لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) که او را لئوناردوی پیزایی هم می گویند در حدود سال 1170 میلادی در پیزا متولد شد. پدر فیبوناچی "گوگلیمو بوناچی" نام داشت و مادرش "آلساندرا"، وی زمانیکه لئو 9 سال داشت درگذشت و از آن پس او را فیبوناچی یعنی پسر بوناچی نامیدند. وی به علت حرفه پدرش که بازرگان بود به کشورهای بسیاری از جمله مصر و سوریه و ... مسافرت نمود. فیبوناچی در سال 1202 به زادگاه خود یعنی شهر پیزا در ایتالیا مراجعت نمود و آموخته های خود را با نوشتن کتاب "حساب" مکتوب کرد.وی حدودا در 80 سالگی درگذشت.

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) که او را لئوناردوی پیزایی هم می گویند در حدود سال 1170 میلادی در پیزا متولد شد. پدر فیبوناچی "گوگلیمو بوناچی" نام داشت و مادرش "آلساندرا"، وی زمانیکه لئو 9 سال داشت درگذشت و از آن پس او را فیبوناچی یعنی پسر بوناچی نامیدند. وی به علت حرفه پدرش که بازرگان بود به کشورهای بسیاری از جمله مصر و سوریه و ... مسافرت نمود. فیبوناچی در سال 1202 به زادگاه خود یعنی شهر پیزا در ایتالیا مراجعت نمود و آموخته های خود را با نوشتن کتاب "حساب" مکتوب کرد.وی حدودا در 80 سالگی درگذشت.


فیبوناچی ریاضی را در الجزایر آموزش دید. ضمن مسافرت به شرق، با ریاضیدانان آنجا آشنا شد و موفقیت های آنها را در نوشته های خود منعکس کرد و از همین راه بود که پیشرفت های ریاضی شرق، در دسترس غرب قرار گرفت.

فیبوناچی ریاضی را در الجزایر آموزش دید. ضمن مسافرت به شرق، با ریاضیدانان آنجا آشنا شد و موفقیت های آنها را در نوشته های خود منعکس کرد و از همین راه بود که پیشرفت های ریاضی شرق، در دسترس غرب قرار گرفت.


لئوناردوی پیزایی با طرح و حل مساله ای درباره سرمایه چند نفر، برای نخستین بار، اندیشه عدد منفی را به نام "‌قرض" در اروپا طرح کرد.

لئوناردوی پیزایی با طرح و حل مساله ای درباره سرمایه چند نفر، برای نخستین بار، اندیشه عدد منفی را به نام "‌قرض" در اروپا طرح کرد.


از جمله مهمترین کارهای فیبوناچی، معرفی سیستم اعداد اعشاری به عنوان جایگزینی بسیار کارآمدتر به جای سیستم اعداد رومی که از زمان امپراتوری روم رایج بود، می باشد. وی در ابتدای اولین بخش از کتاب خود به نام "لیبر آباکوس" در مورد این سیستم چنین می گوید: «نه رقم هندی وجود دارد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 که بوسیله آنها و همچنین علامت 0 که در عربی صفر نامیده می شود می توان هر عددی را نوشت.»

از جمله مهمترین کارهای فیبوناچی، معرفی سیستم اعداد اعشاری به عنوان جایگزینی بسیار کارآمدتر به جای سیستم اعداد رومی که از زمان امپراتوری روم رایج بود، می باشد. وی در ابتدای اولین بخش از کتاب خود به نام "لیبر آباکوس" در مورد این سیستم چنین می گوید: «نه رقم هندی وجود دارد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 که بوسیله آنها و همچنین علامت 0 که در عربی صفر نامیده می شود می توان هر عددی را نوشت.»


در سال 1202 لئونارد فیبوناچی توانست به یک سری از اعداد دست پیدا کند که بعدها بعنوان پایه برای بسیاری از رابطه های فیزیک و ریاضی استفاده شد، کافی است از عدد صفر و یک شروع کنید. آنها را کنار هم بگذارید و عدد بعدی را از جمع کردن دو عدد قبل بدست آورید، بسادگی به این رشته از اعداد خواهید رسید: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 ...نکته ای که تعجب برانگیز است آنکه اگر از عدد سوم نسبت اعداد این سری را به عدد قبلی حساب کنیم این رشته به سمت همان عدد طلائی معروف یعنی 1.618 است که خواص جالب بسیاری دارد و در هندسه بسیار تکرار شده است و از نظر زیبائی شناسی در فرهنگهای غربی دلپذیر شناخته شده، چون بازتابنده خاصیتی بین تقارن و عدم تقارن است.سری فیبوناچی چه در ریاضیات چه در فیزیک و علوم طبیعی کاربردهای بسیار دیگری دارد، ارتباط زیبای فاصله های خوش صدا در موسیقی، چگونگی تولد یک کهکشان، تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و ... از جمله این کاربردهاست.

در سال 1202 لئونارد فیبوناچی توانست به یک سری از اعداد دست پیدا کند که بعدها بعنوان پایه برای بسیاری از رابطه های فیزیک و ریاضی استفاده شد، کافی است از عدد صفر و یک شروع کنید. آنها را کنار هم بگذارید و عدد بعدی را از جمع کردن دو عدد قبل بدست آورید، بسادگی به این رشته از اعداد خواهید رسید: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 ...نکته ای که تعجب برانگیز است آنکه اگر از عدد سوم نسبت اعداد این سری را به عدد قبلی حساب کنیم این رشته به سمت همان عدد طلائی معروف یعنی 1.618 است که خواص جالب بسیاری دارد و در هندسه بسیار تکرار شده است و از نظر زیبائی شناسی در فرهنگهای غربی دلپذیر شناخته شده، چون بازتابنده خاصیتی بین تقارن و عدم تقارن است.سری فیبوناچی چه در ریاضیات چه در فیزیک و علوم طبیعی کاربردهای بسیار دیگری دارد، ارتباط زیبای فاصله های خوش صدا در موسیقی، چگونگی تولد یک کهکشان، تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و ... از جمله این کاربردهاست.


فیبوناچی حدودا در سال 1250 در 80 سالگی در پیزای ایتالیا درگذشت. مجسمه یادبودی از فیبوناچی در شهر پیزا قرار دارد.

فیبوناچی حدودا در سال 1250 در 80 سالگی در پیزای ایتالیا درگذشت. مجسمه یادبودی از فیبوناچی در شهر پیزا قرار دارد.


کتاب "حساب" مهمترین تالیف فیبوناچی است. این کتاب به نام "لیبر آباکوس" نیز معروف می باشد. این کتاب رساله ای است درباره حساب و جبر که شامل 15 فصل است و آگاهی هایی از دانش حساب و جبر آن زمان را در اختیار خواننده می گذارد.او در مقدمه کتابش می نویسد: «پدرم اهل پیزا بود و در اداره ی گمرک بوکیا درافریقا کار می کرد. او مرا با خود به آنجا برد تا هنر حساب کردن را یاد بگیرم. هنر عجیب حساب کردن، تنها به کمک نه علامت هندی، مرا چنان به شوق آورد که به طور قطع تصمیم گرفتم آن چه را در مصر، یونان، سوریه، سیسیل و پرووانس در این باره می دانستند، بیاموزم. از همه این کشور ها دیدن کردم و قانع شدم که دستگاه عدد نویسی هندی از همه کامل تر است و بر روش فیثاغورث برتری دارد. این دستگاه را و همه ی آنچه به آن مربوط می شد، یاد گرفتم و بررسی های شخصی خودم را که از "مقدمات" اقلیدس به دست آورده بودم به آن اضافه کردم و تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم.»

کتاب "حساب" مهمترین تالیف فیبوناچی است. این کتاب به نام "لیبر آباکوس" نیز معروف می باشد. این کتاب رساله ای است درباره حساب و جبر که شامل 15 فصل است و آگاهی هایی از دانش حساب و جبر آن زمان را در اختیار خواننده می گذارد.او در مقدمه کتابش می نویسد: «پدرم اهل پیزا بود و در اداره ی گمرک بوکیا درافریقا کار می کرد. او مرا با خود به آنجا برد تا هنر حساب کردن را یاد بگیرم. هنر عجیب حساب کردن، تنها به کمک نه علامت هندی، مرا چنان به شوق آورد که به طور قطع تصمیم گرفتم آن چه را در مصر، یونان، سوریه، سیسیل و پرووانس در این باره می دانستند، بیاموزم. از همه این کشور ها دیدن کردم و قانع شدم که دستگاه عدد نویسی هندی از همه کامل تر است و بر روش فیثاغورث برتری دارد. این دستگاه را و همه ی آنچه به آن مربوط می شد، یاد گرفتم و بررسی های شخصی خودم را که از "مقدمات" اقلیدس به دست آورده بودم به آن اضافه کردم و تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم.»


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۵:۴۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۵:۴۴

لئوناردو فیبوناچی

خلاصه زندگی نامه

 لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی در قرن 12 میلادی که خدمت بزرگ وی به دانش در این بود که برای نخستین بار دانشمندان اروپایی را با جبر و دستگاه عدد نویسی هندی آشنا کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع