جستجو در مطالب و اشخاص
محدم بن عباس تِلِمْسانی، مکنی به ابوعبداللّه که محمدبن عباس مَغربی نیز نامیده می شده و از تاریخ تولد و دوره کودکی او اطلاعی در دست نیست، به "تلمسانِ" شهری کهن در غرب کوهستانی کشور الجزائر در نزدیکی مرز مراکش منسوب بوده و جد او "محمد بن عیسی عُبّادی" می باشد. وی علوم مختلف را از افرادی چون "قاسم بن سعید عُقْبانی تِلِمْسانی" و "ابن مَرْزوق حفید" فرا گرفت. او مالکی مذهب بود و فقه مالکی آموخت و مفتی تلمسان و شیخ الشیوخ زمان خود در آنجا شد. "تنبکتی" نقل کرده که تلمسانی به القابی چون "عالم علی الاطلاق"، "حافظ متقن" و "امام علامه" خوانده شده است. وی در سال 871 درگذشت. 

برخی از آثار شناخته شده تلمسانی عبارت اند از: - تحقیق المقال و تسهیل المنال فی شرح لامیه الافعال که در سال 851 به پایان رسیده است و در شرح کتاب "لامیه الافعال" اثر "ابن مالک " در علم صرف است. - شرح جمل الخونجی در منطق - العروه الوثقی فی تنزیه الانبیاء عن فِرْیَه الالقاء - فتاوی 

محمد بن عباس تِلِمْسانی در تاریخ هجدهم ذیحجّه 871 بر اثر طاعون درگذشت و در "العُبّاد"، یکی از مناطق ولایت تلمسان، به خاک سپرده شد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۴۴:۱۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۴۴:۱۰

محمد بن عباس تلمسانی

خلاصه زندگی نامه

 محمد بن عباس تِلِمْسانی، مکنی به ابوعبداللّه که محمدبن عباس مَغربی نیز نامیده می شده، عالم نحوی و فقیه مالکی قرن نهم بوده است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع