جستجو در مطالب و اشخاص
نعمت الله فاضلی، در سال 1343 در روستای "مصلح آباد" واقع در استان "اراک"، به دنیا آمد. او تحصیلات عمومی خود را در "اراک" و تحصیلات دانشگاهی خود را در تبریز و تهران گذرانده و سرانجام دکترای خود را در رشته "انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی" از دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرق و آفریقا) در سال 2004 اخذ کرد. وی پس از کسب مدارج علمی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شده و سپس به عضویت هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درآمد. لازم به ذکر است، دکتر فاضلی سابقه پژوهشگری در "مدرسه مطالعات شرق و آفریقا" دانشگاه لندن (SOAS) و عضویت در هیات علمی وابسته "دانشکده مطالعات جهان" دانشگاه تهران را نیز در کارنامه خود دارد. فاضلی در واقع نقش موثری در گسترش رشته مطالعات فرهنگی در ایران داشته و نو آوری های قابل توجهی در زمینه روش شناسی در این رشته به عمل آورده است. وی یکی از نمایندگان انسان شناسی مدرن در ایران است. از فاضلی کتاب‌ ها، مقاله ‌ها و ترجمه‌ های متعددی برجای مانده که از میان آنها می‌ توان به کتاب "انسان‌شناسی مدرن در ایران معاصر، تاریخچه، تحولات، مسایل و چالش‌ها"، "مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران"، "ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران: انسان شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم" اشاره کرد. 

فاضلی پس از پایان تحصیلات عمومی در اراک، برای ادامه تحصیل راهی تبریز شده و پس از چندی در سال 1366 در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد. وی پس از آن در سال 1370، موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته انسانشناسی شده و سرانجام توانست دکترای خود را در سال 1383 در رشته "انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی" از دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرق و آفریقا) اخذ نماید. 

فاضلی از سال 1369 به بعد در دانشگاه های مختلف تهران بصورت تدریس موظف و حق التدریس به کار آموزش و تدریس اشتغال یافت و در این دوره 15 ساله دروس متعددی را تدریس کرده که به شرح زیر است: -انسانشناسی فرهنگی (دوره کارشناسی) -جامعه شناسی هنر و ادبیات (کارشناسی) -مبانی انسان شناسی (کارشناسی) -انسان شناسی فرهنگی ایران (کارشناسی ارشد) -آشنایی با مطالعات فرهنگی (کارشناسی ارشد) -برنامه ریزی فرهنگی(کارشناسی ارشد) -شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی(کارشناسی ارشد) عضویتها -عضویت در هیآت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران از سال 1374 -عضویت در هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران  از سال 1370 تا 1374 -عضو وابسته هیات علمی مدرسه مطالعات شرق و آفریقای دانشگاه لندن از سال 2004 -عضویت وابسته در هیات علمی مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران از سال 1383 

-معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی (از 1383 تا دی 1384). -ریاست مرکز پژوهش های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1373 الی 1377) -سردبیر فصلنامه تحقیقات و مطالعات فرهنگی نامه پژوهش از 1373 الی 1377 -مدیریت داخلی و ویراستار فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی از 1375 الی 1377 -سردبیر فصلنامه مطالعات فرهنگی و هنری راه دانش –فصلنامه تحقیقات فرهنگی استان مرکزی- (از1373 الی 1377). -جزء پژوهشگران برتر دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1385 

از فاضلی آثاری در غالب کتاب، مقاله و... برجای مانده که مهمترین آنها عبارتند از: کتب -انسان شناسی ایرانی: درآمدری بر تاریخ و وضع کنونی انسان شناسی در ایران -مردم نگاری های سفر: یاداشت های مردم نگاشتی از بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و اسکاتلند -شناخت فرهنگ: مطالعاتی در وضع کنونی فرهنگ در ایران (این کتاب حاوی نه مقاله پژوهشی منتشر شده نگارنده درباره مفهوم فرهنگ، ابعاد اجتماعی و فرهنگی ویدئو در ایران، انسان شناسی شهر اراک، و قالیبافی در ساروق می باشد). -رهیافتی فرهنگی به شناخت موانع توسعه علم و آموزش عالی در ایران (مجموعه نه مقاله پژوهشی نگارنده در زمینه جامعه شناسی و انسان شناسی آموزش عالی و دانشگاه در ایران) -ادبیات از منظر فرهنگ (ده مقاله در زمینه جامعه شناسی و انسان شناسی ادبیات و ادبیات فارسی، ادبیات و فرهنگ عامه فارسی،  خلاقیت فرهنگی و فرهنگ خلاقیت، تحلیل محتوای داستان های کودک و نوجوان در ایران، خاطره نویسی به مثابه دانش و روش، و نقد). -علم به مثابه نقد (دومقاله درباره نقد در اجتماعات علمی ایران و هیجده مقاله نقد کتاب). -تبیین فرهنگ: درآمدی بر انسان شناسی فرهنگی معاصر (مجموعه یازده مقاله در زمینه های آینده انسان شناسی، انسان شناسی کاربردی، نظریه ها و روش های انسان شناسی، و مردم نگاری). -یونسکو. 1376. فرهنگ و توسعه: رهیافت مردم شناختی. ترجمه نعمت الله فاضلی و محمد فاضلی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. -اسلام و جنسیت: بحث مذثی در ایران معاصر. تألیف زیبا میرحسینی. (با همکاری اکرم حلاجی). -فرهنگ و تعهد تالیف مارگارت مید. آماده چاپ (این کتاب قبلاً در سال 1375 در تیراژ محدود توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تکثیر شده است.) مقالات -سیاست های اخیر تولید علم و فناوری در بریتانیا. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره 35-36. سال یازدهم، بهار و تابستان 1383. صص 167-219.       -مباحثه: روشی برای تدریس در دانشگاه: نگرشی مردم نگارانه به آموزش مشارکتی. فصلنامه علوم اجتماعی. 1382  شماره 24، صص 61-101. -بررسی نظام مدیریت ارتباطات و مبادلات بین المللی علمی و دانشگاهی ایران و غرب. (با همکاری دکتر ناصر شممس) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 33. پاییز. 1383صص 121-163. -نگاهی به جهانی شدن و روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزش عالی ایران. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 25، 1383.  صص 1- 43. -بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا: مطالعه ای انسان شناختی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران. نامه انسان شناسی. 1383. دوره اول، شماره سوم. صص 93-132. -چالش های تولید علم در علوم انسانی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی. تابستان 1385. زیر چاپ. -مروری بر سیر مردم شناسی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی. پاییز 1376. شماره 9. صص117-143. -آسیب شناسی مردم شناسی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی. تابستان 1377. شماره 10. صص163-199. -درآمدی بر جامعه شناسی هنر و ادبیات. فصلنامه علوم اجتماعی. پاییز و زمستان 1374. شماره 7-8. صص107-135. -نوروز و مدرنیته: مردم نگاری نوروزی ایرانیان در بریتانیا. فصلنامه نامه انسان شناسی. شماره 5. تابستان 1385. زیر چاپ. -مردم شناسی کاربردی و استعمار. نوشته رالف گریلو و ر. آلن. نامه علوم اجتماعی. بهار و تابستان 1377. شماره 11. صص 97-120. -تسلیم یا طغیان دختران؟ بررسی مردم نگارانه فهم تماشاگران فیلم مستند فراری.  نامه پژوهش فرهنگی. پاییز 1382. شماره 7.صص77-113. -پیامدهای مدرنیته: تحلیلی بر تحولات خانواده و رفتار جنسی در بریتانیا. فصلنامه مطالعات جوانان. شناره 6. بهار 1383. صص 145-171. -فرهنگ و تحولات شهرنشینی اراک (دیدگاه انسان شناختی). با همکاری دکتر محمد سلیمانی. فصلنامه راه دانش. شماره 1، بهار و تابستان 1374. صص165-190. -قالی و قالی بافی در ساروق: پژوهشی مردم شناختی. فصلنامه راه دانش. شماره 5-6. بهار و تابستان 1375. صص125-165.  -خاطره نویسی به مثابه دانش و روش. گفتگوی علیرضا کمری با نگارنده. مجله کتاب ماه هنر. شماره 82. تیر 1384. صص 166-177. -بازار سیاه نقد: مردم نگاری فرهنگ نقد در علوم اجتماعی ایران. کتاب ماه علوم اجتماعی. 1380. شماره 11 –12. صص 33-42. -کالبدشکافی و آسیب شناسی نقادی در اجتماعات علمی ایران. کتاب ماه علوم اجتماعی. مرداد و شهریور 1383. شماره 94-95. صص18-26. -سبک زندگی و جهانی شدن. مجله رشد علوم اجتماعی. تابستان 1385. زیر چاپ. -ارزیابی انتقادی مدرنیسم. فصلنامه نامه پژوهش. شماره 1. تابستان 1375. صص245-266. -گذری بر فرهنگ و ادبیات عامیانه فارسی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان. سال اول، شماره 1. بهار 1375. -آموزش، پژوهش و ترویج: تحلیل محتوای مجله نامه علوم اجتماعی. فصلنامه نمایه پژوهش. شماره 1. 1376. -انسان شناسی در قرن بیست و یکم. خوزه ماتوس مار. فصلنامه فرهنگ و دانش. شماره 1. پاییز 1373. صص 73-79. -مأخذشناسی ادبیات کودک. مجله کلمه. شماره 9-10. 1372. صص66-74. -بررسی جامعه شناختی مدیر مدرسه. مجله کلمه. شماره 6. 1372. صص2-9 -نقد کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی». مجله کتاب ماه علوم اجتماعی. شماره 3. دی 1379. صص3-4 -نقد کتاب «مشدی گلین خانوم» مجله کتاب ماه علوم اجتماعی. شماره 2. آذر 1376.صص3 -کتاب نامه و مقاله نامه مردم شناسی در ایران. مجله کلمه شماره 12. 1373.صص72-80 -چالش های دانش و رسالت دانشگاه در دوره ما. کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 83. شهریور 1383.صص34-38. -تأثیر اشاعه فرهنگی در تغییر فرهنگ. تألیف آدامسون هوبل. نامه پژوهش. شماره 2-3. پاییز 1375. صص297-333. -مفهوم فرهنگ. مجله رشد علوم اجتماعی. شماره 16. 1372. صص 52-62. -فرهنگ: مفهوم، اهمیت و کاربرد آن. در کتاب مجموعه مقالات پیرامون فرهنگ و فرهنگ عمومی. 1376. صص1-46 -مردم شناسی و سیاست: کاربردهای مردم شناسی. تألیف ون ویلن. مجله رهیافت. شماره 18. 1380.صص 13-38. -روش های مردم شناسی. دانیل بیتس -و فرد پلاگ. فصلنامه نمایه پژوهش. شماره 1. 1376. صص 14-31. 

-تحلیل محتوای داستان های کودک و نوجوان. معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دی 1373 -طرح تدوین ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. این طرح با همکاری دکتر مقصود فراستخواه انجام شده است.  تیر 1384. -طرح بررسی و شناخت محیط سیاسی و اجتماعی آموزش و پرورش در ایران. معاونت برنامه ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش. این طرح با همکاری دکتر مقصود فراستخواه انجام شده است اسفند 1384. -بررسی مطالعات آموزش عالی در بریتانیا و آمریکای شمالی. پژهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. -طرح بررسی محیط فرهنگی و اجتماعی مسجد در ایران. این طرح با همکاری دکتر مقصود فراستخواه انجام شده است. اسفند 1384. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۴:۲۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۴:۲۱

نعمت الله فاضلی

خلاصه زندگی نامه

 نعمت الله فاضلی، انسان شناس، نویسنده و پژوهشگر معاصر که نقش موثری در گسترش رشته مطالعات فرهنگی در ایران داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع