فرانسوا ماری آروئه (به فرانسوی: François Marie Arouet) درتاریخ 21 نوامبر 1694 در پاریس دیده به جهان گشود. وی تحصیلات خود را در مدرسه "لویی کبیر" به پایان رساند و مدتی به شاگردی یکی از قضات دادگستری فرانسه درآمد. پس از چندی نیز جایزه آکادمی فرانسه به او داده شد. فرانسوا بعدها نام "ولتر" (Voltaire) را بر خود نهاد. او در سال 1715، اشعاری بر ضد "فیلیپ دوم" از خانواده "اورلئان" سرود که باعث تبعید وی از فرانسه گشت. پس از مدتی عفو و آزاد شد، ولی دوباره مورد اتهام قرار گرفت و او را به زندان "باستیل" فرستادند، اما بعد از رهایی از زندان، زندگی راحت و آسوده ای داشت. وی در سال 1778 در گذشت.

فرانسوا ماری آروئه (به فرانسوی: François Marie Arouet) درتاریخ 21 نوامبر 1694 در پاریس دیده به جهان گشود. وی تحصیلات خود را در مدرسه "لویی کبیر" به پایان رساند و مدتی به شاگردی یکی از قضات دادگستری فرانسه درآمد. پس از چندی نیز جایزه آکادمی فرانسه به او داده شد. فرانسوا بعدها نام "ولتر" (Voltaire) را بر خود نهاد. او در سال 1715، اشعاری بر ضد "فیلیپ دوم" از خانواده "اورلئان" سرود که باعث تبعید وی از فرانسه گشت. پس از مدتی عفو و آزاد شد، ولی دوباره مورد اتهام قرار گرفت و او را به زندان "باستیل" فرستادند، اما بعد از رهایی از زندان، زندگی راحت و آسوده ای داشت. وی در سال 1778 در گذشت.


ولتر در سال 1723، منظومه‌های "هنریاد" را که درباره سلطنت "هانری چهارم" بود، منتشر کرد و درسال 1724، نمایشنامه‌ای را در پاریس به معرض تماشا گذاشت. وی در سال 1725، بر اثر پیشامد مجبور شد پاریس را ترک گفته و به انگلستان برود. در این زمان با چند تن از شعرای انگلیسی آشنا شد و مقاله هایی به زبان انگلیسی منتشر کرد. وی در سال 1729 به پاریس بازگشت و تراژدی "بروتوس" را نوشت و در سال 1748، نمایشنامه "سمیرامیس" را به قصد رقابت با "کره ‌بیون" به رشته تحریر درآورد. در سال 1776 ضمن انتقاد از آثار شکسپیر، قطعات "ایرن" و "آگاتوکل" را نوشت.

ولتر در سال 1723، منظومه‌های "هنریاد" را که درباره سلطنت "هانری چهارم" بود، منتشر کرد و درسال 1724، نمایشنامه‌ای را در پاریس به معرض تماشا گذاشت. وی در سال 1725، بر اثر پیشامد مجبور شد پاریس را ترک گفته و به انگلستان برود. در این زمان با چند تن از شعرای انگلیسی آشنا شد و مقاله هایی به زبان انگلیسی منتشر کرد. وی در سال 1729 به پاریس بازگشت و تراژدی "بروتوس" را نوشت و در سال 1748، نمایشنامه "سمیرامیس" را به قصد رقابت با "کره ‌بیون" به رشته تحریر درآورد. در سال 1776 ضمن انتقاد از آثار شکسپیر، قطعات "ایرن" و "آگاتوکل" را نوشت.


سیاسی فرانسوا نه موافق حکومت سلطنتی است و نه جمهوری، بلکه خواستار رژیمی منطبق بر قانون اساسی است. مذهبی ولتر مخالف مذاهب ساختگی و طرفدار مذهب طبیعی است؛ یعنی باور ساده به خدای واحد و خالق. اخلاقی به نظر ولتر، خدا و طبیعت اصول زندگی اند و زندگی بدون خدا به هیچ دردی نمی خورد. وی در این باره می گوید:«اگرخدا وجود نداشته باشد، باید آنرا خلق کنیم». ولتر بر این باور است که جاودانگی و رابطه جسم و روح از درک انسان خارج است.

سیاسی فرانسوا نه موافق حکومت سلطنتی است و نه جمهوری، بلکه خواستار رژیمی منطبق بر قانون اساسی است. مذهبی ولتر مخالف مذاهب ساختگی و طرفدار مذهب طبیعی است؛ یعنی باور ساده به خدای واحد و خالق. اخلاقی به نظر ولتر، خدا و طبیعت اصول زندگی اند و زندگی بدون خدا به هیچ دردی نمی خورد. وی در این باره می گوید:«اگرخدا وجود نداشته باشد، باید آنرا خلق کنیم». ولتر بر این باور است که جاودانگی و رابطه جسم و روح از درک انسان خارج است.


ولتر به سبک کلاسیک تمایل داشت و "راسین" (درام نویس فرانسوی) را به عنوان مدل خود انتخاب کرده بود. قدرت سبک او در به کار بردن استعاره و ایجاز برای جمله های کوتاه و ردیف بوده؛ به گونه ای که هیچ واژه ای اضافه نیست. به دلیل همین ویژگی است که او را نویسنده ای کلاسیک می دانند.

ولتر به سبک کلاسیک تمایل داشت و "راسین" (درام نویس فرانسوی) را به عنوان مدل خود انتخاب کرده بود. قدرت سبک او در به کار بردن استعاره و ایجاز برای جمله های کوتاه و ردیف بوده؛ به گونه ای که هیچ واژه ای اضافه نیست. به دلیل همین ویژگی است که او را نویسنده ای کلاسیک می دانند.


- نامه های انگلیسی یا نامه های فلسفی (Les Lettres philosophiques) - فرهنگ فلسفی (Dictionnaire philosophique) - میکرومگا (Micromegs)  - زدیگ (Zadig) - ساده لوح (Candide) - ایرن (Irene) - مروپ (Merope) - سمیرامیس(Semiramis) - انژنو (Ingenu) - یتیم چین (Orphlin de la Chine) - مرگ قیصر - دوشیزه اورلئان - کاندید کارهای تحقیقی - تاریخ روسیه - فرهنگ فلسفی - عصر لویی چهاردهم رساله ها - اشعاری درباره فاجعه لیسبون - اخلاق و روحیه ملل - رساله ای درباره تعصب
  • نامه های انگلیسی یا نامه های فلسفی (Les Lettres philosophiques) - فرهنگ فلسفی (Dictionnaire philosophique) - میکرومگا (Micromegs) - زدیگ (Zadig) - ساده لوح (Candide) - ایرن (Irene) - مروپ (Merope) - سمیرامیس(Semiramis) - انژنو (Ingenu) - یتیم چین (Orphlin de la Chine) - مرگ قیصر - دوشیزه اورلئان - کاندید کارهای تحقیقی - تاریخ روسیه - فرهنگ فلسفی - عصر لویی چهاردهم رساله ها - اشعاری درباره فاجعه لیسبون - اخلاق و روحیه ملل - رساله ای درباره تعصب


اشعاری درباره فاجعه لیسبون به دنبال زمین لرزه "لیسبون"، ولتر دچار بدبینی شد و بر سر مساله مشیت الهی به بحث و مناظره با "روسو"(متفکر سوئیسی) پرداخت و این رساله، در ارتباط با همین زمین لرزه است. اخلاق و روحیه ملل این رساله یکی دیگر از رساله های ولتر می باشد که در آن، جنایت، جنگ، تعصب و ستمی را که در تاریخ بشر وجود داشته، به تصویر می کشد. رساله ای درباره تعصب ولتر در این اثر خود از کل بشریت در برابر تعصب دفاع می کند و باورهای آزادیخواهانه را گسترش می دهد.

اشعاری درباره فاجعه لیسبون به دنبال زمین لرزه "لیسبون"، ولتر دچار بدبینی شد و بر سر مساله مشیت الهی به بحث و مناظره با "روسو"(متفکر سوئیسی) پرداخت و این رساله، در ارتباط با همین زمین لرزه است. اخلاق و روحیه ملل این رساله یکی دیگر از رساله های ولتر می باشد که در آن، جنایت، جنگ، تعصب و ستمی را که در تاریخ بشر وجود داشته، به تصویر می کشد. رساله ای درباره تعصب ولتر در این اثر خود از کل بشریت در برابر تعصب دفاع می کند و باورهای آزادیخواهانه را گسترش می دهد.


ولتر در تاریخ 30 مه 1778 به علت کار و خستگی زیاد، زندگی را بدرود گفت.

ولتر در تاریخ 30 مه 1778 به علت کار و خستگی زیاد، زندگی را بدرود گفت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۵:۰۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۵:۰۹

ولتر

خلاصه زندگی نامه

 فرانسوا ماری آروئه، مشهور به ولتر، نویسنده، شاعر و فیلسوف فرانسوی قرن 17 بوده است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع