جستجو در مطالب و اشخاص
ویلیام هاروی (William Harvey) در اول آوریل 1578 در شهر "فوکستن" انگلستان متولد شد. او در خانواده ای مرفه رشد کرد، پدرش بازرگانی ثروتمند بود که هشت پسر و دختر داشت.او به علم طب علاقه مند شد و در تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داد وی اولین کسی بود که به تشریح چگونگی ضربان قلب و گردش خون پرداخت که پس از مخالفتهای بسیار نظریه وی مورد قبول واقع شد.وی در 79 سالگی در لندن درگذشت. 

ویلیام هاروی (William Harvey) در اول آوریل 1578 در شهر "فوکستن" انگلستان متولد شد. او در خانواده ای مرفه رشد کرد، پدرش بازرگانی ثروتمند بود که هشت پسر و دختر داشت.او به علم طب علاقه مند شد و در تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داد وی اولین کسی بود که به تشریح چگونگی ضربان قلب و گردش خون پرداخت که پس از مخالفتهای بسیار نظریه وی مورد قبول واقع شد.وی در 79 سالگی در لندن درگذشت. 


هاروی در10  سالگی وارد دبیرستان شده و بیش از پانزده سال نداشت که وارد کالج "کینز" در "کمبریج" شد. علاقه به رشته طبهنگامیکه دولت انگلستان جسد شخص جانی را برای کالبد شکافی و بررسی های پزشکی در اختیار کالج گذاشت. از همین موقع به رشته طب علاقمند شد. بدین ترتیب او به ایتالیا رفت تا در دانشگاه "پادوا" مشغول تحصیل طب شود. دانشگاه پادوا از سه قرن قبل یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز علم پزشکی بود و در آنجا استادانی چون گالیله و "وزالیوس" تدریس می کردند. هاروی در سال 1602 پس از دریافت درجه دکترا پزشکی به لندن بازگشت و به طبابت پرداخت او چنان مشهور و معروف گردید که به دربار نیز راه یافت و پزشک دربار شد. از جمله بیمارانش به "فرانیسیس بیکن" (نقاش معروف انگلیسی) می توان اشاره کرد.هاروی به تحقیقات و آزمایشات پزشکی بیشتر از درمان کردن بیماران علاقمند بود. هاروی مطالعات و تحقیقات پزشکی خود را با جانداران شروع کرد، به این صورت که با بازکردن سینه حیوانات مستقیما ضربان قلب آنها را مورد بررسی قرار داد و دید که قلب چگونه حرکت می کند و می ایستد.  

هاروی در10  سالگی وارد دبیرستان شده و بیش از پانزده سال نداشت که وارد کالج "کینز" در "کمبریج" شد. علاقه به رشته طبهنگامیکه دولت انگلستان جسد شخص جانی را برای کالبد شکافی و بررسی های پزشکی در اختیار کالج گذاشت. از همین موقع به رشته طب علاقمند شد. بدین ترتیب او به ایتالیا رفت تا در دانشگاه "پادوا" مشغول تحصیل طب شود. دانشگاه پادوا از سه قرن قبل یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز علم پزشکی بود و در آنجا استادانی چون گالیله و "وزالیوس" تدریس می کردند. هاروی در سال 1602 پس از دریافت درجه دکترا پزشکی به لندن بازگشت و به طبابت پرداخت او چنان مشهور و معروف گردید که به دربار نیز راه یافت و پزشک دربار شد. از جمله بیمارانش به "فرانیسیس بیکن" (نقاش معروف انگلیسی) می توان اشاره کرد.هاروی به تحقیقات و آزمایشات پزشکی بیشتر از درمان کردن بیماران علاقمند بود. هاروی مطالعات و تحقیقات پزشکی خود را با جانداران شروع کرد، به این صورت که با بازکردن سینه حیوانات مستقیما ضربان قلب آنها را مورد بررسی قرار داد و دید که قلب چگونه حرکت می کند و می ایستد.  


هاروی پس از مطالعات و مشاهدات عینی در مورد قلب جانواران دریافت که قلب یک عضله است و مانند تلمبه عمل می کند و متناوباً بخاطر ضربان سفت و نرم می شود. سپس از مسیر خود را در بدن انسان دنبال کرد و پی به وجود شریان و ورید برد. او متوجه شد که قلب در هر نیم ساعت هزار بار می زند واذعان داشت که اگر مقدار خونی که هر بار از قلب خارج می شود را در تعداد ضربان آن ضرب کنیم مشخص می شود که در هر نیم ساعت 8000 تا 12000 گرم خون بوسیله قلب در شریانها جریان می یابد و این رقم به مراتب بیش از کلیه مقدار خون بدن است. بدین طریق با 72 ضربه در دقیقه قلب در هر دقیقه یک گالن و هر روز 1500 گالن خون به خارج می فرستد یعنی خون در بدن در هر لحظه تجدید نمی شود بلکه پس از انجام وظیفه خود از سیاهرگها به قلب باز می گردد. به عبارت دیگر خون در دوران یا گردش است. چاپ نظریه گردش خون و مخالفتها هاروی نتایج تحقیقات خود را در سال 1628 چاپ کرد که به نام "حرکات قلب و خون" معروف شد. اما بسیاری با وی مخالفت پرداختند و هاروی را که مطرح کننده نظریه گردش خون بود، حکیم گردشی می نامیدند. در این دوران تنها کسی که از او حمایت می کرد، چارلز بود اما بعد از مرگ چارلز مخالفان خانه اش را غارت کردند و بسیاری از نوشته هایش را برداشتند. پذیرش نظریه گردش خوناما سرانجام در روزهای پایانی عمر هاروی موضوع گردش خون از جانب بسیاری از پزشکان مورد قبول واقع شد. او در سال 1654 به ریاست مدرسه عالی پزشکان انتخاب کردند. 

هاروی پس از مطالعات و مشاهدات عینی در مورد قلب جانواران دریافت که قلب یک عضله است و مانند تلمبه عمل می کند و متناوباً بخاطر ضربان سفت و نرم می شود. سپس از مسیر خود را در بدن انسان دنبال کرد و پی به وجود شریان و ورید برد. او متوجه شد که قلب در هر نیم ساعت هزار بار می زند واذعان داشت که اگر مقدار خونی که هر بار از قلب خارج می شود را در تعداد ضربان آن ضرب کنیم مشخص می شود که در هر نیم ساعت 8000 تا 12000 گرم خون بوسیله قلب در شریانها جریان می یابد و این رقم به مراتب بیش از کلیه مقدار خون بدن است. بدین طریق با 72 ضربه در دقیقه قلب در هر دقیقه یک گالن و هر روز 1500 گالن خون به خارج می فرستد یعنی خون در بدن در هر لحظه تجدید نمی شود بلکه پس از انجام وظیفه خود از سیاهرگها به قلب باز می گردد. به عبارت دیگر خون در دوران یا گردش است. چاپ نظریه گردش خون و مخالفتها هاروی نتایج تحقیقات خود را در سال 1628 چاپ کرد که به نام "حرکات قلب و خون" معروف شد. اما بسیاری با وی مخالفت پرداختند و هاروی را که مطرح کننده نظریه گردش خون بود، حکیم گردشی می نامیدند. در این دوران تنها کسی که از او حمایت می کرد، چارلز بود اما بعد از مرگ چارلز مخالفان خانه اش را غارت کردند و بسیاری از نوشته هایش را برداشتند. پذیرش نظریه گردش خوناما سرانجام در روزهای پایانی عمر هاروی موضوع گردش خون از جانب بسیاری از پزشکان مورد قبول واقع شد. او در سال 1654 به ریاست مدرسه عالی پزشکان انتخاب کردند. 


هاروی در 3 ژوئن 1657 در 79 سالگی در لندن درگذشت. 

هاروی در 3 ژوئن 1657 در 79 سالگی در لندن درگذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۵۹:۴۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۲:۵۶

ویلیام هاروی

خلاصه زندگی نامه

 ویلیام هاروی، پزشک انگلیسی که پایه گذار فیزیولوژی نوین بود. وی نخستین کسی بود که نظریه گردش خون را مطرح کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع