانی مسابقات ملی ریاضی است و به ریاضیدانانی که نقش موثری در توسعه ریاضی در سطح ملی و ارتقای آموزش ریاضی ایفا کرده اند، اعطا می شود.

پال اردوش (Paul Erdős) در 26 مارس 1913 میلادی در "بوداپست"، پایتخت کشور "مجارستان" متولد شد. پدر و مادر او هر دو معلم دبیرستان بودند. او 3 سال بیشتر نداشت که به راحتی می توانست با اعداد نسبتا بزرگ محاسبات ریاضی را انجام دهد و نابغه ای خردسال به شمار می آمد.وی در 18 سالگی اولین مقاله خود را در مبحث آمار و احتمال ارائه داد. اردوش در تمام طول تاریخ ریاضیات بیش از هر کس دیگری مقاله منتشر کرده است. پل اردوش کارهای بزرگی در زمینه تئوری ترکیباتی اعداد انجام داد و عدد اردوش را تعریف کرد.پال اردوش سرانجام در 20 سپتامبر 1996 میلادی در 83 سالگی در شهر "ورشو" در کشور "لهستان" درگذشت.هر ساله رقابتی به یاد اردوش و به نام او برگزار می شود که جایزه آن یکی از 2 جایزه فدراسیون جهانی مسابقات ملی ریاضی است و به ریاضیدانانی که نقش موثری در توسعه ریاضی در سطح ملی و ارتقای آموزش ریاضی ایفا کرده اند، اعطا می شود.


اردوش از نوجوانی پژوهش در ریاضی را آغاز کرد و در 18 سالگی در نخستین مقاله اش اثباتی جدید برای یکی از قضیه های "چبیشف" در مبحث آمار و احتمال ارائه داد.در تعیین جایگاه حرفه ای اردوش، همچون هر ریاضیدان دیگری، اختلاف نظر وجود دارد اما جدا از هر سلیقه ای اردوش بیش از هر کس دیگری در تمام طول تاریخ ریاضیات مقاله منتشر کرده است. این دانشمند مسائل بسیاری را در ریاضیات پیش روی پژوهشگران قرار داد و بیش از 1500 مقاله و کتاب را به تنهایی یا با همکاری دیگران به رشته تحریر در آورده است و از این رو می توان گفت که بیش از هر کسی در تاریخ ریاضیات با ریاضیدانان دیگر همکاری داشته است. تئوری ترکیباتی اعداد تئوری ترکیبیاتی اعداد به بررسی، مطالعه و حل مساله‌های تئوری اعداد با استفاده از تکنیک‌های ترکیبیاتی می‌پردازد. پل اردوش کارهای بزرگی در این زمینه انجام داد. روش‌های جبری و تحلیلی در این شاخه از تئوری اعداد کاربرد فراوان دارند. عدد اردوش عدد اردوش فاصله همکاری بین یک شخص و پل اردوش است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه ‌گیری می ‌شود یعنی عدد اردوش خود پال اردوش صفر است و عدد اردوش هر کس که با او مقاله مشترک داشته باشد 1 است و عدد اردوش کسی که با کسی که عدد اردوش او 1 است مقاله مشترک دارد، 2 است و ...اردوش 511  همکار مستقیم داشت و این افراد دارای عدد اردوش 1 بودند. همچنین تا سال 2010، تعداد 9267  نفر، عدد اردوش 2 را کسب کردند.

اردوش از نوجوانی پژوهش در ریاضی را آغاز کرد و در 18 سالگی در نخستین مقاله اش اثباتی جدید برای یکی از قضیه های "چبیشف" در مبحث آمار و احتمال ارائه داد.در تعیین جایگاه حرفه ای اردوش، همچون هر ریاضیدان دیگری، اختلاف نظر وجود دارد اما جدا از هر سلیقه ای اردوش بیش از هر کس دیگری در تمام طول تاریخ ریاضیات مقاله منتشر کرده است. این دانشمند مسائل بسیاری را در ریاضیات پیش روی پژوهشگران قرار داد و بیش از 1500 مقاله و کتاب را به تنهایی یا با همکاری دیگران به رشته تحریر در آورده است و از این رو می توان گفت که بیش از هر کسی در تاریخ ریاضیات با ریاضیدانان دیگر همکاری داشته است. تئوری ترکیباتی اعداد تئوری ترکیبیاتی اعداد به بررسی، مطالعه و حل مساله‌های تئوری اعداد با استفاده از تکنیک‌های ترکیبیاتی می‌پردازد. پل اردوش کارهای بزرگی در این زمینه انجام داد. روش‌های جبری و تحلیلی در این شاخه از تئوری اعداد کاربرد فراوان دارند. عدد اردوش عدد اردوش فاصله همکاری بین یک شخص و پل اردوش است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه ‌گیری می ‌شود یعنی عدد اردوش خود پال اردوش صفر است و عدد اردوش هر کس که با او مقاله مشترک داشته باشد 1 است و عدد اردوش کسی که با کسی که عدد اردوش او 1 است مقاله مشترک دارد، 2 است و ...اردوش 511 همکار مستقیم داشت و این افراد دارای عدد اردوش 1 بودند. همچنین تا سال 2010، تعداد 9267 نفر، عدد اردوش 2 را کسب کردند.


پال اردوش در سخنرانی اش با عنوان نابغه های خردسال که در سال 1970 میلادی ایراد شد از نوابغ کم سن و سالی همچون "پیتر لاکس"، "پیتر آنگار"، "پوشا"، "لواش"، "پلیکان" و "ماته" مجاری نام برد و افزود: «مایلم در باره علت این که این قدر نابغه خردسال در "مجارستان" زیاد است، حدسهای خودم را بیان کنم. بیش از هر چیزی، این که انتشار نشریه های ریاضی ادواری ویژه دانش آموزان دبیرستانی دست کم حدود 80 سال قدمت دارد. از این گذشته مسابقه های ریاضی بسیاری نظیر مسابقه "اتووش-کورشاک" در "مجارستان" برگزار می شود که سابقه آن به سال 1895 میلادی بر می گردد و همینطور سایر مسابقات معتبر ریاضی دبیرستانی که در "مجارستان" برگزار می شود مانند مسابقه "شوتیز" که بعد از جنگ جهانی دوم به راه افتاد. رسانه های عمومی "مجارستان" نیز توجه ویژه ای به این مقوله دارند و عده زیادی از مردم مجار با علاقه زیاد این مسابقات را پی می گیرند.»

پال اردوش در سخنرانی اش با عنوان نابغه های خردسال که در سال 1970 میلادی ایراد شد از نوابغ کم سن و سالی همچون "پیتر لاکس"، "پیتر آنگار"، "پوشا"، "لواش"، "پلیکان" و "ماته" مجاری نام برد و افزود: «مایلم در باره علت این که این قدر نابغه خردسال در "مجارستان" زیاد است، حدسهای خودم را بیان کنم. بیش از هر چیزی، این که انتشار نشریه های ریاضی ادواری ویژه دانش آموزان دبیرستانی دست کم حدود 80 سال قدمت دارد. از این گذشته مسابقه های ریاضی بسیاری نظیر مسابقه "اتووش-کورشاک" در "مجارستان" برگزار می شود که سابقه آن به سال 1895 میلادی بر می گردد و همینطور سایر مسابقات معتبر ریاضی دبیرستانی که در "مجارستان" برگزار می شود مانند مسابقه "شوتیز" که بعد از جنگ جهانی دوم به راه افتاد. رسانه های عمومی "مجارستان" نیز توجه ویژه ای به این مقوله دارند و عده زیادی از مردم مجار با علاقه زیاد این مسابقات را پی می گیرند.»


پال اردوش، ریاضی دان مجارستانی سرانجام پس از انتشار مقالات مختلف در رشته ریاضی در 20 سپتامبر 1996 میلادی در 83 سالگی در شهر "ورشو" در کشور "لهستان" درگذشت.

پال اردوش، ریاضی دان مجارستانی سرانجام پس از انتشار مقالات مختلف در رشته ریاضی در 20 سپتامبر 1996 میلادی در 83 سالگی در شهر "ورشو" در کشور "لهستان" درگذشت.


هر ساله رقابتی به یاد اردوش و به نام او برگزار می شود که جایزه آن یکی از 2 جایزه فدراسیون جهانی مسابقات ملی ریاضی است و به ریاضیدانانی که نقش موثری در توسعه ریاضی در سطح ملی و ارتقای آموزش ریاضی ایفا کرده اند، اعطا می شود.جایزه "پال اردوش" در سال 2006 میلادی به "دکتر علی رجالی" از کشور "ایران" و تنی چند نفر از ریاضیدانان برجسته جهان اهدا شد.

هر ساله رقابتی به یاد اردوش و به نام او برگزار می شود که جایزه آن یکی از 2 جایزه فدراسیون جهانی مسابقات ملی ریاضی است و به ریاضیدانانی که نقش موثری در توسعه ریاضی در سطح ملی و ارتقای آموزش ریاضی ایفا کرده اند، اعطا می شود.جایزه "پال اردوش" در سال 2006 میلادی به "دکتر علی رجالی" از کشور "ایران" و تنی چند نفر از ریاضیدانان برجسته جهان اهدا شد.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۱۴:۴۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۱۴:۵۰

پال اردوش

خلاصه زندگی نامه

 پال اردوش، ریاضیدان مجارستانی که در نگارش بیش از 1500 مقاله و کتاب همکاری داشت و سهم بسزایی در تاریخ ریاضی دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع