جستجو در مطالب و اشخاص
علی بختیار در سال 1352 در استان "تهران" به دنیا آمد. وی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس است.بختیار از سال 1377 در سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نیرو و انرژی اتمی به عنوان کارشناس امور برق و نیروگاه‌ها استخدام شد؛ سپس به عنوان بازرس و سرپرست هیئت‌ های بازرسی اشتغال یافت. او پس از طی 5 سال خدمت در گروه نیرو و انرژی اتمی به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت و از ابتدای نیمه دوم سال 1386 نیز به عنوان سربازرس امور نفت در اداره کل نظارت و بازرسی امور نفت خدمت کرد. بختیار در همین دوران با عضویت در کارگروه‌هایی از جمله کارگروه‌ قوانین برنامه و قوانین نفتی در مجلس شورای اسلامی، کارگروه‌ کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارگروه میادین مشترک نفت و گاز در شورای عالی امنیت ملی فعالیت هایی را در کارنامه خود به ثبت رساند. وی هم چنین در سال 1393 به عنوان مشاور معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور مشغول خدمت شد.اسفند سال 1394 که دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شد، علی بختیار توانست به عنوان نماینده مردم شهرستان های "گلپایگان و خوانسار" برای نخستین بار راهی خانه ملت شود. 

علی بختیار در سال 1352 در استان "تهران" به دنیا آمد. وی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس است.بختیار از سال 1377 در سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نیرو و انرژی اتمی به عنوان کارشناس امور برق و نیروگاه‌ها استخدام شد؛ سپس به عنوان بازرس و سرپرست هیئت‌ های بازرسی اشتغال یافت. او پس از طی 5 سال خدمت در گروه نیرو و انرژی اتمی به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت و از ابتدای نیمه دوم سال 1386 نیز به عنوان سربازرس امور نفت در اداره کل نظارت و بازرسی امور نفت خدمت کرد. بختیار در همین دوران با عضویت در کارگروه‌هایی از جمله کارگروه‌ قوانین برنامه و قوانین نفتی در مجلس شورای اسلامی، کارگروه‌ کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارگروه میادین مشترک نفت و گاز در شورای عالی امنیت ملی فعالیت هایی را در کارنامه خود به ثبت رساند. وی هم چنین در سال 1393 به عنوان مشاور معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور مشغول خدمت شد.اسفند سال 1394 که دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شد، علی بختیار توانست به عنوان نماینده مردم شهرستان های "گلپایگان و خوانسار" برای نخستین بار راهی خانه ملت شود. 


-کارمند سازمان بازرسی کل کشور از سال 1377 -بازرس و سرپرست هیات های بازرسی در حوزه های برق، آب: گروه بازرسی نیرو و انرژی اتمی -بازرس و سرپرست هیات های بازرسی در حوزه های مخابرات، فناوری اطلاعات، پست و پست بانک -سربازرس امور نفت سازمان بازرسی کل کشور -عضویت در کارگروه های تدوین و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در حوزه نفت -عضویت در کارگروه‌ کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام -عضویت در کارگروه میادین مشترک نفت و گاز در شورای عالی امنیت ملی -سرپرست هیات بازرسی در خاموشی سراسری برق در اردیبهشت سال 1380 -سرپرست هیات بازرسی در ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران در سال 1380 -سرپرست هیات بازرسی از عملکرد سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1381 -سرپرست هیات بازرسی در بازرسی از طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمان در سال 1382 -سرپرست هیات بازرسی  در رابطه با خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1386 -سرپرست هیات بازرسی در بررسی طرح شبکه ملی اینترنت در سال 1386 -سرپرست هیات بازرسی از وضعیت دولت الکترونیک در وزارت  نفت در سال 1386 -سرپرست هیات بازرسی در استفاده از ظرفیت های نفت و گاز در جزیره قشم در سال 1387 -سرپرست هیات نظارت بر تدوین لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه انرژی در سال 1388 -سرپرست هیات بازرسی از وضعیت توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی در سال 1390 -سرپرست هیات بازرسی از امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در سال 1390 -سرپرست هیات رسیدگی به وضعیت سرمایه گذاری ها و مشارکت های برون مرزی شرکت ملی نفت در سال 1390 -مشاور معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در سال 1393 -نماینده مردم شهرستان های خوانسار و گلپایگان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی 

-کارمند سازمان بازرسی کل کشور از سال 1377 -بازرس و سرپرست هیات های بازرسی در حوزه های برق، آب: گروه بازرسی نیرو و انرژی اتمی -بازرس و سرپرست هیات های بازرسی در حوزه های مخابرات، فناوری اطلاعات، پست و پست بانک -سربازرس امور نفت سازمان بازرسی کل کشور -عضویت در کارگروه های تدوین و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در حوزه نفت -عضویت در کارگروه‌ کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام -عضویت در کارگروه میادین مشترک نفت و گاز در شورای عالی امنیت ملی -سرپرست هیات بازرسی در خاموشی سراسری برق در اردیبهشت سال 1380 -سرپرست هیات بازرسی در ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران در سال 1380 -سرپرست هیات بازرسی از عملکرد سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1381 -سرپرست هیات بازرسی در بازرسی از طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمان در سال 1382 -سرپرست هیات بازرسی  در رابطه با خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1386 -سرپرست هیات بازرسی در بررسی طرح شبکه ملی اینترنت در سال 1386 -سرپرست هیات بازرسی از وضعیت دولت الکترونیک در وزارت  نفت در سال 1386 -سرپرست هیات بازرسی در استفاده از ظرفیت های نفت و گاز در جزیره قشم در سال 1387 -سرپرست هیات نظارت بر تدوین لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه انرژی در سال 1388 -سرپرست هیات بازرسی از وضعیت توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی در سال 1390 -سرپرست هیات بازرسی از امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در سال 1390 -سرپرست هیات رسیدگی به وضعیت سرمایه گذاری ها و مشارکت های برون مرزی شرکت ملی نفت در سال 1390 -مشاور معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در سال 1393 -نماینده مردم شهرستان های خوانسار و گلپایگان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی 


انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند ماه سال 1394 برگزار شد و علی بختیار در این دوره از انتخابات با حمایت جبهه اصلاح طلب، توانست با کسب 14371 رای از مجموع 52651 آراء ماخوذه در همان مرحله اول، به عنوان نماینده مردم "خوانسار و گلپایگان" از توابع استان "اصفهان" در خانه ملت حضور یابد. 

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند ماه سال 1394 برگزار شد و علی بختیار در این دوره از انتخابات با حمایت جبهه اصلاح طلب، توانست با کسب 14371 رای از مجموع 52651 آراء ماخوذه در همان مرحله اول، به عنوان نماینده مردم "خوانسار و گلپایگان" از توابع استان "اصفهان" در خانه ملت حضور یابد. 


علی بختیار علاوه بر فعالیت ها و مسئولیت های اجرایی، مقالاتی را در حوزه صنعت نفت به رشته تحریر درآورده است که برخی از آنها عبارتند از: -ارائه مدل مفهومی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات هم راستا با راهبردهای کسب و کار با استفاده از زیرساخت فناوری اطلاعات، مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سیاست ها و بهترین تجربه ها، مرکز همایش های صدا و سیما، دی ماه سال 1388 -نقش فناوری اطلاعات در مدیریت منابع، ماهنامه ارتباطات، شماره 60، سال 1388 -چالش های حضور بخش غیردولتی در صنعت نفت و گاز و لزوم ایجاد نهاد ناظم (رگولاتوری)، همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سال 1387 -ایجاد کتابخانه های دیجیتال در صنعت نفت، ماهنامه ارتباطات‌‌‌، شماره 57، سال 1386 -و... 

علی بختیار علاوه بر فعالیت ها و مسئولیت های اجرایی، مقالاتی را در حوزه صنعت نفت به رشته تحریر درآورده است که برخی از آنها عبارتند از: -ارائه مدل مفهومی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات هم راستا با راهبردهای کسب و کار با استفاده از زیرساخت فناوری اطلاعات، مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سیاست ها و بهترین تجربه ها، مرکز همایش های صدا و سیما، دی ماه سال 1388 -نقش فناوری اطلاعات در مدیریت منابع، ماهنامه ارتباطات، شماره 60، سال 1388 -چالش های حضور بخش غیردولتی در صنعت نفت و گاز و لزوم ایجاد نهاد ناظم (رگولاتوری)، همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سال 1387 -ایجاد کتابخانه های دیجیتال در صنعت نفت، ماهنامه ارتباطات‌‌‌، شماره 57، سال 1386 -و... 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۴۱:۱۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۳:۰۴

علی بختیار

خلاصه زندگی نامه

 علی بختیار، نماینده اصلاح طلب مردم شهرستان های "خوانسار و گلپایگان" از توابع استان "اصفهان" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پیش تر سابقه مشاور معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع