جستجو در مطالب و اشخاص
علی ربیعی، با نام مستعار عماد، در سال 1334، در محله جوادیه از محله‏های جنوب شهر تهران و در یک خانواده کارگری متولد شد. وی لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک دارد.وی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب به عنوان تکنیسین کارخانه جنرال موتورز، ارج و قرقره پرستو فعالیت میکرد و درکنار کار از فعالان سیاسی و مذهبی بود. ربیعی همچنین از فعالین اعتصابات کارگری شهرک اکباتان و کارخانه محل کار خود در دوران مبارزه در سـال‌هـای 56 و 57 بحساب می آمد کـه این مبارزات منجـر بـه بازداشـت موقـت وی توسـط سـاواک نیز شــد. خانوادهربیعی در سال 1359 با مرحومه نرگس حسین زاده تبریزی از کارمندان وزارت کار ازدواج کرد که ما حصل این ازدواج چهار فرزند بود که فرزند آخرش بنام محمدجواد در سال 1386 درگذشت. همسر وی نیز که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد، در اولین ساعات بامداد روز 20 خرداد 85 دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. فعالیتهای بعد از انقلابربیعی در سالهای اول انقلاب به کمیتــه پیگیری شــورای انقلاب در بخــش صــنعت پیوسـت و نماینده کارگران، عضو شورایعالی کار، عضو شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه 60 بود. وی همچنین عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس آن تا به امروز می‌باشد. ربیعی علاوه بر فعالیت‌های صنفی کارگری، به دلیل نیاز آن مقطع از انقلاب، همراه با عده‌ای از دوستان هم محله‌ای خود از سال 1359 جذب نهادهای انقلابی شده و به سپاه پاسداران می‌پیوندد. در دوران جنگ تحمیلی، 50 ماه حضور در جبهه‌های غرب و منــاطق عملیــاتی را در کارنامه خود دارد. پس از آن – با فرمان بنیانگدار انقلاب- به وزارت اطلاعات می‌رود. وزارتخانه‌ای که ربیعی در آن به معاونت پارلمانی دری نجف آبادی (وزیر وقت اطلاعات) رسید و پس از تغییرات انجام شده در دوره فلاحیان او هم مانند دیگر اصلاح طلبان وزارت اطلاعات از این وزارتخانه خارج شد. ربیعی در جبهه دوم خردادعلی ربیعی از دوستان و معتمدین بسیار نزدیک سید محمد خاتمی و مشاور اجتماعی وی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری وی بود. در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط حسن روحانی ربیعی مسوول اجرایی دبیرخانه بود و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت. معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعــی پــس از مــدت‌ها فعالیــت اجرایــی، تــداوم فعالیـت خـود را بـر حـوزه تحقیـق، آمـوزش و پـژوهش متمرکـز کرد. وی دانشـیار پایـه 23 دانشـگاه بـوده و در حـوزه‌هـای جامعـه‌شناسـی ارتباطـات، رفـاه اجتمـاعی، مـدیریتی و کـارآفرینی بـه پـژوهش می‌پردازد کـه مقـالات و کتـب متعـددی از وی در ایـن حـوزه‌هـا بـه انتشـار رسـیده اسـت. وی عضـوهیأت مدیره چنـدین انجمـن علمـی اسـت و از سـوی دانشـگاه پیـام نـور بـه عنـوان پژوهشـگر نمونـه این دانشگاه در سال 1390 انتخاب شد. در آستانه وزارتربیعی که در حوزه سیاسی مورد اعتماد دکتر روحانی بود و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشت؛ در تاریخ 13 مرداد 92 از طرف وی برای تصدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. 

مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا 1360عضو کمیته ساماندهی و پرداخت مطالبات کارگران صنایع در اوایل انقلابمعاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از 1366 تا 1372معاون وزیر اطلاعات در زمان تصدی ری شهری ودولت سازندگی تا سال 1374مسئول اطلاعات سپاه در استانهای شمالی ایرانمسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقیعضو کمیته پیگیری قتلهای زنجیره‌ایرئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیمسئول اجرایی شورای عالی امنیت ملی از 74 تا 84دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت از 1379 تا 1384مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از 1376 تا 1384مسنول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسئول کمیته تبلیغات از 1372 تا 1384عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه 3 کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء آخرین سوابق و مسئولیتهای اجراییمشاور رئیس جمهور تا مرداد 1384دبیر ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تا مرداد 1384 سوابق کاری در حوزه صنعتعضو هیأت مدیره شرکت پایور، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‏گذاری صنایع غذایی نماد کوثرعضو هیأت مدیره شرکت نشاسته گلوگز بنیاد شهیدرئیس هیأت مدیره شرکت اکسدانه کوثررئیس هیأت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفانرئیس هیأت مدیره شرکت رزینهای صنعتی ایرانعضو هیأت مدیره شرکت تولید داروی تاکستان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) 

عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه کارو کارگر 1375 تا  1379  عضو شورای عالی کار از سال 1358 تا 1360 عضو مؤسس و عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی کار عضویت در مراکز علمی و پژوهشی سردبیر نشریه علمی ترویجی «جامعه ، فرهنگ و رسانه» . از خرداد 1389 عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی «مجله جهانی رسانه» دانشگاه تهران (GMJ )  عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد» مرکز تحقیقات استراتژیک عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی «اهبرد اجتماعی فرهنگی» عضو هیأت مدیره انجمن علمی ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات عضو هیأت مدیره انجمن علمی علوم سیاسی ایران عضو انجمن جامعه‏شناسی ایران عضو انجمن علمی جهانگردی ایران عضو انجمن علمی رفتار سازمانی   دستاوردها و جوایز برنده قلم بلورین به خاطر کسب عنوان بهترین سرمقاله در سال 1377 در جشنواره مطبوعات پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور در سال 1390  

مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1374 عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور تا مرداد 1384 رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال 1368 تا 1373 عضو کمیته‌های فنی پروژه‌های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات استراتژیک عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره موسسه «فرهنگ و تمدن ایران زمین» از 1384 دبیر گروه دکترای جامعه شناسی دانشگاه پیام نور معاون پژوهشی دانشگاه کار آخرین سوابق و مسئولیتهای اجرایی مشاور رئیس جمهور تا مرداد 1384 دبیر ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تا مرداد 1384 عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و MBA و شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور 1388 دبیر شورای تخصصی گروه دکترای جامعه‌شناسی در مرکز تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری دانشگاه پیام نور 1390 عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی 1391 دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و کارگر ایران. موسسه کار. مؤسسه کار و تامین اجتماعی عضو کمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی) شهرداری تهران 1391   عضویت در هیأت علمی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار پایه 23 عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی کار در مرتبه استادیار و مدرس گروه مدیریت مؤسسه   سوابق تدریسی تدریس در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه ارتباطات. تدریس در دانشکده اطلاعات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. تدریس در دانشگاه کیش، مقطع کارشناسی ارشد در رشته روابط بین‌الملل. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – گروه ارتباطات و مدیریت فرهنگی تدریس در رشته های مدیریت، ارتباطات و جامعه شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه پیام نور. تدریس در موسسه آموزش عالی کار در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. طراحی سرفصلها و راهاندازی دورههای آموزش کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار. طراحی دوره MPA برای دانشگاه جامع علمی-کاربردی. تدریس در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه پیام نور. تدریس در دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب در مقطع کارشناسی ارشد تدریس در دانشگاه علوم انتظامی 

علی ربیعی در سال‌های اخیر مشغول فعالیت‌های علمی بوده و مقالات پژوهشی بسیاری نوشته است:   مقالات: بررسی موارد اجتماعی سیاسی در مطبوعات و برنده قلم بلورین به خاطر کسب عنوان بهترین سرمقاله در سال 1377 چاپ مقاله امنیت ملی مفهومی در حال تکوین در فصلنامه علمی - ترویجی اطلاعات اقتصادی - سیاسی سال 1383 چاپ مقاله نوسازی در بوته جهان سوم در فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات خاور میانه. چاپ مقاله بحران‌های اجتماعی ایران امروز در فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران. چاپ مقاله رسانه‌های نوین و بحران هویت در فصلنامه علمی–پژوهشی مطالعات ملی ایران سال 1387. چاپ مقاله الگوی پیشنهادی برای مدیریت فرمانشی بحران در نظام ارتباطی در ایران در فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. چاپ مقاله نقش ارتباطات در مدیریت بحران به همراه احسان شاقاسمی در فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 1385. چاپ مقاله نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانیان در فصلنامه علمی – پژوهشی دانش سیاسی 1387. چاپ مقاله من به کسی اعتماد ندارم (جستاری در پیامدهای اثر اینترنت بر رفتار کاربران ایران) به همراه احسان شاقاسمی در فصلنامه علمی ژوهشی مجله جهانی رسانه دانشگاه تهران بهار 1388. چاپ چکیده مقاله ایران فرهنگی و فرهنگ جهانی در فصلنامه مقالات همایش بین‌المللی (ایران فرهنگی، گذشته حال و آینده) 1387. چاپ چکیده مقاله آموزش منتقدانه، جهانی سازی و زبان فارسی دریافت‌ها و دیدگاهها در فصلنامه مقالات همایش بین‌المللی (ایران فرهنگی، گذشته حال و آینده) 1387...   پروژه‌های پژوهشی مجری طرح پژوهشی بررسی چالشهای قومی و ارائه راهبرد سیاستهای قومی در جامعه ایران به سفارش شورای عالی امنیت ملی. مجری پروژه تدوین استراتژی مقابله با تهدیدات آمریکا در ابعاد مختلف به سفارش شورای عالی امنیت ملی. مجری پروژه طرح ایجاد ساختار برای تدوین راهبرد مقابله با عملیات روانی به سفارش شورای عالی امنیت ملی. مجری طراحی الگوی استقرار مدیریت دانایی در آموزش عالی به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجری طرح پژوهشی تحلیل محتوای نشریات دانشجویی به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مجری طرح پژوهشی خصوصی شدن دانشگاههای دولتی و آثار آن به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجری طرح پژوهشی تدوین استراتژیک بیمارستان ساسان به سفارش هیئت مدیره بیمارستان ساسان. مجری طرح پژوهشی نارکوتروریسم و چالشهای آن برای ایران به سفارش کمیته مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مجری طرح پژوهشی. امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش و بررسی چالشهای پیاده سازی در دانشگاه پیام نور. 1390 مجری طرح پژوهشی. تبیین نقش فرهنگ در پیشگیری از فساد اداری و ارائه برنامه فرهنگی جهت ارتقای سلامت نظام اداری. تیر 1390 به سفارش دانشگاه پیام نور مجری برنامه راهبردی مدیریت دانش KM و ارائه مدلی مناسب جهت پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور. به سفارش دانشگاه پیام نور تهران. تابستان 1390 ناظر پروژه راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر تروریسم به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. عضو کمیته فنی پروژه آسیب‌های اجتماعی ایران نگاهی به آینده به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. عضو کمیته فنی پروژه انسجام ملی و تنوع فرهنگی به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ناظر پروژه بررسی و مطالعه نقش بافت و پراکندگی کشور در امنیت ملی با رویکرد استفاده از فرصت تنوع اقوام در کشور در ساختار دفاعی به سفارش مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح. اجرای 11 طرح پژوهشی در سطح علمی و نظارت بر 5 پروژه پژوهشی در سطح ملی (ضمیمه 4) برگزاری کارگاه برگزاری کارگاه آسیب‌شناسی سیاستهای حنسیتی. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. ماه 91  

بعد از اینکه دکتر روحانی در تاریخ 13 مرداد 92 در جریان مراسم تحلیف، علی ربیعی را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد، متن برنامه‌های پیشنهادی ربیعی در بخش‌های تعاون، اشتغال، روابط کار و رفاه و تامین اجتماعی منتشر شد. جزئیاتی کوتاه از این برنامه به شرح زیر است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار مسئولیت  سه وزارت خانه سابق کار و امور اجتماعی ،رفاه و تامین اجتماعی و تعاون است که هنوز مسئولیت تطبیقی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و عملا بطور تفکیکی اداره می گردد. این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل می‌شود که اگر چه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت  گستره ماموریت‌ها،  تقریباً همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند. با توجه به تاثیرگذاری مجموعه سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های وزارتخانه بر آحاد جامعه خصوصا جامعه متاثر از آسیب اجتماعی، ضروری است طرحی منسجم، همه‌جانبه و فراگیر در  حوزه‌های ماموریت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شود. اما این برنامه باید معطوف به موارد زیر باشد: شناخت وضع موجود و چالش‌های آن شناسایی پتانسیل‌های ملی و منطقه‌ای طراحی واقع‌گرایانه برای وضعیت مطلوب یقینا دستیابی به اهداف و موفقیت این وزارتخانه در ابعاد اقتصادی و بالاخص ساماندهی بازار کار، تحت تاثیر  سیاست‌های پولی و مالی، سیاست خارجی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار بر اثر سیاست‌های کلی بخش اقتصاد است. لذا اجرای مناسب آن نیازمند همکاری، همدلی و موفقیت سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی کشور است....  

شعار اعتدال دکتر روحانی که در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به عنوان برگ برنده او ارزیابی شد، با معرفی کابینه پیشنهادی از سوی او به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد، کمی خدشه‌دار شد به نحوی که معرفی برخی چهره های افراطی در این کابینه، مجموعه پیشنهادی را با حواشی متعددی روبرو کرد. در این میان معرفی برخی چهره‌های خاص برای وزارت، بیشتر از دیگران با انتقاد جدی افکار عمومی روبرو شد. علی ربیعی یکی از این چهره‌هایی است که نگاهی به سابقه فعالیت آنان و همراهی جدی با فتنه‌گران در دوره‌های مختلف، نگرانی‌ها را از عدم تحقق شعار اعتدال در کابینه یازدهم و بسترسازی برای تولید یک فتنه جدید را افزایش داد.   فعالیتهای سوال بر انگیز ربیعی در فتنه سال 78 از نزدیک درگیر موضوعات مرتبط با این وقایع بوده است، بطوریکه در پی شکایت وزارت اطلاعات، و تعطیلی روزنامه سلام، از او در کنار خاتمی و ابطحی به عنوان عوامل فشار به وزارت اطلاعات برای پس گرفتن شکایت از روزنامه سلام یاد می شود. چنانکه بعد آن از طرف وزارت اطلاعات، اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر: «به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم». و در‌‌ همان روز(17 تیر ماه 78) از طریق رسانه‌های گروهی اعلام گردید. از سوی دیگر بنابر خاطرات تاج‏زاده، ربیعی به همراه مصطفی معین (وزیر وقت علوم) و محمدرضاخاتمی (دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور وقت) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آن‌ها قرار می‌گیرد. علی ربیعی که مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود پس از آن عضو موثر كمیته تحقیق شورای امنیت در خصوص 18 تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده ، ظریفیان و بلندیان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.   همراهی موسوی در اتهام  تقلب  با توجه به سابقه ای که ربیعی در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود، بعنوان حلقه اول مشاورین میرحسین موسوی نقش بسیزایی در انجام عملیات روانی داشت. بنابرگزارش رسانه‏های خبری تیم عملیات روانی موسوی متشكل بود از: خسرو قنبری تهرانی، علی ربیعی(عباد)، سعید حجاریان، محمدرضا تاجیك  كه سرتیم عمیلیات میدانی این كمیته از نیروهای اخراجی دستگاه امنیتی بوده است. برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند. نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی بود که با او وارد سالن نشست خبری شد و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم کرد تا فتنه بزرگ کلید بخورد. ربیعی در یک سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گفت: «این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ....اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید .... مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید ...»   مرد امنیتی کابینه علی ربیعی از جمله افرادی بشمار می رود که علاوه بر نقش داشتن در فتنه سال 88 ، سابقه سئوال برانگیزی نیز در حوزه امنیتی دارد. علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دو دوره دولت هاشمی، در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند.  فلاحیان در مصاحبه ای دیگر نیز از چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به شورای امنیت ملی اینگونه می گوید: «علی ربیعی از بچه های خانه کارگر و از بچه های چپ بود... یک مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه کاروکارگر. در عین حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی‏شود که در اطلاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسی. یا آن را انتخاب کن و یا وزارت را. او هم خیلی با من بد شد... علی ایحال وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات، آقای خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار داشت... و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد... یکهو گفتند بشود دبیر شورای امنیت... بالاخره با لابی بازیهای پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور...»   یار غار اصلاح طلبان ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولین اقداماتش پس وزارت اطلاعات می گوید: «درحدود نه صفحه استراتژی خود را نوشتم پس از آن كپی گرفتم و یك نسخه برای آقای عباد و نسخه دیگر برای آقای معیری از بچه‌های وزارت فرستادم. هدفم از فرستادن كپی نوشته‌هایم برای آنها، دریافت تجربه‌ها و پیشنهاداتشان بود و یا این كه اگر نكته‌ای مورد نیاز بود از آنها دریافت نمایم. ضمن این كه آقای عباد از نزدیكان آقای خاتمی بود.» و یا خود ربیعی در یکی از مصاحبه هایش تاکید می کند: «بنده به عنوان نزدیكترین شخص به رئیس جمهوری هیچگاه نه كسی را معرفی كردم نه ...» از این میان می توان به نقش کلیدی وی در میان اصلاح طلبان پی برد.   عباد و ماجرای مبهم ترور حجاریان نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه بازی ترور و مبهم ماندن پیگیری رسانه ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین چهره های غوغاسالار در این عرصه بود. نخستین واکنش جدی به ترور حجاریان از سوی شورای امنیت کشور صورت گرفت. علی ربیعی، بلافاصله در بیمارستان محل بستری شدن سعید حجاریان حضور یافت و ضمن اعلام تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت کشور، از تشکیل کمیته ای به ریاست سیدعبدالواحدموسوی لاری وزیر کشور و با حضور نماینده وزارت اطلاعات خبر داد. ربیعی که مشاور رئیس جمهور نیز بود در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد: «کسانی که حجاریان را برای ترور انتخاب کرده اند، می دانستند که با این اقدام، کشور را به بحران می‌کشانند.» هرچند بعد از افشای نوار مکالمه ترورکنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات درباره اهداف این ترور به رسانه ها هیچ گاه مشخص نگشت چه کسانی سعید حجاریان را انتخاب کرده بودند.   ربیعی در شنود اشباح نام علی ربیعی یکبار نیز به عنوان شاکی از نویسنده کتاب شنود اشباح به میان آمد. زمانی که گلپور در تلاش برای اخذ مجوز برای جلد دوم کتابش که فصلی از آن به بحث شکایت ناموفق ربیعی اختصاص داشت مشغول بود، خسرو تهرانی، دیگر مشاور امنیتی خاتمی، توانسته بود با رایزنیهای خود، مجوز صادر شده برای این كتاب را لغو كند تا جلد دوم کتاب گلپور خارج از مسیرهای قانونی مجوز نشر خود را از دست بدهد و چاپ آن به زمان کنار نشستن یاران خاتمی موکول گردد. علی ربیعی که دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمی نیز بود به غیر از اتهامات بی جواب مانده در دو جلد کتاب شنود اشباح اخیرا از سوی یک سایت خبری به تاسیس شرکتی با نام «الفت» متهم گردیده که به فعالیتهای کلان در زمینه های سیاسی - اقتصادی دست می زند .     آقای وزیری که صلاحیتش رد شد! ربیعی در حالی برای کسب رای اعتماد به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد که تنها چند ماه پیش از آن و در جریان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، صلاحیت او برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر تهران، از سوی هیات نظارت مجلس نهم رد شده و به استناد بندهای ج و د ماده 29 قانون شوراها، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت.  سؤال اینجاست چگونه فردی که برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا هم مورد تایید مجلس نهم قرار نگرفته بود به عنوان یک وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد تا از همین مجلس رای اعتماد بگیرد؟!  

در ماجرای قتلهای زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رییس جمهور شامل علی یونسی (رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح)، عباد(علی ربیعی) و سرمدی و به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد. گروه اول بازجویی زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشهای عباد در مرداد 1378 گروه اول بازجویی منحل و با تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه بازخوانی) موافقت گردید؛ ربیعی نتایج كار گروه بازخوانی را چنین برمی شمارد: «اول اینكه دربازجویی ها، روشهای درستی به كار گرفته نشده بود، دوم اینكه انحراف در بازجویی وجود داشت، به این معنی كه این پرونده از مسیر كشف قتل ها دور شده بود، سوم اینكه مواردی مانند بمب گذاری در مشهد و سه مورد دیگر مانند ترور و قتل شخصیتی دیگر، نمی توانست كار این گروه باشد.» بدین ترتیب مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه سوی اتهامات به سمت فلاحیان رفت؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات گشته بود. روح الله حسینیان، در مصاحبه‌ای با هفته نامه «یا لثارات» در 4 آبان 1379 می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم »  

علی ربیعی به عنوان مدیر مسؤول روزنامه كار و كارگر، در سال 79 به اتهام نشر اكاذیب، افتراء و تهمت به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه فراخوانده شد اما در سالهای بعد به جهت اینكه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده بود، برایش قرار موقوفی تقعیب صادر شد. هرچند این امر به کناره گیری او از روزنامه کار و کارگر و واگذاری آن به مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران منجر گردید. با پایان دوران پر التهاب دولت هفتم، از وی اخبار کمتری به بیرون درز می یافت هرچند تا زمانی که در تابستان 84 لاریجانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی آمد و پست مسئول اجرایی دبیرخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی در کنار حسن روحانی برگزار گردید؛ همچنان از عناصر کلیدی این شورا بود و گهگاه نامی از وی به میان می آمد، آنچنانکه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، علی ربیعی مشاور امنیت ملی خاتمی، از سوی وی مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی كند. متعاقب این ماموریت، ربیعی طی گزارش نهایی خود، بر روی چهل وهشت ساعت آخر رأی گیری تاكید كرده و نوشته بود كه اطلاعات کاملی راجع به چرخش ناگهانی جناح راست از قالیباف و علی لاریجانی به سوی احمدی نژاد و بسیج امکانات آن از جمله امکانات فراقانونی برای پیروزی این کاندیدا وجود ندارد، و خلاء اطلاعاتی مذكور یكی از مهمترین دلایل عدم درك انتخابات به شمار می رود.  

پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در تاریخ 23 مرداد 92 در صحن علنی برگزار و تعدادی از نمایندگان در موافقت و مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایراد سخن پرداختند. رضا صابری و عبدالوحید فیاضی نمایندگانی بودند که در مقام مخالفان وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای تصدی وزارت امور خارجه سخنرانی کردند.   ربیعی چه تضمینی می‌دهد که فضای این وزارتخانه به تصمیمات سیاسی آغشته نشود. رضا صابری نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با علی ربیعی اظهار داشت: «اگر چه برجستگی در یک معیار و یا برخورداری از میانگین مناسب از هر دو مشخصه تجربه و تخصص مناسب برای تصدی یک مسئولیت است، با احترام به تجربه آقای ربیعی در حوزه کارگری، اما 30 سال ممارست وی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی و دانشگاهی کفایت تجربه کافی برای این مسئولیت نیست. نکته اساسی این است که جناب آقای ربیعی به عنوان یک چهره سیاسی و فعال سیاسی است؛ وی چه تضمینی می‌دهد که فضای این وزارتخانه به تصمیمات سیاسی آغشته نشود.»   برنامه ربیعی در نظام تولید مبتنی بر تعاونی‌ها نیست. عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمود‌آباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در قانون اساسی به اقتصاد مبتنی بر تعاون تأکید شده است، برنامه شما را در نظام تولید مبتنی بر تعاونی‌ها نمی‌بینم و با وجود اینکه 50 درصد مردم کشور عضو تعاونی‌ها هستند و این رقم در دنیا 12 درصد است اما سهم آن‌ها از سرمایه ملی فقط 7 درصد است.»   در ادامه جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس در مقام موافقان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن مجلس سخنرانی کردند.   ربیعی یک مدیر اجرایی صرف نیست. منصور آرامی، نماینده مردم بندرعباس، در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ اظهار داشت: «آقای ربیعی یک مدیر اجرایی صرف نیست، بلکه او دارای تخصص‌های مختلف در زمینه‌های عملی است. ربیعی سوابق علمی متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به انتشار چندین کتاب و ده‌ها مقاله در سطوح مختلف تحصیلی اشاره کرد. گروهک‌ها، منافقین و ضدانقلاب‌ها در سایت‌ها و شبکه‌های خود همواره این سرباز خدوم را مورد تخریب قرار داده‌اند. ربیعی در سنگرهای مختلف از جمله دفاع مقدس از میهن اسلامی دفاع کرده و تلاش‌هایی داشته است او همواره سرباز پیاده‌نظام برای میهن اسلامیان بوده است.»   ربیعی گلوگاه‏های فساد را شناسایی می‌کند. غلامرضا تاج گردون، نماینده مردم گچساران در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «وقتی بحث انتخاب ربیعی برای وزارت مذکور مطرح شد، بنده موافق نبودم، اما به هر حال فرصت مجلس، فرصت خوبی است و این موضوع مهم است که بدانیم چه کسی مسؤولیت تصدی این وزارتخانه مهم که در دو بخش اقتصادی و اجتماعی فعالیت دارد را بر عهده می‌گیرد. به دلیل توانایی‌هایی که در ربیعی وجود دارد، می‌‌تواند گلوگاه‌های فساد در بخش‌هایی مانند شستا را شناسایی کند.»   نباید به ربیعی چهره امنیتی بدهیم. موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در موافقت با علی ربیعی اظهار داشت: «ای کاش نمایندگان مخالف تمام برنامه‌های آقای ربیعی را مطالعه می‌کردند، چرا که 28 مورد از برنامه‌های 30 بندی آقای ربیعی قابل عملیاتی شدن و مطابق با برنامه پنجم است. آقای ربیعی فردی از قشر کارگر و رزمنده است که حدود 13 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کارکرده و کتابی برای ریشه‌کنی فساد نوشته، اما حالا مخالفان با انگ زدن و باندبازی با او مخالفت می‌کنند که این انصاف نیست. همچنین وی یک دانشگاهی است و نباید به او یک چهره امنیتی بدهیم.»   در دادن رأی اعتماد خواسته‌های کارگران را رعایت کنید. علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کارگری با استفاده از قسمتی از زمان نماینده مردم خوی سخنان خود را در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: «آقای ربیعی با درخواست تشکل‌های کارگری و نمایندگان این صنف مسئولیت را پذیرفته است، بنابراین از نمایندگان می‌خواهم در دادن رأی اعتماد خود خواسته‌های کارگران را رعایت کنند.» علیرضا محجوب پس از سخنان خود به جمع نمایندگان آمد و طوماری که از سوی تشکل‌های کارگری و نمایندگان صنوف کارگری برای حمایت از وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده بود به نمایندگان نشان داد.  

علی ربیعی که به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دکتر روحانی به مجلس معرفی شده بود؛ در جلسه علنی روز سه شنبه، 23 مرداد 92 ضمن تشکر از نمایندگان و ناقدان به دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود پرداخت. بخشی از دفاعیات علی ربیعی به شرح زیر است: متأسفانه قرعه این بار به نام من برای این وزارتخانه افتاد، وگرنه بنده از زمان دولت شهید رجایی تاکنون 3 بار از این مسئولیت فرار کرده‌ام، اما این بار با درک استراتژیک وضعیت امروز را چنان دیدم و اطمینان یافتم هر کس هر اندازه در توان دارد و در هر جایگاهی که هست، باید برای عبور از شرایط پیچیده امروز به میدان بیاید.   کیفیت زندگی نیمی از جامعه در معرض خطر است. امروز بخشی از آحاد جامعه به لحاظ هزینه سنگین درمان به طبقه فرودست صعود می‌کند و در این شرایط من پذیرفتم که در این وزارتخانه کمکی به دوست و برادر بزرگوارم دکتر روحانی کنم.   معتقدم اساس بحث اعظم اعتدال گرایی در این وزارتخانه در حوزه کار و اشتغال است. بحث کار شایسته، بحث سه جانبه گرایی که امیدوارم این بحث سه جانبه گرایی در روزهای کاری‌ام پخته‌تر و کارشناسی‌تر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود از اولویت‌های کاری من خواهد بود.   گفتید که نگاه من یک نگاه کارگری است. من کتمان نمی‌کنم که نگاه کارگرانه دارم، اما نیک می‌دانم هر کس در این کشور آجر روی آجر بگذارد باید به وی ارزش گذاشت و مجسمه آن را ساخت. معتقدم باید مجسمه اولین کسی که برق را به ایران آورد و کارخانه را به تهران آورد ساخت و آن را تبدیل به نماد کرد.   بخش رفاه اجتماعی باید متوازن کننده رشد و توسعه کشور باشد، نگاه یک بعدی اقتصاد منهای رفاه اجتماعی و همچنین تجربه منهای نگاه حمایت‌گرایانه اشتغالی، برزیلی کردن کشور است. یکی از بخش‌هایی که باید متوازن کننده رشد و توسعه در کشور باشد، عدم نگاه تک‌بعدی به بحث اشتغال است که این نگاه، یک نگاه برزیلی است.    این مجموعه متأسفانه بیش‌ترین تغییرات مدیریتی را داشته است. سیاست زده شده است و من باخدای خودم عهد کردم که مجموعه اقتصادی که در این وزارتخانه است از سیاست‌زدگی به دور خواهم کرد؛ حتماً برنامه‌های پاک دستی را پیگیری می‌کنم و حتماً افرادی فارغ از جناح سیاسی و از قویی‌ترین افراد در این وزارتخانه به کار خواهم برد.   اگر امنیت به معنای امنیت آبروی مردم، امنیت حریم خصوصی، امنیت حوزه تولید است همه آن‌ها را قبول دارم و همه ما امنیتی هستیم. به اعتقاد من این بحث یک بحث درستی نیست که این بحث‌ها که مطرح می‌شود در سایتهای ضدانقلاب بازتاب داده می‌شود و آن را به رئیس مجلس تقدیم می‌کنم. من با اعتقاد کامل آنچه که فرمایش مقام معظم رهبری در هر زمینه‌ای که هست، به خصوص در زمینه انتخابات آن هم نه تنها از لحاظ شرعی، بلکه با مطالعه علمی قبول دارم و تبعیت می‌کنم.  

روند بررسی کلیت کابینه و خط مشی دولت از صبح روز دوشنبه 21 مرداد 92 با صحبت حدود یک ساعت و 20 دقیقه‌ای رئیس‌جمهوری که از ساعت 8 صبح در خانه ملت حضور پیدا کرده بود، شروع و در حالی چهار روز ادامه پیدا کرد که پخش زنده و مستقیم آن از سیمای جمهوری اسلامی، روند این مذاکرات را به خانه‌های مردم برد و در مرعا و منظر تک‌تک آحاد جامعه قرارداده بود. سرانجام در آخرین ساعات روز 5 شنبه، 24 مرداد 92، روند شمارش آراء نمایندگان به پایان رسید و از بین 18 وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور، 15 نفر توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. در این بین علی ربیعی از مجموع 284 رأی اخذشده، با 163 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع توانست بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زند و کار خود را رسماً از تاریخ 26 مرداد 92 در این وزارتخانه آغاز نماید.  

ربیعی درهمایش تجلیل از حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس که در تاریخ 1392/7/6 برگزار شد با یاد آوری حضور اقشار مختلف جامعه  در میدان جنگ بدون هیچ چشمداشتی، آنرا ناشی از کار آمدی دین و نظریه ولایت فقیه معرفی کرد و خواستار پاسداشت وقایعی چون دفاع مقدس و یاد آوری ایستادگی در برابر تجاوز، به نسل آتی شد.ربیعی در این همایش با اشاره به انتخاب  شعار اقتصاد مقاومتی برای سال 92، اقتصاد وارداتی را مانع تحقق این شعار معرفی کرد و ترویج فرهنگ کار و بهره وری را مسبب شکل گیری اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی خواند. به گفته ایشان، در زمان جنگ کارگران بسیجی برای حفظ خاک جنگیدند و امروز باید با حرکتی جهاد گونه و بسیجی وار برای حفظ و توسعه تولید ملی اقدام کرد.وی در این زمینه یادآور شد: اگر امروز غرب ازموضع تکریم با ما سخن می‏گوید ناشی از مقاومت و ایستادگی بسیج است و کارگران، مدیران و صاحبان صنایع، کارفرمایان و کارآفرینان باید بسیجی وار این موضوع را ترویج کنند. 

تألیف کتاب جامعه‌شناسی تحولات ارزشی درایران. تألیف کتاب زنده باد فساد، جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم، چاپ ششم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تألیف کتاب مطالعات امنیت ملی، مقدمه‌ای برنظریات امنیت ملی درجهان سوم، چاپ چهارم، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه. تألیف کتاب معمای دولت مدنی، توسعه و امنیت درکشورهای جهان سوم. موسسه تحقیقات و علوم انسانی 1386. تألیف کتاب ارتقای مدیریت دانش در سازمانها، انتشارت تیسا تألیف کتاب مدیریت دانش فرآیندها و رویکردها، انتشارت تیسا تألیف کتاب مدریت بحران و ریسک، در دست چاپ، دانشگاه پیام نور  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۰:۱۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۱۰:۲۰

علی ربیعی

خلاصه زندگی نامه

 علی‏ ربیعی،‏ معروف‏ به‏ عباد، سیاستمدار اصلاح طلب، محقق و نویسنده حوزه جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی است. معاونت وزارت اطلاعات، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و عضویت در کمیته سه‌‏نفری ‏تحقیق قتل‌های زنجیره‌ای از آخرین مسؤولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. عمده دغدغه های ربیعی در سال های اخیر مطالعه فساد و راهبردهای مقابله با آن بوده است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع