نیکولاوس کوپرنیکوس (Nicolaus Copernicus) 19 فوریه سال 1473 در شهر "تورون" در "لهستان" متولد شد. در همان اوایل کودکی پدرش را از دست داد. بنابراین عمویش تعلیم و تربیت را بر عهده گرفت.کوپرنیک پس از تحصیل در ایتالیا به لهستان بازگشت و متولی کلیسا شد. وی در اواخر عمر اعتقادات خود را در مورد سیاراتوی در 70 سالگی در لهستان درگذشت و 150 سال پس از او دانشمندان اندیشه های او را پذیرفتند.

نیکولاوس کوپرنیکوس (Nicolaus Copernicus) 19 فوریه سال 1473 در شهر "تورون" در "لهستان" متولد شد. در همان اوایل کودکی پدرش را از دست داد. بنابراین عمویش تعلیم و تربیت را بر عهده گرفت.کوپرنیک پس از تحصیل در ایتالیا به لهستان بازگشت و متولی کلیسا شد. وی در اواخر عمر اعتقادات خود را در مورد سیاراتوی در 70 سالگی در لهستان درگذشت و 150 سال پس از او دانشمندان اندیشه های او را پذیرفتند.


عمویش که بعدها به مقام اسقفی رسید، وی را برای تحصیل به دانشگاه "کراکو" لهستان فرستاد و او در آنجا به تحصیل ریاضیات و نقاشی پرداخت. وی در سن 23 سالگی برای تحصیل طب به دانشگاه "پادوا" ایتالیا رفت و برای تحصیل نجوم عازم دانشگاه "بولونیا" ایتالیا شد. به دنبال دانش و استعداد فراوانش کرسی تدریس "ریاضیات" را به دست آورد و به شاگرادنش علوم آسمان شناسی نقل شده از دورانهای پیشین را که اختر شناس یونانی "بطلمیوس" حدود 1370 سال قبل از زمان او بنیان نهاده بود تدریس می ‌کرد.

عمویش که بعدها به مقام اسقفی رسید، وی را برای تحصیل به دانشگاه "کراکو" لهستان فرستاد و او در آنجا به تحصیل ریاضیات و نقاشی پرداخت. وی در سن 23 سالگی برای تحصیل طب به دانشگاه "پادوا" ایتالیا رفت و برای تحصیل نجوم عازم دانشگاه "بولونیا" ایتالیا شد. به دنبال دانش و استعداد فراوانش کرسی تدریس "ریاضیات" را به دست آورد و به شاگرادنش علوم آسمان شناسی نقل شده از دورانهای پیشین را که اختر شناس یونانی "بطلمیوس" حدود 1370 سال قبل از زمان او بنیان نهاده بود تدریس می ‌کرد.


کوپرنیک در سال 1505 به "لهستان" بازگشت چرا که عمویش به مقام کشیشی رسیده بود و زیر نظر عمویش به خدمات روحانی مشغول شد. در این هنگام کوپرنیک پس از مطالعه در آثار منجمین گذشته در سال 1503 اعلام کرد که با حرکت دورانی زمین که در هر 24 ساعت یکبار به دور خود می چرخد موافق است و عقاید خود را در کتابی به نام "گردش افلاک آسمانی" بیان کرد. اما برای اینکه زندگیش به مخاطره نیفتد و لطمه ای به زندگی آرامش، وارد نشود، از انتشار افکار و عقیده خود چشم پوشی کرد و در همان دوران خفقان بود که محاکمات گالیله و "برونو" اتفاق افتاد.

کوپرنیک در سال 1505 به "لهستان" بازگشت چرا که عمویش به مقام کشیشی رسیده بود و زیر نظر عمویش به خدمات روحانی مشغول شد. در این هنگام کوپرنیک پس از مطالعه در آثار منجمین گذشته در سال 1503 اعلام کرد که با حرکت دورانی زمین که در هر 24 ساعت یکبار به دور خود می چرخد موافق است و عقاید خود را در کتابی به نام "گردش افلاک آسمانی" بیان کرد. اما برای اینکه زندگیش به مخاطره نیفتد و لطمه ای به زندگی آرامش، وارد نشود، از انتشار افکار و عقیده خود چشم پوشی کرد و در همان دوران خفقان بود که محاکمات گالیله و "برونو" اتفاق افتاد.


نظریه بطلمیوسدر تصویر "بطلمیوس" از نظام عالم زمین مرکز عالم است و سیارات هر یک در دایره‌ ای که شعاع آن فاصله سیاره تا زمین است به گرد زمین می‌ چرخند. این نظریه پاکیزه این امکان را فراهم می کرد مه از آن برای محاسبات مداری سیاره‌ ها نیز استفاده کرد. اما هر چه که بود نظریه‌ ای غلط بود و باید 1700 سال می‌ گذشت و مشاهدات نجومی با دقت کافی امکان پذیر و انجام می ‌شد تا زمینه به زیر سؤال رفتن آن فراهم می ‌گردید. با این حال آغازگر انقلاب علمی در یونان بود. تناقضات در نظریه بطلمیوسبر اساس نظریه بطلمیوس عالم از شرق به غرب به دور زمین می ‌گردد، ولی کوپرنیک خود از آنچه که درس می‌داد ناراضی بود. بسیاری از چیزهایی که او مشاهده کرده بود با این فرضیه قابل توجیه و بیان نبود و خود فرضیه نیز دارای تضادها و تناقضهایی بود. مثلا چرا ستارگان در مقایسه با ماه سریعتر حرکت می‌ کردند تا در مقایسه با خورشید؟ به همین جهت تصمیم گرفت کرسی استادی خود در دانشگاه را ترک کند تا بتواند عمیقتر و اصولی ‌تر به پژوهش در دانش اختر شناسی بپردازد. پژوهش در زمینه حرکات اجرام آسمانیاز آنجایی که نخستین تلسکوپ سالها پس از مرگ او اختراع شد، مجبور بود برای پژوهش در زمینه حرکات اجرام آسمانی تنها به چشمان خود متکی باشد. او برای اینکار دستور داد در اتاق مطالعه ‌اش در برج کلیسا شکافهایی در سقف ایجاد کنند او می ‌توانست شبها مشاهده کند که ستارگان چگونه بر فراز این شکافها عبور می ‌کنند. وی در سال 1507 دریافت که اگر بجای زمین، خورشید مرکز عالم فرض شود جداول نجومی موقعیت مکانی سیارات با دقت بس بهتری قابل محاسبه است. موقعیت یابی سیاراتترتیب جدیدی که کوپرنیک برای موقعیت سیارات بر پایه افزایش فاصله آنها تا خورشید در نظر گرفت؛ یعنی ترتیب: عطارد، زهره، زمین، ماه، مریخ، مشتری و زحل جای ترتیب قبلی در نظریه زمین مرکزی را گرفت. بنابر اصل پیشنهادی کوپرنیک چنانچه مدار گردش زمین به دور خورشید از مدارات مشتری و زحل تنگتر باشد زمین متناوبا‌ از آنها پیش افتاده، سبب می‌ شود آن دو در آسمان شب در حال چرخش در جهت معکوس به نظر آیند. دیگر اینکه پدیده تقدیم اعتدالین را اینک می ‌شد با فرض تکان خوردن زمین (لرزش خفیف شبیه لرزش ژله) حین چرخش به دور محور خود توضیح داد.اعتدالین به هنگام عبور خورشید از صفحه مدار بر استوای زمین رخ می ‌دهند و برابری طول شب و روز در سراسر کره زمین را سبب می‌ شوند اعتدال بهاری حوالی اول فروردین ماه و اعتدال پاییزی در حوالی آخر شهریور رخ می ‌دهد، مشکل در آن زمان این بود که اعتدالین هر سال اندکی زودتر رخ می ‌دادند و نظریه قدیمی بطلمیوس قادر به توضیح آن رویداد نبود. پیدایش فصول سال نیز اگر زمین در سال یکبار به دور خورشید می‌چرخید و محور آن با راستای قرار گرفتن خورشید زاویه می‌ساخت، بهتر قابل توضیح بود. خورشید مرکزی یا زمین مرکزیکوپرنیک ثابت کرد که در حقیقت این خورشید است که در مرکز جهان ما قرار دارد و زمین مانند معدودی از اجرام آسمانی بزرگ دیگر که او مشاهده کرده بود، به دور خورشید در گردش است. او این سیاره‌ ها را "پلانت" نامید که از واژه ‌ای یونانی به معنای مهاجر گرفته شده است و شامل سیاراتی است که پیش از این ذکر شد.کوپرنیک درباره ماه فرضیه بطلمیوس را تأیید می‌ کرد و به این باور بود که ماه واقعا‌ به دور زمین می‌ چرخد، در حالیکه زمین به دور خورشید می ‌گردد و ماه به عنوان قمر زمین به همراه آن به دور خورشید می ‌گردد.

نظریه بطلمیوسدر تصویر "بطلمیوس" از نظام عالم زمین مرکز عالم است و سیارات هر یک در دایره‌ ای که شعاع آن فاصله سیاره تا زمین است به گرد زمین می‌ چرخند. این نظریه پاکیزه این امکان را فراهم می کرد مه از آن برای محاسبات مداری سیاره‌ ها نیز استفاده کرد. اما هر چه که بود نظریه‌ ای غلط بود و باید 1700 سال می‌ گذشت و مشاهدات نجومی با دقت کافی امکان پذیر و انجام می ‌شد تا زمینه به زیر سؤال رفتن آن فراهم می ‌گردید. با این حال آغازگر انقلاب علمی در یونان بود. تناقضات در نظریه بطلمیوسبر اساس نظریه بطلمیوس عالم از شرق به غرب به دور زمین می ‌گردد، ولی کوپرنیک خود از آنچه که درس می‌داد ناراضی بود. بسیاری از چیزهایی که او مشاهده کرده بود با این فرضیه قابل توجیه و بیان نبود و خود فرضیه نیز دارای تضادها و تناقضهایی بود. مثلا چرا ستارگان در مقایسه با ماه سریعتر حرکت می‌ کردند تا در مقایسه با خورشید؟ به همین جهت تصمیم گرفت کرسی استادی خود در دانشگاه را ترک کند تا بتواند عمیقتر و اصولی ‌تر به پژوهش در دانش اختر شناسی بپردازد. پژوهش در زمینه حرکات اجرام آسمانیاز آنجایی که نخستین تلسکوپ سالها پس از مرگ او اختراع شد، مجبور بود برای پژوهش در زمینه حرکات اجرام آسمانی تنها به چشمان خود متکی باشد. او برای اینکار دستور داد در اتاق مطالعه ‌اش در برج کلیسا شکافهایی در سقف ایجاد کنند او می ‌توانست شبها مشاهده کند که ستارگان چگونه بر فراز این شکافها عبور می ‌کنند. وی در سال 1507 دریافت که اگر بجای زمین، خورشید مرکز عالم فرض شود جداول نجومی موقعیت مکانی سیارات با دقت بس بهتری قابل محاسبه است. موقعیت یابی سیاراتترتیب جدیدی که کوپرنیک برای موقعیت سیارات بر پایه افزایش فاصله آنها تا خورشید در نظر گرفت؛ یعنی ترتیب: عطارد، زهره، زمین، ماه، مریخ، مشتری و زحل جای ترتیب قبلی در نظریه زمین مرکزی را گرفت. بنابر اصل پیشنهادی کوپرنیک چنانچه مدار گردش زمین به دور خورشید از مدارات مشتری و زحل تنگتر باشد زمین متناوبا‌ از آنها پیش افتاده، سبب می‌ شود آن دو در آسمان شب در حال چرخش در جهت معکوس به نظر آیند. دیگر اینکه پدیده تقدیم اعتدالین را اینک می ‌شد با فرض تکان خوردن زمین (لرزش خفیف شبیه لرزش ژله) حین چرخش به دور محور خود توضیح داد.اعتدالین به هنگام عبور خورشید از صفحه مدار بر استوای زمین رخ می ‌دهند و برابری طول شب و روز در سراسر کره زمین را سبب می‌ شوند اعتدال بهاری حوالی اول فروردین ماه و اعتدال پاییزی در حوالی آخر شهریور رخ می ‌دهد، مشکل در آن زمان این بود که اعتدالین هر سال اندکی زودتر رخ می ‌دادند و نظریه قدیمی بطلمیوس قادر به توضیح آن رویداد نبود. پیدایش فصول سال نیز اگر زمین در سال یکبار به دور خورشید می‌چرخید و محور آن با راستای قرار گرفتن خورشید زاویه می‌ساخت، بهتر قابل توضیح بود. خورشید مرکزی یا زمین مرکزیکوپرنیک ثابت کرد که در حقیقت این خورشید است که در مرکز جهان ما قرار دارد و زمین مانند معدودی از اجرام آسمانی بزرگ دیگر که او مشاهده کرده بود، به دور خورشید در گردش است. او این سیاره‌ ها را "پلانت" نامید که از واژه ‌ای یونانی به معنای مهاجر گرفته شده است و شامل سیاراتی است که پیش از این ذکر شد.کوپرنیک درباره ماه فرضیه بطلمیوس را تأیید می‌ کرد و به این باور بود که ماه واقعا‌ به دور زمین می‌ چرخد، در حالیکه زمین به دور خورشید می ‌گردد و ماه به عنوان قمر زمین به همراه آن به دور خورشید می ‌گردد.


در سال 1512 به دستور پادشاه لهستان موظف شد که راه حلی برای بحران پولی کشور پیدا کند. وی که مدتها از انتشار افکار و عقاید خود چشم پوشی می نمود عاقبت تصمیم گرفت که کتاب خود را قبل از آنکه چاپ کند چند نسخه خطی آن را برای دوستان خود بفرستد. به اصرار "رتیکوس"، ریاضیدان اتریشی تمایل پیدا کرد تا کتاب را چاپ کند. او یکی از وفادارترین شاگردان وی بود که به چاپ کتاب کوپرنیک اقدام کرد و برای اینکه جانب احتیاط را رعایت کند آن را به پاپ "پاولوس" اهدا کرد. اختراع آسیاب آبران و بنا نهادن یک روش پولیکوپرنیک به عنوان مخترع یک سیستم جدید سد بندی و ذخیره آب با یک آسیای آبران اختراع کرد که بوسیله آن آب آشامیدنی از یک رودخانه که در فاصله 3 کیلومتری قرار داشت به داخل شهر هدایت می‌ شد و بالاخره به عنوان ریاضیدان و حسابدار یک روش پولی سکه‌ ای جدید برای "پروسیای غربی" و پادشاهی "لهستان" بنا نهاد.

در سال 1512 به دستور پادشاه لهستان موظف شد که راه حلی برای بحران پولی کشور پیدا کند. وی که مدتها از انتشار افکار و عقاید خود چشم پوشی می نمود عاقبت تصمیم گرفت که کتاب خود را قبل از آنکه چاپ کند چند نسخه خطی آن را برای دوستان خود بفرستد. به اصرار "رتیکوس"، ریاضیدان اتریشی تمایل پیدا کرد تا کتاب را چاپ کند. او یکی از وفادارترین شاگردان وی بود که به چاپ کتاب کوپرنیک اقدام کرد و برای اینکه جانب احتیاط را رعایت کند آن را به پاپ "پاولوس" اهدا کرد. اختراع آسیاب آبران و بنا نهادن یک روش پولیکوپرنیک به عنوان مخترع یک سیستم جدید سد بندی و ذخیره آب با یک آسیای آبران اختراع کرد که بوسیله آن آب آشامیدنی از یک رودخانه که در فاصله 3 کیلومتری قرار داشت به داخل شهر هدایت می‌ شد و بالاخره به عنوان ریاضیدان و حسابدار یک روش پولی سکه‌ ای جدید برای "پروسیای غربی" و پادشاهی "لهستان" بنا نهاد.


کوپرنیک در 24 ماه مه سال 1543 در حالیکه نسخه چاپ شده کتاب در بستر مرگ به دست وی رسید درگذشت. سرانجام پس از گذشت 150 سال از مرگش دانشمندان اندیشه‌ های او را پذیرفتند.

کوپرنیک در 24 ماه مه سال 1543 در حالیکه نسخه چاپ شده کتاب در بستر مرگ به دست وی رسید درگذشت. سرانجام پس از گذشت 150 سال از مرگش دانشمندان اندیشه‌ های او را پذیرفتند.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۹:۱۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۹:۱۳

نیکلاوس کوپرنیک

خلاصه زندگی نامه

 نیکولاوس کوپرنیکوس، ریاضیدان و منجم لهستانی که معتقد به مرکزیت خورشید بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع