یوهان کریستوف فریدریش فون شیلر (به آلمانی: Johann Christoph Friedrich von Schiller) معروف به فریدریش شیلر در روز دهم  نوامبر 1759  در "مارباخ" آلمان  متولد شد. فریدریش شیلر مجبور بود به دستور دوک کارل آگوست، از سال 1773 به مدرسه نظامى برود. اما در همان سال، ابتدا وارد دانشکده حقوق شد و سپس، در سال 1775  تحصیل در رشته پزشکى را آغاز کرد. وی در این دوران، تحت تاثیر کلوپ اشتوک و لسینگ، اولین کارهاى شعرگونه و درام خود را خلق کرد. شیلر در سال 1777 تحت تاثیر افکار روشنگرانه و طرد استبداد، درام «سارقین» خود را منتشر نمود و در سال 1780 رساله دکتراى خود را با عنوان «کوششى در مورد ارتباط خوى حیوانى انسان با روحش» نوشت؛ که تاثیر متقابل جسم و روح را بررسى مى کرد. وی ضمن فعالیت در سمت پزشک گردان در اشتوتگارت، زندگى بى بند و بارى را مى گذراند. هنگامى که دوک نوشتن هر گونه مطلبى را در مورد او ممنوع اعلام کرد، ابتدا به مانهایم، سپس به فرانکفورتِ ماین و از آنجا به اوگرزهایم گریخت. سرانجام، نویسنده ای به نام «کارولینه فون وولسوگن»، شیلر را که به لحاظ اقتصادى و روحى در وضعیت بدى قرار داشت، در ملک خود به نام باوئرباخ واقع در ماینینگن پذیرفت. شیلر در آنجا نمایشنامه «دسیسه و عشق» را نوشت. سپس به مانهایم بازگشت و در پاییز 1783  به مدت یک سال، نمایشنامه نویس تئاتر ملى دالبرگ شد. برخلاف نمایشنامه رذایل، دسیسه و عشق، مورد توجه تماشاگران مانهایمى قرار گرفت. شیلر در 22 فوریه 1790 با خواهر "کارولینه فون وولسوگن"، به نام "شارلوته فون لانگه فِلد" ازدواج کرد. شیلر سال بعد مبتلا به بیمارى بسیار شدیدى شد و به ناچار از تدریس چشم پوشى کرد. وی  طى دهه 90، با گوته اشنا شد و کم کم دوستی صمیمانه ای بین آن دو برقرار شد. این واقعیت که اتمام کار بخش اول فاوست گوته، براساس تشویق هاى شیلر بوده و در مقابل، گوته هم شیلر را در سرودن قصایدش تشویق مى کرده است، نشان مى دهد که این دو شاعر متقابلاً براى یکدیگر الهام بخش بوده اند. گفت وگوها، پروژه ها، نظریه ها و کارهاى مشترک آنان، سبک «کلاسیک وایمارى» را به وجود آورد که براساس الگوهاى عهد عتیق و دوران رنسانس بود. شیلر نمایشنامه های متعددی از جمله نمایشنامه هاى ماریا استوارت، باکره اورلئان، و ویلهلم تل  نوشت. شیلر در سن 46 سالگی در اثر عوارض بیمارى شدیدى که سال ها پیش به آن مبتلا شده بود، از دنیا رفت.

یوهان کریستوف فریدریش فون شیلر (به آلمانی: Johann Christoph Friedrich von Schiller) معروف به فریدریش شیلر در روز دهم نوامبر 1759 در "مارباخ" آلمان متولد شد. فریدریش شیلر مجبور بود به دستور دوک کارل آگوست، از سال 1773 به مدرسه نظامى برود. اما در همان سال، ابتدا وارد دانشکده حقوق شد و سپس، در سال 1775 تحصیل در رشته پزشکى را آغاز کرد. وی در این دوران، تحت تاثیر کلوپ اشتوک و لسینگ، اولین کارهاى شعرگونه و درام خود را خلق کرد. شیلر در سال 1777 تحت تاثیر افکار روشنگرانه و طرد استبداد، درام «سارقین» خود را منتشر نمود و در سال 1780 رساله دکتراى خود را با عنوان «کوششى در مورد ارتباط خوى حیوانى انسان با روحش» نوشت؛ که تاثیر متقابل جسم و روح را بررسى مى کرد. وی ضمن فعالیت در سمت پزشک گردان در اشتوتگارت، زندگى بى بند و بارى را مى گذراند. هنگامى که دوک نوشتن هر گونه مطلبى را در مورد او ممنوع اعلام کرد، ابتدا به مانهایم، سپس به فرانکفورتِ ماین و از آنجا به اوگرزهایم گریخت. سرانجام، نویسنده ای به نام «کارولینه فون وولسوگن»، شیلر را که به لحاظ اقتصادى و روحى در وضعیت بدى قرار داشت، در ملک خود به نام باوئرباخ واقع در ماینینگن پذیرفت. شیلر در آنجا نمایشنامه «دسیسه و عشق» را نوشت. سپس به مانهایم بازگشت و در پاییز 1783 به مدت یک سال، نمایشنامه نویس تئاتر ملى دالبرگ شد. برخلاف نمایشنامه رذایل، دسیسه و عشق، مورد توجه تماشاگران مانهایمى قرار گرفت. شیلر در 22 فوریه 1790 با خواهر "کارولینه فون وولسوگن"، به نام "شارلوته فون لانگه فِلد" ازدواج کرد. شیلر سال بعد مبتلا به بیمارى بسیار شدیدى شد و به ناچار از تدریس چشم پوشى کرد. وی طى دهه 90، با گوته اشنا شد و کم کم دوستی صمیمانه ای بین آن دو برقرار شد. این واقعیت که اتمام کار بخش اول فاوست گوته، براساس تشویق هاى شیلر بوده و در مقابل، گوته هم شیلر را در سرودن قصایدش تشویق مى کرده است، نشان مى دهد که این دو شاعر متقابلاً براى یکدیگر الهام بخش بوده اند. گفت وگوها، پروژه ها، نظریه ها و کارهاى مشترک آنان، سبک «کلاسیک وایمارى» را به وجود آورد که براساس الگوهاى عهد عتیق و دوران رنسانس بود. شیلر نمایشنامه های متعددی از جمله نمایشنامه هاى ماریا استوارت، باکره اورلئان، و ویلهلم تل نوشت. شیلر در سن 46 سالگی در اثر عوارض بیمارى شدیدى که سال ها پیش به آن مبتلا شده بود، از دنیا رفت.


شیلر طى مدتى که در منزل کارمندى به نام کریستیان گاتفرید کورنر در لوشویتس واقع در ایالت زاکسن اقامت داشت، سرودى به نام «شادى» را سرود که در سال 1823 توسط بتهوون آهنگى روى آن گذاشته شد. وی در همان دوره ، «نامه هاى فلسفى» خود را بر اساس عقیده وحدت وجود نوشت. عشق ناکام شیلر به "هنریته فون آرنیم"، او را در تصمیم  خود مبنى بر سفر به وایمار راسخ تر کرد. وی در21 جولاى 1787 وارد این شهر شد و با آشناى قدیمى خود، شارلوته فون کالب که او هم نویسنده بود، مجدداً ارتباط برقرار کرد. بررسى موضوعات تاریخى و مقاله تحقیقى برخاسته از آن به نام «تاریخ سقوط هلند متحد در مقابل دولت اسپانیا» براساس سنت هاى روسو و ولتر نوشته شده بود- که پایان فشار و استبداد را حق طبیعى مردم مى دانستند- و موجب شد که شیلر در سال 1789 و با میانجی گری گوته، به درجه پروفسورى تاریخ در ینا برسد. به علاوه شیلر، طى سال هاى 1790-1792، تاریخ جنگ سى ساله را در سه مجلد به رشته تحریر درآورد و در همین دوران، بررسى و اندیشه در مورد فلسفه ایده آلیستى کانت را آغاز کرد. آثار شیلر به عنوان آثار «کلاسیک» شناخته شده و به ندرت مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله تحسین کنندگان شیلر مى توان از "توماس مان"، "برشت" و "داستایوفسکى" نام برد.

شیلر طى مدتى که در منزل کارمندى به نام کریستیان گاتفرید کورنر در لوشویتس واقع در ایالت زاکسن اقامت داشت، سرودى به نام «شادى» را سرود که در سال 1823 توسط بتهوون آهنگى روى آن گذاشته شد. وی در همان دوره ، «نامه هاى فلسفى» خود را بر اساس عقیده وحدت وجود نوشت. عشق ناکام شیلر به "هنریته فون آرنیم"، او را در تصمیم خود مبنى بر سفر به وایمار راسخ تر کرد. وی در21 جولاى 1787 وارد این شهر شد و با آشناى قدیمى خود، شارلوته فون کالب که او هم نویسنده بود، مجدداً ارتباط برقرار کرد. بررسى موضوعات تاریخى و مقاله تحقیقى برخاسته از آن به نام «تاریخ سقوط هلند متحد در مقابل دولت اسپانیا» براساس سنت هاى روسو و ولتر نوشته شده بود- که پایان فشار و استبداد را حق طبیعى مردم مى دانستند- و موجب شد که شیلر در سال 1789 و با میانجی گری گوته، به درجه پروفسورى تاریخ در ینا برسد. به علاوه شیلر، طى سال هاى 1790-1792، تاریخ جنگ سى ساله را در سه مجلد به رشته تحریر درآورد و در همین دوران، بررسى و اندیشه در مورد فلسفه ایده آلیستى کانت را آغاز کرد. آثار شیلر به عنوان آثار «کلاسیک» شناخته شده و به ندرت مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله تحسین کنندگان شیلر مى توان از "توماس مان"، "برشت" و "داستایوفسکى" نام برد.


بسیاری از آثار شیلر از جمله راهزنان جنبه آزادی ‌خواهانه دارند. همزمان با جنبش مشروطیت نخستین کتاب وی توسط یوسف اعتصام‌ الملک به فارسی ترجمه شد. بسیاری از نمایشنامه ‌های او به عنوان قطعه تئاترهای استاندارد در سرزمین‌های آلمانی زبان مشهور شده‌اند و اشعار افسانه ‌ای (Ballads) وی از محبوبترین شعرهای آلمانی می‌باشند. برخی از نمایشنامه های وی عبارتند از: راهزنان (Die Räuber) توطئه فیسکو از اهالی جنوا نیرنگ و عشق دون کارلوس (Don Carlos) والنشتاین ماریا استوارت (Maria Stuart) دوشیزهٔ اورلئان (Die Jungfrau von Orléans، منسوب به ژان دارک) عروسِ مسینا (Die Braut von Messina) ویلهلم تِل (Wilhelm Tell) آثار فلسفی شیلر به لحاظ فلسفی تحت تاثیر نظریات کانت بود و این دیدگاه وی در آثار فلسفی اش نمود داشت. برخی از آثار فلسفی شیلرعبارتند از: نامه‌های آگوستبورگ (Augustenburger Briefe) درباره اشعار ساده ‌لوحانه و احساسی (Über naive und sentimentalische Dichtung) آزادی و دولت فرزانگی

بسیاری از آثار شیلر از جمله راهزنان جنبه آزادی ‌خواهانه دارند. همزمان با جنبش مشروطیت نخستین کتاب وی توسط یوسف اعتصام‌ الملک به فارسی ترجمه شد. بسیاری از نمایشنامه ‌های او به عنوان قطعه تئاترهای استاندارد در سرزمین‌های آلمانی زبان مشهور شده‌اند و اشعار افسانه ‌ای (Ballads) وی از محبوبترین شعرهای آلمانی می‌باشند. برخی از نمایشنامه های وی عبارتند از: راهزنان (Die Räuber) توطئه فیسکو از اهالی جنوا نیرنگ و عشق دون کارلوس (Don Carlos) والنشتاین ماریا استوارت (Maria Stuart) دوشیزهٔ اورلئان (Die Jungfrau von Orléans، منسوب به ژان دارک) عروسِ مسینا (Die Braut von Messina) ویلهلم تِل (Wilhelm Tell) آثار فلسفی شیلر به لحاظ فلسفی تحت تاثیر نظریات کانت بود و این دیدگاه وی در آثار فلسفی اش نمود داشت. برخی از آثار فلسفی شیلرعبارتند از: نامه‌های آگوستبورگ (Augustenburger Briefe) درباره اشعار ساده ‌لوحانه و احساسی (Über naive und sentimentalische Dichtung) آزادی و دولت فرزانگی


شیلر در 9 ماه مه 1805 در وایمار و در اثر عوارض بیمارى شدیدى که سال ها پیش به آن مبتلا شده بود، از دنیا رفت.

شیلر در 9 ماه مه 1805 در وایمار و در اثر عوارض بیمارى شدیدى که سال ها پیش به آن مبتلا شده بود، از دنیا رفت.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۹:۴۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۹:۴۳

فریدریش شیلر

خلاصه زندگی نامه

 یوهان کریستوف فریدریش فون شیلر، معروف به فردریش شیلر، شاعر، نمایشنامه‌ نویس، فیلسوف و مورخ آلمانی وی ازمشهورترین نمایشنامه‌ نویسان آلمان است و همراه گوته، سبک كلاسيک وايمارى را پايه گذارى کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع