جستجو در مطالب و اشخاص
محمود گودرزی در سال 1334 در ملایر استان همدان متولد شد. وی با داشتن مدرک دکتری در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت بدنی و استاد تمام دانشگاه تهران، از جمله مؤسسان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران است که از سال 1387 ریاست این دانشگاه را بر عهده گرفت. او که تا پیش از معرفی سید نصرالله سجادی به مجلس، به عنوان جدی‌ترین گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت ورزش و جوانان شناخته می‌شد تألیفاتی هم در زمینه مدیریت ورزشی دارد که کتاب‌هایی همچون «مدیریت رفتار سازمانی در ورزش»، «مدیریت استعداد» و «اصول علمی کشتی گرفتن و اص‍ول آم‍وزش ک‍ش‍ت‍ی (از م‍ب‍ت‍دی ت‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه) از جمله آن‌هاست. گودرزی در فاصله سال‌های 1359 تا 1361، ریاست فدراسیون تیراندازی و معاونت فنی سازمان تربیت بدنی و به مدت 5 سال تا سال 1368، مسئولیت تربیت بدنی جهاد دانشگاهی را بر عهده داشت. در سوابق مدیریتی گودرزی مدیر کلی تربیت بدنی دانشگاه تهران به مدت 9 سال نیز به چشم می‌خورد. وی دارای كارت مربیگری درجه یک ملی رشته كشتی و درجه 2 ملی در والیبال و مربی رسمی فدراسیون است. گودرزی زمانی که در اواخر آبان سال 92 به عنوان وزیر ورزش به مجلس معرفی شد ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و ریاست انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران را بر عهده داشت.  محمود گودرزی در سال 1390 با انتقاد از ورزش کشور گفته بود: «افرادی که به عنوان تعیین‌کننده و سیاست‌گذاران ورزش در رأس هرم قرارگرفته‌اند به دلیل نداشتن صلاحیت فنی و عدم آشنایی به ورزش کشور مانند کوه یخی می‌مانند که زیر آب شناورند و همواره قادر به گرفتن تصمیمات درست و منطقی نیستند. زمانی که وزیر ورزش انتصابی باشد و شناخت محدودی نسبت به مفاهیم اصلی ورزش داشته باشد، نتیجه کار باید روند سکون به خود بگیرد.»  

عضویت در سپاه پاسداران از سال 1358 تا 1361 سوابق حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس 11 ماه معاون آموزشی پژوهشی پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران سرپرست فدراسیون تیراندازی كشور (1360)  معاون فنی سازمان تربیت بدنی (1360) مسئول تربیت بدنی جهاد دانشگاهی از سال 1363 تا 1368  مدیر كل تربیت بدنی دانشگاه تهران به مدت 9 سال  مشاركت در بنیان‌گذاری دانشكده تربیت بدنی دانشگاه تهران  معاون اداری و مالی دانشكده تربیت بدنی به مدت 7 سال  مشاور آموزشی و تحقیقاتی رئیس سازمان تربیت بدنی از سال 1364 تا 1365  بنیان‌گذار انستیتوی تربیت داوران و مربیان كشور  رئیس دانشكده تربیت بدنی دانشگاه تهران از سال 1376 تا 1381  راه‌اندازی و بنیان‌گذاری اولین مجله علمی پژوهشی علوم ورزشی (حركت) در ایران  مجری احداث طرح‌های عمرانی دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران  بنیان‌گذار و سردبیر نشریه علمی - آموزشی "ورزش دانشگاه انقلاب" (جهاد دانشگاهی)  معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران  مدیرمسئول 4 نشریه علمی پژوهشی سردبیر نشریه بین‌المللی WJSS   

عضو شورای بازنگری طرح جامع ورزش كشور عضو انجمن علمی تربیت بدنی عضو هیئت مؤسس انجمن ورزشی نویسان ایران عضو انجمن جهانی خبرنگاران ورزشی (AIPS) ناظر بر طرح جامع ورزش كشور عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو شورای عالی ورزش دانشگاه تهران عضویت در هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی داخلی و بین‌المللی  

مقطع کارشناسی، تدریس دروس:  تغذیه ورزشكاران    علم تمرین اصول مربیگری مدیریت فیزیولوژی ورزشی   مقطع كارشناسی ارشد، تدریس دروس: مدیریت مالی و اداری اصول و مبانی مدیریت علم تمرین بازاریابی ورزشی مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش   مقطع دكترا، تدریس دروس: مدیریت مالی و اداری اصول و مبانی مدیریت مدیریت پیشرفته سمینار سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS)   مدیریت راهبردی در ورزش مدیریت راهبردی در منابع انسانی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش  

مجری طرح بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت استادان دانشگاه تهران مجری طرح بررسی وضعیت وزن کم کردن کشتی‌گیران سطح ملی - سازمان تربیت بدنی. مجری طرح بررسی شیوع افسردگی در بین ورزشکاران تیمهای ملی - دانشگاه تهران مجری طرح طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی ایران - پژوهشکده تربیت بدنی  مجری طرح بررسی وضعیت فساد اداری و ادراک‌شده در ورزش ایران - پژوهشکده تربیت بدنی.  مجری طرح موانع اجرای استراتژیها در سازمان‌های ورزشی ایران - پژوهشکده تربیت بدنی  مجری طرح، طراحی استراتژی توسعه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران  مجری طرح بررسی وضعیت میزان شادکامی و سلامت روانی در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار - دانشگاه تهران  مجری طرح کمال‌گرایی در ورزشکاران نخبه تیمهای ملی در رشته منتخب - دانشگاه تهران  مجری طرح پژوهشی بررسی کیفیت خدمات دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران  مجری طرح ساماندهی واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 در دانشگاه‌های ایران  

تألیفات: مقایسه عوامل مربوط به شادکامی بین ورزشکاران رشته‌های انفرادی و تیمی دانشگاه تهران مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، مدیریت استعداد روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) (رشته تربیت بدنی) تغذیه ورزشکاران اصول علمی کشتی گرفتن و اص‍ول‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ (از م‍ب‍ت‍دی‌ ت‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه): راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ادان، م‍رب‍ی‍ان، ک‍ش‍ت‍ی‌گ‍ی‍ران‌ – دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی روانشناسی مربیگری سیاست و ورزش رهبری سازمانهای ورزشی   ترجمه‌ها: آناتومی حرکتی در ورزش‌ها، نوشته یورگن واینک  مدیریت برتر، نوشته ریک کانلو   ویراستاری: اصول آموزش کشتی 2 (رشته تربیت بدنی)، نوشته مرتضی رضایی صفوی مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ورزشی، نوشته اسفندیار خسروی زاده و مهرزاد حمیدی اصول آموزش والیبال 1 (رشته تربیت بدنی)، نوشته نصرالله محمدی تربیت بدنی عمومی، نوشته شهرام نظری و عبدالمهدی نصیر زاده بدن‌سازی کامل در والیبال، نوشته عبدالحمید زیتونلی و سخیده زیتونلی اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش، نوشته غلامرضا شعبانی بهار   مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی: ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران... (نشریه حركت شماره 13/ سال 81) بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساس‌نامه فدراسیون فوتبال. (نشریه حركت شماره 19/سال 83) بررسی ارتباط بین درصد چربی و وزن بدون چربی بدن ... . (نشریه حركت شماره 20/ سال 83) سیر نظور ورزش باستانی و زورخانه در ایران. (نشریه حركت شماره 22/ سال 83) بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در ... . (نشریه حركت شماره 24/سال 84) مقایسه شادكامی دانشجویان دختر ورزشكار. (نشریه حركت شماره 25/سال 84) بررسی عملكرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال جمهوری اسلامی ... . (نشریه حركت، شماره 27/ سال 85) تحلیل اماكن ورزشی كشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری. (نشریه حركت، شماره 28/ سال 85) برآورد متغیرهای چربی خونی با استفاده از شاخص‌های BF% و LBM دانشجویان. (پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره 2/ سال 84) مقایسه موانع شخصی خلاقیت بین دبیران تربیت بدنی مرد و زن نیشابور. (پیك نور، شماره 3 / سال 85) بررسی نحوه وزن كم كردن كشتی‌گیران سطح ملی. (ورزش دانشگاه انقلاب، شماره 1/سال 84) بررسی اثر برنامه تمرین آمادگی جسمانی منتخب بر کار آیی دستگاه عضلانی ... . (ورزش دانشگاه انقلاب، شماره 1/ سال 84) بررسی ارتباط بین برنامه‌های درسی با نیازهای شغلی دبیران تربیت بدنی. (ورزش دانشگاه انقلاب، شماره 2/ سال 85) بررسی وضع موجود و تدوین شاخص استعداد یابی در كشتی. (نشریه حركت، شماره -/ سال 84) طراحی و تدوین نظام ورزش كشتی كشور. (پژوهش در علوم ورزشی، شماره 14/سال 86) طراحی و تبیین الگوی مهارت‌های سه‌گانه ... (نشریه حركت، شماره-/ سال 83) طراحی و تدوین نظام جامع ورزش كشتی كشور (پژوهش در علوم ورزشی، شماره 14/خرداد 86) طراحی و تدوین معیارهای انتخاب مربیان تیم‌های ملی شنا شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته (نشریه حركت، شماره 32/مرداد 86) بررسی وضعیت ژیمناستیك در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع... (نشریه حركت، شماره 32/شهریور 86) تدوین نظام ارزیابی عملكرد كمیته ملی المپیك با رویكرد BSC (پژوهش در علوم ورزشی)، مقایسه عوامل مربوط به شادكامی بین ورزشكاران رشته‌های انفرادی و تیمی دانشگاه تهران (پژوهش در علوم ورزشی، شماره 15/اردیبهشت 87) بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی (نشریه حركت، شماره 37/آبان 87) بررسی و مقایسه دو روش كاهش وزن در كشتی‌گیران تمرین كرده 20-25 ساله خراسانی (نشریه علوم زیستی ورزشی، شماره 2/) رابطه بین انطباق‌پذیری و مشاركت سازمانی در كارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (نشریه علوم حركتی و ورزش، شماره 12/اردیبهشت 88) طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی (نشریه مدیریت ورزشی، شماره 4/خرداد 1389) تدوین منظرها و نقشه راهبردی... (نشریه المپیك، شماره 1 پیاپی 53/بهار 90) نقش آموزش‌های رسمی و برنامه‌های کمک‌درسی رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد در تأمین مهارت كارآفرینی دانشجویان از نظر دانش‌آموختگان (نشریه مدیریت ورزشی، شماره 6/) طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان (نشریه حركت، شماره 39/خرداد 1388) تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران (نشریه مدیریت، شماره 1/مرداد 88) تعیین عوامل مؤثر بر بروز گسترش فساد اداری و روش‌های كنترل آن در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه كارشناسان (نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 25/) بررسی رضایتمندی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های كشور از نحوه ارائه خدمات فدراسیون پزشكی ورزشی به دانشجویان ورزشكار آسیب‌دیده (نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2/آبان 88) ارتباط عوامل انگیزشی- بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی كارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران (نشریه مدیریت ورزشی، شماره 3/) نقش محتوای درسی و کمک‌درسی كارشناسی ارشد... . (نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 8/زمستان 1389) رابطه نوع تعارض- سبک مدیریت تعارض و اثربخش تیم‌های والیبال باشگاه‌های لیگ برتر کشور (نشریه مدیریت ورزشی، شماره 5/شهریور 1389) بررسی هویت دینی و ملی جوانان كشتی‌گیر و فوتبالیست شهر تهران (نشریه المپیک - کمیته ملی، شماره 3/) موانع توسعه تعاونی‌های ورزش ... (نشریه حركت)، تدوین نظام ارزیابی عملکرد كمیته ملی المپیك ... . (نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 8/زمستان 1389) عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری... (نشریه حركت، شماره) طراحی روا سازی و اعتبار یابی... (نشریه مدیریت ورزشی، شماره) تحلیل ایمنی و تبیین الگوی مربوطه در سالن‌های ورزشی... (نشریه حركت، شماره) تبیین شایستگی‌های مدیران رویدادهای ورزشی پذیرش‌شده (نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی) بررسی تأثیر كیفیت خدمات و رضایتمندی بر وفاداری مشتریان (نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی) رتبه‌بندی ابزارهای روابط عمومی بر مبنای مدل AIDA در بخش تولیدی صنعت ورزش (نشریه علمی پژوهشی، پژوهش‌های مدیریت و علوم حركتی، شماره 1) طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی كرمان (پذیرش‌شده- نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی) مقایسه كیفیت خدمات ارائه‌شده در باشگاه‌های ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران (پذیرش‌شده، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حركتی) مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداری و ادراک‌شده و روش‌های كنترل آن، (نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 10 /سال 1390) طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان كردستان (نشریه مدیریت ورزشی، شماره 8 /بهار 1390) ارتباط توانمندسازی با یادگیری سازمانی كاركنان سازمان تربیت بدنی (نشریه مدیریت ورزشی، شماره 7 /زمستان 89) بررسی رضایتمندی مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی خصوصی و دولتی گرگان (پذیرش‌شده، پژوهش در علوم ورزشی) تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران، پذیرش‌شده در نشریه پژوهش در علوم (ورزشی) طراحی و تبیین مدل راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سازمان تربیت بدنی (نشریه مدیریت ورزشی، شماره 9 /تابستان 90) 

19 آبان ماه سال 1392 در پی عدم رأی اعتماد مجلس نهم به سید نصرالله سجادی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، دکتر روحانی، رییس دولت یازدهم، طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم که در صحن علنی مجلس قرائت شد، محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد. در ادامه علی لاریجانی، از بررسی صلاحیت محمود گودرزی در جلسه علنی روز 26 آبان همان سال خبر داد.    متن نامه روحانی که ضرغام صادقی عضو هیئت‌رئیسه مجلس نهم آن را قرائت کرد، به شرح ذیل بود: بسم‌الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام، احتراماً در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح‌حال و برنامه جناب آقای محمود گودرزی برای اخذ رای اعتماد جهت وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌گردد. حسن روحانی  

زمانی که محمود گودرزی از سوی دکتر روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس نهم معرفی شد، متن برنامه‌های پیشنهادی وی برای تصدی این وزارتخانه به همراه نامه رییس‌جمهور تقدیم هیأت رییسه مجلس گردید. گودرزی در متن برنامه پیشنهادی خود با این مقدمه که ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک پدیده فرهنگی، تربیتی و اجتماعی است؛ تحقق چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران را نیازمند وجود نظام‌ها و ساختارهایی دانسته بود که در آن ملت بزرگ ایران بتوانند ضمن بهره‌گیری از مزایای ورزش، در جهت ایجاد و حفظ سلامتی، شادابی و نشاط اجتماعی، ساخت جامعه‌ای پویا در مسیر آرمان‌های نظام و انقلاب در مسیر رشد و تعالی معنوی و اخلاقی فردی و اجتماعی نیز گام نهند. وی در ادامه برنامه خود را بر اساس موارد زیر تهیه و تدوین کرده بود: دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گودرزی در ادامه با اشاره به این مطلب که دیدگاه‌ها و انتظارات نخبگان دانشگاهی و کارشناسان ورزشی اخذ گردیده و بر آن اساس، چارچوب برنامه وزارت ورزش و جوانان احصاء‌ و نوشتار حاضر تدوین گردیده است با توجه به اهمیت و جایگاه دو موضوع مهم ورزش و جوانان در نظام جمهوری اسلامی و به منظور دقت و جامع‌نگری بیشتر درباره هر کدام از بخش‌های ورزش و جوانان برنامه‌های خود را به تفکیک و در فصول جداگانه ارائه کرد.  

بعد از این که دکتر روحانی، رییس دولت یازدهم در پی عدم رأی اعتماد مجلس به نصرالله سجادی، محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد؛ محمود گودرزی در تاریخ 19 آبان ماه سال 1392 در گفتگویی با خبرگزاری فارس در مورد معرفی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: «امروز به من اطلاع دادند که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شدم و در این فرصت کم باقیمانده سعی می‌کنم با حضور در فراکسیون‌های مختلف مجلس برنامه‌های خود را ارائه دهم. من تابع تصمیم مجلس هستم و هر تصمیمی که بگیرند، می‌پذیرم.» گودرزی در مورد دلیل رأی نیاوردن نصر‌الله‌ سجادی گفت: «به طور کامل اتفاقات مجلس را پیگیری نکردم اما فکر می‌کنم مواردی در خصوص برنامه‌های ایشان در بخش جوانان مورد نقد قرار گرفت و برخی مشکلات سیاسی مربوط به گذشته نیز در این امر تأثیرگذار بود.» وی در پاسخ به این سؤال که فکر نمی‌کنید این مشکلات برای شما هم دردسرساز شود، گفت: «بعید می‌دانم نمایندگان مجلس در مورد سوابق من حساسیتی داشته باشند. من هرگز در فعالیت‌های گذشته‌ام رفتارهای جناحی و خطی نداشتم، در بحث دفاع مقدس نیز پرونده‌ام روشن است. به هر حال تابع نظر مجلس هستم.»   نباید اصل ورزش به حاشیه کشیده شود. محمود گودرزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در تاریخ 19 آبان ماه سال 1392، بابیان اینکه مسئله جوانان موضوعی فرا بخشی است و با ورزش تفاوت ساختاری و برنامه‌ای دارد، اظهار داشت: «جایگاه بخش جوان بسیار فراتر از یک معاونت است اما با توجه به شرایط کنونی مطابق قانون و مقررات باید عمل کرد. برای بخش جوان حدود 12 راهبرد یا استراتژی پیش‌بینی کردیم که ذیل هر کدام 10 تا 12 اقدام عملی لحاظ شده که منجر به توسعه حوزه جوان خواهد شد.» گودرزی در ادامه با اشاره به اهمیت ورزش و نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این حوزه اظهار داشت: «من معتقدم باید به اصل ورزش بیشتر توجه شود و نباید این موضوع به حاشیه کشیده شود، هرچند این اعتقاد را هم داریم که بررسی وزرای پیشنهادی از جمیع جهات حق نمایندگان محترم است و ما نباید به خودمان اجازه دهیم وارد این حوزه شویم. ترجیح بر این است، کسی که سوابق ورزشی داشته باشد و در یک کلام از این جنس باشد سکان‌دار وزارت ورزش و جوانان را به دست گیرد.» گودرزی در ادامه به سوابق مدیران پیشین اشاره کرد و افزود: «قصد ندارم عملکرد کسی را نقد کنم بلکه بحثمان این است که ورزشی‌ها دردآشناتر هستند و به همین دلیل می‌‌توانند امراض این حوزه را بهتر درمان کنند.» دکتر گودرزی در خصوص فرهنگ و اخلاق‌مداری در ورزش اظهار داشت: «مقوله فرهنگ همانند زنجیره به سایر بخش‌های جامعه وصل است و نمی‌توان به طور جداگانه آن را بررسی کرد. در حوزه ورزش باید به منشأ بروز نارسایی‌های فرهنگی و بی‌اخلاقی توجه کرد و آن را آسیب‌شناسی کرد.»   نمایندگان از رأیی که به من می‌دهند پشیمان نمی‌شوند. محمود گودرزی در تاریخ 19 آبان ماه سال 1392، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رأی نیاوردن نصرالله سجادی از مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: «مجلس باید درباره دلایل رای ندادن به دکتر سجادی پاسخ دهد و من دلیلش را نمی‌دانم. تصور می‌کردم که ایشان رای آورد چون هم متخصص است و هم صاحب‌نظر و هم فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. واقعاً هنوز هم توجیه نشده‌ام. من سر کلاس درس بودم که از این تصمیم مجلس شورای اسلامی مطلع شدم.» وی در پاسخ به این پرسش که چه شد شما با وجود این که قرار بود دو هفته‌ قبل به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شوید، امروز معرفی شدید؟ تاکید کرد: «من سر کلاس درس بودم که از معرفی خودم به مجلس مطلع شدم. واقعاً آنچه که اتفاق افتاد را نمی‌دانم. بلافاصله از دفتر رییس‌جمهور تماس گرفتند و گفتند که آمادگی برای وزارت ورزش و جوانان را دارم یا نه که من گفتم اگر تکلیف شود می‌پذیرم که بلافاصله هم اعلام شد. رزومه و برنامه‌هایم نیز به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.» وی در پاسخ به این پرسش که آیا از معرفی خودتان به مجلس شورای اسلامی غافلگیر نشدید؟ تصریح کرد: «غافلگیری نبود اما انتظار داشتم که دکتر سجادی رای آورد، چون ایشان گزینه خوبی بود و تخصص داشت. از این نظر غافلگیر شدم وگرنه من برنامه‌هایم را پیش از این ارائه کرده بودم و مذاکره‌ای با رییس‌جمهور و معاونانش داشتم.» گودرزی در واکنش به این اظهارنظر که خبرهایی مبنی بر نارضایتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد برخی از وزرا و حساسیت بیشتر آن‌ها به مقوله ورزش به گوش می‌رسد، آیا شما نگران نیستید که نتوانید از مجلس رای بگیرید، خاطرنشان کرد: «من امیدوارم که بتوانم دوستان را مجاب کنم که به من اعتماد کنند. احتمالاً نمایندگان از رأیی که به من می‌دهند پشیمان نمی‌شوند. بنای من مانند دولت محترم بر تعامل و همکاری و استفاده از رهنمودهای مجلس و قوای سه‌گانه است. من قطعاً رایزنی می‌کنم و سعی می‌کنم که به بهترین نحو عمل کنم.» وی در پاسخ به این پرسش که کار کردن در وزارت ورزش و جوانان بسیار سنگین است. آیا شما آمادگی پذیرش این وزارتخانه را دارید؟ به ایسنا، گفت: «بار سنگینی است که به تنهایی نمی‌توان آن را به دوش کشید. همه مجموعه ورزش باید کمک کنند. ما جلودار هستیم و امیدوارم که همه حمایت کنند. من از جامعه ورزش توقع پشتیانی، حمایت و دعا دارم. من دست همه را می‌فشارم و انتظار دارم که هر کسی از جایگاه خودش وارد عرصه شود تا وزارت ورزش و جوانان را به نحو شایسته‌ای اداره کنیم و بتوانیم تحولات لازم را ایجاد کنیم.»  

جلسه علنی صبح روز 26 آبان ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی به‌ ریاست علی لاریجانی با حضور 202 نماینده از مجموع 289 نماینده پارلمان، برای بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان تشکیل شد. با توجه به تأخیر در ورود حسن روحانی، به صحن علنی، مجلس رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را که دستور دوم جلسه بود در آغاز کرد. هنگام قرائت گزارش این کمیسیون توسط "جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون بود که رئیس‌جمهور وارد صحن علنی مجلس شد.این چهارمین بار بود که حسن روحانی برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان وارد صحن علنی مجلس می‏شد؛ پیش از این حسن روحانی برای دفاع از سلطانی فر، صالحی‌امیری، نصرالله سجادی به مجلس آمده بود. دقایقی بعد سخنرانی دکتر روحانی، در دفاع از وزیر پیشنهادی آغاز شد و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور یک ساعت فرصت داشت تا از گودرزی دفاع کند. دکتر روحانی در ابتدای جلسه رأی اعتماد به چهارمین وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه ورزش و امور جوانان در صحن علنی مجلس ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان همه را به بهره‌مندی و استفاده از معنویت عاشورا توصیه کرد. وی بابیان اینکه امروز برای چهارمین بار برای معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان در مجلس حضور پیدا می‌کند اظهار داشت: "پیش از این اهمیت وزارت ورزش و جوانان را عرض کرده‌ام. همان طور که قبلاً گفتم دولت خود را پیکره‌ای از نظام می‌داند و در کنار مجلس و دیگر اعضای نظام جمهوری اسلامی باید بار سنگین نظام را به دوش بگیریم." شرایط کشور اقتضا می‌کند دولت و مجلس بیشتر در کنار هم باشند.رئیس دولت یازدهم با تأکید بر اینکه دولت به حقوق قانونی مجلس توجه دارد، ادامه داد: "دولت این نکته را که نمایندگان به وزیر پیشنهادی رأی بدهند یا ندهند حق قانونی نمایندگان می‌داند اما درعین‌حال در کنار همه حقوق قانونی شرایط کشور، جامعه، منطقه و بین‌المللی اقتضاء می‌کند که بیشتر در کنار هم باشیم." روحانی با اشاره به اولویت‌های روز کشور تصریح کرد: "باید دست به دست هم داده و اولویت‌های مورد نظر مجلس، مردم و دولت را مد نظر قرار دهیم."وی ارائه لیست وزرای پیشنهادی کابینه را در روز تحلیف ریاست جمهوری یادآور شد و افزود: "این کار به این دلیل بود که هیچ تأخیری در انجام وظیفه دولت وجود نداشته باشد و این حرکت دولت مورد توجه و تحسین رهبر معظم انقلاب و مردم قرار گرفت. امیدوارم امروز دولت پس از 3 ماه تکمیل شود و ما نیز بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم."روحانی تصریح کرد: "در زمینه وزارت ورزش و جوانان همان طور که قبلاً نیز اشاره کردم و در برنامه دولت تدبیر و امید آمده است ورزش را یک فعالیت نشاط‌آفرین، سلامت بخش، انسجام آفرین و حتی زمینه بسیار مناسبی برای کاهش هزینه‌های دولت در اداره کشور و ایجاد ثروت ملی می‌دانم و دولت بر این مبنا نگاهش به مسئله ورزش یک نگاه تخصصی است. جوانان روزگاری معضل اصلی‌شان تحصیل و تحصیلات عالیه بود و شاید امروز از آن مشکلات عبور کرده باشیم و مشکل اصلی برای نسل جوان مسئله اشتغال، منزلت اجتماعی، مسائل فرهنگی، اجتماعی و رفع مشکلات مسکن و ازدواج است که بسیاری از آن‌ها به مسئله اشتغال بازمی‌گردد."دکتر روحانی افزود: "همه وزارتخانه‌های دولت مسئولیت سنگینی را بر عهده‌دارند، در بخش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی؛ اما این وزارتخانه باید با کمک سایر وزارتخانه‌ها به طور ویژه به مسئله جوانان و حل مشکلات آن‌ها بپردازد. برای اینکه فردی بتواند این بار سنگین را بر دوش گیرد، فرد صاحب‌نظر و متخصص را برای این وزارتخانه به مجلس پیشنهاد کرده‌ایم. آقای دکتر محمود گودرزی در این زمینه هم دارای تخصص هم دانش و هم فعالیت دانشگاهی است. گودرزی دارای تألیفات متعدد و مقالات فراوانی است و سال‌ها به وظیفه معلمی خود در دانشگاه تهران اشتغال داشته است. گودرزی لااقل در دو زمینه ورزشی مقام مربیگری دارد و کاملاً به این محیط تخصصی آشناست و متخصصان فراوانی زیردست این استاد تربیت‌شده‌اند. او می‌تواند با آشنایی که دارد افراد متخصص و صاحب‌نظر را به کار گیرد."روحانی تاکید کرد:‌ "گودرزی هم سابقه حضور در نهادهای انقلابی را دارد هم سابقه حضور در جبهه و امیدواریم فضای انقلابی را با حضورش در این وزارتخانه بیش از آنچه امروز دارای آن است، شاهد باشیم و با سلامت بیشتر و استقرار اخلاق بیشتر آن هم اخلاق قهرمانی، فتوت و مردانگی که در این زمینه همه ورزشکاران ما پیرو راه امیرالمؤمنین خواهند بود، موفق باشد. امیدواریم آقای گودرزی بتواند هم در زمینه تخصصی، اخلاقی و فرهنگی و هم در زمینه اقتصاد با توجه به اینکه سوابق مدیریت اقتصادی دارد، بخش اقتصاد ورزش را هم سامان دهد."روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: "با تأیید آقای گودرزی هم به ورزش کمک کرده‌اید هم به جوانان عزیز امید و نشاط بیشتری داده‌اید و امیدوارم امروز شاهد آن باشیم که دولت تکمیل شود و بتواند به وظایف سنگینی که قانون و مطالبات مردم بر دوش آن گذاشته عمل کند." 

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26 آبان ماه سال 1392 برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تشکیل شده بود؛ تعدادی از نمایندگان مجلس در موافقت و مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای تصدی وزارت ورزش و جوانان سخنرانی کردند.علی ایران پور و جواد کریمی قدوسی، نمایندگانی بودند که به عنوان مخالفان برنامه‌های وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحن علنی سخنرانی کردند. وزیر پیشنهادی موضع خود را در قبال فتنه 88 تشریح کند. علی ایران پور، نماینده مردم مبارکه در مجلس نهم در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت این وزارتخانه گفت: "حساسیت وزارت ورزش و جوانان به خصوص به دلیل گستردگی وظایف آن در حوزه ورزش و جوانان بر هیچ کس پوشیده نیست. به خصوص در حوزه ورزش که طرفداران زیادی در داخل کشور دارد و همچنین حوزه جوانان که بخش‌ وسیعی از جمعیت فعال کشور را در برمی‌گیرد."ایران پور ادامه داد: "آقای گودرزی میری توانمند است و سال‌های متمادی در عرصه ورزشی در دانشگاه فعالیت کرده است اما باید بگوییم که ایشان در حوزه وزارت ورزش و جوانان تا چه اندازه موثر است."ایران پور در پایان سخنان خود همچنین به بحث موضع وزیر پیشنهادی در خصوص فتنه سال 88 پرداخت و گفت: "امیدوارم ایشان مواضع خود را دراین‌باره به خوبی تشریح کنند." آقای گودرزی! شما توانایی ایستادن مقابل پدر‌خوانده‌های دولت را ندارید.جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نهم در جلسه علنی 26 آبان سال 92 پارلمان، در مخالفت با محمود گودرزی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: "ایراد اساسی من با آقای گودرزی این است که وی فردی نیست که بتواند اعمال رای قانونی و حقوقی خود را آنجایی که باید به صلاح ملت و امت باشد را عمل کند."وی اضافه کرد: "یکی از دلایل اصلی مخالفت من با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مسئله‌ای بود که در رای اعتماد‌های پیشین به وزرای دولت یازدهم دیدیم، برخی وزرا زمانی که حائز رای مثبت وکلای ملت شدند و از حساسیت نمایندگان و مردم نسبت به فتنه آگاهی داشتند اما پس از رای آوردن از مجلس انتصاباتشان را از افرادی قراردادند که در فتنه نقش داشتند."نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نهم بابیان اینکه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صورت کسب رای مثبت نمایندگان نمی‌تواند در وزارتخانه متبوعش به صورت مستقل عمل کند تصریح کرد: "آقای گودرزی باید بر اساس مشی عدالت عمل کند اما شاید وی نتواند در این زمینه موفق باشد." عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم اضافه کرد: "ملاحظه می‌شود امروز برخی با استفاده از جایگاه خود به دنبال آنند که سران فتنه از حصر خانگی خارج شوند که این اقدامات صحیح نیست؛ آقای گودرزی! برخی‌ها به عنوان سران فتنه خود را که دست خوانده دولت و قیم رئیس‌جمهور می‌دانند و شما توان ندارید مقابل این افراد بایستید."کریمی قدوسی اضافه کرد: "آقای گودرزی! اگر به شما رای اعتماد داده شد این رای اعتماد را حفظ خواهید کرد؟ آیا در مواقع این‌چنینی واکنشی از خود نشان خواهید داد؟ آیا از حقوق ملت دفاع خواهید کرد؟ آقای گودرزی! من با شما مخالفم زیرا نگرانم کشور را به عقب برگردانید، نه تنها به اندازه 50 روز بلکه به اندازه 3 هزار و 650 روز این اقدام را انجام دهید."وی همچنین گفت: "آقای گودرزی! در اینجا بگویید که فتنه را محکوم می‌کنم نه اینکه بخواهید بگویید فتنه یک اعتراض بود. شما فتنه را محکوم کنید و مثل برخی‌ها نگویید اعتراض بوده است. در ادامه جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، فتح‌الله حسینی، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی نژاد، محمد قسیم عثمانی و حسین گروسی به عنوان موافقان وزیر پیشنهادی به ایراد سخنرانی در صحن بهارستان پرداختند. گودرزی از تجربه و تخصص لازم برای اداره وزارت ورزش برخوردار است. فتح‌الله حسینی، نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس نهم در دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان روستازاده بودن، تجربه و تخصص گودرزی را از دلایل دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش برشمرد و بر همین اساس ادامه داد: "ایشان علاوه بر اینکه در مدیریت ورزش تجربه قابل‌قبول و کارنامه مثبتی از خود به جا گذاشته است به هیچ جناح و گروهی نیز وابستگی ندارد."وی با اشاره به این نکته که جوانان از گودرزی انتظار دارند که رنج آن‌ها را به پایان برساند، خاطرنشان کرد: "گودرزی همیشه از جوانان مناطق روستایی، عشایری و مرزی با تمام توان دفاع کرده است."نماینده مردم قصر شیرین، سر پل ذهاب و گیلان غرب در مجلس نهم بابیان اینکه امروز انصاف نیست که پس از گذشت 4 ماه از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به آن کمک نکنیم خاطرنشان کرد: "دولت را مردم انتخاب کردند اما انتظار ما از روحانی این است که جوانان را در بحث ورزش بیشتر از گذشته کمک و حمایت کند." نماینده مردم قصر شیرین در مجلس نهم بابیان اینکه متأسفانه امروز بعضی از روستاهای ما فاقد حتی یک توپ فوتبال هستند، خطاب به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان متذکر شد: "شما ایثارگر، رزمنده دفاع مقدس و غیرسیاسی هستید و ما اطمینان داریم که به کمک خدای متعال می‌توانیم مسیر ورزش را دنبال کرده و آن را به جایگاه مناسبی برسانیم." مجلس با رأی اعتماد به گودرزی، عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی گذشته را جبران کند. محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در مجلس نهم در حمایت از وزیر پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس گفت: "کسانی که پیش از این به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش به مجلس معرفی‌شده بودند در حوزه فیزیولوژی ورزش تخصص داشتند اما آقای محمود گودرزی به عنوان یک مدیر متخصص در عرصه ورزش مطرح است و این یکی از تفاوت‌های شاخص وی با وزرای پیشنهادی قبلی است. شناخت آقای گودرزی از وضع موجود از جمله ویژگی‌های وی است اگر وضع موجود را نشناسیم نمی‌توانیم به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم. آقای دکتر گودرزی با شناختی که از وضع موجود دارد، با رای قاطع و جبران‌کننده نمایندگان سکان وزارت ورزش و جوانان را در اختیار گرفته و به خوبی اداره خواهد کرد و از همان روز اول مجموعه را به سمت وضع مطلوب به پیش خواهد برد."نماینده مردم بوکان در مجلس نهم اظهار داشت: "آقای گودرزی مانند بسیاری از افراد دیگر به رانت و یا باند خاصی وابسته نبوده که بخواهد از این طریق ترقی داشته باشد، توان علمی، شایستگی‌های فردی و اصالت خانوادگی از مواردی است که باعث شده آقای گودرزی تاکنون به چنین مقام و منصبی دست پیدا کند. ‌دیدگاه جامع و چندبعدی آقای گودرزی در برنامه‌های وی مشهود است توجه خاص به ورزش بانوان و ورزش روستایی جامع است، برنامه‌های آقای گودرزی درعین‌حال که علمی است اما آرمانی و دست‌نیافتنی نیز نیست بلکه برنامه‌هایی است که با مدیریت وی قابل‌اجرا است، ان‌شاءالله با رأی بالا به آقای دکتر گودرزی جبران رأی‌های نداده به وزرای پیشنهادی قبلی را نیز بکنیم." گودرزی ذهنی روان‌شناسانه و جامع‌نگر باقدرت رهبری بالا دارد.حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی نژاد، نماینده دشتستان در مجلس نهم در موافقت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: "قضاوت در رابطه با وزیر پیشنهادی از سوی بنده به سوابق مدیریتی، شخصیتی و برنامه‌های تدوین و ارائه‌شده از سوی گودرزی برمی‌گردد. نمایندگان مخالف به این نکته توجه داشته باشند که در رابطه با آینده یک وزیر نمی‌توان قضاوت کرد. قضاوت حال حاضر برای آینده خارج از انصاف است و موافقت از یک وزیر پیشنهادی مربوط به زمان حال است. گودرزی شخصیتی دانشمند و مدیری متعهد است و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وی مطابقت زیادی با اسناد بالادستی دارد. همچنین دیدگاه وزیر پیشنهادی به حوزه جوانان رویکردی واقع‌گرایانه دارد ضمن اینکه استفاده از دیدگاه‌های نخبگان دانشگاهی علیرغم وقت محدودی که وزیر پیشنهادی داشته است نشان از تعاملات نزدیک وی با نخبگان دارد."موسوی نژاد در ادامه یادآور شد: "گودرزی استاد تمام مدیریت ورزشی در دانشگاه تهران، دارای یک نظام جامع‌نگر، ذهنی روان‌شناسانه و قدرت رهبری بالا است. وی در حدود 3 دهه فعالیت از شرایط مطلوبی بهره برده و معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی با تماس‌های زیادی در جهت حمایت از توان مدیریت وی روبرو شده است."نماینده موافق وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان همچنین با اشاره به فعالیت دانشگاهی گودرزی اذعان داشت: "وزیر پیشنهادی دانشکده‌ای را نزدیک به یک دهه اداره می‌کند و داشتن یک روحیه قاطع ضمن اداره یک دانشکده استراتژیک از جمله نقاط مثبت گودرزی است ضمن اینکه سوابق نشان می‌دهد که وی در راستای اداره دانشکده از هیچ کوششی دریغ نکرده است. از جمله رویکردهای مثبت گودرزی ارتباط مثبت وی با نمایندگان ولی‌فقیه در دانشگاه است ضمن اینکه حجت‌الاسلام ابو ترابی نائب رئیس وقت مجلس و نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه تهران در کنار دکتر زاهدی وزیر سابق علوم و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز نسبت به مدیریت مثبت وی شهادت دادند."موسوی نژاد افزود: "گودرزی از جمله مدیرانی است که همواره سعی کرده در حوزه تخصصی خودش فعالیت کند ضمن اینکه حضور گودرزی در دفاع مقدس و عضویت وی در سپاه پاسداران نشان از تعهد وی به نظام جمهوری اسلامی دارد. گودرزی قطع و یقین خواهد دانست که دفاعیه ما در حال حاضر است و اگر روند فعالیت وی تغییر کند مسلماً نمایندگان در مقابل وی خواهند ایستاد." نمایندگان برای دوری ورزش از فساد به گودرزی رای اعتماد دهند. حسین گروسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس گفت: "در برنامه‌هایی که گودرزی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ارائه داده هم دیدگاه حضرت امام (ره) و هم رهنمودهای مقام معظم رهبری و هم دیدگاه‌های رئیس‌جمهور در خصوص ورزش و جوانان و همچنین مطابقت با اسناد بالادستی دیده می‌شود که همچنین این برنامه مورد تأیید مرکز پژوهش‌ها نیز قرار گرفته است."گروسی در ادامه تصریح کرد: "گودرزی در گذشته که در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران فعالیت داشته، به تربیت دانشجو و مدیرانی که در عرصه ورزش از کارایی بالایی برخوردارند، پرداخته است."نماینده مردم کرج در مجلس نهم در ادامه سخنان خود در موافقت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: "گودرزی علاوه بر اینکه استاد تمام دانشگاه تهران است و همچنین علاوه بر مقالات متعدد به این حوزه، در بعد عملی نیز برجسته است. وی مربی درجه یک ملی در کشتی و درجه دو در والیبال است."گروسی پیرامون دغدغه‌ نمایندگان در خصوص انتصاب گودرزی در وزارت ورزش گفت: "در مورد انتصابات که برخی دغدغه دارند باید بگویم گودرزی در گذشته در معاونت‌های خود از افراد استفاده کرده است که علاوه بر دانش کافی دارای چهره انقلابی نیز بوده‌اند. ما در آینده بازی‌های آسیایی در کره جنوبی و همچنین بازی‌های جهانی و المپیک را داریم و من امیدوارم همان طور که نمایندگان به وزیر اقتصاد بالاترین رای را دادند حال نیز اگر می‌خواهند ورزش از فساد دور شود، به گودرزی رای قاطع دهند." 

محمود گودرزی، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در ادامه جلسه بررسی رأی اعتماد در تاریخ 26 آبان ماه سال 1392، با قرار گرفتن پشت تریبون صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود، با اشاره به سوابقش در زمینه‌های مختلف گفت: "من تحصیلات دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی ورزش داشته و پیش از انقلاب با درک پیام امام خمینی به عضویت انجمن‌های اسلامی دانشگاه تربیت معلم درآمدم و پس از پیروزی انقلاب نیز عضو سپاه شدم."گودرزی بابیان اینکه همواره خود را سرباز کوچکی برای نظام می‌دانم، اضافه کرد: "همواره در خط امام و رهبری بوده و ولایت را رکن نظام دانسته و کوچک‌ترین عدول از آن را خطا می‌دانم. رشته تخصصی من ورزش کشتی است و در این زمینه دارای سوابق قهرمانی بودم و تاکنون بارها به عنوان مربی تیم‌های ملی دانشجویان ایفای وظیفه کردم."وی برگزاری چندین دوره المپیادهای دانشجویی را یکی دیگر از سوابق خود خواند و افزود: "در این المپیادها جمعیت زیادی شرکت می‌کند و مدیریت آن بسیار سخت است؛ من همچنین مدتی به عنوان مدیریت تربیت بدنی جهاد دانشگاهی و مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه تهران و معاون اداری مالی دانشکده تربیت بدنی خدمت کردم. ریاست دانشکده تربیت بدنی در 3 دوره تاکنون، معاونت فنی ورزشی سازمان تربیت بدنی، ریاست فدراسیون تیراندازی، بنیان‌گذاری 4 نشریه علمی پژوهشی در دانشکده تهران و مسئولیت یک نشریه بین‌المللی به زبان انگلیسی را بر عهده داشته و هم اکنون نیز از نظر علمی دارای رتبه استاد تمامی هستم."گودرزی در ادامه با اشاره به برنامه ارائه‌شده از سوی خود به نمایندگان مجلس این برنامه را شامل چالش‌ها و راهبردها خواند و افزود: "یکی از این راهبردها هویت یابی جوانان بر اساس الگوی اسلامی و ایرانی است که در این زمینه اقدام‌هایی نظیر نشر فرهنگ و معارف قرآنی و ترویج فرهنگ نماز، بهره‌گیری از مراجع و گسترش فضای گفت‌وگو برای رفع شبهات، تقویت هویت دینی و افزایش امید و ارتقاء فهم جوانان از هویت دینی باید انجام شود."گودرزی ساماندهی امور جوانان در توسعه مشارکت اجتماعی را سومین راهبرد مهم برنامه‌های خود معرفی و تصریح کرد: "بسترسازی حضور جوانان در سطوح مدیریتی، به‌روزرسانی اسناد توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد، افزایش اعتماد در تشکل‌های جوانان و ارتقاء سطح تعامل جوانان با دستگاه‌های اجرایی از اقداماتی است که برای این راهبرد باید انجام داد."وی ساماندهی امور جوانان در بهبود سبک زندگی را یکی دیگر از راهبردهای برنامه خود خواند و در تشریح اقدامات مورد نیاز در مورد این راهبرد گفت: "اشاعه مستمر اردوی سبک زندگی بر اساس اسناد بالادستی، ارتقای کمی و کیفی دوره‌های آموزشی مهارت‌های زندگی، طراحی و اجرای سندهای کاهش آسیب‌های اجتماعی از اقداماتی است که برای عملی شدن این راهبرد باید انجام شود." 

در جلسه علنی مجلس که در تاریخ 26 آبان ماه سال 1392 به منظور بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تشکیل شده بود؛ بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و نیز دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس نهم به محمود گودرزی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد دادند. گودرزی از مجموع 267 رأی مأخوذه نمایندگان، با 199 رأی موافق و 44 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع، به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد. پیش از این مسعود سلطانی فر، سید رضا صالحی‌امیری و سید نصرالله سجادی از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش معرفی شدند ولی نتوانستند رأی اعتماد بهارستانی‌ها را از آنِ خود کنند. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۱:۳۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۱:۳۲

محمود گودرزی

خلاصه زندگی نامه

 محمود گودرزی، دارای دکترای مدیریت ورزشی، از جمله مؤسسان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران که از سال 1387 بر صندلی ریاست این دانشگاه تکیه زد. وی تألیفاتی هم در زمینه مدیریت ورزشی دارد. در سوابق مدیریتی گودرزی عناوینی همچون ریاست فدراسیون تیراندازی، معاونت فنی سازمان تربیت بدنی، مسئولیت تربیت بدنی جهاد دانشگاهی و مدیر کلی تربیت بدنی دانشگاه تهران به چشم می‌خورد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع