جستجو در مطالب و اشخاص
محمد خَدَّه (Mohammed Khadda) در تاریخ 14 مارس سال 1930، برابر با 1309 ش در شهر مُسْتَغانِم در کشور الجزایر زاده شد. وی دوران کودکى را، به سبب نابينايى پدر و مادرش، با دشوارى سپرى کرد. او پس از پايان تحصيلات مقدماتى، در چاپخانه اى به کارآموزى مشغول شد. گوناگونى حروف و قواعد آنها وى را شيفته خود ساخت و آثار اين شيفتگى بعدها در نقاشی هايش پديدار شد. ديدار وى از موزه هنرهاى زيباى الجزاير در سال 1327 ش، در گرايش جدّى او به نقاشى مؤثر بود. محمد خده در 4 ماه می سال 1991، برابر با 1370 ش در زادگاهش درگذشت. 

محمد خَدَّه (Mohammed Khadda) در تاریخ 14 مارس سال 1930، برابر با 1309 ش در شهر مُسْتَغانِم در کشور الجزایر زاده شد. وی دوران کودکى را، به سبب نابينايى پدر و مادرش، با دشوارى سپرى کرد. او پس از پايان تحصيلات مقدماتى، در چاپخانه اى به کارآموزى مشغول شد. گوناگونى حروف و قواعد آنها وى را شيفته خود ساخت و آثار اين شيفتگى بعدها در نقاشی هايش پديدار شد. ديدار وى از موزه هنرهاى زيباى الجزاير در سال 1327 ش، در گرايش جدّى او به نقاشى مؤثر بود. محمد خده در 4 ماه می سال 1991، برابر با 1370 ش در زادگاهش درگذشت. 


محمد در سال 1329 ش، به همراه دوست و همکلاسى اش "عبداللّه بن عنتر" به پاريس که در آن دهه از مراکز عمده هنر جهان بود، عزیمت کرد. وی در آثار نخستينش گرايشهاى طبيعت گرايانه داشت و پس از آشنايى نزديک با هنر کلاسيک اروپا و تحول هنر انتزاعى و مطالعه پژوهشهاى اروپاييان درباره هنر آفريقايى، شرق دور و اسلامى، به سوى هنر غيرفيگوراتيو کشيده شد و از سال 1333ش از نقاشى فيگوراتيو فاصله گرفت.تجربيات او در نقاشى، به هنرمند مراکشى هم عصرش، "احمد شرقاوى"، نزديک بود. خده در پاريس در سالهاى 1334، 1336 و 1337 ش آثارش را در چند نمايشگاه به نمايش گذارد، گرچه همچون اغلب هنرمندان الجزايرى که در دهه 1330ش به کمال رسيدند، هيچ آموزش رسمى در هنر نديده بود. 

محمد در سال 1329 ش، به همراه دوست و همکلاسى اش "عبداللّه بن عنتر" به پاريس که در آن دهه از مراکز عمده هنر جهان بود، عزیمت کرد. وی در آثار نخستينش گرايشهاى طبيعت گرايانه داشت و پس از آشنايى نزديک با هنر کلاسيک اروپا و تحول هنر انتزاعى و مطالعه پژوهشهاى اروپاييان درباره هنر آفريقايى، شرق دور و اسلامى، به سوى هنر غيرفيگوراتيو کشيده شد و از سال 1333ش از نقاشى فيگوراتيو فاصله گرفت.تجربيات او در نقاشى، به هنرمند مراکشى هم عصرش، "احمد شرقاوى"، نزديک بود. خده در پاريس در سالهاى 1334، 1336 و 1337 ش آثارش را در چند نمايشگاه به نمايش گذارد، گرچه همچون اغلب هنرمندان الجزايرى که در دهه 1330ش به کمال رسيدند، هيچ آموزش رسمى در هنر نديده بود. 


محمد خده در جستجوى زبان بصرى خاص خويش بود و در اين زمينه، مطالعه تجربيات "ماتيس"، "موندريان" و "کله" درباره خط، وى را به کشف ويژگى خط عربى سوق داد. او با الهام از خط کوفى مغربى و طرح خالکوبى بربرها به خلق ترکيب بنديهاى انتزاعى خاص با ويژگيهاى بومى دست يافت. تجربه هاى اوليه خده تجاربى منفرد و پراکنده اند از جمله آثارى که درباره دردها و رنجهاى آزادى خواهان و خشونت بر ضد فلسطينيها خلق کرده است. اما آثار بعدى وى منسجم تر و يکپارچه تر و موضوع اصلى آنها طبيعت و خوشنويسى است. خده مطالعات موشکافانه اى درباره رنگ کرد و خلق نقاشيهاى بديع با رنگهاى محدود، يک يا دو رنگ، نشان دهنده درک عميق وى از رنگ در نقاشى است. استفاده از ابزار خاص در نقاشى مثل حروف سربى، ابزار دندانپزشکى و غيره براى ايجاد بافت يا طرح از ديگر ويژگيهاى آثار اوست. 

محمد خده در جستجوى زبان بصرى خاص خويش بود و در اين زمينه، مطالعه تجربيات "ماتيس"، "موندريان" و "کله" درباره خط، وى را به کشف ويژگى خط عربى سوق داد. او با الهام از خط کوفى مغربى و طرح خالکوبى بربرها به خلق ترکيب بنديهاى انتزاعى خاص با ويژگيهاى بومى دست يافت. تجربه هاى اوليه خده تجاربى منفرد و پراکنده اند از جمله آثارى که درباره دردها و رنجهاى آزادى خواهان و خشونت بر ضد فلسطينيها خلق کرده است. اما آثار بعدى وى منسجم تر و يکپارچه تر و موضوع اصلى آنها طبيعت و خوشنويسى است. خده مطالعات موشکافانه اى درباره رنگ کرد و خلق نقاشيهاى بديع با رنگهاى محدود، يک يا دو رنگ، نشان دهنده درک عميق وى از رنگ در نقاشى است. استفاده از ابزار خاص در نقاشى مثل حروف سربى، ابزار دندانپزشکى و غيره براى ايجاد بافت يا طرح از ديگر ويژگيهاى آثار اوست. 


محمد آثارش را در اروپا، ژاپن، خاورميانه، و امريکا نيز به نمايش گذاشت. آثار وى در مجموعه هاى متعددى از جمله موزه هنر مدرنِ پاريس و موزه ملى هنرهاى زيباى الجزاير نگاه دارى مى شدند. از جمله آثار برجسته وى عبارتند از: قبيله درخت زيتون مديترانه اى مجموعه کارهايى در ابعاد کوچک ردپا تعويذ پژواک 

محمد آثارش را در اروپا، ژاپن، خاورميانه، و امريکا نيز به نمايش گذاشت. آثار وى در مجموعه هاى متعددى از جمله موزه هنر مدرنِ پاريس و موزه ملى هنرهاى زيباى الجزاير نگاه دارى مى شدند. از جمله آثار برجسته وى عبارتند از: قبيله درخت زيتون مديترانه اى مجموعه کارهايى در ابعاد کوچک ردپا تعويذ پژواک 


محمد خده در دهه 1340 ش به الجزاير بازگشت و تمام وقتش را صرف نقاشى، "گراوور" یا "چاپ نقش" و تئاتر در نقش طراح هنرى کرد و سرانجام در سال 1370 ش در زادگاهش درگذشت. 

محمد خده در دهه 1340 ش به الجزاير بازگشت و تمام وقتش را صرف نقاشى، "گراوور" یا "چاپ نقش" و تئاتر در نقش طراح هنرى کرد و سرانجام در سال 1370 ش در زادگاهش درگذشت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۵:۱۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۲:۴۱

محمد خده

خلاصه زندگی نامه

 محمد خَدَّه، نویسنده، مجسمه ساز و نقاش خود آموخته و از پيشگامان هنر مدرن الجزاير که نقاشيهایش در زمره آثار ملى الجزاير قرار گرفت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع